Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLIV Sesja RPO - 23.06.2022 r. - VI kadencja - ZAWIADOMIENIE

                                                                Opole, 2022-06-14

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11 zwołuję XLIV Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 3. Przedstawienie porządku obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 5. Sprawozdanie Starosty Opolskiego z pracy Zarządu Powiatu Opolskiego w okresie międzysesyjnym.
 6. Raport o stanie Powiatu Opolskiego za 2021 rok, w tym:
 1. rozpatrzenie raportu przez Radę Powiatu Opolskiego i debata nad raportem,
 2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Opolskiego wotum zaufania.
 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok, w tym:
 1. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr 98/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2021 r.,
 2. zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie ww. sprawozdań oraz informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego – Uchwała Nr 19/22 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 maja 2022 r.,
 3. dyskusja nad ww. sprawozdaniami,
 4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2021 rok.
 1. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2021 rok, w tym:
 1. zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2021 rok – Uchwała Nr 20/22 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 maja 2022 r.,
 2. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr 173/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2021 rok.
 1. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 1. pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2022 r.
 1. Zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 2. Zakończenie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.

                                                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                                             Powiatu Opolskiego

                                                                                                                                             /-/ Stefan Warzecha

 

PDFProjekt Uchwały Nr XLIV-303-22 RPO z dnia 23.06.2022 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Opolskiego wotum zaufania.pdf (274,66KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XLIV-304-22 RPO z dnia 23.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2021 rok.pdf (298,09KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XLIV-305-22 RPO z dnia 23.06.2022 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2021 rok.pdf (311,99KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XLIV-306-22 RPO z dnia 23.06.2022 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej.pdf (322,15KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XLIV-307-22 RPO z dnia 23.06.2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025.pdf (3,54MB)

PDFProjekt Uchwały Nr XLIV-308-22 RPO z dnia 23.06.2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022.pdf (353,43KB)