Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLV Sesja RPO - 28.07.2022 r. - VI kadencja - ZAWIADOMIENIE

                                                      Opole, 2022-07-20

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 28 lipca 2022 r. o godz. 10:00 w Domu Pomocy Społecznej  w Prószkowie, ul. Zamkowa 8 zwołuję XLV Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 3. Przedstawienie porządku obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 5. Sprawozdanie Starosty Opolskiego z pracy Zarządu Powiatu Opolskiego w okresie międzysesyjnym.
 1. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 1. przyjęcia do realizacji programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" Dostępne mieszkanie finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 2. przyjęcia do realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 3. zmiany uchwały nr XXXVII/267/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 marca 2018 r., zmienionej Uchwałą nr XII/77/19 z dnia 05 września 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej,
 4. zgody na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej Policji w Opolu,
 5. przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
 6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025,
 7. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2022 r.
 1. Zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 2. Zakończenie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

                                                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                                             Powiatu Opolskiego

                                                                                                                                             /-/ Stefan Warzecha

 

PDFProjekt Uchwały Nr XLV-309-22 RPO z dnia 28.07.2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu Samodzielność - Aktywność - Mobilność Dostępne mieszkanie finansowanego przez PFRON.pdf (383,54KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XLV-310-22 RPO z dnia 28.07.2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu Samodzielność - Aktywność - Mobilność Mieszkanie dla absolwenta finansowanego przez PFRON.pdf (411,07KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XLV-311-22 RPO z dnia 28.07.2022 r. w sprawie tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli - pedagogów specjalnych.pdf (249,34KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XLV-312-22 RPO z dnia 28.07.2022 r. w sprawie zgody na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej Policji w Opolu.pdf (195,60KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XLV-313-22 RPO z dnia 28.07.2022 r. w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (280,05KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XLV-314-22 RPO z dnia 28.07.2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025.pdf (3,48MB)

PDFProjekt Uchwały Nr XLV-315-22 RPO z dnia 28.07.2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2022 r.pdf (373,73KB)