Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXIX Sesja RPO - 27.01.2022 r. - VI kadencja - ZAWIADOMIENIE

                                                                  Opole, 2022-01-20

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 27 stycznia 2022 r. o godz. 10:30 w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11 zwołuję XXXIX Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego

3. Przedstawienie porządku obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu Opolskiego.

5. Sprawozdanie Starosty Opolskiego z pracy Zarządu Powiatu Opolskiego z w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Starosty Opolskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego za rok 2021.

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku 2021.

8. Przedstawienie i podjęcie projektów Uchwał Rady Powiatu Opolskiego w sprawie:

  1. zgody na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu,
  2. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022,
  5. wystosowania Apelu Rady Powiatu Opolskiego dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022,
  6. załatwienia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.

9. Zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

10. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

                                           Przewodniczący Rady

                                             Powiatu Opolskiego

                                             /-/ Stefan Warzecha

 

PDFProjekt Uchwały Nr XXXIX-276-22 RPO z dnia. 27.01.2022 r. w sprawie zgody na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Powiatu Opolskiego KM PSP w Opolu.pdf (247,64KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXIX-277-22 RPO z dnia 27.01.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny.pdf (304,98KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXIX-278-22 RPO z dnia 27.01.2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskeigo na lata 2022-2025.pdf (3,53MB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXIX-279-22 RPO z dnia 27.01.2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022.pdf (352,81KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXIX-280-22 RPO z dnia 27.01.2022 r. w spr. wystosowania Apelu RPO dot. obniżenia wys. subwencji oświatowej na edukację języków mniejszości narodowych i etnicznych.pdf (351,15KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXIX-281-22 RPO z dnia 27.01.2022 r. w sprawie załatwienia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.pdf (363,33KB)