Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLIX Sesja RPO - 10.11.2022 r. - VI kadencja - ZAWIADOMIENIE

                                                              Opole, 2022-11-03

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 10 listopada 2022 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Opolu, ul. 1 Maja 29, zwołuję XLIX Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 1. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 1. Przedstawienie porządku obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 1. Sprawozdanie Starosty Opolskiego z pracy Zarządu Powiatu Opolskiego w okresie międzysesyjnym.
 1. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 1. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 w Powiecie Opolskim – prezentacja.
 1. Przedstawienie i podjęcie projektów Uchwał Rady Powiatu Opolskiego w sprawie:
 1. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2023 roku,
 2. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
 3. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2023 roku,
 4. rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,
 5. wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej,
 6. zmiany Uchwały Nr XLI/290/22 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku,
 7. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Opolskiego na 2023 rok,
 8. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025,
 9. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022.
 1. Zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 1. Zakończenie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.

                                                                                                                                            

                                                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                                                            Powiatu Opolskiego

                                                                                                                                            /-/ Stefan Warzecha

 

PDFProjekt Uchwały Nr XLIX-327-22 RPO z dnia 10.11.2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2023 r.pdf (368,65KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XLIX-327-22 RPO z dnia 10.11.2022 r.pdf (52,80KB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XLIX-327-22 RPO z dnia 10.11.2022 r.pdf (48,75KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XLIX-328-22 RPO z dnia 10.11.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.pdf (342,06KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XLIX-329-22 RPO z dnia 10.11.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2023 roku.pdf (256,43KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XLIX-330-22 RPO z dnia 10.11.2022 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.pdf (645,85KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XLIX-331-22 RPO z dnia 10.11.2022 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf (231,86KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XLIX-332-22 RPO z dnia 10.11.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI-290-22 RPO z dnia 24.03.2022 r.pdf (309,56KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XLIX-333-22 RPO z dnia 10.11.2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Opolskiego na 2023 rok.pdf (620,54KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XLIX-334-22 RPO z dnia 10.11.2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025.pdf (3,48MB)

PDFProjekt Uchwały Nr XLIX-335-22 RPO z dnia 10.11.2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022.pdf (269,00KB)