Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informatyzacja, integracja i harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją dokumentów PZGiK dla miasta i gminy Ozimek

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (115,81KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

PDF08d9fd0e-358d-d6df-62d7-e50001169474 (1) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (37,69KB)

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia:

PDFSPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - AG.272.1.2022.pdf (311,16KB)
DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx (27,58KB)
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ- OŚWIADCZENIE Z ART. 125 PZP.docx (26,75KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ - OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1.docx (25,38KB)
DOCZałącznik nr 4 do SWZ - ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU.doc (39,50KB)
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ.docx (25,10KB)
DOCXZałącznik nr 6 do SWZ.docx (29,41KB)
DOCXZałącznik nr 7 do SWZ- OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ.docx (25,14KB)
DOCXZałącznik nr 8 do SWZ -Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o wykonanie zamówienia.docx (25,84KB)
PDFZałącznik 9 do SWZ - wzór umowy.pdf (138,74KB)
PDFZałacznik nr 10 do SWZ opis przedminotu zamówienia.pdf (169,68KB)
PDFOzimek - załącznik 1 do załacznika nr 10 do SWZ opis przedmiotu zamówienia.pdf (50,71KB)
PDFOzimek - załącznik 2 do załącznika nr 10 do SWZ opis przedmiotu zamówienia.pdf (2,93MB)
PDFZałącznik nr 11 - ID identyfikator postępowania na miniportalu.pdf (70,24KB)
PDFZałącznik nr 12 do SWZ umowa na przetwarzanie.pdf (177,50KB)

Zapytania do treści SWZ oraz odpowiedzi Zamawiającego:

PDFZapytania do SWZ i odpowiedzi Zamawiającego - AG.272.1.2022.pdf (75,20KB)

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

PDFInformacja o kwocie jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - AG.272.1.2022.pdf (57,95KB)

Protokół z otwarcia ofert:
PDFprotokół z otwarcia ofert - AG.272.1. 2022.pdf (56,93KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

DOCInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - AG.272.1.2022.doc (70,50KB)