Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXVIII Sesja RPO - 29.12.2021 r. - VI kadencja - ZAWIADOMIENIE

                                                                  Opole, 2021-12-22

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2021 r. o godz. 10:30 w Starostwie Powiatowym w Opolu, ul. 1 Maja 29 zwołuję XXXVIII Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego

3. Przedstawienie porządku obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu Opolskiego.

5. Sprawozdanie Starosty Opolskiego z pracy Zarządu Powiatu Opolskiego z w okresie międzysesyjnym.

6. Przedstawienie i podjęcie projektów Uchwał Rady Powiatu Opolskiego w sprawie:

  1. przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Opolskim na lata 2021 – 2023,
  2. ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.

7. Zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

                                                                                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                                                                                             Powiatu Opolskiego

                                                                                                                                             /-/ Stefan Warzecha

 

PDFProjekt Uchwały Nr XXXVIII-272-21 RPO z dnia 29.12.2021 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Opolskim na lata 2021–2023.pdf (112,57KB)

PDFZał. do Uchwały Nr XXXVIII-272-21 RPO z dnia 29.12.2021 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Opolskim na lata 2021-2023.pdf (706,95KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXVIII-273-21 RPO z dnia 29.12.2021 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.pdf (113,46KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXVIII-274-21 RPO z dnia 29.12.2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf (131,83KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII-274-21 RPO z dni 29.12.2021 r. - WPF.pdf (2,99MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII-274-21 RPO z dnia 29.12.2021 r. - Przedsięwzięcia.pdf (177,68KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXVIII-275-21 RPO z dnia 29.12.2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf (156,56KB)