Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLII Sesja RPO - 28.04.2022 r. - VI kadencja - ZAWIADOMIENIE

                                              Opole, 2022-04-21

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym w Opolu, ul. 1 Maja 29 (sala konferencyjna) zwołuję XLII Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 

       1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.

       2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.

       3. Przedstawienie porządku obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.

       4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu Opolskiego.

5. Sprawozdanie Starosty Opolskiego z pracy Zarządu Powiatu Opolskiego w okresie międzysesyjnym.

6. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Opolskiego za 2021 rok.

  7. Informacja o stanie bezpieczeństwa Miasta Opola i Powiatu Opolskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2021 rok.

  8. Raport z czynności Inspekcji Weterynaryjnej za 2021 r. zrealizowanych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu.

      9. Przedstawienie i podjęcie projektów Uchwał Rady Powiatu Opolskiego w sprawie:

  1. przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok, sporządzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu,
  2. przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu i efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2021 r., a także zestawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Opolskim,
  3. zmiany Uchwały Nr XLI/290/22 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku,
  4. przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane pry zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu Opolskiego w roku 2022,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025,
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2022 r.

    10. Zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

    11. Zakończenie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

                                                                                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                                                                      Powiatu Opolskiego

                                                                                                                                      /-/ Stefan Warzecha

 

PDFProjekt Uchwały Nr XLII-294-22 RPO z dnia 28.04.2022 r. w sprawe przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 r., sporządzonej przez PCPR w Opolu.pdf.pdf (1,43MB)

PDFProjekt Uchwały Nr XLII-295-22 RPO z dnia 28.04.2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu za 2021 r.pdf.PDF (1,75MB)

PDFProjekt Uchwały Nr XLII-296-22 RPO z dnia 28.04.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI-290-22 RPO z dnia 24.03.2022 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2022 r.pdf (284,97KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XLII-297-22 RPO z dnia 28.04.2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.pdf (250,82KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XLII-298-22 RPO z dnia 28.04.2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.pdf.pdf (680,08KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XLII-299-22 RPO z dnia 28.04.2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025.pdf (6,44MB)

PDFProjekt Uchwały Nr XLII-300-22 RPO z dnia 28.04.2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2022 r.pdf (377,25KB)