Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informatyzacja, integracja i harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 dla gmin: Komprachcice i Tarnów Opolski oraz cyfryzacja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla miasta i gminy Prószków

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF08da4ec8-ebe6-3afa-0dea-56000e356f6d (1).pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

PDF08da504d-c2e9-c57e-0dea-56000e3575ed (1) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDF08da543b-6b73-244f-0dea-56000e3598e3 (2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 22.06.2022 r..pdf
 

Specyfikacja Waruków Zamówienia:

PDFSPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - AG.272.3.2022.pdf
DOCXZałącznik nr 1a - formularz ofertowy.docx  nieaktualne
DOCXZałącznik nr 1b - formularz ofertowy.docx  nieaktualne
DOCXZałącznik nr 1c - formularz ofertowy.docx  nieaktualne

DOCXZałącznik nr 1a - formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik nr 1b - formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik nr 1c - formularz ofertowy.docx

DOCXZałącznik nr 2 do SWZ- OŚWIADCZENIE Z ART. 125 PZP.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ - OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1.docx
DOCZałącznik nr 4 do SWZ - ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU.doc
DOCXZałącznik nr 5a do SWZ - wykaz wykonanych usług zadanie 1.docx
DOCXZałącznik nr 5b do SWZ - wykaz wykonanych usług zadanie 2.docx
DOCXZałącznik nr 5c do SWZ - wykaz wykonanych usług zadanie 3.docx
DOCXZałącznik nr 6 do SWZ - wykaz osób dla zadań 1,2,3.docx
DOCXZałącznik nr 7 do SWZ- OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ.docx
DOCXZałącznik nr 8 do SWZ -Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o wykonanie zamówienia.docx
PDFZałącznik nr 9a do SWZ - projekt umowy zadanie 1.pdf
PDFZałącznik nr 9b do SWZ- projekt umowy zadanie 2.pdf
PDFZałącznik nr 9c do SWZ - projekt umowy zadanie 3.pdf
PDFZałącznik nr 10a do SWZ opis przedmiotu zamówienia - zadanie 1 warunki techniczne Tarnów Opolski.pdf
PDFZałącznik nr 10b do SWZ opis przedmiotu zamówienia - zadanie 2 warunki techniczne Komprachcice.pdf
PDFZałącznik nr 10c do SWZ opis przedmiotu zamówienia - zadanie 3 warunki techniczne Prószków.pdf
JPEGKomprachcice - załącznik nr 1 do załącznika nr 10b do SWZ.jpeg
JPEGTarnow Opolski - załacznik nr 1 do załącznika nr 10a do SWZ.jpeg
PDFZałącznik nr 11 - ID identyfikator postępowania na miniportalu.pdf
PDFZałącznik nr 12a do SWZ umowa na przetwarzanie danych zadanie 1 - Tarnów Op..pdf
PDFZałącznik nr 12b do SWZ umowa na przetwarzanie danych zadanie 2 - Komprachcice.pdf
PDFZałącznik nr 12c do SWZ umowa na przetwarzanie danych zadanie 3 - Prószków.pdf

Pytania do treści SWZ oraz odpowiedzi Zamawiającego:

PDFPytania i odpowiedzi Zamawiajacego z 22.06.2022 r..pdf

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia AG.272.3.2022:

PDFInformacja o kwocie jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - AG.272.3.2022.pdf

Protokół z otwarcia ofert:

PDFprotokół z otwarcia ofert - AG.272.3.2022.pdf

Protokół z otwarcia ofert - korekta:

PDFprotokół z otwarcia ofert - korekta - AG.272.3.2022.pdf
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie 1:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zad. 1 - AG.272.3.2022.pdf
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie 3:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zad. 3 - AG.272.3.2022.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie 2:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zad. 2 - AG.272.3.2022.pdf

 

Informacja o unieważnieniu postępowania - zadanie 3:
PDFInformacja o unieważnieniu postępowania zad. 3 - AG.272.3.2022.pdf