Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XL Sesja RPO - 24.02.2022 r. - VI kadencja - ZAWIADOMIENIE

                                                              Opole, 2022-02-16

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 24 lutego 2022 r. o godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym w Opolu, ul. 1 Maja 29 (sala konferencyjna) zwołuję XL Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego

3. Przedstawienie porządku obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu Opolskiego.

5. Sprawozdanie Starosty Opolskiego z pracy Zarządu Powiatu Opolskiego z w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2021 roku.

7. Sprawozdania z prac Komisji Rady Powiatu Opolskiego za 2021 rok.

8. Przedstawienie i podjęcie projektów Uchwał Rady Powiatu Opolskiego w sprawie:

  1. przyjęcia statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim,
  2. przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023 za okres od 2020 do 2021 roku,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Polityki Gospodarczej Rady Powiatu Opolskiego i ustalenia jej składu osobowego,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022,
  6. niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności wynikających z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

9. Zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

10. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

                             Przewodniczący Rady

                              Powiatu Opolskiego

                               /-/ Stefan Warzecha

 

PDFProjekt Uchwały Nr XL-282-22 RPO z dnia 24.02.2022 r. w sprawie przyjęcia statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim.pdf (396,83KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XL-283-22 z dnia 24.02.2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2020 – 2023.pdf (2,05MB)

PDFProjekt Uchwały Nr XL-284-22 RPO z dnia 24.02.2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Polityki Gospodarczej RPO i ustalenia jej składu osobowego.pdf (277,88KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XL-285-22 RPO z dnia 24.02.2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025.pdf (3,48MB)

PDFProjekt Uchwały Nr XL-286-22 RPO z dnia 24.02.2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022.pdf (299,98KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XL-287-22 RPO z dnia 24.02.2022 r. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.pdf (218,48KB)