Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023

Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych, sieci i budynków stacji transformatorowych 2023

Lp. Numer Sprawy Data dokonania zgłoszenia Imię i Nazwisko lub nazwa inwestora Opis projektowanego obiektu Adres Inwestycji Informacja o braku wniesienia sprzeciwu Data wniesienia sprzeciwu
1. BOŚ.6743.2.2023.JS 02-01-2023 Tomasz Drescher Zgłoszenie budowy sieci wod.-kan. przy ul. Kolejowej w Murowie gm. Murów, m. Murów, ul. Kolejowa, dz. nr 142, 197, 143/6, 143/15, 143/17, 143/19, k.m.1 Przyjęto zgłoszenie 12-01-2023  
2. BOŚ.6743.3.2023.JS 02-01-2023 Krystyna Długosz Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej gm. Murów, m. Stare Budkowice, ul. Oleska, dz. nr 737/75, 472/50, 228/52, 71, 512/69, 513/59, k.m. 1 Przyjęto zgłoszenie 12-01-2023  
3. BOŚ.6743.4.2023.PW 02-01-2023 Joanna Seńkowska, Dariusz Seńkowski Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej gm. Łubniany, m. Luboszyce, ul. Kasztanowa, dz. nr 484/25, 461/25, 227/111, 909/8, 911/21, k.m. 3 Przyjęto zgłoszenie 09-01-2023  
4. BOŚ.6743.8.2023.JS 03-01-2023 TAURON Dystyrybucja S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej nN o,4 kV gm. Ozimek, m. Szczedrzyk, ul. Jedlicka, dz. nr 1033, 807/7, 814, 1007/2, 1018/31, 821, k.m. 1 Przyjęto zgłoszenie 17-01-2023  
5. BOŚ.6743.10.2023.AŁ 05-01-2023 Marek Staffa Budowa wewnętrznej instalacji gazowej gm. Chrząstowice, m. Falmirowice, ul. Wiejska, dz. nr 536/292, 295, k.m. 1 Przyjęto zgłoszenie 05-01-2023  
6. BOŚ.6743.19.2023.MH 09-01-2023 Maria Hylus Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku jednorodzinnym gm. Komprachcice, m. Komprachcice, dz. nr 451 k.m. 3 ul. Ogrodowa Przyjęto zgłoszenie 13-01-2023  
7. BOŚ.6743.20.2023.AŁ 09-01-2023 Katarzyna Naróg Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu n/c w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Łubniany, m. Kępa, dz. nr 493/45 k.m. 1 ul. Luboszycka Przyjęto zgłoszenie 9-01-2023r  
8. BOŚ.6743.22.2023.MH 09-01-2023 Beata Jagiełło Budowa wewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia w lokalu budynku mieszkalnego wielorodzinnego gm. Komprachcice, m. Komprachcice, dz. nr 1345/3 k.m. 8 ul. Ochodzka Przyjęto zgłoszenie 13-01-2023  
9. BOŚ.6743.23.2023.MH 09-01-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazu śr/c 63PE do 0,5 MPa gm. Chrząstowice, m. Lędziny, dz. nr 137, 1159/153 k.m. 1 Przyjęto zgłoszenie 13-01-2022  
10. BOŚ.6743.25.2023.MH 10-01-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z złączami kablowymi do zasilania budynków mieszkalnych gm. Niemodlin, m. Niemodlin, dz. nr 825/2, 825/1, 824/1, 824/17, 824/18, 824/14, 824/15 k.m. 10 ul. Słoneczna Przyjęto zgłoszenie 16-01-2023  
11. BOŚ.6743.26.2023.MH 10-01-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz z zabudową złączy kablowych w celu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej budynków mieszkalnych gm. Tułowice, m. Ligota Tułowicka, dz. nr 157/16, 156, 151/5, 151/6, 151/10, 151/11, 151/12, 151/14, 151/15 k.m. 2 Przyjęto zgłoszenie 16-01-2023  
12. BOŚ.6743.34.2023.JS 12-01-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej ś/c 63PE do 0,5 MPa gm. Łubniany. m. Kolanowice, dz. nr 1103/46, 1167/46, 1116/67 k.m. 2 Przyjęto zgłoszenie 26-01-2023  
13. BOŚ.6743.36.2023.MH 13-01-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej ś/c 63 PE do 0,5 MPa gm. Komprachcice, m. Ochodze, dz. nr 281 k.m. 3 ul. Młyńska Przyjęto zgłoszenie 17-01-2023  
14. BOŚ.6743.52.2023.MH 17-01-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV gm. Ozimek, m. Krasiejów, dz. nr 270/10, 71/4, 89/4, 102/4, 94/4, 104/7, 74/4, 58/4, 49/4 k.m. 1 Przyjęto zgłoszenie 23-01-2023  
15. BOŚ.6743.53.2023.MH 17-01-2023 Wspólnota Mieszkaniowa "Pocztowa 2" Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym gm. Tułowice, m. Tułowice, dz. nr 646/1, 645 k.n. 2 ul. Pocztowa Przyjęto zgłoszenie 25-01-2023  
16. BOŚ.6743.54.2023.JS 17-01-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE do 0,5 MPa gm. Dobrzeń Wielki, m. Chróścice, dz. nr 609/92, 1505/112, 597/49, 1504/51 k.m. 1 Przyjęto zgłoszenie 26-01-2023  
17. BOŚ.6743.57.2023.KFC 19-01-2023

Sitek Piotr Sitek Anna

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, dz. nr 1352/6 k.m. 3 ul. Tęczowa Przyjęto zgłoszenie 7-02-2023  
18. BOŚ.6743.58.2023.MH 19-01-2023 Gmina Chrząstowice Budowa kanalizacji sanitarnej - etap II zad. 3 gm. Chrząstowice, m. Daniec, dz. nr 607/306, 1121/267, 2001/269, 1043/56 k.m. 3, 149, 460/14 k.m. 2, 672/212, 740/183, 826/175, 954/212, 206, 767/184, 1025/58, 1024/58, 375/59, 374/59, 1021/61, 684/61, 685/61, 585/64, 584/64, 1157/63, 582/62, 826/175, 741/183, 865/183, 672/212, 815/212, 580/62, 1002/65, 1001/65, 835/159, 1148/122, 774/175, 837/159, 784/160, 843/158, 831/171, 1064/190, 194, 191, 354/170, 846/190, 352, 1118/189, 1088/17, 836/158, 1019, 904/163, 1009/163, 270/130, 520/154, 1018, 1191/130 k.m. 1 Przyjęto zgłoszenie 6-02-2023  
19. BOŚ.6743.59.2023.AŁ 19-01-2023 Blecharz Sandra Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego gm. Niemodlin, m. Gościejowice, dz. nr 195/4 k.m. 1

wycofano zgłoszenie 7-02-2023

 
20. BOŚ.6743.61.2023.JS 20-01-2023

Malik Marcin Malik Anna Elżbieta

Przebudowa zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Przywory, dz. nr 2232/413 k.m. 3 ul. Tarnowska Przyjęto zgłoszenie 6-02-2023  
21. BOŚ.6743.62.2023.JS 20-01-2023 Cichoń Urszula Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, dz. nr 1450/325 ul. Leśna Przyjęto zgłoszenie 6-02-2023  
22. BOŚ.6743.63.2023.JS 20-01-2023 Cichoń Hubert Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Nakło. dz. nr 1392/325 ul. Leśna Przyjęto zgłoszenie 6-02-2023  
23. BOŚ.6743.64.2023.PW 20-01-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa odcinków elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV gm. Popielów, m. Stare Siołkowice, dz. nr 1063/5, 1063/13 k.m. 7 ul. Słoneczna Przyjęto zgłoszenie 26-01-2023  
24. BOŚ.6743.65.2023.PW 20-01-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia do budynków jednorodzinnych z dwoma lokalami mieszkalnymi gm. Łubniany, m. Luboszyce, dz. nr 487/25, 484/25, 461/25, 227/111, 542/21, 519/21, 517/21, 114 k.m. 3, 986/21 k.m. 6 ul. Kasztanowa Przyjęto zgłoszenie 26-01-2023  
25. BOŚ.6743.66.2023.KFC 20-01-2023 Kazimierz Joanna Kazimierz Michał Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z przyłączami gm. Turawa, m. Zawada, dz.nr 510/175, 513/175 k.m. 14 ul. Luboszycka Przyjęto zgłoszenie 24-02-2023  
26. BOŚ.6743.69.2023.JS 23-01-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE gm. Łubniany, m. Łubniany, dz. nr 266/2 k.m. 1 ul. Kościelna Przyjęto zgłoszenie 9-02-2023  
27. BOŚ.6743.70.2023.JS 20-01-2023 Fornol Jan Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, dz. nr 1613/217 k.m. 4 ul. Księdza Klimasa Przyjęto zgłoszenie 7-02-2023  
28. BOŚ.6743.77.2023.PW 25-01-2023 Szymaczewski Daniel Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej gm. Dąbrowa, m. Ciepielowice, dz. nr 191/15, 304, 192/13 k.m. 1 ul. Słonecznikowa Przyjęto zgłoszenie 01-02-2023  
29. BOŚ.6743.82.2023.JS 26-01-2023 Puślecki Ryszard Puślecka Hanna Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Chrząstowice, m. Suchy Bór, dz. nr 976/278 k.m. 1 ul. 1 Maja Przyjęto zgłoszenie 6-02-2023  
30. BOŚ.6743.83.2023.JS 26-01-2023 Wróbel Lidia Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Dobrzeń Wielki, m. Chróścice, dz. nr 766/110, 767/110 k.m. 1 ul. Piaskowa Przyjęto zgłoszenie 9-02-2023  
31. BOŚ.6743.84.2023.JS 26-01-2023 Halama Irena Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Dobrzeń Wielki, m. Dobrzeń Wielki, dz. nr 953/110 k.m. 4 ul. Sienkiewicza Przyjęto zgłoszenie 9-02-2023  
32. BOŚ.6743.85.2023.JS 26-01-2023 Bulska Barbara Bulski Stanisław Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Turawa, m. Zawada, dz. nr 423/48 k.m. 7 ul. Wodociągowa Przyjęto zgłoszenie 14-02-2023  
33. BOŚ.6743.86.2023.MH 27-01-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazu śr/c 63PE do 0,5 MPa gm. Komprachcice, m. Wawelno, dz. nr 823/260, 947/260 k.m. 3 ul. Brzozowa Przyjęto zgłoszenie 30-01-2023  
34. BOŚ.6743.91.2023.PW 27-01-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa odcinków elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV gm. Murów, m. Radomierowice, dz. nr 139, 137, 133, 79 k.m. 1 Przyjęto zgłoszenie 07-02-2023  
35. BOŚ.6743.92.2023.JS 30-01-2023 Janicka Małgorzata Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej gm. Ozimek, m. Szczedrzyk, dz. nr 464 k.m. 1 ul. Grzybowa Przyjęto zgłoszenie 9-02-2023  
36. BOŚ.6743.93.2023.MH 30-01-2023 Otawa Józef Otawa Elżbieta Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, m. Ochodze, dz. nr 260 k.m. 2 ul. Myśliwska Przyjęto zgłoszenie 3-02-2023  
37. BOŚ.6743.96.2023.JS 31-01-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej ś/c 63PE do 0,5 MPa gm. Ozimek, m. Krasiejów, dz. nr 438/40, 845/135, 866/143, 1141/140 k.m. 5 ul. 1 Maja Przyjęto zgłoszenie 7-02-2023  
38. BOŚ.6743.98.2023.JS 01-02-2023 Jaworski Maciej Budowa sieci wodociągowej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych gm. Murów, m. Nowe Budkowice, dz. nr 844/147, 933, 932, 574/154 k.m. 1 ul. Dworcowa Przyjęto zgłoszenie 20-02-2023  
39. BOŚ.6743.102.2023.JS 02-02-2023 Wojnar Wojciech Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Chrząstowice, m. Suchy Bór, dz. nr 1849/1816 k.m. 1 ul. Ziołowa Wycofano zgłoszenie 21-02-2023  
40. BOŚ.6743.103.2023.AM 02-02-2023 Gmina Niemodlin Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenach wiejskich gminy Niemodlin gm. Niemodlin, m. Grabin, dz. nr 18, 307, 278/1 ul. Długa, m. Gracze, dz. nr 207 ul. Polna, m. Molestowice, dz. nr 27, 26/1, 31/6, m. Sady, dz. nr 279, 321 Przyjęto zgłoszenie 01-03-2023  
41. BOŚ.6743.104.2023.JS 02-02-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych gm. Prószków, m. Górki, dz. nr 315 k.m. 4 ul. Szkolna Przyjęto zgłoszenie 14-02-2023  
42. BOŚ.6743.105.2023.PW 02-02-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do zasilenia zespołu budynków jednorodzinnych gm. Ozimek, m. Szczedrzyk, dz. nr 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 145/2, 159, 169, 198, 190, 199/1 k.m. 2 Przyjęto zgłoszenie 07-02-2023  
43. BOŚ.6743.108.2023.KFC 02-02-2023 Joanna Andrzejewska Wykonanie otworu na okno w ścianie nośnej budynku jednorodzinnego gm. Prószków, m. Prószków, ul. Osiedle 12, dz. nr 1152 Sprzeciw do zgłoszenia 08-03-2023  
44. BOŚ.6743.109.2023.JS 03-02-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa odcinków elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV gm. Turawa, m. Zawada, dz. nr 435, 440, 423 k.m. 9 ul. Krótka Przyjęto zgłoszenie 22-02-2023  
45. BOŚ.6743.112.2023.KFC 06-02-2023 Schweda Janusz Budowa instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, m. Polska Nowa Wieś. dz. nr 1235 k.m. 9 ul. Leśna Przyjęto zgłoszenie 10-02-2023  
46. BOŚ.6743.113.2023.PW 06-02-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia dz. nr 886/13, 887/1 w m. Szczedrzyk gm. Ozimek, m. Szczedrzyk, dz. nr 348, 347, 343, 344 k.m. 2, 927, 926/3, 869/2, 887/1, 886/4, 886/11 k.m. 1 Przyjęto zgłoszenie 14-02-2023  
47. BOŚ.6743.117.2023.MH 06-02-2023 Oleksa     Zbigniew    Oleksa Beata Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu ze zbiornikiem gazu płynnego 2,7 m3 w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Niemodlin, m. Szydłowiec Śląski, dz. nr 73/1, 73/3 k.m. 1 Przyjęto zgłoszenie 9-02-2023  
48. BOŚ.6743.118.2023.JS 07-02-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej ś/c 63PE do 0,5 MPa gm. Niemodlin, m. Grodziec, dz. nr 257, 258 k.m. 1, m. Michałówek, dz. nr 123/2, 48/8, 123/1 k.m. 5 Przyjęto zgłoszenie 16-02-2023  
49. BOŚ.6743.126.2023.JS 08-02-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa odcinka elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV gm. Tarnów Opolski, m. Kosorowice, dz. nr 385, 393/1, 384, 383 k.m. 3 ul. Stawowa, Miedziana, dz. nr 65/12 k.m. 2 Przyjęto zgłoszenie 14-02-2023  
50. BOŚ.6743.127.2023.DJ 08-02-2023 Schweda Krzysztof Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, m. Komprachcice, dz. nr 1117/3 k.m. 6 ul. Fabryczna Przyjęto zgłoszenie 28-02-2023  
51. BOŚ.6743.129.2023.MH 09-02-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE do 0,5 MPa gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, dz. nr 985/191, 1480/183, 1481/183, 1646/192, 984/192, 983/192 k.m. 3 Przyjęto zgłoszenie 16-02-2023  
52. BOŚ.6743.133.2023.MH 10-02-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej śr/c 63PE do 0,5 MPa gm. Chrząstowice, m. Lędziny, dz. nr 660/275 k.m. 2, 1168/5, 1169/5 k.m. 1 ul. Poziomkowa Przyjęto zgłoszenie 22-02-2023  
53. BOŚ.6743.134.2023.MH 10-02-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej śr/c 63 PE do 0,5 MPa gm. Komprachcice, m. Ochodze, dz. nr 563/1 k.m. 5, 320 k.m. 3 Przyjęto zgłoszenie 22-02-2023  
54. BOŚ.6743.142.2023.KFC 13-02-2023 Ziętara Anna Ziętara Jarosław Przebudowa fragmentu dachu w celu wstawienia okna dachowego oraz wydzielenia na poddaszu pomieszczenia mieszkalnego gm. Niemodlin, m. Niemodlin, dz. nr 911/58 k.m. 11 ul. Chopina Przyjęto zgłoszenie 01-03-2023  
55. BOŚ.6743.148.2023.MH 14-02-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazu średniego ciśnienia DN 63PE gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, dz. nr 456/229, 1490/231, 455/237, 1844/228, 1809/254, 1812/253 k.m. 3 Przyjęto zgłoszenie 21-02-2023  
56. BOŚ.6743.153.2023.JS 15-02-2023 Augustyniak Sławomir Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego gm. Komprachcice, m. Ochodze, dz. nr 544 ul. Ogrodowa Przyjęto zgłoszenie 1-03-2023  
57. BOŚ.6743.154.2023.MH 15-02-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z dwoma przyłączami gazu gm. Dobrzeń Wielki, m. Dobrzeń Wielki, dz. nr 1897/129 k.m. 4, 245/1, 246/1 k.m. 7, 200/118, 697/113, 695/108, 711/110, 709/110, 707/110, 705/110, 713/127, 714/127, 634/127, 631/128, 628/128, 626/128, 629/128 k.m. 2 Przyjęto zgłoszenie 20-02-2023  
58. BOŚ.6743.163.2023.MH 20-02-2023 Wiench Albert Wiench Joanna Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Łubniany, m. Jełowa, dz. nr 135, 134, 314/137 k.m. 3 ul. Młyńska Przyjęto zgłoszenie 23-02-2023  
59. BOŚ.6743.167.2023.KFC 21-02-2023 Klimek Adam Klimek Iwona Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z jej zewnętrznym odcinkiem dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Chrząstowice, m. Dębska Kuźnia, dz. nr 447/31 k.m. 1 ul. Niwecka Przyjęto zgłoszenie 01-03-2023  
60. BOŚ.6743.168.2023.MH 21-02-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE do 0,5 MPa gm. Prószków, m. Prószków, dz. nr 1004, 1000/2, 1001/1, 1003 k.m. 7 ul. Kopernika Przyjęto zgłoszenie 27-02-2023  
61. BOŚ.6743.183.2023.PW 24-02-2023 Głowacki Dawid Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego gm. Ozimek, m. Antoniów, dz. nr 826/20 k.m. 2 ul. Graniczna Przekazano do PINB 28-02-2023  
62. BOŚ.6743.186.2023.MH 24-02-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63 PE do 0,5 MPa gm. Tarnów Opolski, m. Przywory, dz. nr 1490, 1370/394, 2216/397, 2215/397 k.m. 3 ul. Powstańców Śląskich Przyjęto zgłoszenie 27-02-2023  
63. BOŚ.6743.190.2023.MH 27-02-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63 PE do 0,5 MPa gm. Chrząstowice, m. Chrząstowice, dz. nr 65 k.m. 1, 1390/96 k.m. 4, 518/111 k.m. 2 Przyjęto zgłoszenie 28-02-2023  
64. BOŚ.6743.193.2023.AM 28-02-2023 Mierzejewska Barbara Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla domu jednorodzinnego gm. Komprachcice, m. Wawelno, dz. nr 406/3 k.m. 3 ul. Szkolna Przyjęto zgłoszenie 15-03-2023  
65. BOŚ.6743.194.2023.MH 28-02-2023 Zielonka Dawid Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia do budynku gospodarczego na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Dąbrowa, m. Dąbrowa, dz. nr 286/11 k.m. 3 ul. Sztonyka Przyjęto zgłoszenie 6-03-2023  
66. BOŚ.6743.195.2023.MH 28-02-2023 DONGIL Sp. z o.o. Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z przyłączami kablowymi Sn 15 kV i nN 0,4 kV do zasilania zakładu produkcyjnego gm. Tułowice, m. Tułowice, dz. nr 130/105, 129/6, 130/100 k.m. 1 Przyjęto zgłoszenie 7-03-2023  
67. BOŚ.6743.196.2023.JS 28-02-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, dz. nr 2408/328, 2407/328, 1952/328, 2123/293, 1080/334, 1428/330 k.m. 4, 1298/529, 1296/522, 1297/522 k.m. 5 ul. Cmentarna Przyjęto zgłoszenie 8-03-2023  
68. BOŚ.6743.197.2023.JS 28-02-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV gm. Prószków, m. Górki, dz. nr 1306/60, 1307/60, 1308/60, 1309/60, 1310/60, 1311/60, 1312/60, 618/64, 619/64, 526/317 k.m. 4 ul. Ogrodowa Przyjęto zgłoszenie 8-03-2023  
69. BOŚ.6743.199.2023.DJ 28-02-2023 Sampolska Dorota Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Chrząstowice, m. Suchy Bór, dz. nr 1190/307 Przekazano do PINB 01-03-2023  
70. BOŚ.6743.205.2023.MH 02-03-2023 Bator Artur Przebudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej gm. Ozimek, m. Schodnia, dz. nr 2377/273, 2376/273, 2375/273, 2374/273, 1110/220 ul. Ks. P. Gołąba Przyjęto zgłoszenie 20-03-2023  
71. BOŚ.6743.209.2023.AM 03-03-2023 Andrzejewska Joanna Przebudowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego gm. Prószków, m. Prószków, dz. nr 1152 k.m. 8 ul. Osiedle Przyjęto 08-03-2023  
72. BOŚ.6743.210.2023.MH 03-03-2023 Gmina Tarnów Opolski Remont dróg ul. Sosnowa i Słoneczna wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej gm. Tarnów Opolski, m. Miedziana, dz. nr 74/15, 276/6, 376/1, 10, 362/6 ul. Sosnowa, dz. nr 61/6, 377/1, 70/9 ul. Słoneczna Przyjęto zgłoszenie 20-03-2023  
73. BOŚ.6743.211.2023.MH 03-03-2023 Gmina Tarnów Opolski Przebudowa drogi gminnej ul. Zapłotnej wraz z rozbudową odcinka kanalizacji sanitarnej gm. Tarnów Opolski, m. Kosorowice, dz. nr 1011, 983 ul. Zapłotna Przyjęto zgłoszenie 20-03-2023  
74. BOŚ.6743.217.2023.AM 06-03-2023 Wieszołek Jacek Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią usługową gm. Chrząstowice, m. Daniec, dz. nr 618/126, 619/126 k.m. 3 ul. Dąbrowicka Przyjęto zgłoszenie 24-05-2023  
75. BOŚ.6743.224.2023.JS 07-03-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa odcinków kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV gm. Ozimek, m. Antoniów, dz. nr 52, 1135/51, 1133/51, 1134/51 k.m. 1 ul. Leśna Przyjęto zgłoszenie 14-03-2023  
76. BOŚ.6743.226.2023.KWW 07-03-2023 Kapłon Henryk Budowa wewnętrznej oraz zbiornikowej instalacji gazu płynnego ze zbiornikiem naziemnym o poj. 2,70 m3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tułowice, m. Szydłów, dz. nr 98/3, 98/4 k.m. 6 ul. Opolska Przyjęto zgłoszenie 14-03-2023  
77. BOŚ.6743.230.2023.MH 08-03-2023 Skrzecz Jakub Budowa wewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla lokalu nr 1 w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym gm. Dobrzeń Wielki, m. Kup, dz. nr 522/38 k.m. 1 ul. 1 Maja Przyjęto zgłoszenie 16-03-2023  
78. BOŚ.6743.231.2023.MH 08-03-2023 Oborska Danuta Budowa instalacji wewnętrznej gazu wraz z częścią instalacji prowadzoną w gruncie dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, m. Ochodze, dz. nr 318 k.m. 3 ul. Stawowa Przyjęto zgłoszenie 17-03-2023  
79. BOŚ.6743.232.2023.KFC 08-03-2023 Lach Dagmara Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Dąbrowa, m. Żelazna, dz. nr 371/7 k.m. 2 ul. Leśna Przyjęto zgłoszenie 14-03-2023  
80. BOŚ.6743.233.2023.MH 08-03-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63 PE do 0,5 MPa gm. Prószków, m. Górki, dz. nr 174/76, 294/288, 293/288, 292/288, 289/288 k.m. 3 ul. Szeroka Przyjęto zgłoszenie 16-03-2023  
81. BOŚ.6743.238.2023.MH 09-03-2023 Smorąg Jadwiga Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Niemodlin, m. Michałówek, dz. nr 49/4 k.m. 5 Przyjęto zgłoszenie 16-03-2023  
82. BOŚ.6743.239.2023.JS 09-03-2023 Newiger-Ługowska Iwona Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej gm. Dobrzeń Wielki, m. Dobrzeń Wielki, dz. nr 1097/206, 1096/206, 1095/206, 1092/206 k.m. 6 ul. Jagiellonów Przyjęto zgłoszenie 23-03-2023  
83. BOŚ.6743.241.2023.KWW 10-03-2023 Beata Heczko Halina Fieńko Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Dąbrowa, m. Dąbrowa, dz. nr 245/4 k.m. 2 ul. Malinowa Przyjęto zgłoszenie 15-03-2023  
84. BOŚ.6743.245.2023.KFC 10-03-2023 Mirek Anna Mirek Adrian Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Ozimek, m. Szczedrzyk, dz. nr 138/3, 138/4 k.m. 1 ul. Niwecka Wycofano zgłoszenie w dniu 20-03-2023  
85. BOŚ.6743.246.2023.AŁ 10-03-2023 Skok Monika Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Ozimek, m. Antoniów, dz. nr 726/20, 727/20 k.m. 2 ul. Tysiąclecia Przyjęto zgłoszenie 31-03-2023  
86. BOŚ.6743.247.2023.AŁ 10-03-2023 Twardak Fryderyk Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego gm. Ozimek, m. Ozimek, dz. nr 300/1, 301/1 k.m. 5 ul. Brzeziny Przyjęto zgłoszenie 31-03-2023  
87. BOŚ.6743.249.2023.AO 13-03-2023 Ferma Drobiu Wocka Weronika Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku inwentarskim gm. Łubniany, m. Kępa, dz. nr 511/102, 442/108 k.m. 1 ul. Reymonta Przyjęto zgłoszenie 23-03-2023  
88. BOŚ.6743.251.2023.JS 13-03-2023 Dziedzic Mateusz Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym gm. Niemodlin, m. Niemodlin, dz. nr 769/2 k.m. 10 ul. Aleja Wolności Przyjęto zgłoszenie 29-03-2023  
89. BOŚ.6743.252.2023.MŻ 13-03-2023 Lehmann Jerzy Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym w zabudowie bliźniaczej gm. Krapkowice, m. Krapkowice, dz. nr 128/6 k.m. 13 ul. 3 Maja Przekazano wg właściwości 15-03-2023  
90. BOŚ.6743.256.2023.MH 14-03-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV gm. Ozimek, m. Schodnia, dz. nr 1369/322, 1365/323, 1360/327, 2209/325, 2244/329, 1357/420, 2044/220 k.m. 2 ul. Warszawska Przyjęto zgłoszenie 22-03-2023  
91. BOŚ.6743.258.2023.DJ 14-03-2023 Dydzik Łukasz Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej gm. Komprachcice, m. Polska Nowa Wieś, dz. nr 636, 631/3 ul. Zielona Przyjęto zgłoszenie 16-03-2023  
92. BOŚ.6743.212.2023.MH 10-03-2023 Edmund Polak Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Dobrzeń Wielki, m. Chróścice, ul.Sobieskiego 7, dz. nr 720/48 Przyjęto zgłoszenie 16-03-2023  
93. BOŚ.6743.266.2023.MH 17-03-2023 Gmina Tarnów Opolski Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej wraz z rozbudową odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Kosorowice gm. Tarnów Opolski, m. Kosorowice, dz. nr 789/1, 790, 766, 484/3, 484/1, 483,588, 720/2 ul. Leśna Przyjęto zgłoszenie 30-03-2023  
94. BOŚ.6743.267.2023.MH 17-03-2023 Bartków Krzysztof Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Niemodlin, m. Michałówek, dz. nr 49/3 k.m. 5 Przyjęto zgłoszenie 23-03-2023  
95. BOŚ.6743.268.2023.MH 17-03-2023 Klosa Robert Budowa wewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Prószków, m. Prószków, dz. nr 1015 k.m. 7 ul. Rynek Przyjęto zgłoszenie 23-03-2023  
96. BOŚ.6743.269.2023.JS 20-03-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV gm. Komprachcice, m. Osiny, dz. nr 553/83, 554/83 k.m. 2 , 1071/123, 1083/123, 967/123, 1037/123 k.m. 3 ul. Stawowa Przyjęto zgłoszenie 30-03-2023  
97. BOŚ.6743.271.2023.JS 20-03-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci kablowej nN dla zasilania budynków jednorodzinnych gm. Prószków, m. Górki, dz. nr 1286/201, 1287/201, 1288/201, 1289/201, 1291/201, 533/322, 747/74 k.m. 4 ul. Polna Przyjęto zgłoszenie 3-04-2023  
98. BOŚ.6743.275.2023.KWW 21-03-2023 Kmiotek Michał Budowa instalacji gazowej dla budynku usługowego oraz mieszkalnego jednorodzinnego gm. Prószków, m. Prószków, dz. nr 869 k.m. 7 ul. Opolska Przyjęto zgłoszenie 28-03-2023  
99. BOŚ.6743.244.2023.MH 10-03-2023 Mariusz Łabuda Rozbudowa sieci wodociągowej z rur PVC fi 110 gm. Prószków, m. Górki, ul. Wiosenna, dz. nr 262/51   Wycofano zgłoszenie 9-05-2023
100. BOŚ.6743.280.2023.MH 22-03-2023 Polok Sandra Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Dobrzeń Wielki, m. Chróścice, dz. nr 837/82 k.m. 1 ul. Sobieskiego Przyjęto zgłoszenie 24-03-2023  
101 BOŚ.6743.281.2023.MH 22-03-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 90PE do 0,5 MPa gm. Ozimek, m. Nowa Schodnia, dz. nr 112/13 k.m. 1, 387/67, 373/34 k.m. 3, m. Ozimek, dz. nr 431, 430 k.m. 8 Przyjęto zgłoszenie 24-03-2023  
102. BOŚ.6743.285.2023.DJ 22-03-2023 Śliwiński Kamil Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla domu jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, dz. nr 1362/300 k.m. 3 ul. Strzelecka Przyjęto zgłoszenie 12-04-2023  
103. BOŚ.6743.291.2023.MH 24-03-2023 Gmina Tarnów Opolski Przebudowa ul Dzierżonia wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, ul. Dzierżonia, dz. nr 1446/173, 772/128, 768/62, 766/59, 764/55, 762/40, 1332/173, 445/179 Przyjęto zgłoszenie 13-04-2023  
104. BOŚ.6743.298.2023.KFC 27-03-2023 Rossa Gertruda Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia do budynku gospodarczego na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Dąbrowa, m. Mechnice, dz. nr 40 k.m. 2 ul. Torowa Przyjęto zgłoszenie 6-04-2023  
105. BOŚ.6743.299.2023.KFC 27-03-2023 Hofman Jan Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku jednorodzinnym gm. Turawa, m. Zawada, dz. nr 527/14 k.m. 9 ul. Polna Przyjęto zgłoszenie 13-04-2023  
106. BOŚ.6743.321.2023.JS 04-04-2023 Selega Dorota Selega Edmund Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym gm. Komprachcice, m. Komprachcice, dz. nr 1345/3 k.m. 8 ul. Ochodzka Przyjęto zgłoszenie 21-04-2023  
107. BOŚ.6732.322.2023.MH 04-04-2023 Ptak Damian Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, m. Komprachcice, dz. nr 409 k.m. 3 ul. Sportowa Przyjęto zgłoszenie 13-04-2023  
108. BOŚ.6743.323.2023.MH 04-04-2023 Żelosko Józef Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Prószków, m. Nowa Kuźnia, dz. nr 270 k.m. 3 ul. Szkolna Przyjęto zgłoszenie 13-04-2023  
109. BOŚ.6740.325.2023.JS 04-04-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa odcinków elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV gm. Chrząstowice, m. Niwki, dz. nr 856/10, 860/10, 857/10, 863/9, 25, 791/10, 135/26, 305/11, 313/12, 281/13, 24, 276/13 k.m. 1 Przyjęto zgłoszenie 21-04-2023  
110. BOŚ.6743.331.2023.MH 06-04-2023 Ciecior Stefan Przebudowa zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Chrząstowice, m. Chrząstowice, dz. nr 940/34 k.m. 4 ul. Ozimska Przyjęto zgłoszenie 13-04-2023  
111. BOŚ.6743.333.2023.AM 07-04-2023 Mirek Anna Mirek Adrian Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Ozimek, m. Szczedrzyk, dz. nr 138/3, 138/4 k.m. 1 ul. Niwecka Przyjęto zgłoszenie 29-05-2023  
112. BOŚ.6743.336.2023.JS 07-04-2023 Gawlista Irena Gawlista Eryk Budowa wewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, m. Komprachcice, dz. nr 578 k.m. 3 ul. Niemodlińska Przyjęto zgłoszenie 24-04-2023  
113. BOŚ.6743.341.2023.AO 11-04-2023 Mariusz Feledyk Budowa instalacji gazu niskiego ciśnienia do pomieszczenia kotłowni w budynku gospodarczym na potrzeby ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, gm. Osiny, ul. Polna 7, dz. nr 735/187 Przyjęto zgłoszenie 17-04-2023  
114. BOŚ.6743.345.2023.JS 11-04-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z złączami kablowymi do zasilania garaży i pomieszczenia gospodarczego gm. Niemodlin, m. Niemodlin, dz. nr 571, 554, 556/4 k.m. 9 ul. Nowa Przyjęto zgłoszenie 28-04-2023  
115. BOŚ.6743.347.2023.KFC 14-04-2023 Małek Magdalena Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym prowadzonym w gruncie dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Walidrogi, dz. nr 688/109 k.m. 1 ul. Dąbrowicka Przyjęto zgłoszenie 24-04-2023  
116. BOŚ.6743.354.2023.MH 17-04-2023 Kubów Bogusława Kubów Antoni Budowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym gm. Niemodlin, m. Grodziec, dz. nr 203/5 k.m.  2 Przyjęto zgłoszenie 26-04-2023  
117. BOŚ.6743.356.2023.JS 17-04-2023 Wieczorek Sebastian Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku jednorodzinnym gm. Chrząstowice, m. Suchy Bór, dz. nr 930/302 k.m. 1 ul. Grudzicka Przyjęto zgłoszenie 28-04-2023  
118. BOŚ.6743.357.2023.JS 17-04-2023 Kobyłkiewicz Mariusz Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku jednorodzinnym gm. Chrząstowice, m. Suchy Bór, dz. nr 838/277 k.m. 1 ul. Dębska Przyjęto zgłoszenie 28-04-2023  
119. BOŚ.6743.362.2023.MH 18-04-2023 Kubiciel Martin Rozbudowa sieci wodociągowej gm. Ozimek, m. Grodziec, dz. nr 952/1 k.m. 1 ul. Spacerowa Przyjęto zgłoszenie 27-04-2023  
120. BOŚ.6743.372.2023.AO 21-04-2023 Walecko Urszula Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Prószków, m. Prószków, dz. nr 855 k.m. 7 ul. Słoneczna Przyjęto zgłoszenie 04-05-2023  
121. BOŚ.6743.375.2023.MH 21-04-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 125 PE do 0,5 MPa gm. Dobrzeń Wielki, m. Dobrzeń Wielki, dz. nr 697/209 k.m. 6, 66,1279/65, 1278/65 k.m. 4, 2013/422, 2018/419, 2015/419, 2016/419, 2017/419, 2690/419, 2680/419, 2802/417, 2945/417, 3291/419, 1543/367, 296, 2150/294, 3203/294 k.m. 3, m. Dobrzeń Mały, dz. nr 1175/123, 910/128 k.m. 3, 2033/83, 2034/83, 2036/83, 2035/83, 2037/83, 1024/83 k.m. 1, gm. Opole, obręb Borki, dz. nr 1423/75 k.m. 1, 129/76, 78, 80, 79 k.m. 3, 104, 100 k.m. 2, obręb Czarnowąsy, dz. nr 270/67, 322/126, 312/66, 317/67, 318/127, 223/68, 221/68, 198/68, 325/127, 305/129 k.m. 10, 1640/22 k.m. 2 Wycofano zgłoszenie 26-04-2023  
122. BOŚ.6743.380.2023.KWW 24-04-2023 Halikowska Krystyna Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Komprachcice, m. Domecko, dz. nr 319/143, 140 k.m. 5 ul. Opolska Przyjęto zgłoszenie 12-05-2023  
123. BOŚ.6743.381.2023.KWW 24-04-2023 Siejka Marta Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Komprachcice, m. Domecko, dz. nr 140 k.m. 5 ul. Opolska Przyjęto zgłoszenie 12-05-2023  
124. BOŚ.6743.386.2023.MH 25-04-2023 Stiebler Adelajda Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Przywory, dz. nr 2069/394 k.m. 3 ul. Powstańców Śląskich Przyjęto zgłoszenie 4-05-2023  
125. BOŚ.6743.390.2023.AO 26-04-2023 Spyra Dorota Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Turawa, m. Zawada, dz. nr 1083/26 k.m. 2 ul. Luboszycka Przyjęto zgłoszenie 04-05-2023  
126. BOŚ.6743.392.2023.MH 26-04-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej śr/c DN 63 PE gm. Turawa, m. Zawada, dz.nr 694/7, 136 k.m. 9, 339/123, 344/121, 407/49 k.m. 2 Przyjęto zgłoszenie 05-05-2023  
127. BOŚ.6743.394.2023.PW 26-04-2023 Gmina Tułowice Budowa sieci sanitarnych w ramach przebudowy ulic Przedszkolnej, Dworcowej i Bocznej w Tułowicach wraz z budową parkingu przy publicznym przedszkolu i dworcu PKP gm, Tułowice, m. Tułowice, dz. nr 573/1, 573/2, 709 k.m. 2 ul. Boczna Przyjęto zgłoszenie 04-05-2023  
128. BOŚ.6743.395.2023.JS 26-04-2023 Kiss Adrian Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Tułowice, m. Tułowice, dz. nr 503 k.m. 2 ul. Porcelanowa Przyjęto zgłoszenie 23-05-2023  
129. BOŚ.6743.396.2023.JS 26-04-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV celem zasilenia działek nr 2196/125, 1627/355 gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, dz. nr 2236/125, 2196/125 k.m. 4, 1627/355 k.m. 5 ul. Wapiennicza Przyjęto zgłoszenie 15-05-2023  
130. BOŚ.6743.399.2023.JS 27-04-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV gm. Chrząstowice, m. Lędziny, dz. nr 1194/98, 1192/98, 1180/94, 956/94 k.m. 1 ul. Kopernika Przyjęto zgłoszenie 05-05-2023  
131. BOŚ.6743.409.2023.JS 28-04-2023 Wróblewicz Patrycja Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej wraz z zbiornikiem podziemnym na gaz płynny o poj. 2700l w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Popielów. m. Popielów, dz. nr 887/408 ul. Kościuszki Przyjęto zgłoszenie 19-05-2023  
132. BOŚ.6743.410.2023.MH 28-04-2023 Wieczorek Łukasz Budowa sieci wodociągowej 63 PE i sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 50 PE gm. Łubniany, m. Kępa, dz. nr 255/155, 442/158 k.m. 5 ul. Wróblińska Przyjęto zgłoszenie 10-05-2023  
133. BOŚ.6743.422.2023.MH 05-05-2023 Mehl Engelbert Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego gm. Dobrzeń Wielki, m. Chróścice, dz. nr 729/51, 588/49, 587/49 k.m. 1 ul. Sobieskiego Przyjęto zgłoszenie 12-05-2023  
134. BOŚ.6743.423.2023.DJ 05-05-2023 Lyra Rafał Przebudowa z adaptacją poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Chrząstowice, m. Dąbrowice, dz. nr 232/108, 105 k.m. 2 ul. Krótka Przyjęto zgłoszenie 16-05-2023  
135. BOŚ.6743.433.2023.MH 09-05-2023 Oborska Iwona Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla trzech budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej gm. Chrząstowice, m. Chrząstowice, dz. nr 3, 1150/2 k.m. 4 Przyjęto zgłoszenie 18-05-2023  
136. BOŚ.6743.445.2023.MH 11-05-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazu śr/c 63 PE do 0,5 MPa gm. Prószków, m. Prószków, dz. nr 1008 k.m. 7, 655, 657/2, 658/2 k.m. 6 ul. Rynek Przyjęto zgłoszenie 16-05-2023  
137. BOŚ.6743.446.2023.MH 11-05-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 125 PE do 0,5 MPa gm. Dobrzeń Wielki, m. Dobrzeń Wielki, dz. nr 697/209 k.m. 6, 66,1279/65, 1278/65 k.m. 4, 2013/422, 2018/419, 2015/419, 2016/419, 2017/419, 2690/419, 2680/419, 2802/417, 2945/417, 3291/419, 1543/367, 296, 2150/294, 3203/294 k.m. 3, m. Dobrzeń Mały, dz. nr 1175/123, 910/128 k.m. 3, 2033/83, 2034/83, 2036/83, 2035/83, 2037/83, 1024/83 k.m. 1, gm. Opole, obręb Borki, dz. nr 1423/75 k.m. 1, 129/76, 78, 80, 79 k.m. 3, 104, 100 k.m. 2, obręb Czarnowąsy, dz. nr 270/67, 322/126, 312/66, 317/67, 318/127, 223/68, 221/68, 198/68, 325/127, 305/129 k.m. 10, 1640/22 k.m. 2 Przyjęto zgłoszenie 25-05-2023  
138. BOŚ.6743.449.2023.DJ 12-05-2023 Wystrach Anna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Komprachcice, m. Domecko, dz. nr 291/166, 293/167 k.m. 5 ul. Opolska Przyjęto zgłoszenie 18-05-2023  
139. BOŚ.6743.452.2023.JS 12-05-2023 Miczka Marek Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z jej zewnętrznym odcinkiem dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Przywory, dz. nr 1467/354 k.m. 3 ul. Wiejska Przyjęto zgłoszenie 19-05-2023  
140. BOŚ.6743.461.2023.MH 18-05-2023 Kyć Andrzej Mędrek-Kyć Małgorzata Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Niemodlin, m. Michałówek, dz. nr 51/3, 258 k.m. 5 Przyjęto zgłoszenie 23-05-2023  
141. BOŚ.6743.465.2023.JS 19-05-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa odcinków elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV dla dz. nr 970/75 gm. Turawa, m. Zawada, dz. nr 66, 64, 71, 407/49, 725/98, 966/75 k.m. 2 Przyjęto zgłoszenie 30-05-2023  
142. BOŚ.6743.466.2023.MH 19-05-2023 Mędrek Tadeusz Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Niemodlin, m. Michałówek, dz. nr 51/4 k.m. 5 Przyjęto zgłoszenie 23-05-2023  
143. BOŚ.6743.467.2023.JS 19-05-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa odcinków elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV dla dz. nr 176/4, 176/5, 176/6, 176/7, 176/8, 176/9, 276/10 gm. Ozimek, m. Grodziec, dz. nr 176/4, 176/5, 176/6, 176/7, 176/8, 176/9, 176/10, 176/11, 176/13, 176/14, 175/2, 174/1, 173/3, 929, 235/1 k.m. 1 ul. Ogrodowa Przyjęto zgłoszenie 31-05-2023  
144. BOŚ.6743.469.2023.JS 19-05-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania 8 domków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej gm. Komprachcice, m. Komprachcice, dz. nr 1230/11, 1230/10, 1342, 1228/1, 1228/2 k.m. 7 ul. Prószkowska Przyjęto zgłoszenie 12-06-2023  
145. BOŚ.6743.470.2023.AM 19-05-2023 Gmina Tarnów Opolski Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dierżonia w miejscowości Nakło ETAP B w ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 105081 O ul. Dzierżonia wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nakło" gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, dz. nr 445/179 k.m. 2 ul. Dzierżonia Przyjęto zgłoszenie 25-05-2023  
146. BOŚ.6743.475.2023.KFC 22-05-2023 Kowalczyk Robert Kowalczyk Monika Przebudowa zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Prószków, m. Prószków, dz. nr 1432 k.m. 11 ul. Powstańców Przyjęto zgłoszenie 30-05-2023  
147. BOŚ.6743.476.2023.KFC 22-05-2023 Konsek Joachim Konsek Halina Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Prószków, m. Prószków, dz. nr 950 k.m. 7 ul. Powstańców Przyjęto zgłoszenie 30-05-2023  
148. BOŚ.6743.478.2023.AŁ 22-05-2023 Konarzewski Andrzej Budowa instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym gm. Prószków, m. Prószków, dz. nr 1003 k.m. 7 ul. Kopernika Przyjęto zgłoszenie 7-06-2023  
149. BOŚ.6743.479.2023.MH 22-05-2023 Świerc Norbert Budowa zewnętrznej instalacji gazu dla budynku jednorodzinnego gm. Dobrzeń Wielki, m. Kup, dz. nr 975/70 ul. Kwiatowa   wycofano zgłoszenie 05-06-2023
150. BOŚ.6743.480.2023.JS 23-05-2023 Kowalik Werner Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Kąty Opolskie, dz. nr 1327/251 k.m. 2 ul. Szeroka Przyjęto zgłoszenie 5-06-2023  
151. BOŚ.6743.482.2023.JS 23-05-2023 Parafia Rzymskokatolicka Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chróścinie Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym plebanii oraz budynku gospodarczym gm. Dąbrowa, m. Chróścina, dz. nr 30 k.m. 3 ul. Kościelna Przyjęto zgłoszenie 1-06-2023  
152. BOŚ.6743.484.2023.JS 23-05-2023 Zulewska Barbara Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Dobrzeń Wielki, m. Kup, dz. nr 720/88 k.m. 1 ul. Brynicka Przyjęto zgłoszenie 1-06-2023  
153. BOŚ.6743.485.2023.JS 23-05-2023 Jędrzejek-Wójcik Marzenna    Wójcik Janusz Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Łubniany, m. Masów, dz. nr 209/9, 10 k.m. 1 ul. Opolska Przyjęto zgłoszenie 1-06-2023  
154. BOŚ.6743.486.2023.MH 24-05-2023 Heuer Dorota Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Chrząstowice, m. Lędziny, dz. nr 431/172 k.m. 1 ul. Ozimska Przyjęto zgłoszenie 29-05-2023  
155. BOŚ.6743.488.2023.MH 24-05-2023 Szorc Sławomir Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego gm. Tułowice, m. Tułowice, dz. nr 646/1, 645 k.m. 2 ul. Pocztowa  Przyjęto zgłoszenie 31-05-2023  
156. BOŚ.6743.489.2023.JS 24-05-2023 Lubera Daniel Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego gm. Tułowice, m. Tułowice, dz. nr 646/1, 645 k.m. 2 ul. Pocztowa Przyjęto zgłoszenie 31-05-2023  
157. BOŚ.6743.490.2023.JS 24-05-2023 Lach Mateusz Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego gm. Tułowice, m. Tułowice, dz. nr 646/1, 645 k.m. 2 ul. Pocztowa Przyjęto zgłoszenie 31-05-2023  
158. BOŚ.6743.491.2023.JS 24-05-2023 Wojciechowska Teresa Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego gm. Tułowice, m. Tułowice, dz. nr 646/1, 645 k.m. 2 ul. Pocztowa Przyjęto zgłoszenie 31-05-2023  
159. BOŚ.6743.492.2023.AO 24-05-2023 Fanty Małgorzata Fanty Dieter Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Łubniany, m. Kępa, dz. nr 364/93 k.m. 1 ul. Reymonta Przyjęto zgłoszenie 13-06-2023  
160. BOŚ.6743.493.2023.MH 24-05-2023 Holinej Tomasz Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Prószków, m. Prószków, dz. nr 725/2 k.m. 6 ul. Zielona Przyjęto zgłoszenie 29-05-2023  
161. BOŚ.6743.495.2023.JS 25-05-2023 Gmina Turawa Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego gm. Turawa, m. Węgry, dz. nr 126, 821/121 k.m. 3 ul. Spokojna Przyjęto zgłoszenie 7-06-2023  
162. BOŚ.6743.502.2023.MH 26-05-2023 Wiktor Jan Budowa 2 instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, dz. nr 476/236 k.m. 3 ul. Floriana Przyjęto zgłoszenie 6-06-2023  
163. BOŚ.6743.506.2023.KFC 29-05-2023 Lyra Katarzyna Budowa instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, dz. nr 624/232 k.m. 1 ul. Nakielska Przyjęto zgłoszenie 12-06-2023  
164. BOŚ.6743.509.2023.KFC 31-05-2023 Gwiżdż Olgierd Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Tarnów Opolski, m. Walidrogi, dz. nr 459/144 k.m. 1 ul. Stokrotek Przyjęto zgłoszenie 20-06-2023  
165. BOŚ.6743.513.2023.PW 31-05-2023 Kałuża Gabriela Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, dz. nr 596/227 k.m. 3 ul. Polna Przyjęto zgłoszenie 05-06-2023  
166. BOŚ.6743.515.2023.JS 01-06-2023 Przybyła Jerzy Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Dąbrowa, m. Mechnice, dz. nr 747/185 k.m. 3 ul. Niemodlińska Przyjęto zgłoszenie 6-06-2023  
167. BOŚ.6743.520.2023.JS 05-06-2023 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV gm. Dobrzeń Wielki, m. Dobrzeń Wielki, dz. nr 645//85, 405/93, 911/86, 910/86, 79, 1130/78, 1127/78, 1128/78, 1129/78 Przyjęto zgłoszenie 6-06-2023  
168. BOŚ.6743.525.2023.JS 05-06-2023 Zając Barbara Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Dobrzeń Wielki, m. Chróścice, dz. nr 893/215 k.m. 2 ul. Ligonia Przyjęto zgłoszenie 7-06-2023  
169. BOŚ.6743.527.2023.DJ 05-06-2023 Wilczek Ryszard Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Popielów, m. Stare Siołkowice, dz. nr 591 k.m. 3 ul. Warszawska Przyjęto zgłoszenie 26-06-2023  
170. BOŚ.6743.528.2023.DJ 05-06-2023 Skóra Elżbieta Nowosiadły Zygmunt Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Popielów, m. Stare Siołkowice, dz. nr 593 k.m. 3 ul. Warszawska Przyjęto zgłoszenie 26-06-2023  
171. BOŚ.6743.529.2023.JS 05-06-2023     Żyła Renata     Żyła Gerard Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, m. Domecko, dz. nr 771/53 k.m. 6 ul. Opolska Przyjęto zgłoszenie 6-06-2023  
172. BOŚ.6743.530.2023.JS 05-06-2023 Skolny Krystian Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, m. Ochodze, dz. nr 312 k.m. 3 ul. Opolska Przyjęto zgłoszenie 6-06-2023  
173. BOŚ.6743.533.2023.MH 06-06-2023 Łabuda Mariusz Budowa sieci wodociągowej gm. Prószków, m. Górki, dz. nr 262/51 ul. Wiosenna Przyjęto zgłoszenie 7-06-2023  
174. BOŚ.6743.534.2023.KFC 06-06-2023 Przybyła Bronisław Budowa instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, dz. nr 924/38 k.m. 3 ul. Glenska Przyjęto zgłoszenie 26-06-2023  
175. BOŚ.6743.537.2023.KWW 07-06-2023 Henke Sylwia Henke Andrzej Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Dobrzeń Wielki, m. Dobrzeń Wielki, dz. nr 1423/119 k.m. 4 ul. Chopina Przyjęto zgłoszenie 26-06-2023  
176. BOŚ.6743.538.2023.KWW 07-06-2023 Slabik Elżbieta Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Popielów, m. Stare Siołkowice, dz. nr 603 k.m. 3 ul. Nowa Przyjęto zgłoszenie 26-06-2023  
177. BOŚ.6743.540.2023.KFC 09-06-2023 Gambiec Marcin Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej gm. Prószków, m. Górki, dz. nr 315, 1230/26, 1145/26, 1146/26, 1147/26, 1228/26 k.m. 4 ul. Szkolna Przyjęto zgłoszenie 30-06-2023  
178. BOŚ.6743.541.2023.MH 09-06-2023 Gmina Tułowice Rozbudowa oświetlenia ulicznego gm. Tułowice, m. Skarbiszowice, dz. nr 284 k.m. 1 Przyjęto zgłoszenie 21-06-2023  
179. BOŚ.6743.551.2023.KWW 12-06-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 90PE do 0,5 MPa gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, dz. nr 2123/293 k.m. 4 Przyjęto zgłoszenie 03-07-2023  
180. BOŚ.6743.561.2023.AM 14-06-2023 Kucharska Irena Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, dz. nr 731/82 k.m. 3 ul. Grabowska Przyjęto zgłoszenie 23-06-2023  
181. BOŚ.6743.562.2023.AO 14-06-2023 Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej - Prowincja Opolska Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, dz. nr 2387/219 k.m. 4 ul. Św. Marcina Przyjęto zgłoszenie 26-06-2023  
182. BOŚ.6743.563.2023.KFC 14-06-2023 Baliga Zuzanna Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, dz. nr 1045/82 k.m. 3 ul. Grabowska Przyjęto zgłoszenie 26-06-2023  
183. BOŚ.6743.564.2023.AŁ 14-06-2023 Patola Ingeborga Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, dz. nr 1555/111 k.m. 3 ul. Grabowska Przyjęto zgłoszenie 3-07-2023  
184. BOŚ.6743.573.2023.JS 19-06-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV gm. Chrząstowice, m. Chrząstowice, dz. nr541/72, 133/89, 427/92, 309/101, 569/115, 570/115 k.m. 3 ul. Dworcowa Przyjęto zgłoszenie 10-07-2023  
185. BOŚ.6743.578.2023.MH 20-06-2023 Patoła Hubert Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski,m. Nakło, dz. nr 1811/253 k.m. 3 ul. Polna Przyjęto zgłoszenie 26-06-2023  
186. BOŚ.6743.579.2023.DJ 20-06-2023 Ścigała Beata Budowa instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Dobrzeń Wielki, m. Dobrzeń Wielki, dz. nr 463/147 k.m. 2 ul. Kochanowskiego Przyjęto zgłoszenie 27-06-2023  
187. BOŚ.6743.583.2023.AO 22-06-2023

Buczek Marcin Gmoch-Buczek Iwona

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, m. Komprachcice, dz. nr 773/2 ul.Krzyżowa Przyjęto zgłoszenie 11-07-2023  
188. BOŚ.6743.594.2023.JS 26-06-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej n/n 0,4 kV w celu zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr 607/3, 607/4 gm. Ozimek, m. Grodziec, dz. nr 443, 914, 621/1, 955, 615/1, 614, 612/3, 612/2, 611, 610, 609/3, 609/5, 609/1, 958, 468/2, 607/1, 607/2, 607/3, 607/4 k.m. 1 Grodziec Przyjęto zgłoszenie 3-07-2023  
189. BOŚ.6743.586.2023.PW 22-06-2023 Turek Bartosz Rozbiórka fragmentu sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN oraz budowa nowego odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej SN gm. Prószków, m. Górki, dz. nr 204, 453/197, 467/196, 287/192 k.m. 5 Górki Przyjęto zgłoszenie 05-07-2023  
190. BOŚ.6743.600.2023.KWW 27-06-2023 Zaremba Michał Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Dąbrowa, m. Chróścina, dz. nr 268/52 k.m. 4 ul. Św. Józefa Przyjęto zgłoszenie 17-07-2023  
191. BOŚ.6743.601.2023.MH 27-06-2023 Dębowska Bożena Dębowski Jarosław Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu n/c w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Komprachcice, m. Dziekaństwo, dz. nr 464/250 k.m. 1 ul. Opolska Przyjęto zgłoszenie 7-07-2023  
192. BOŚ.6743.606.2023.JS 28-06-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi do zasilania budynków mieszkalnych gm. Niemodlin, m. Niemodlin, dz. nr 37/1, 37/2, 37/3, 37/4 k.m. 2 ul. Podgórna Przyjęto zgłoszenie 14-07-2023  
193. BOŚ.6743.611.2023.DJ 30-06-2023 Kublin Stanisław Budowa instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym gm. Prószków, m. Prószków, dz. nr 1003 k.m. 7 ul. Kopernika Przyjęto zgłoszenie 21-07-2023  
194. BOŚ.6743.618.2023.JS 03-07-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci-linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi do zasilania budynków mieszkalnych gm. Niemodlin, m. Niemodlin, dz. nr 1227/7, 1227/8, 1227/9, 1236 k.m. 11 ul. Spacerowa Przyjęto zgłoszenie 19-07-2023  
195. BOŚ.6743.620.2023.MH 03-07-2023 Łabaj Halina Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Dąbrowa, m. Żelazna, dz. nr 354/5 k.m. 2 ul. Niewodnicka Przyjęto zgłoszenie 6-07-2023  
196. BOŚ.6743.621.2023.MH 03-07-2023 Radomska Zofia Kamińska Alicja Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Ozimek, m. Krasiejów, dz. nr 560/113 k.m. 3 ul. Sosnowa Przyjęto zgłoszenie 6-07-2023  
197. BOŚ.6743.622.2023.KWW 03-07-2023 Niedużak Marta Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Ozimek, m. Nowa Schodnia, dz. nr 33 k.m. 3 ul. Opolska Przyjęto zgłoszenie 21-07-2023  
198. BOŚ.6743.623.2023.KWW 03-07-2023 Cebula Rudolf Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Chrząstowice, m. Daniec, dz. nr 313/176 k.m. 1 ul. Ozimska Przyjęto zgłoszenie 21-07-2023  
199. BOŚ.6743.624.2023.MH 03-07-2023 Sorczyńska Genowefa Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Dąbrowa, m. Dąbrowa, dz. nr 405/23 k.m. 2 ul. Brzozowa Przyjęto zgłoszenie 6-07-2023  
200. BOŚ.6743.640.2023.MH 05-07-2023 Pituła Jarosław Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Łubniany, m. Dąbrówka Łubniańska, dz. nr 326 k.m. 4 ul. Oleska Przyjęto zgłoszenie 6-07-2023  
201. BOŚ.6743.641.2023.JS 05-07-2023 Rakowski Artur Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Dąbrowa, m. Mechnice, dz. nr 138 k.m. 3 ul. Wiejska Przyjęto zgłoszenie 20-07-2023  
202. BOŚ.6743.650.2023.JS 07-07-2023 Baron Anna Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, dz. nr 1847/170 k.m. 3 ul. Kościuszki Przyjęto zgłoszenie 25-07-2023  
203. BOŚ.6743.652.2023.PW 07-07-2023 Gmina Niemodlin Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Niemodlin gm. Niemodlin, m. Gracze, dz. nr 35, 86/1, 509, 93/5, m. Niemodlin, dz. nr 42, 50 Przyjęto zgłoszenie 26-07-2023  
204. BOŚ.6743.653.2023.MH 07-07-2023 Zabron Karina Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Chrząstowice, m. Daniec, dz. nr 1 k.m. 2 ul. Krośnicka Przyjęto zgłoszenie 17-07-2023  
205. BOŚ.6743.654.2023.AO 07-07-2023 Kraska Marek Budowa zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Dąbrowa, m. Mechnice, dz. nr 695/279 k.m. 3 ul. Polna Przyjęto zgłoszenie 24-07-2023  
206. BOŚ.6743.661.2023.JS 10-07-2023 Gola Alojzy Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku jednorodzinnym gm. Dobrzeń Wielki, m. Chróścice, dz. nr 1125/25 k.m. 23 ul. Św. Jana Przyjęto zgłoszenie 21-07-2023  
207. BOŚ.6743.662.2023.AM 10-07-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63 PE do 0,5 MPa gm. Chrząstowice, m. Chrząstowice, dz. nr 1327/124 k.m. 1 ul. Krótka Przyjęto zgłoszenie 17-07-2023  
208. BOŚ.6743.666.2023.PW 11-07-2023 Skrzypczyk Elżbieta Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku jednorodzinnym gm. Dąbrowa, m. Mechnice, dz. nr 111 k.m. 3 ul. Wiejska Przyjęto zgłoszenie 17-07-2023  
209. BOŚ.6743.667.2023.KWW 11-07-2023 Glensk Paulina Glensk Marek Przebudowa wolnostojącego jednorodzinnego budynku mieszkalnego, rozbiórka budynku garażowego i budynku gospodarczego gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, dz. nr 1189/6 k.m. 3 ul. Zielona Przyjęto zgłoszenie 31-07-2023  
210. BOŚ.6743.672.2023.JS 12-07-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa odcinków elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV dla dz. nr 179/8, 179/9 gm. Ozimek, m. Ozimek, dz. nr 179/8, 179/9, 179/6 k.m. 4 ul. Jesionowa Przyjęto zgłoszenie 25-07-2023  
211. BOŚ.6743.673.2023.MH 12-07-2023 Szymska Longina Szymski Marcin Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Ozimek, m. Nowa Schodnia, dz. nr 314/41 k.m. 3 ul. Opolska Przyjęto zgłoszenie 26-07-2023  
212. BOŚ.6743.676.2023.MH 13-07-2023 Ficek Stanisław Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Łubniany, m. Jełowa, dz. nr 606/117 k.m. 1 ul. Prosta Przyjęto zgłoszenie 20-07-2023  
213. BOŚ.6743.678.2023.JS 13-07-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV do zasilana budynków jednorodzinnych - etap III gm. Dąbrowa, m. Ciepielowice, dz. nr 235/31 k.m. 1 ul. Miętowa Przyjęto zgłoszenie 28-07-2023  
214. BOŚ.6743.679.2023.PW 13-07-2023 Żmuda Małgorzata Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz włączenie się do istniejącej sieci dla zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Przywory, dz. nr 2245/419 k.m. 3 ul. Wiejska   Wycofano zgłoszenie 26-07-2023
215. BOŚ.6743.680.2023.DJ 13-07-2023 Szulakowska Ludmiła Szulakowska-Kulawik Jolanta Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Ozimek, m. Biestrzynnik, dz. nr 383/94, 303/94 k.m. 3 ul. Poliwoda Przyjęto zgłoszenie 28-07-2023  
216. BOŚ.6743.681.2023.JS 13-07-2023 Zofia Wieczniak Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Katy Opolskie, ul. Wyzwolenia 4A, dz. nr 1237/218 Przyjęto zgłoszenie 28-07-2023  
217. BOŚ.6743.682.2023.JS 13-07-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63 PE do 0,5 MPa gm. Ozimek, m. Krasiejów, ul. Zamoście, dz. nr 270/14, 74/4, 58/4 Przyjęto zgłoszenie 28-07-2023  
218. BOŚ.6743.683.2023.KFC 14-07-2023 Kornelia i Roman Świerc Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym prowadzonym w gruncie dla budynku mieszkalnego gm. Łubniany, m. Łubniany, ul. Kolanowska 1, dz. nr 933, 934 Przyjęto zgłoszenie 20-07-2023  
219. BOŚ.6743.684.2023.JS 14-07-2023 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. budowa odcinków sieci nN 0,4 kV wraz z rozbiórką odcinków istniejącej sieci nN 0,4 kV gm. Ozimek, m. Szczedrzyk, ul. Malinowa Jagodowa, Podbory, dz. nr 17/2, 15/10, 15/4, 15/5, 15/7, 15/8, 15/9, 14/1, 17/1, 18/9, 18/6, 18/12, 18/7, 18/18, 18/19, 18/20, 143, 18/4 Przyjęto zgłoszenie 28-07-2023  
220. BOŚ.6743.685.2023.AŁ 14-07-2023 Lauer Iwona Przebudowa przegród zewnętrznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Turawa, m. Turawa Marszałki, dz. nr 174/1 k.m. 1 ul. Sosnowa Przyjęto zgłoszenie 25-07-2023  
221. BOŚ.6743.687.2023.JS 18-07-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV gm. Dobrzeń Wielki, m. Dobrzeń Wielki, dz. nr 645/85, 405/93, 911/86, 910/86, 79, 1130/78, 1128/78, 1129/78 k.m. 6 ul. Zapolskiej Przyjęto zgłoszenie 21-07-2023  
222. BOŚ.6743.690.2023.KWW 19-07-2023 Kaczmarczyk Beata Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Chrząstowice, m. Dębska Kuźnia, dz. nr 616/223 k.m. 2 ul. Wyzwolenia Przyjęto zgłoszenie 24-07-2023  
223. BOŚ.6743.691.2023.JS 19-07-2023 Korzeniec Jan Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, dz. nr 1418/90 k.m. 3 ul. Chopina Przyjęto zgłoszenie 3-08-2023  
224. BOŚ.6743.695.2023.KFC 20-07-2023 Mateju Marzanna Budowa wewnętrznej instalacji gazu oraz montaż przewodów wentylacyjnego i spalinowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Niemodlin, m. Niemodlin. dz. nr 1150 k.m. 13 ul. Polna Przyjęto zgłoszenie 27-07-2023  
225. BOŚ.6743.696.2023.JS 20-07-2023 Szemainda Joachim Budowa zewnętrznej instalacji gazowej (od punktu pomiarowego zlokalizowanego w granicy posesji do projektowanej skrzynki gazowej na elewacji budynku), budowa wewnętrznej instalacji gazowej, montaż kotła gazowego gm. Dąbrowa, m. Chróścina, dz. nr 648/151, 323/151 k.m. 1 ul. Dąbrowska   Wycofano zgłoszenie 31-07-2023
226. BOŚ.6743.700.2023.JS 21-07-2023 Niełacny Michał Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej gm. Komprachcice, m. Dziekaństwo, dz. nr 362/249, 597/250, 671/250 k.m. 1 ul. Opolska Przyjęto zgłoszenie 4-08-2023  
227. BOŚ.6743.702.2023.JS 24-07-2023 Lyra Marcin Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, dz. nr 560/238, 698/227 k.m. 3 ul. Polna Przyjęto zgłoszenie 4-08-2023  
228. BOŚ.6743.703.2023.MH 24-07-2023 Silarski Robert Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z jej zewnętrznym odcinkiem dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, dz. nr 1925 k.m. 4 ul. Słowiańska Przyjęto zgłoszenie 27-07-2023  
229. BOŚ.6743.704.2023.MH 24-07-2023 Janczyk Andrzej Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Ozimek, m. Nowa Schodnia, dz. nr 145/41, 165/41 k.m. 3 ul. Opolska Przyjęto zgłoszenie 27-07-2023  
230. BOŚ.6743.706.2023.MH 25-07-2023 Witek Anna Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia do budynku gospodarczego na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Prószków, m. Górki, dz. nr 1023/38 k.m. 4 ul. Szkolna Przyjęto zgłoszenie 27-07-2023  
231. BOŚ.6743.711.2023.AŁ 26-07-2023 Torka Sebastian Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Łubniany, m. Jełowa, dz. nr 542/105 k.m. 3 ul. Staroopolska Przyjęto zgłoszenie 26-07-2023  
232. BOŚ.6743.712.2023.MH 26-07-2023 Zajonc Jolanta Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Ozimek, m. Krasiejów, dz. nr 1236/140 k.m. 5 ul. 1-go Maja Przyjęto zgłoszenie 1-08-2023  
233. BOŚ.6743.716.2023.MH 27-07-2023 Gmina Niemodlin

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Niemodlin

gm. Niemodlin, m. Grabin, dz. nr 236, 278/1, m. Sosnówka, dz. nr 53/5, 81/3, 273 Przyjęto zgłoszenie 4-08-2023  
234. BOŚ.6743.719.2023.MH 27-07-2023 Chraścina Marzena Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia do budynku gospodarczego na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Prószków, m. Prószków, dz. nr 508/3 k.m. 5 ul. Grunwaldzka Przyjęto zgłoszenie 3-08-2023  
235. BOŚ.6743.722.2023.JS 28-07-2023 Zdero Jolanta Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z jej zewnętrznym odcinkiem dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Kąty Opolskie, dz. nr 1007/237 k.m. 2 ul. Nałkowskiej Przyjęto zgłoszenie 7-08-2023  
236. BOŚ.6743.725.2023.MH 28-07-2023 Salatycka Karina Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Chrząstowice, m. Chrząstowice, dz. nr 583/228 k.m. 1 ul. Polna Przyjęto zgłoszenie 3-08-2023  
237. BOŚ.6743.726.2023.JS 31-07-2023 Sobotkiewicz Sylwia Sobotkiewicz Janusz Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym gm. Prószków, m. Prószków, dz. nr 1000/1 k.m. 7 ul. Zamkowa Przyjęto zgłoszenie 10-08-2023  
238. BOŚ.6743.727.2023.JS 31-07-2023 Brzezina Natalia Brzezina Aleksander Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, m. Komprachcice, dz. nr 1119 k.m. 6 ul. Wojskowa Przyjęto zgłoszenie 10-08-2023  
239. BOŚ.6743.728.2023.JS 31-07-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania trzech domów jednorodzinnych z czterema lokalami mieszkalnymi gm. Prószków, m. Górki, dz. nr 1220/263, 1232/263, 1233/263, 1178/263 k.m. 4 ul. Irysowa Przyjęto zgłoszenie 17-08-2023  
240. BOŚ.6743.729.2023.JS 31-07-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV do zasilania budynku biurowego (zwiększenie mocy) - Nadleśnictwo Prószków gm. Prószków, m. Prószków, dz. nr 152/35 k.m. 7 ul. Opolska Przyjęto zgłoszenie 17-08-2023  
241. BOŚ.6743.731.2023.MH 31-07-2023 Bigasińska-Wodecka Maria Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku jednorodzinnym gm. Chrząstowice, m. Suchy Bór, dz. nr 1032/310 k.m. 1 ul. Sosnowa przyjęto zgłoszenie 07-08-2023  
242. BOŚ.6743.733.2023.MH 26-07-2023 Sikora Irena Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku jednorodzinnym gm. Komprachcice, m. Polska Nowa Wieś, dz. nr 1133 k.m. 9 ul. Lipowa przyjęto zgłoszenie 07-08-2023  
243. BOŚ.6743.734.2023.MH 01-08-2023 Kubacka Sabina Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Dąbrowa, m. Dąbrowa, dz. nr 156/2, 171/3 k.m. 2 ul. Krótka przyjęto zgłoszenie 08-08-2023  
244. BOŚ.6743.735.2023.MH 31-07-2023 Misz Cecylia Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z jej zewnętrznym odcinkiem dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Kąty Opolskie, dz. nr 1239/218 k.m. 2 ul. Wyzwolenia przyjęto zgłoszenie 07-08-2023  
245. BOŚ.6743.737.2023.MH 01-08-2023 Piechota Dariusz Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym prowadzonym w gruncie dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Chrząstowice, m. Falmirowice, dz. nr 291, 536/292, 295 k.m. 1 ul. Wiejska przyjęto zgłoszenie 08-08-2023  
246. BOŚ.6743.740.2023.JS 01-08-2023 Katolik Gracjan Katolik Marta Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej) gm. Łubniany, m. Brynica, dz. nr 265 k.m. 12, 166/7, 168/10 k.m. 8 ul. Opolska Przyjęto zgłoszenie 17-08-2023  
247. BOŚ.6743.742.2023.MH 01-08-2023 Mazur Anna Budowa wewnętrznej oraz zbiornikowej instalacji gazu płynnego ze zbiornikiem naziemnym o poj. 2,70 m3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Popielów, m. Lubienia, dz. nr 415 k.m. 1 ul. Leśna przyjęto zgłoszenie 08-08-2023  
248. BOŚ.6743.743.2023.JS 01-08-2023 Selprime Investments Sp. z o.o. Budowa dwóch instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Chrząstowice, m. Lędziny, dz. nr 469/84 k.m. 1 ul. Kopernika   Wycofano zgłoszenie 07-08-2023
249. BOŚ.6743.744.2023.PW 02-08-2023 Reinert Gabriela Budowa instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, dz. nr 1259/45 k.m. 3 ul. Kwiatowa Przyjęto zgłoszenie 08-08-2023  
250. BOŚ.6743.755.2023.MH 04-08-2023 Kaczocha Dariusz Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, dz. nr 1463/170 k.m. 3 ul. Wiśniowa przyjęto zgłoszenie 17-08-2023 `
251. BOŚ.6743.756.2023.MH 04-08-2023 Bartoszek Krzysztof Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, dz. nr 1178/192 k.m. 3 ul. Ligonia przyjęto zgłoszenie 17-08-2023  
252. BOŚ.6743.762.2023.MH 08-08-2023 Krol Ewa Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, dz. nr 1304/207 k.m. 3 ul. Kani Przyjęto zgłoszenie 21-08-2023  
253. BOŚ.6743.763.2023.MH 08-08-2023 Zięba Małgorzata Budowa wewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Prószków, m. Prószków, dz. nr 658/3 k.m. 6 ul. Rynek przyjęto zgłoszenie 17-08-2023  
254. BOŚ.6743.769.2023.JS 09-08-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci-linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi do zasilania budynków mieszkalnych na dz. nr 803/8, 803/9 k.m. 10  gm. Niemodlin, m. Niemodlin, dz. nr 803/6, 803/7, 803/8, 803/9, 803/12, 803/13, 804/8, 804/18 k.m. 10 ul. Słoneczna Przyjęto zgłoszenie 28-08-2023  
256. BOŚ.6743.780.2023.MH 11-08-2023 Pernal Marcin Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z jej zewnętrznym odcinkiem dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Przywory, dz. nr 2117/386 k.m. 3 ul. Krapkowicka przyjęto zgłoszenie 18-08-2023  
257. BOŚ.6743.781.2023.MH 11-08-2023 Pernal Adam Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z jej zewnętrznym odcinkiem dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Przywory, dz. nr 2178/386 k.m. 3 ul. Krapkowicka przyjęto zgłoszenie 18-08-2023  
258. BOŚ.6743.783.2023.JS 14-08-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa DN63 PE gm. Komprachcice, m. Ochodze, dz. nr 223/5 k.m. 2 ul. Opolska Przyjęto zgłoszenie 31-08-2023  
259. BOŚ.6743.784.2023.JS 14-08-2023 Krawczyk Zbigniew Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w części zewnętrznej od szafki kurka głównego w granicy działki do budynku gm. Komprachcice, m. Polska Nowa Wieś, dz. nr 913 k.m. 7 ul. Lipowa Przyjęto zgłoszenie 31-08-2023  
260. BOŚ.6743.785.2023.JS 14-08-2023 Golec Ryszard Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, m. Polska Nowa Wieś, dz. nr 1113 k.m. 9 ul. Łąkowa Przyjęto zgłoszenie 31-08-2023  
261. BOŚ.6743.789.2023.KFC 14-08-2023 Brukało Grzegorz Rozbudowa instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym gm. Niemodlin, m. Niemodlin, dz. nr 902 k.m. 11 ul. Opolska Przyjęto zgłoszenie 25-08-2023  
262. BOŚ.6743.790.2023.MH 14-08-2023 Badowska Joanna Badowski Rafał Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Turawa, m. Zawada, dz. nr 427 k.m. 9 ul. Nowa przyjęto zgłoszenie 17-08-2023  
263. BOŚ.6743.791.2023.MH 14-08-2023 Gmina Dobrzeń Wielki Budowa sieci kanalizacji deszczowej DN wraz z uzbrojeniem związanej związanej z odwodnieniem centrum opiekuńczo-mieszkalnego w m. Chróścice gm. Dobrzeń Wielki, m. Chróścice, dz. nr 1483/42, 1484/42, 949/42, 1598/43, 955/43 k.m. 2 ul. Św. Jana Przyjęto zgłoszenie 25-09-2023  
264. BOŚ.6743.792.2023.JS 14-08-2023 Dino POLSKA S.A. Budowa kanalizacji kablowej teletechnicznej w związku z budową budynku handlowo-usługowego w m. Dobrzeń Mały gm. Dobrzeń Wielki, m. Dobrzeń Mały, dz. nr 1407/159, 1535/59, 1055/160 k.m. 3 ul. Wolności Przyjęto zgłoszenie 31-08-2023  
265. BOŚ.6743.796.2023.KFC 16-08-2023 Zieliński Marcin Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z jej zewnętrznym odcinkiem dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Dobrzeń Wielki, m. Dobrzeń Wielki, dz. nr 629/128 k.m. 2 ul. Korfantego Przyjęto zgłoszenie 25-08-2023  
266. BOŚ.6743.798.2023.MH 16-08-2023 Woszek Piotr Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Ozimek, m. Nowa Schodnia, dz. nr 312/39, 313/38 k.m. 3 ul. Opolska Przyjęto zgłoszenie 25-08-2023  
267. BOŚ.6743.799.2023.MH 16-08-2023 Nowak Ingryda Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Prószków, m. Nowa Kuźnia, dz. nr 182 k.m. 2 ul. Stawowa Przyjęto zgłoszenie 25-08-2023  
268. BOŚ.6743.817.2023.MH 23-08-2023 Ewelina Bartyla Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, ul. Ficha 4, dz. nr 429/227, 1843/228 Przyjęto zgłoszenie 29-08-2023  
269. BOŚ.6743.819.2023.MH 23-08-2023 Dynkiewicz Mariusz Dynkiewicz Renata Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, m. Komprachcice, dz. nr 1924 k.m. 4 ul. Krzyżowa Przyjęto zgłoszenie 29-08-2023  
270. BOŚ.6743.822.2023.KFC 24-08-2023 Kulig Piotr Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym prowadzonym w gruncie dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Ozimek, m. Krasiejów, dz. nr 423/116, 1008/107 k.m. 4 ul. Sporacka Przyjęto zgłoszenie 31-08-2023  
271. BOŚ.6743.824.2023.MH 25-08-2023 Genowefa Soroczyńska Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Dąbrowa, m. Dąbrowa, ul. Brzozowa 17, dz. nr 405/23 Przyjęto zgłoszenie 25-08-2023  
272. BOŚ.6743.835.2023.PW 30-08-2023 Pudełko Maria Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Dąbrowa, m. Mechnice, dz. nr 17 k.m. 3 ul. Strażacka Przyjęto zgłoszenie 04-09-2023  
273. BOŚ.6743.836.2023.AM 30-08-2023 KWKM Paweł Kozłowski, Łukasz Mróz Sp. jawna Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym podziemnym zbiornikiem o poj. 4,85 m3 przeznaczonym do zasilania instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych gm. Chrząstowice, m. Chrząstowice, dz. nr 569/115 k.m. 2 ul. Dworcowa Przyjęto zgłoszenie 31-08-2023  
274. BOŚ.6743.837.2023.AŁ 30-08-2023 Winiarski Edward Winiarska Urszula Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, m. Komprachcice, dz. nr 1874 k.m. 6 ul. Rolnicza Przyjęto zgłoszenie 19-09-2023  
275. BOŚ.6743.838.2023.AŁ 30-08-2023 Kutrowski Krzysztof Kutrowska Kazimiera Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Niemodlin, m. Grodziec, dz. nr 212/1 k.m. 1 Przyjęto zgłoszenie 19-09-2023  
276. BOŚ.6743.840.2023.AŁ 30-08-2023 Kutrowska Kazimiera Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Niemodlin, m. Grodziec, dz. nr 212/12 k.m. 1 Przyjęto zgłoszenie 19-09-2023  
277. BOŚ.6743.842.2023.JS 30-08-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynków jednorodzinnych gm. Dąbrowa, m. Narok, dz. nr 233/78, 233/80 k.m. 1 ul. Brzozowa    
278. BOŚ.6743.851.2023.KWW 04-09-2023 Wojciech Mamczura Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Dąbrowa, m.Chróścina, dz. nr 302/25 k.m. 3 ul.Kościelna Przyjęto zgłoszenie 15-09-2023  
279. BOŚ.6743.849.2023.JS 04-09-2023 Parafia Matki Boskiej Anielskiej Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku plebanii gm. Tarnów Op., m.Przywory, dz. nr 1646/350 k.m. 3 ul.Wiejska    
280. BOŚ.6743.850.2023.JS 04-09-2023 Tauron Dystrybucja S.A Sieć 0,4kV do zasil. bud. mieszkalnych jednorodzinnych gm. Turawa, m.Węgry, dz. nr 932/17, 1133/20, 1041/20 k.m. 4    
281. BOŚ.6743.854.2023.AŁ 05-09-2023 Małgorzata Zmuda Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej gm. Tarnów Op., m.Przywory, dz. nr 2140/419,  k.m. 3 Przyjęto zgłoszenie 18-10-2023  
282. BOŚ.6743.857.2023.JS 05-09-2023 Piotr Kołodziej Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Op., m.Przywory, dz. nr 1497,  k.m. 3    
283. BOŚ.6743.858.2023.AM 05-09-2023

Elżbieta
Oliwa-Klyta
Łukasz Klyta

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, m.Osiny, dz. nr 580/66,  k.m. 3 Przyjęto zgłoszenie 12-09-2023  
284. BOŚ.6740.859.2023.AM 05-09-2023 Rajmund Nogosek Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Dobrzeń Wielki, m.Chróścice, dz. nr 202,  k.m. 2 Przyjęto zgłoszenie 14-09-2023  
285. BOŚ.6743.860.2023.JS 05-09-2023 Stanisław Stach Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Dąbrowa, m.Chróścina, dz. nr 521/195,  k.m. 1    
286. BOŚ.6743.874.2023.JS 08-09-2023 Adam Grygas Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, m.Polska Nowa Wieś, dz. nr 1230/2,  k.m. 9    
287. BOŚ.6743.884.2023.JS 08-09-2023 Tauron Dystrybucja S.A Sieć 0,4kV do zasil. bud. mieszkalnych jednorodzinnych gm. Prószków, m.Górki, dz. nr 1267/17, 1268/17, 1099/17, 767/23, 302, 1211/15, 1212/15, 315,  k.m. 4    
288. BOŚ.6743.889.2023.JS 11-09-2023 Tauron Dystrybucja S.A Linia kablowa nieskiego napięcia 0,4kV do gm. Tułowice, m.Ligota Tułowicka, dz. nr 54/2, 54/3, 54/4, 405/2,  k.m. 1    
289. BOŚ.6743.895.2023.JS 13-09-2023 PSG Sp. z o.o. Sieć gazowa s/c gm. Niemodlin, m.Niemodlin dz. nr 804/18, 803/6  k.m. 1    
290 BOŚ.6743.892.2023.JS 13-09-2023 Jacek Ciepluch PPHU "MED-Service" Rozbudowa wew. inst. gazu gm. Niemodlin, m.Niemodlin dz. nr 570/7  k.m. 9    
291. BOŚ.6743.893.2023.JS 13-09-2023 Mateusz Sikora Wew. instalacja gazu gm. Niemodlin, m.Niemodlin dz. nr 556/2  k.m. 9    
292. BOŚ.6743.912.2023.MH 18-09-2023 Zygmunt Lipok Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu n/c dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego gm. Ozimek, m. Krasiejów, ul. Spóracka 51, dz. nr 610/202 Przyjęto zgłoszenie 25-09-2023  
293. BOŚ.6743.913.2023.MH 18-09-2023 Lysek Grzegorz Budowa instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, dz. nr 1408/243 k.m. 3 ul. Polna Przyjęto zgłoszenie 25-09-2023  
294. BOŚ.6743.914.2023.JS 18-09-2023 Joniak Marcin Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z jej zewnętrznym odcinkiem dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Dąbrowa, m. Chróścina, dz. nr 358/52 k.m. 2 ul. Kolejowa    
295. BOŚ.6743.915.2023.JS 18-09-2023 Bielacha Halina Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z jej zewnętrznym odcinkiem dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, m. Komprachcice, dz. nr 850 k.m. 4 ul. Sienna    
296. BOŚ.6743.919.2023.JS 19-09-2023 Wspólnota Mieszkaniowa 15-17 Budowa wewnętrznej instalacji gazu do kotła gazowego C.O. i C.W.U. w budynku wielorodzinnym gm. Niemodlin, m. Niemodlin, dz. nr 70/10 k.m. 3 ul. 700-lecia Niemodlina    
297. BOŚ.6743.920.2023.JS 19-09-2023 Wspólnota Mieszkaniowa 11-13 Budowa wewnętrznej instalacji gazu do kotła gazowego C.O. i C.W.U. w budynku wielorodzinnym gm. Niemodlin, m. Niemodlin, dz. nr 70/11 k.m. 3 ul. 700-lecia Niemodlina    
298. BOŚ.6743.924.2023.KFC 20-09-2023 Olsok Andrzej Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym prowadzonym w gruncie dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Łubniany, m. Łubniany, dz. nr 991/2 k.m. 7 ul. Kościelna Przyjęto zgłoszenie 29-09-2023  
299. BOŚ.6743.925.2023.KFC 20-09-2023 Klyk Marek Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym prowadzonym w gruncie dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Turawa, m. Zawada, dz. nr 508/149 k.m. 2 ul. Turawska Przyjęto zgłoszenie 29-09-2023  
300. BOŚ.6743.927.2023.KWW 20-09-2023 Hejnowska Alicja Hejnowski Piotr Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Łubniany, m. Kępa, dz. nr 6 k.m. 5   Wycofano zgłoszenie 28-09-2023
301. BOŚ.6743.936.2023.KFC 21-09-2023 Sobota Krzysztof Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Łubniany, m. Łubniany, dz. nr 286 k.m. 2 ul. Kościelna Przyjęto zgłoszenie 04.10.2023  
302. BOŚ.6743.938.2023.MH 21-09-2023 OPALUS Sp. z o.o. Budowa elektroenergetycznych linii kablowych Sn, budowa stacji transformatorowych, budowa słupa SN, likwidacja napowietrznych linii elektroenergetycznych SN i stacji transformatorowej Niemodlin Browar OPZ70538 kolidującej z planowaną zabudową obiektów handlowych gm. Niemodlin, m. Niemodlin, dz. nr 895/1, 890, 895/2, 894/3, 894/1 k.m. 11 ul. Opolska Przyjęto zgłoszenie 6-11-2023  
303. BOŚ.6743.943.2023.AO 22-09-2023 Fraj Dominika Nadbudowa wiatrołapu i przebudowa otworów okiennych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Prószków, m. Górki, dz. nr 818/38, 819/38 k.m. 4 ul. Szkolna Przyjęto zgłoszenie 02-10-2023  
304. BOŚ.6743.944.2023.AŁ 22-09-2023 Buczek Elżbieta Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej gm. Niemodlin, m. Niemodlin, dz. nr 1293, 50 k.m. 2 ul. Podgórna Przyjęto zgłoszenie 14-11-2023  
305. BOŚ.6743.948.2023.JS 25-09-2023 Zawadzka Jolanta Zawadzki Grzegorz Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Dobrzeń Wielki, m. Kup, dz. nr 1168/70 k.m. 2 ul. Kwiatowa    
306. BOŚ.6743.950.2023.JS 25-09-2023 Gmina Prószków Budowa oświetlenia drogowego realizowana w ramach przebudowy ulicy Leśnej w Chrząszczycach gm. Prószków, m. Chrząszczyce, dz. nr 547/213 k.m. 2 ul. Leśna    
307. BOŚ.6743.951.2023.JS 25-09-2023 Gmina Prószków Budowa oświetlenia drogowego realizowana w ramach przebudowy ulicy Eichendorfa w Prószkowie gm. Prószków, m. Prószków, dz. nr 1135 k.m. 8 ul. Eichendorfa    
308. BOŚ.6743.952.2023.JS 25-09-2023 Gmina Prószków Budowa oświetlenia drogowego realizowana w ramach przebudowy ulicy Kościuszki w Prószkowie gm. Prószków, m. Zimnice Wielkie, dz. nr 574/118, 890/72 k.m. 3 ul. Kościuszki    
309. BOŚ.6743.953.2023.JS 25-09-2023 Gmina Prószków Budowa oświetlenia drogowego realizowana w ramach przebudowy ulicy Piaskowej w Prószkowie gm. Prószków, m. Prószków, dz. nr 538, 625/1 k.m. 5 ul. Piaskowa    
310. BOŚ.6743.958.2023.MH 26-09-2023 Nowak Ingryda Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Prószków, m. Nowa Kuźnia, dz. nr 182 k.m. 2 ul. Stawowa Przyjęto zgłoszenie 28-09-2023  
311. BOŚ.6743.959.2023.MH 26-09-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE do 0,5 MPa gm. Dobrzeń Wielki, m. Kup, dz. nr 938/73, 937/73, 1065/163 k.m. 2 ul. Młyńska Przyjęto zgłoszenie 28-09-2023  
312. BOŚ.6743.963.2023.AŁ 27-09-2023 Szynkarczyk Marzena Szynkarczyk Artur Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Niemodlin, m. Grodziec, dz. nr 212/3 k.m. 1 Przyjęto zgłoszenie 12-10-2023  
313. BOŚ.6743.964.2023.JS 27-09-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej śr/c 63 PE do 0,5 MPa gm. Chrząstowice, m. Chrząstowice, dz. nr 1390/96, 1432/45, 1430/41, 1431/41 k.m. 4    
314. BOŚ.6743.965.2023.JS 27-09-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej śr/c 63 PE do 0,5 MPa gm. Chrząstowice, m. Chrząstowice, dz. nr 1390/96, 1440/56, 1441/56, 1443/61 k.m. 4    
315. BOŚ.6743.969.2023.MH 28-09-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63 PE do 0,5 MPa gm. Komprachcie, m. Osiny, dz. nr 973/12, 870/184 k.m. 3, 117/18, 263/32, 116/18, 274/19 k.m. 1 ul. Lipowa Przyjęto zgłoszenie 6-10-2023  
316. BOŚ.6743.970.2023.JS 29-09-2023 Kasik Martyna Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Dobrzeń Wielki, m. Kup, dz. nr 988/70 k.m. 2 ul. Brynicka    
317. BOŚ.6743.971.2023.JS 02-10-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV do zasilania obiektu handlowo-usługowego (zwiększenie mocy) gm. Prószków, m. Przysiecz, dz. nr 117/11 k.m. 2, 242/11, 243/2 k.m. 4 ul. Stawowa    
318. BOŚ.6743.980.2023.MH 03-10-2023 Hahnewald Leokadia Budowa instalacji gazowej podziemnej oraz wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Komprachcice, m. Domecko, dz. nr 173, 366/171 k.m. 5 ul. Zamkowa Przyjęto zgłoszenie 11-10-2023  
319. BOŚ.6743.981.2023.MH 03-10-2023

Dzierża Grzegorz Dzierża Magdalena

Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Dobrzeń Wielki, m. Dobrzeń Wielki, dz. nr 1000/39 k.m. 6 ul. Kopernika Przyjęto zgłoszenie 16-10-2023  
320. BOŚ.6743.982.2023.KFC 03-10-2023 Woszek Monika Budowa instalacji wewnętrznej gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, dz. nr 1637/227 k.m. 3 ul. Ślepa Przyjęto zgłoszenie 12-10-2023  
321. BOŚ.6743.985.2023.KFC 04-10-2023 Wolany Ewa Budowa wewnętrznej oraz zbiornikowej instalacji gazu płynnego ze zbiornikiem naziemnym o poj. 2,70 m3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Miedziana, dz. nr 279/41 k.m. 1 ul. Wejska Przyjęto zgłoszenie 12-10-2023  
322. BOŚ.6743.986.2023.MH 04-10-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa gazociągu śr/c wraz z przyłączami gazu w Nakle w rejonie ul. Strzeleckiej, Dzierżonia, Tarnowskiej gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, dz. nr 1480/183, 851/3, 1624/168, 1622/166, 1446/173, 783/150, 1805/173, 1806/173, 593/148, 592/148, 1710/154, 1291/141, 772/128, 1179/173, 1184/129, 1183/129, 768/62, 766/59, 1271/59, 1332/173, 689/250, 725/236, 445/179, 1528/185 Przyjęto zgłoszenie 17-10-2023  
323. BOŚ.6743.988.2023.MH 05-10-2023 Konrad Jolanta Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Dobrzeń Wielki, m. Chróścice, dz. nr 1665/600 k.m. 4 ul. Dąbrowa Przyjęto zgłoszenie 11-10-2023  
324. BOŚ.6743.990.2023.MH 05-10-2023 Stach Urszula Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Dąbrowa, m. Chróścina, dz. nr 934/187 k.m. 1 ul. Chróścina Przyjęto zgłoszenie 12-10-2023  
325. BOŚ.6743.998.2023.KWW 06-10-2023    Al-Qadi Marta    Al-Qadi Taha Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Turawa, m. Kotórz Mały, dz. nr 248/44 k.m. 4 ul. Zielona Przyjęto zgłoszenie 26-10-2023  
326. BOŚ.6743.999.2023.MH 06-10-2023 Piskorowska-Pliś Anna Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego - zbiornik podziemny V=4850l (4,85 m3) oraz przyłącza gazu gm. Turawa, m. Zawada, dz. nr 291/21 k.m. 7 ul. Wodociągowa Przyjęto zgłoszenie 12-10-2023  
327. BOŚ.6743.1000.2023.MH 09-10-2023 Marcinków Martyna Marcinków Patryk Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ze zbiornikiem gazu płynnego 2,7 m3 w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Niemodlin, m. Niemodlin, dz. nr 1176/31 k.m. 15 ul. Nowa Przyjęto zgłoszenie 16-10-2023  
328. BOŚ.6743.1002.2023.JS 09-10-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz z złączami kablowymi do zasilania budynku wielolokalowego gm. Niemodlin, m. Niemodlin, dz. nr 965, 1237, 924/13, 911/39, 1216, 911/74 k.m. 11 ul. Wiolinowa Przyjęto zgłoszenie 26-10-2023  
329. BOŚ.6743.1003.2023.JS 09-10-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z zabudową złączy kablowych w celu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej budynków mieszkalnych gm. Tułowice, m. Szydłów, dz. nr 300, 291, 287/2, 287/3, 287/4, 287/5, 287/6, 287/13, 287/14, 287/15, 287/20, 287/21, 287/9, 287/10, 287/16, 287/17, 287/18, 287/19, 287/11, 287/12 k.m. 5, 242 k.m. 6 Przyjęto zgłoszenie 26-10-2023  
330. BOŚ.6743.1009.2023.MH 11-10-2023 Selprime Investments Sp. z o.o. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego gm. Chrząstowice, m. Lędziny, dz. nr 469/84 k.m. 1 ul. Kopernika   Wycofano zgłoszenie 18-10-2023
331. BOŚ.6743.1012.2023.KFC 12-10-2023 Pajdak Piotr Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz instalacji na działce inwestora od skrzynki do budynku mieszkalnego gm. Dobrzeń Wielki, m. Chróścice, dz. nr 1320/293, 638/293 k.m. 3 ul. Kopiec Przyjęto zgłoszenie 23-10-2023  
332. BOŚ.6743.1014.2023.JS 13-10-2023 Gmina Dobrzeń Wielki Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Reymonta w m. Dobrzeń Wielki gm. Dobrzeń Wielki, m. Dobrzeń Wielki, dz. nr 2593/30, 2400/30, 2402/30, 2403/30, 2013/422, 1986/448, 2413/446,k.m. 3 1847/55, k. m. 4 ul. Reymonta Przyjęto zgłoszenie 28-12-2023  
333. BOŚ.6743.1015.2023.JS 13-10-2023 Gmina Dobrzeń Wielki Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Zapolskiej w m. Dobrzeń Wielki gm. Dobrzeń Wielki, m. Dobrzeń Wielki, dz. nr 1410/67, 1327/67, 1328/67, 1326/67, 1380/66, 71, 565/72 k.m. 6, 1830/84 k. m. 4 ul. Zapolskiej Przyjęto zgłoszenie 28-12-2023  
334. BOŚ.6743.1016.2023.JS 13-10-2023 Gmina Dobrzeń Wielki Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Księdza Poziemby w m. Dobrzeń Wielki gm. Dobrzeń Wielki, m. Dobrzeń Wielki, dz. nr 2838/280 k.m. 3 ul. Ks. Poziemby Przyjęto zgłoszenie 28-12-2023  
335. BOŚ.6743.1017.2023.JS 13-10-2023 Gmina Dobrzeń Wielki Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w m. Kup gm. Dobrzeń Wielki, m. Kup, dz. nr 1054/84, 1058/159, 1008/134, 1011/134 k.m. 2 ul. Leśna Przyjęto zgłoszenie 28-12-2023  
336. BOŚ.6743.1019.2023.MŻ 16-10-2023 Polska Spółka Gazownictwa Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami w rejonie ul. Dubois w Opolu gm. Opole, m. Opole, dz. nr 14, 9/6, 9/8, 9/16, 15/2, 9/89, 9/12, 9/15, 7/1 k.m. 53, 75, 83 k.m. 48 ul. Dubois   Przekazano według właściwości 18-10-2023
337. BOŚ.6743.1021.2023.AM 16-10-2023 Kluczny Małgorzata Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku jednorodzinnym gm. Dąbrowa, m. Chróścina, dz. nr 145/42 k.m. 3 ul. Niemodlińska Przyjęto zgłoszenie 30-10-2023  
338. BOŚ.6743.1025.2023.MH 17-10-2023 Kościelny Józef Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej gm. Dąbrowa, m. Ciepielowice, dz. nr 71/4, 71/12 k.m. 1 ul. Gruszkowa Przyjęto zgłoszenie 26-10-2023  
339. BOŚ.6743.1028.2023.AO 17-10-2023 Bąk Genowefa Instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła c.o. 2-funkcyjnego na paliwo gazowe i gazomierza w istniejącym lokalu mieszkalnym (2B) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym użytkowanym gm. Niemodlin, m. Niemodlin, dz. nr 1012/2 ul. Dworcowa Przyjęto zgłoszenie 31-10-2023  
340. BOŚ.6743.1029.2023.AO 17-10-2023 Bąk Genowefa Instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła c.o. 2-funkcyjnego na paliwo gazowe i gazomierza w istniejącym lokalu mieszkalnym (2C) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym użytkowanym gm. Niemodlin, m. Niemodlin, dz. nr 1012/2 ul. Dworcowa Przyjęto zgłoszenie 31-10-2023  
341. BOŚ.6743.1030.2023.AO 17-10-2023 Bąk Genowefa Instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła c.o. 2-funkcyjnego na paliwo gazowe i gazomierza w istniejącym lokalu mieszkalnym (2A) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym użytkowanym gm. Niemodlin, m. Niemodlin, dz. nr 1012/2 ul. Dworcowa Przyjęto zgłoszenie 31-10-2023  
342. BOŚ.6743.1035.2023.KFC 23-10-2023 Stach Adolf Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, dz. nr 522/40 k.m. 3 ul. Kani Przyjęto zgłoszenie 06-11-2023  
343. BOŚ.6743.1038.2023.KWW 24-10-2023 Raczyński Romuald Budowa zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Prószków, m. Prószków, dz. nr 1423 k.m. 11 ul. Powstańców Przyjęto zgłoszenie 09-11-2023  
344. BOŚ.6743.1039.2023.KWW 24-10-2023 Benikas Marek Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia do budynku gospodarczego na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Prószków, m. Prószków, dz. nr 1367 k.m. 11 ul. Powstańców Przyjęto zgłoszenie 09-11-2023  
345. BOŚ.6743.1040.2023.KWW 24-10-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63 PE do 0,5 MPa gm. Tarnów Opolski, m. Przywory, dz. nr 1135/369, 2107/358, 2106/358 k.m. 3 Przyjęto zgłoszenie 09-11-2023  
346. BOŚ.6743.1045.2023.KFC 24-10-2023 Gabrielczyk Maria Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku jednorodzinnym gm. Komprachcice, m. Komprachcice, dz. nr 1167 k.m. 6 ul. Klasztorna Przyjęto zgłoszenie 16-11-2023  
347. BOŚ.6743.1051.2023.DJ 26-10-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci kablowej 15 kV w Ozimku przy ul. Częstochowskiej gm. Ozimek, m. Ozimek, dz. nr 122/1, 114/43 k.m. 3 ul. Częstochowska Przyjęto zgłoszenie 15-11-2023  
348. BOŚ.6743.1053.2023.MH 27-10-2023 Tarasiuk Valeriia Budowa wewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym gm. Prószków, m. Prószków, dz. nr 1003 k.m. 7 ul. Kopernika Przyjęto zgłoszenie 7-11-2023  
349. BOŚ.6743.1057.2023.MH 30-10-2023 Baranowska Anna Baranowski Robert Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Niemodlin, m. Grodziec, dz. nr 212/4 k.m. 1 Przyjęto zgłoszenie 20-11-2023  
350. BOŚ.6743.1058.2023.MH 31-10-2023 Adamaschek Marcin Budowa instalacji gazu niskiego ciśnienia do lokalu budynku mieszkalnego wielorodzinnego gm. Prószków, m. Prószków, dz. nr 824 k.m. 7 ul. Młyńska Przyjęto zgłoszenie 7-11-2023  
351. BOŚ.6743.1063.2023.KFC 02-11-2023 Niebylski Grzegorz Budowa instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Komprachcice, m. Wawelno, dz. nr 969/260, 970/260 k.m. 3 ul. Brzozowa   wycofano zgłoszenie 8-11-2023
352. BOŚ.6743.1065.2023.MH 02-11-2023     Moj Klaudia      Moj Joachim Budowa przyłącza wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej dla podłączenia trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych S1, S2, S3 w zabudowie bliźniaczej do sieci wodociągowej gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, dz. nr 1952/328, 2439/328, 2440/328, 2441/328, 2442/328, 2409/328, 2416/328, 2123/293 ul. Cmentarna Przyjęto zgłoszenie 4-12-2023  
353. BOŚ.6743.1069.2023.AŁ 03-11-2023 Grohl Gabriela Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Przywory, dz. nr 1841/416 k.m. 3 ul. Krapkowicka Przyjęto zgłoszenie 6-11-2023  
354. BOŚ.6743.1070.2023.KFC 03-11-2023 Śnieżek Krzysztof Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym prowadzonym w gruncie dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, dz. nr 790/40, 791/40 k.m. 3 ul. Kani Przyjęto zgłoszenie 7-11-2023  
355. BOŚ.6743.1081.2023.KFC 10-11-2023 Sala Dawid Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, dz. nr 2060/232 k.m. 4, 628/319, 630/319, 2110/319 k.m. 1 ul. Słoneczna Przyjęto zgłoszenie 16-11-2023  
356. BOŚ.6743.1083.2023.DJ 10-11-2023 Starzec Janusz Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Niemodlin, m. Lipno, dz. nr 220/9 k.m. 2   Wycofano zgłoszenie
357. BOŚ.6743.1084.2023.JS 13-11-2023 Gawol Tomasz Budowa instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym gm. Prószków, m. Prószków, dz. nr 903 k.m. 7 ul. Młyńska    
358. BOŚ.6743.1089.2023.KFC 15-11-2023 Wencel Urszula Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, m. Polska Nowa Wieś, dz. nr 1014 k.m. 8 ul. Stawowa Przyjęto zgłoszenie 27-11-2023  
359. BOŚ.6743.1097.2023.MH 15-11-2023 Gmina Popielów Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Popielów-Kabachy gm. Popielów, m. Popielów, dz. nr 1191/183, 982/180, 981/224, 334, 1190/183, 186, 443/173 k.m. 2, 1204/350, 945/350 k.m. 3, 59, 60, 62, 63, 146/61 k.m. 12 Przyjęto zgłoszenie 28-11-2023  
360. BOŚ.6743.1098.2023.MH 16-11-2023   Komor Lidia      Komor Romuald Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Dąbrowa, m. Żelazna, dz. nr 194/7 k.m. 2 ul. Leśna Przyjęto zgłoszenie 23-11-2023  
361. BOŚ.6743.1101.2023.KFC 17-11-2023 Socha Janusz Instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej polegającej na zmianie lokalizacji gazomierzy (szt. 2) - wyniesienie na zewnętrzną ścianę w budynku jednorodzinnym dwumieszkaniowym istniejącym gm. Niemodlin, m. Niemodlin, dz. nr 973 k.m. 11 ul. Opolska   Wycofano zgłoszenie 05-12-2023
362. BOŚ.6743.1105.2023.KFC 20-11-2023 Stec Anna Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z częścią zewnętrzną od szafki kurka głównego w granicy działki do budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, m. Polska Nowa Wieś, dz. nr 1231 k.m. 9 ul. Leśna Przyjęto zgłoszenie 27-11-2023  
363. BOŚ.6743.1106.2023.KFC 20-11-2023 Chromik Daria Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z częścią zewnętrzną od szafki kurka głównego w granicy działki do budynku gm. Łubniany, m. Kępa, dz. nr 252/62 k.m. 4 ul. Polna Przyjęto zgłoszenie 27-11-2023  
364. BOŚ.6743.1107.2023.MH 20-11-2023 Kwosek Rajmund Kwosek Gabriela Budowa wewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Dobrzeń Wielki, m. Chróścice, dz. nr 1124/33, 528/33 k.m. 2 ul. Powstańców Śląskich Przyjęto zgłoszenie 23-11-2023  
365. BOŚ.6743.1109.2023.AŁ 20-11-2023 Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Opolska Budowa instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Ozimek, m. Krasiejów, dz. nr 315/99, 316/99, 755/97 k.m. 4 ul. Spóracka Przyjęto zgłoszenie 4-12-2023  
366. BOŚ.6743.1112.2023.AŁ 21-11-2023 Grzywnowicz Robert Budowa domu jednorodzinnego gm. Niemodlin, m. Rzędziwojowice, dz. nr 222/4 k.m. 1 Przyjęto zgłoszenie 31-01-2024  
367. BOŚ.6743.1113.2023.KFC 21-11-2023 Gielnik Jerzy Budowa instalacji gazowej niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Łubniany, m. Łubniany, dz. nr 776/2 k.m. 5 ul. Osowska Przyjęto zgłoszenie 29-12-2023  
368. BOŚ.6743.1123.2023.MH 23-11-2023 Labusga Patrycja Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, m. Polska Nowa Wieś, dz. nr 1012 k.m. 8 ul. Stawowa Przyjęto zgłoszenie 4-12-2023  
369. BOŚ.6743.1125.2023.JS 24-11-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania 4 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej gm. Prószków, m. Chrząszczyce, dz. nr 487/58, 108, 144/2, 164, 687/1, 688/1 k.m. 2 ul. Opolska    
370. BOŚ.6743.1129.2023.MH 24-11-2023 Gmina Chrząstowice Budowa przyłącza gazu i wewnętrznej instalacji gazu wraz z montażem powietrznej rewersyjnej absorbcyjnej pompy ciepła opalanej gazem jako źródło C.O. i c.w.u. w budynku wielorodzinnym i świetlicy wiejskiej gm. Chrząstowice, m. Suchy Bór, dz. nr 623/271 k.m. 1 ul. Szkolna   Wycofano zgłoszenie 13-12-2023
371. BOŚ.6743.1136.2023.JS 27-11-2023 Gmina Niemodlin Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Niemodlin gm. Niemodlin, m. Tłustoręby, dz. nr 96, 113/23 k.m. 1    
372. BOŚ.6743.1143.2023.KFC 30-11-2023 Lempa Sylwia Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Popielów, m. Popielów, dz. nr 1404/184 k.m. 1 ul. Lubieńska Przyjęto zgłoszenie 18-01-2024  
373. BOŚ.6743.1144.2023.AŁ 30-11-2023 Lupa Paweł Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z butli naziemnej o poj. 2700l do budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazu gm. Ozimek, m. Szczedrzyk, dz. nr 452/1 k.m.1 ul. Wesoła Przyjęto zgłoszenie 8-12-2023  
374. BOŚ.6743.1145.2023.JS 30-11-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazu śr/c 110 PE do 0,5MPa gm. Tułowice, m. Tułowice Małe, dz. nr 1112 k.m. 1    
375. BOŚ.6743.1147.2023.MH 01-12-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazu śr/c 110PE do 0,5 MPa gm. Dąbrowa, m. Dąbrowa, dz. nr 190/1, 42, 16, 20/6 k.m. 2 Przyjęto zgłoszenie 8-01-2024  
376. BOŚ.6743.1149.2023.MH 04-12-2023 Kurek Emanuel Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Chrząstowice, m. Dębska Kuźnia, dz. nr 677/224 k.m. 2 ul. Torowa Przyjęto zgłoszenie 14-12-2023  
377. BOŚ.6743.1150.2023.JS 04-12-2023 WILSON Sp. z o.o. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej gm. Niemodlin, m. Niemodlin, dz. nr 803/7, 803/4, 803/6 k.m. 10 ul. Słoneczna    
378. BOŚ.6743.1151.2023.MH 04-12-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazu śr/c 63 PE do 0,5 MPa przy ul. Opolskiej w Osinach gm. Komprachcice, m. Osiny, dz. nr 862/70, 1069/73, 1087/73, 1086/73, 1054/75 k.m. 3 ul. Opolska Przyjęto zgłoszenie 12-12-2023  
379. BOŚ.6743.1152.2023.KFC 05-12-2023 Puscz Elżbieta Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Dąbrowa, m. Chróścina, dz. nr 520/194 k.m. 1 ul. Niemodlińska Przyjęto zgłoszenie 13-12-2023  
380. BOŚ.6743.1153.2023.MH 05-12-2023 Mróz Gabriela Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, m. Domecko, dz. nr 552/111, 549/114 k.m. 6 ul.Cmentarna Przyjęto zgłoszenie 12-12-2023  
381. BOŚ.6743.1156.2023.MŻ 07-12-2023 Janik Łukasz Budowa instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V 2700 dm3 i doziemnej oraz wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Chodel, m. Ratoszyn Pierwszy, dz. nr 696/2   Przekazano według właściwości 13-12-2023
382. BOŚ.6743.1157.2023.AŁ 08-12-2023 Krysiak Łukasz Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem gm. Murów, m. Radomierowice, dz. nr 90, 99, 96/1, 97/1 k.m. 1 ul. Polna Przyjęto zgłoszenie 22-12-2023  
383. BOŚ.6743.1158.2023.KFC 08-12-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci kablowej średniego napięcia 15kV gm. Prószków, m. Źlinice, dz. nr 1702/23 k.m. 2 ul. Piaskowa Przyjęto zgłoszenie 15-12-2023  
384. BOŚ.6743.1160.2023.MŻ 08-12-2023 Chlebowski Mirosław Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku gospodarczym (w budowie) gm. Opole, m. Opole, dz. nr 987/1 ul. Miedziana   Przekazano według właściwości 13-12-2023
385. BOŚ.6743.1162.2023.MH 08-12-2023 Struxi Sp. z o.o. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej gm. Prószków, m. Górki, dz. nr 174/76, 292/288, 293/288, 294/288 k.m. 3, 919/318 k.m. 4 Przyjęto zgłoszenie 15-12-2023  
386. BOŚ.6743.1168.2023.JS 12-12-2023 Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej gm. Prószków, m. Prószków, dz. nr 1122/6, 1122/16, 1111, 1109/5, 1109/6, 1110/1, 1110/2, 1122/17, 1122/18, 1122/10, 1122/14, 1122/8 k.m. 8 ul. Pomologia    
387. BOŚ.6743.1174.2023.JS 13-12-2023 Buczek Elżbieta Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej gm. Niemodlin, m. Niemodlin, dz. nr 1293, 50 k.m. 2 ul. Podgórna    
388. BOŚ.6743.1175.2023.MŻ 14-12-2023 Klimek Irena Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku jednorodzinnym gm. Opole, m. Opole, dz. nr 288 ul. Geodetów   Przekazano według właściwości 20-12-2023
389. BOŚ.6743.1177.2023.KFC 15-12-2023 Bigas Józef Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Ozimek, m. Ozimek, dz. nr 20 k.m. 1 ul. Kwiatowa Przyjęto zgłoszenie 19-12-2023  
390. BOŚ.6743.1179.2023.JS 15-12-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa zasilania elektroenergetycznego - zwiększenie mocy gm. Łubniany, m. Kępa, dz. nr 497/43, 460/43, 403/42 k.m. 1 ul. Słowackiego    
391. BOŚ.6743.1181.2023.KWW 15-12-2023 Moch Rafał Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową gm. Turawa, m. Zawada, dz. nr 525/198 k.m. 14 ul. Luboszycka   Wycofano zgłoszenie 28-12-2023
392. BOŚ.6743.1185.2023.JS 18-12-2023 Gmina Ozimek Budowa sieci oświetlenia ulicznego niskiego napięcia - rozbudowa gm. Ozimek, m. Pustków, dz. nr 335, 337/2, 343, 909/7 ul. Ozimska    
393. BOŚ.6743.1186.2023.JS 18-12-2023 Gmina Ozimek Budowa sieci oświetlenia ulicznego niskiego napięcia - rozbudowa gm. Ozimek, m. Pustków, dz. nr 175, 179/14, 306 ul. Leśna    
394. BOŚ.6743.1166.2023.AO 12-12-2023 Gmina Ozimek Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych typu SAFEPASS gm. Ozimek, m. Ozimek, dz. nr 122/1 k.m. 3 ul. Częstochowska Przyjęto zgłoszenie 21-12-2023  
395. BOŚ.6743.1180.2023.AO 15-12-2023 Gmina Popielów Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej gm. Popielów, m. Lubienia, dz. nr 320, 233/1, 253/3 k.m. 1 ul. Polna Przyjęto zgłoszenie 22-12-2023  
396. BOŚ.6743.1199.2023.KFC 22-12-2023 Zbigniew Kościukiewicz Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu nr 4 gm. Niemodlin, m. Niemodlin, dz. nr 486/1, k.m. 8, ul. Bohaterów Powstań Śląskich Przyjęto zgłoszenie 18-01-2024  
397. BOŚ.6743.1204.2023.KFC 27-12-2023 Maria Krząstek Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu nr 5 w budynku wielorodzinnym gm. Niemodlin, m. Niemodlin, dz. nr 486/1, k.m. 8, ul. Bohaterów Powstań Śląskich Przyjęto zgłoszenie 19-01-2024  
398. BOŚ.6743.1205.2023.KFC 27-12-2023 Agnieszka Bil Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą - zewnętrzną instalacją kanalizacyjną, gazową oraz elektroenergetyczną w obrębie działki gm. Łubniany, m. Luboszyce, ul. Świerkowa, dz. nr 767/40 Przyjęto zgłoszenie 12-01-2024  
399. BOŚ.6743.1207.2023.PW 27-12-2023 Gmina Dobrzeń Wielki Rozbudowa oświetlenia ulicznego ulicy Morcinka Dobrzeń Wielki gm. Dobrzeń Wielki, m. Dobrzeń Wielki, ul. Morcinka, dz. nr 296, 1566/263    
400. BOŚ.6743.1208.2023.PW 28-12-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Budowa odcnka sieci gazowej śr/c do 0,5 MPa DN 63 PE gm. Prószków, m. Prószków, ul. Korfantego, dz. nr 1082, 1089, 1086/3, 1086/4