Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Formularze do pobrania - budownictwo

PDFPB-0 - wniosek-o-upoważnienie-do-udzielenia-zgody-na-odstępstwo-od-przepisów-techniczno-budowlanych.pdf (174,99KB)
PDFPB-1 - wniosek-o-pozwolenie-na-budowę.pdf (283,37KB)
PDFPB-2 - zgłoszenie-budowy-lub-wykonania-robót-budowlanych.pdf (257,52KB)
PDFPB-2a - zgłoszenie-budowy-lub-przebudowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego.pdf (262,76KB)
PDFPB-3 - wniosek-o-pozwolenie-na-rozbiórkę.pdf (141,99KB)
PDFPB-4 - zgłoszenie-rozbiórki.pdf (268,87KB)
PDFPB-5 - oświadczenie-o-posiadanym-prawie-do-dysponowania-nieruchomością-na-cele-budowlane.pdf (206,18KB)
PDFPB-6 - wniosek-o-wydanie-odrębnej-decyzji-o-zatwierdzeniu-projektu-zagospodarowania-dzialki-lub-terenu-lub-projektu-architektoniczno-budowlanego.pdf (179,82KB)
PDFPB-7 - wniosek-o-wydanie-decyzji-o-zmianie-pozwolenia-na-budowę.pdf (316,58KB)
PDFPB-8 - wniosek-o-wydanie-pozwolenia-na-budowę-tymczasowego-obiektu-budowlanego.pdf (285,13KB)
PDFPB-9 - wniosek-o-przeniesienie-decyzji-o-pozwolenie-na-budowę.pdf (264,70KB)
PDFPB-11 - wniosek-o-przeniesienie-praw-i-obowiazków-wynikajacych-ze-zgłoszenia-wobec-którego-organ-nie-wniósł-sprzeciwu.pdf (280,77KB)
PDFPB-14 - wniosek-o-wydanie-decyzji-o-niezbędnosci-wejścia-do-sąsiedniego-budynku-lokalu-lub-na-teren-sąsiedniej-nieruchomości.pdf (290,24KB)
PDFPB-18 - zgłoszenie-zmiany-sposobu-użytkowania-obiektu-budowlanego-lub-jego-części.pdf (279,01KB)
PDFOświadczenie inwestora o spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 30 ust. 2a pkt 6 i 7 pr. budowlanego.pdf (231,38KB)
DOCWniosek o ostemplowanie dziennika.doc (38,00KB)