Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLI Sesja RPO - 24.03.2022 r. - VI kadencja - ZAWIADOMIENIE

                                                           Opole, 2022-03-16

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 24 marca 2022 r. o godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym w Opolu, ul. 1 Maja 29 (sala konferencyjna) zwołuję XLI Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego

3. Przedstawienie porządku obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu Opolskiego.

5. Sprawozdanie Starosty Opolskiego z pracy Zarządu Powiatu Opolskiego z w okresie międzysesyjnym.

6. Przedstawienie i podjęcie projektów Uchwał Rady Powiatu Opolskiego w sprawie:

  1. powierzenia Gminie Ozimek zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi,
  2. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy przy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
  4. określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku,
  5. złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego,
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025,
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2022 r.

7. Zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

                                                                                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                          Powiatu Opolskiego

                                                                                                                                                          /-/ Stefan Warzecha

 

PDFProjekt Uchwały Nr XLI-287-22 RPO z dnia 24.03.2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Ozimek zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (282,09KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XLI-288-22 RPO z dnia 24.03.2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w DDP przy DPS w Prószkowie.pdf (323,42KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XLI-289-22 RPO z dnia 24.03.2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia PCPR w Opolu.pdf (402,78KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XLI-290-22 RPO z dnia 24.03.2022 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2022 r.pdf (293,20KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XLI-291-22 RPO z dnia 24.03.2022 r. w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego.pdf (214,26KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XLI-292-22 RPO z dnia 24.03.2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025.pdf (3,57MB)

PDFProjekt Uchwały Nr XLI-293-22 RPO z dnia 24.03.2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2022 r.pdf (367,19KB)