Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLVI Sesja RPO - 08.09.2022 r. - VI kadencja - ZAWIADOMIENIE

                                                           Opole, 2022-08-31

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 8 września 2022 r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, ul. Opolska 34 zwołuję XLVI Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 1. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 1. Przedstawienie porządku obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 1. Sprawozdanie Starosty Opolskiego z pracy Zarządu Powiatu Opolskiego w okresie międzysesyjnym.
 1. Sprawozdania z działań podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na terenach Nadzoru Wodnego w: Brzegu, Kluczborku, Opolu, Otmuchowie i Strzelcach Opolskich za rok 2021.
 1. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 1. przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 2. zmiany Uchwały Nr XXXII/228/21 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Opolski,
 3. zmiany Uchwały Nr XXXII/229/21 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach,
 4. załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego,
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025,
 6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2022r.
 1. Zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 1. Zakończenie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

                                                                                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                     Powiatu Opolskiego

                                                                                                                                                     /-/ Stefan Warzecha

 

 

PDFProjekt Uchwały Nr XLVI-316-22 RPO z dnia 08.09.2022 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.pdf (19,82MB)

PDF179 strona - Projekt Uchwały Nr XLVI-316-22 RPO z dnia 08.09.2022 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.pdf (17,58MB)

PDF180 strona - Projekt Uchwały Nr XLVI-316-22 RPO z dnia 08.09.2022 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.pdf (18,25MB)

PDF180 strona - Projekt Uchwały Nr XLVI-316-22 RPO z dnia 08.09.2022 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (2).pdf (18,15MB)

PDF182 strona - Projekt Uchwały Nr XLVI-316-22 RPO z dnia 08.09.2022 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.pdf (16,85MB)

PDF186 strona - Projekt Uchwały Nr XLVI-316-22 RPO z dnia 08.09.2022 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.pdf (13,47MB)

PDF188 strona - Projekt Uchwały Nr XLVI-316-22 RPO z dnia 08.09.2022 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.pdf (19,96MB)

PDF239 strona - Projekt Uchwały Nr XLVI-316-22 RPO z dnia 08.09.2022 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.pdf (2,28MB)

PDFProjekt Uchwały Nr XLVI-317-22 RPO z dnia 08.09.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII-228-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego dodatki dla nauczycieli.pdf (246,94KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XLVI-318-22 RPO z dnia 08.09.2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII-229-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. w sprawie zasad udzielania obniżek nauczycielom.pdf (244,65KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XLVI-319-22 RPO z dnia 08.09.2022 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego.pdf (345,56KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XLVI-320-22 RPO z dnia 08.09.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolkiego na lata 2022-2025.pdf (3,53MB)

PDFProjekt Uchwały Nr XLVI-321-22 RPO z dnia 08.09.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2022 r.pdf (388,11KB)