Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

L Sesja RPO - 15.12.2022 r. - VI kadencja - ZAWIADOMIENIE

                                                                      Opole, 2022-12-07

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 15 grudnia 2022 r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół w Tułowicach, ul. Zamkowa 1, zwołuję L Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 1. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 1. Przedstawienie porządku obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 1. Sprawozdanie Starosty Opolskiego z pracy Zarządu Powiatu Opolskiego w okresie międzysesyjnym.
 1. Przedstawienie i podjęcie projektów Uchwał Rady Powiatu Opolskiego
  w sprawie:
 1. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Nyskim, Powiatem Opolskim oraz Miastem Opole w zakresie przyjęcia przez Powiat Nyski do realizacji zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego,
 1. zmiany Uchwały Nr XLI/290/22 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku,
 1. określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku,
 1. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny,
 1. delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego,
 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025,
 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022,
 1. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022,
 1. omówienia Autopoprawki Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 6 grudnia 2022 r. do projektu Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2023-2026 przedłożonego Uchwałą Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 2505/22 z dnia 15 listopada 2022 r.,
 1. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2023-2026,
 1. uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2023:
 1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
 1. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 1. przedstawienie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub zastępców,
 2. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu Opolskiego do opinii i wniosków poszczególnych komisji,
 1. dyskusja nad wszystkimi nieuwzględnionymi w projekcie budżetu wnioskami komisji,
 1. głosowanie każdego wniosku osobno,
 1. głosowanie całej uchwały budżetowej,
 1. przekazania petycji do rozpatrzenia.

7. Zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

                                                                                                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                       Powiatu Opolskiego

                                                                                                                                                       /-/ Stefan Warzecha

 

PDFProjekt Uchwały Nr L-336-22 RPO z dnia 15.12.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Nyskim Powiatem Opolskim oraz Miastem Opole.pdf (299,19KB)

PDFProjekt Uchwały Nr L-337-22 RPO z dnia 15.12.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI-290-22 RPO z dnia 15.12.2022 r.pdf (300,42KB)

PDFProjekt Uchwały Nr L-338-22 RPO z dnia 15.12.2022 r. w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON w 2023 r.pdf (298,41KB)

PDFProjekt Uchwały Nr L-339-22 RPO z dnia 15.12.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny.pdf.pdf (311,18KB)

PDFProjekt Uchwały Nr L-340-22 RPO z dnia 15.12.2022 r. w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego.pdf (276,46KB)

PDFProjekt Uchwały Nr L-341-22 RPO z dnia 15.12.2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025.pdf (3,54MB)

PDFProjekt Uchwały Nr L-342-22 RPO z dnia 15.12.2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022.pdf (406,85KB)

PDFProjekt Uchwały Nr L-343-22 RPO z dnia 15.12.2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatkó które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.pdf (378,44KB)

PDFProjekt Uchwały Nr L-344-22 RPO z dnia 15.12.2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2023-2026.pdf (3,56MB)

PDFProjekt Uchwały Nr L-345-22 RPO z dnia 15.12.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2023.pdf (1,10MB)

PDFProjekt Uchwały Nr L-346-22 RPO z dnia 15.12.2022 r. w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia.pdf (41,93KB)