Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023

Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych, sieci i budynków stacji transformatorowych 2023

Lp. Numer Sprawy Data dokonania zgłoszenia Imię i Nazwisko lub nazwa inwestora Opis projektowanego obiektu Adres Inwestycji Informacja o braku wniesienia sprzeciwu Data wniesienia sprzeciwu
1. BOŚ.6743.2.2023.JS 02-01-2023 Tomasz Drescher Zgłoszenie budowy sieci wod.-kan. przy ul. Kolejowej w Murowie gm. Murów, m. Murów, ul. Kolejowa, dz. nr 142, 197, 143/6, 143/15, 143/17, 143/19, k.m.1 Przyjęto zgłoszenie 12-01-2023  
2. BOŚ.6743.3.2023.JS 02-01-2023 Krystyna Długosz Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej gm. Murów, m. Stare Budkowice, ul. Oleska, dz. nr 737/75, 472/50, 228/52, 71, 512/69, 513/59, k.m. 1 Przyjęto zgłoszenie 12-01-2023  
3. BOŚ.6743.4.2023.PW 02-01-2023 Joanna Seńkowska, Dariusz Seńkowski Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej gm. Łubniany, m. Luboszyce, ul. Kasztanowa, dz. nr 484/25, 461/25, 227/111, 909/8, 911/21, k.m. 3 Przyjęto zgłoszenie 09-01-2023  
4. BOŚ.6743.8.2023.JS 03-01-2023 TAURON Dystyrybucja S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej nN o,4 kV gm. Ozimek, m. Szczedrzyk, ul. Jedlicka, dz. nr 1033, 807/7, 814, 1007/2, 1018/31, 821, k.m. 1 Przyjęto zgłoszenie 17-01-2023  
5. BOŚ.6743.10.2023.AŁ 05-01-2023 Marek Staffa Budowa wewnętrznej instalacji gazowej gm. Chrząstowice, m. Falmirowice, ul. Wiejska, dz. nr 536/292, 295, k.m. 1 Przyjęto zgłoszenie 05-01-2023  
6. BOŚ.6743.19.2023.MH 09-01-2023 Maria Hylus Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku jednorodzinnym gm. Komprachcice, m. Komprachcice, dz. nr 451 k.m. 3 ul. Ogrodowa Przyjęto zgłoszenie 13-01-2023  
7. BOŚ.6743.20.2023.AŁ 09-01-2023 Katarzyna Naróg Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu n/c w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Łubniany, m. Kępa, dz. nr 493/45 k.m. 1 ul. Luboszycka Przyjęto zgłoszenie 9-01-2023r  
8. BOŚ.6743.22.2023.MH 09-01-2023 Beata Jagiełło Budowa wewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia w lokalu budynku mieszkalnego wielorodzinnego gm. Komprachcice, m. Komprachcice, dz. nr 1345/3 k.m. 8 ul. Ochodzka Przyjęto zgłoszenie 13-01-2023  
9. BOŚ.6743.23.2023.MH 09-01-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazu śr/c 63PE do 0,5 MPa gm. Chrząstowice, m. Lędziny, dz. nr 137, 1159/153 k.m. 1 Przyjęto zgłoszenie 13-01-2022  
10. BOŚ.6743.25.2023.MH 10-01-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z złączami kablowymi do zasilania budynków mieszkalnych gm. Niemodlin, m. Niemodlin, dz. nr 825/2, 825/1, 824/1, 824/17, 824/18, 824/14, 824/15 k.m. 10 ul. Słoneczna Przyjęto zgłoszenie 16-01-2023  
11. BOŚ.6743.26.2023.MH 10-01-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz z zabudową złączy kablowych w celu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej budynków mieszkalnych gm. Tułowice, m. Ligota Tułowicka, dz. nr 157/16, 156, 151/5, 151/6, 151/10, 151/11, 151/12, 151/14, 151/15 k.m. 2 Przyjęto zgłoszenie 16-01-2023  
12. BOŚ.6743.34.2023.JS 12-01-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej ś/c 63PE do 0,5 MPa gm. Łubniany. m. Kolanowice, dz. nr 1103/46, 1167/46, 1116/67 k.m. 2 Przyjęto zgłoszenie 26-01-2023  
13. BOŚ.6743.36.2023.MH 13-01-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej ś/c 63 PE do 0,5 MPa gm. Komprachcice, m. Ochodze, dz. nr 281 k.m. 3 ul. Młyńska Przyjęto zgłoszenie 17-01-2023  
14. BOŚ.6743.52.2023.MH 17-01-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV gm. Ozimek, m. Krasiejów, dz. nr 270/10, 71/4, 89/4, 102/4, 94/4, 104/7, 74/4, 58/4, 49/4 k.m. 1 Przyjęto zgłoszenie 23-01-2023  
15. BOŚ.6743.53.2023.MH 17-01-2023 Wspólnota Mieszkaniowa "Pocztowa 2" Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym gm. Tułowice, m. Tułowice, dz. nr 646/1, 645 k.n. 2 ul. Pocztowa Przyjęto zgłoszenie 25-01-2023  
16. BOŚ.6743.54.2023.JS 17-01-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE do 0,5 MPa gm. Dobrzeń Wielki, m. Chróścice, dz. nr 609/92, 1505/112, 597/49, 1504/51 k.m. 1 Przyjęto zgłoszenie 26-01-2023  
17. BOŚ.6743.57.2023.KFC 19-01-2023

Sitek Piotr Sitek Anna

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, dz. nr 1352/6 k.m. 3 ul. Tęczowa Przyjęto zgłoszenie 7-02-2023  
18. BOŚ.6743.58.2023.MH 19-01-2023 Gmina Chrząstowice Budowa kanalizacji sanitarnej - etap II zad. 3 gm. Chrząstowice, m. Daniec, dz. nr 607/306, 1121/267, 2001/269, 1043/56 k.m. 3, 149, 460/14 k.m. 2, 672/212, 740/183, 826/175, 954/212, 206, 767/184, 1025/58, 1024/58, 375/59, 374/59, 1021/61, 684/61, 685/61, 585/64, 584/64, 1157/63, 582/62, 826/175, 741/183, 865/183, 672/212, 815/212, 580/62, 1002/65, 1001/65, 835/159, 1148/122, 774/175, 837/159, 784/160, 843/158, 831/171, 1064/190, 194, 191, 354/170, 846/190, 352, 1118/189, 1088/17, 836/158, 1019, 904/163, 1009/163, 270/130, 520/154, 1018, 1191/130 k.m. 1 Przyjęto zgłoszenie 6-02-2023  
19. BOŚ.6743.59.2023.AŁ 19-01-2023 Blecharz Sandra Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego gm. Niemodlin, m. Gościejowice, dz. nr 195/4 k.m. 1

wycofano zgłoszenie 7-02-2023

 
20. BOŚ.6743.61.2023.JS 20-01-2023

Malik Marcin Malik Anna Elżbieta

Przebudowa zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Przywory, dz. nr 2232/413 k.m. 3 ul. Tarnowska Przyjęto zgłoszenie 6-02-2023  
21. BOŚ.6743.62.2023.JS 20-01-2023 Cichoń Urszula Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, dz. nr 1450/325 ul. Leśna Przyjęto zgłoszenie 6-02-2023  
22. BOŚ.6743.63.2023.JS 20-01-2023 Cichoń Hubert Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Nakło. dz. nr 1392/325 ul. Leśna Przyjęto zgłoszenie 6-02-2023  
23. BOŚ.6743.64.2023.PW 20-01-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa odcinków elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV gm. Popielów, m. Stare Siołkowice, dz. nr 1063/5, 1063/13 k.m. 7 ul. Słoneczna Przyjęto zgłoszenie 26-01-2023  
24. BOŚ.6743.65.2023.PW 20-01-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia do budynków jednorodzinnych z dwoma lokalami mieszkalnymi gm. Łubniany, m. Luboszyce, dz. nr 487/25, 484/25, 461/25, 227/111, 542/21, 519/21, 517/21, 114 k.m. 3, 986/21 k.m. 6 ul. Kasztanowa Przyjęto zgłoszenie 26-01-2023  
25. BOŚ.6743.66.2023.KFC 20-01-2023 Kazimierz Joanna Kazimierz Michał Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z przyłączami gm. Turawa, m. Zawada, dz.nr 510/175, 513/175 k.m. 14 ul. Luboszycka Przyjęto zgłoszenie 24-02-2023  
26. BOŚ.6743.69.2023.JS 23-01-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE gm. Łubniany, m. Łubniany, dz. nr 266/2 k.m. 1 ul. Kościelna Przyjęto zgłoszenie 9-02-2023  
27. BOŚ.6743.70.2023.JS 20-01-2023 Fornol Jan Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, dz. nr 1613/217 k.m. 4 ul. Księdza Klimasa Przyjęto zgłoszenie 7-02-2023  
28. BOŚ.6743.77.2023.PW 25-01-2023 Szymaczewski Daniel Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej gm. Dąbrowa, m. Ciepielowice, dz. nr 191/15, 304, 192/13 k.m. 1 ul. Słonecznikowa Przyjęto zgłoszenie 01-02-2023  
29. BOŚ.6743.82.2023.JS 26-01-2023 Puślecki Ryszard Puślecka Hanna Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Chrząstowice, m. Suchy Bór, dz. nr 976/278 k.m. 1 ul. 1 Maja Przyjęto zgłoszenie 6-02-2023  
30. BOŚ.6743.83.2023.JS 26-01-2023 Wróbel Lidia Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Dobrzeń Wielki, m. Chróścice, dz. nr 766/110, 767/110 k.m. 1 ul. Piaskowa Przyjęto zgłoszenie 9-02-2023  
31. BOŚ.6743.84.2023.JS 26-01-2023 Halama Irena Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Dobrzeń Wielki, m. Dobrzeń Wielki, dz. nr 953/110 k.m. 4 ul. Sienkiewicza Przyjęto zgłoszenie 9-02-2023  
32. BOŚ.6743.85.2023.JS 26-01-2023 Bulska Barbara Bulski Stanisław Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Turawa, m. Zawada, dz. nr 423/48 k.m. 7 ul. Wodociągowa Przyjęto zgłoszenie 14-02-2023  
33. BOŚ.6743.86.2023.MH 27-01-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazu śr/c 63PE do 0,5 MPa gm. Komprachcice, m. Wawelno, dz. nr 823/260, 947/260 k.m. 3 ul. Brzozowa Przyjęto zgłoszenie 30-01-2023  
34. BOŚ.6743.91.2023.PW 27-01-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa odcinków elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV gm. Murów, m. Radomierowice, dz. nr 139, 137, 133, 79 k.m. 1 Przyjęto zgłoszenie 07-02-2023  
35. BOŚ.6743.92.2023.JS 30-01-2023 Janicka Małgorzata Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej gm. Ozimek, m. Szczedrzyk, dz. nr 464 k.m. 1 ul. Grzybowa Przyjęto zgłoszenie 9-02-2023  
36. BOŚ.6743.93.2023.MH 30-01-2023 Otawa Józef Otawa Elżbieta Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, m. Ochodze, dz. nr 260 k.m. 2 ul. Myśliwska Przyjęto zgłoszenie 3-02-2023  
37. BOŚ.6743.96.2023.JS 31-01-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej ś/c 63PE do 0,5 MPa gm. Ozimek, m. Krasiejów, dz. nr 438/40, 845/135, 866/143, 1141/140 k.m. 5 ul. 1 Maja Przyjęto zgłoszenie 7-02-2023  
38. BOŚ.6743.98.2023.JS 01-02-2023 Jaworski Maciej Budowa sieci wodociągowej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych gm. Murów, m. Nowe Budkowice, dz. nr 844/147, 933, 932, 574/154 k.m. 1 ul. Dworcowa Przyjęto zgłoszenie 20-02-2023  
39. BOŚ.6743.102.2023.JS 02-02-2023 Wojnar Wojciech Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Chrząstowice, m. Suchy Bór, dz. nr 1849/1816 k.m. 1 ul. Ziołowa Wycofano zgłoszenie 21-02-2023  
40. BOŚ.6743.103.2023.AM 02-02-2023 Gmina Niemodlin Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenach wiejskich gminy Niemodlin gm. Niemodlin, m. Grabin, dz. nr 18, 307, 278/1 ul. Długa, m. Gracze, dz. nr 207 ul. Polna, m. Molestowice, dz. nr 27, 26/1, 31/6, m. Sady, dz. nr 279, 321 Przyjęto zgłoszenie 01-03-2023  
41. BOŚ.6743.104.2023.JS 02-02-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych gm. Prószków, m. Górki, dz. nr 315 k.m. 4 ul. Szkolna Przyjęto zgłoszenie 14-02-2023  
42. BOŚ.6743.105.2023.PW 02-02-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do zasilenia zespołu budynków jednorodzinnych gm. Ozimek, m. Szczedrzyk, dz. nr 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 145/2, 159, 169, 198, 190, 199/1 k.m. 2 Przyjęto zgłoszenie 07-02-2023  
43. BOŚ.6743.108.2023.KFC 02-02-2023 Joanna Andrzejewska Wykonanie otworu na okno w ścianie nośnej budynku jednorodzinnego gm. Prószków, m. Prószków, ul. Osiedle 12, dz. nr 1152 Sprzeciw do zgłoszenia 08-03-2023  
44. BOŚ.6743.109.2023.JS 03-02-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa odcinków elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV gm. Turawa, m. Zawada, dz. nr 435, 440, 423 k.m. 9 ul. Krótka Przyjęto zgłoszenie 22-02-2023  
45. BOŚ.6743.112.2023.KFC 06-02-2023 Schweda Janusz Budowa instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, m. Polska Nowa Wieś. dz. nr 1235 k.m. 9 ul. Leśna Przyjęto zgłoszenie 10-02-2023  
46. BOŚ.6743.113.2023.PW 06-02-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia dz. nr 886/13, 887/1 w m. Szczedrzyk gm. Ozimek, m. Szczedrzyk, dz. nr 348, 347, 343, 344 k.m. 2, 927, 926/3, 869/2, 887/1, 886/4, 886/11 k.m. 1 Przyjęto zgłoszenie 14-02-2023  
47. BOŚ.6743.117.2023.MH 06-02-2023 Oleksa     Zbigniew    Oleksa Beata Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu ze zbiornikiem gazu płynnego 2,7 m3 w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Niemodlin, m. Szydłowiec Śląski, dz. nr 73/1, 73/3 k.m. 1 Przyjęto zgłoszenie 9-02-2023  
48. BOŚ.6743.118.2023.JS 07-02-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej ś/c 63PE do 0,5 MPa gm. Niemodlin, m. Grodziec, dz. nr 257, 258 k.m. 1, m. Michałówek, dz. nr 123/2, 48/8, 123/1 k.m. 5 Przyjęto zgłoszenie 16-02-2023  
49. BOŚ.6743.126.2023.JS 08-02-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa odcinka elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV gm. Tarnów Opolski, m. Kosorowice, dz. nr 385, 393/1, 384, 383 k.m. 3 ul. Stawowa, Miedziana, dz. nr 65/12 k.m. 2 Przyjęto zgłoszenie 14-02-2023  
50. BOŚ.6743.127.2023.DJ 08-02-2023 Schweda Krzysztof Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, m. Komprachcice, dz. nr 1117/3 k.m. 6 ul. Fabryczna Przyjęto zgłoszenie 28-02-2023  
51. BOŚ.6743.129.2023.MH 09-02-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE do 0,5 MPa gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, dz. nr 985/191, 1480/183, 1481/183, 1646/192, 984/192, 983/192 k.m. 3 Przyjęto zgłoszenie 16-02-2023  
52. BOŚ.6743.133.2023.MH 10-02-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej śr/c 63PE do 0,5 MPa gm. Chrząstowice, m. Lędziny, dz. nr 660/275 k.m. 2, 1168/5, 1169/5 k.m. 1 ul. Poziomkowa Przyjęto zgłoszenie 22-02-2023  
53. BOŚ.6743.134.2023.MH 10-02-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej śr/c 63 PE do 0,5 MPa gm. Komprachcice, m. Ochodze, dz. nr 563/1 k.m. 5, 320 k.m. 3 Przyjęto zgłoszenie 22-02-2023  
54. BOŚ.6743.142.2023.KFC 13-02-2023 Ziętara Anna Ziętara Jarosław Przebudowa fragmentu dachu w celu wstawienia okna dachowego oraz wydzielenia na poddaszu pomieszczenia mieszkalnego gm. Niemodlin, m. Niemodlin, dz. nr 911/58 k.m. 11 ul. Chopina Przyjęto zgłoszenie 01-03-2023  
55. BOŚ.6743.148.2023.MH 14-02-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazu średniego ciśnienia DN 63PE gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, dz. nr 456/229, 1490/231, 455/237, 1844/228, 1809/254, 1812/253 k.m. 3 Przyjęto zgłoszenie 21-02-2023  
56. BOŚ.6743.153.2023.JS 15-02-2023 Augustyniak Sławomir Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego gm. Komprachcice, m. Ochodze, dz. nr 544 ul. Ogrodowa Przyjęto zgłoszenie 1-03-2023  
57. BOŚ.6743.154.2023.MH 15-02-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z dwoma przyłączami gazu gm. Dobrzeń Wielki, m. Dobrzeń Wielki, dz. nr 1897/129 k.m. 4, 245/1, 246/1 k.m. 7, 200/118, 697/113, 695/108, 711/110, 709/110, 707/110, 705/110, 713/127, 714/127, 634/127, 631/128, 628/128, 626/128, 629/128 k.m. 2 Przyjęto zgłoszenie 20-02-2023  
58. BOŚ.6743.163.2023.MH 20-02-2023 Wiench Albert Wiench Joanna Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Łubniany, m. Jełowa, dz. nr 135, 134, 314/137 k.m. 3 ul. Młyńska Przyjęto zgłoszenie 23-02-2023  
59. BOŚ.6743.167.2023.KFC 21-02-2023 Klimek Adam Klimek Iwona Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z jej zewnętrznym odcinkiem dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Chrząstowice, m. Dębska Kuźnia, dz. nr 447/31 k.m. 1 ul. Niwecka Przyjęto zgłoszenie 01-03-2023  
60. BOŚ.6743.168.2023.MH 21-02-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE do 0,5 MPa gm. Prószków, m. Prószków, dz. nr 1004, 1000/2, 1001/1, 1003 k.m. 7 ul. Kopernika Przyjęto zgłoszenie 27-02-2023  
61. BOŚ.6743.183.2023.PW 24-02-2023 Głowacki Dawid Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego gm. Ozimek, m. Antoniów, dz. nr 826/20 k.m. 2 ul. Graniczna Przekazano do PINB 28-02-2023  
62. BOŚ.6743.186.2023.MH 24-02-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63 PE do 0,5 MPa gm. Tarnów Opolski, m. Przywory, dz. nr 1490, 1370/394, 2216/397, 2215/397 k.m. 3 ul. Powstańców Śląskich Przyjęto zgłoszenie 27-02-2023  
63. BOŚ.6743.190.2023.MH 27-02-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63 PE do 0,5 MPa gm. Chrząstowice, m. Chrząstowice, dz. nr 65 k.m. 1, 1390/96 k.m. 4, 518/111 k.m. 2 Przyjęto zgłoszenie 28-02-2023  
64. BOŚ.6743.193.2023.AM 28-02-2023 Mierzejewska Barbara Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla domu jednorodzinnego gm. Komprachcice, m. Wawelno, dz. nr 406/3 k.m. 3 ul. Szkolna Przyjęto zgłoszenie 15-03-2023  
65. BOŚ.6743.194.2023.MH 28-02-2023 Zielonka Dawid Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia do budynku gospodarczego na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Dąbrowa, m. Dąbrowa, dz. nr 286/11 k.m. 3 ul. Sztonyka Przyjęto zgłoszenie 6-03-2023  
66. BOŚ.6743.195.2023.MH 28-02-2023 DONGIL Sp. z o.o. Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z przyłączami kablowymi Sn 15 kV i nN 0,4 kV do zasilania zakładu produkcyjnego gm. Tułowice, m. Tułowice, dz. nr 130/105, 129/6, 130/100 k.m. 1 Przyjęto zgłoszenie 7-03-2023  
67. BOŚ.6743.196.2023.JS 28-02-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, dz. nr 2408/328, 2407/328, 1952/328, 2123/293, 1080/334, 1428/330 k.m. 4, 1298/529, 1296/522, 1297/522 k.m. 5 ul. Cmentarna Przyjęto zgłoszenie 8-03-2023  
68. BOŚ.6743.197.2023.JS 28-02-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV gm. Prószków, m. Górki, dz. nr 1306/60, 1307/60, 1308/60, 1309/60, 1310/60, 1311/60, 1312/60, 618/64, 619/64, 526/317 k.m. 4 ul. Ogrodowa Przyjęto zgłoszenie 8-03-2023  
69. BOŚ.6743.199.2023.DJ 28-02-2023 Sampolska Dorota Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Chrząstowice, m. Suchy Bór, dz. nr 1190/307 Przekazano do PINB 01-03-2023  
70. BOŚ.6743.205.2023.MH 02-03-2023 Bator Artur Przebudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej gm. Ozimek, m. Schodnia, dz. nr 2377/273, 2376/273, 2375/273, 2374/273, 1110/220 ul. Ks. P. Gołąba Przyjęto zgłoszenie 20-03-2023  
71. BOŚ.6743.209.2023.AM 03-03-2023 Andrzejewska Joanna Przebudowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego gm. Prószków, m. Prószków, dz. nr 1152 k.m. 8 ul. Osiedle Przyjęto 08-03-2023  
72. BOŚ.6743.210.2023.MH 03-03-2023 Gmina Tarnów Opolski Remont dróg ul. Sosnowa i Słoneczna wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej gm. Tarnów Opolski, m. Miedziana, dz. nr 74/15, 276/6, 376/1, 10, 362/6 ul. Sosnowa, dz. nr 61/6, 377/1, 70/9 ul. Słoneczna Przyjęto zgłoszenie 20-03-2023  
73. BOŚ.6743.211.2023.MH 03-03-2023 Gmina Tarnów Opolski Przebudowa drogi gminnej ul. Zapłotnej wraz z rozbudową odcinka kanalizacji sanitarnej gm. Tarnów Opolski, m. Kosorowice, dz. nr 1011, 983 ul. Zapłotna Przyjęto zgłoszenie 20-03-2023  
74. BOŚ.6743.217.2023.AM 06-03-2023 Wieszołek Jacek Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią usługową gm. Chrząstowice, m. Daniec, dz. nr 618/126, 619/126 k.m. 3 ul. Dąbrowicka Przyjęto zgłoszenie 24-05-2023  
75. BOŚ.6743.224.2023.JS 07-03-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa odcinków kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV gm. Ozimek, m. Antoniów, dz. nr 52, 1135/51, 1133/51, 1134/51 k.m. 1 ul. Leśna Przyjęto zgłoszenie 14-03-2023  
76. BOŚ.6743.226.2023.KWW 07-03-2023 Kapłon Henryk Budowa wewnętrznej oraz zbiornikowej instalacji gazu płynnego ze zbiornikiem naziemnym o poj. 2,70 m3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tułowice, m. Szydłów, dz. nr 98/3, 98/4 k.m. 6 ul. Opolska Przyjęto zgłoszenie 14-03-2023  
77. BOŚ.6743.230.2023.MH 08-03-2023 Skrzecz Jakub Budowa wewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla lokalu nr 1 w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym gm. Dobrzeń Wielki, m. Kup, dz. nr 522/38 k.m. 1 ul. 1 Maja Przyjęto zgłoszenie 16-03-2023  
78. BOŚ.6743.231.2023.MH 08-03-2023 Oborska Danuta Budowa instalacji wewnętrznej gazu wraz z częścią instalacji prowadzoną w gruncie dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, m. Ochodze, dz. nr 318 k.m. 3 ul. Stawowa Przyjęto zgłoszenie 17-03-2023  
79. BOŚ.6743.232.2023.KFC 08-03-2023 Lach Dagmara Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Dąbrowa, m. Żelazna, dz. nr 371/7 k.m. 2 ul. Leśna Przyjęto zgłoszenie 14-03-2023  
80. BOŚ.6743.233.2023.MH 08-03-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63 PE do 0,5 MPa gm. Prószków, m. Górki, dz. nr 174/76, 294/288, 293/288, 292/288, 289/288 k.m. 3 ul. Szeroka Przyjęto zgłoszenie 16-03-2023  
81. BOŚ.6743.238.2023.MH 09-03-2023 Smorąg Jadwiga Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Niemodlin, m. Michałówek, dz. nr 49/4 k.m. 5 Przyjęto zgłoszenie 16-03-2023  
82. BOŚ.6743.239.2023.JS 09-03-2023 Newiger-Ługowska Iwona Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej gm. Dobrzeń Wielki, m. Dobrzeń Wielki, dz. nr 1097/206, 1096/206, 1095/206, 1092/206 k.m. 6 ul. Jagiellonów Przyjęto zgłoszenie 23-03-2023  
83. BOŚ.6743.241.2023.KWW 10-03-2023 Beata Heczko Halina Fieńko Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Dąbrowa, m. Dąbrowa, dz. nr 245/4 k.m. 2 ul. Malinowa Przyjęto zgłoszenie 15-03-2023  
84. BOŚ.6743.245.2023.KFC 10-03-2023 Mirek Anna Mirek Adrian Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Ozimek, m. Szczedrzyk, dz. nr 138/3, 138/4 k.m. 1 ul. Niwecka Wycofano zgłoszenie w dniu 20-03-2023  
85. BOŚ.6743.246.2023.AŁ 10-03-2023 Skok Monika Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Ozimek, m. Antoniów, dz. nr 726/20, 727/20 k.m. 2 ul. Tysiąclecia Przyjęto zgłoszenie 31-03-2023  
86. BOŚ.6743.247.2023.AŁ 10-03-2023 Twardak Fryderyk Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego gm. Ozimek, m. Ozimek, dz. nr 300/1, 301/1 k.m. 5 ul. Brzeziny Przyjęto zgłoszenie 31-03-2023  
87. BOŚ.6743.249.2023.AO 13-03-2023 Ferma Drobiu Wocka Weronika Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku inwentarskim gm. Łubniany, m. Kępa, dz. nr 511/102, 442/108 k.m. 1 ul. Reymonta Przyjęto zgłoszenie 23-03-2023  
88. BOŚ.6743.251.2023.JS 13-03-2023 Dziedzic Mateusz Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym gm. Niemodlin, m. Niemodlin, dz. nr 769/2 k.m. 10 ul. Aleja Wolności Przyjęto zgłoszenie 29-03-2023  
89. BOŚ.6743.252.2023.MŻ 13-03-2023 Lehmann Jerzy Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym w zabudowie bliźniaczej gm. Krapkowice, m. Krapkowice, dz. nr 128/6 k.m. 13 ul. 3 Maja Przekazano wg właściwości 15-03-2023  
90. BOŚ.6743.256.2023.MH 14-03-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV gm. Ozimek, m. Schodnia, dz. nr 1369/322, 1365/323, 1360/327, 2209/325, 2244/329, 1357/420, 2044/220 k.m. 2 ul. Warszawska Przyjęto zgłoszenie 22-03-2023  
91. BOŚ.6743.258.2023.DJ 14-03-2023 Dydzik Łukasz Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej gm. Komprachcice, m. Polska Nowa Wieś, dz. nr 636, 631/3 ul. Zielona Przyjęto zgłoszenie 16-03-2023  
92. BOŚ.6743.212.2023.MH 10-03-2023 Edmund Polak Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Dobrzeń Wielki, m. Chróścice, ul.Sobieskiego 7, dz. nr 720/48 Przyjęto zgłoszenie 16-03-2023  
93. BOŚ.6743.266.2023.MH 17-03-2023 Gmina Tarnów Opolski Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej wraz z rozbudową odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Kosorowice gm. Tarnów Opolski, m. Kosorowice, dz. nr 789/1, 790, 766, 484/3, 484/1, 483,588, 720/2 ul. Leśna Przyjęto zgłoszenie 30-03-2023  
94. BOŚ.6743.267.2023.MH 17-03-2023 Bartków Krzysztof Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Niemodlin, m. Michałówek, dz. nr 49/3 k.m. 5 Przyjęto zgłoszenie 23-03-2023  
95. BOŚ.6743.268.2023.MH 17-03-2023 Klosa Robert Budowa wewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Prószków, m. Prószków, dz. nr 1015 k.m. 7 ul. Rynek Przyjęto zgłoszenie 23-03-2023  
96. BOŚ.6743.269.2023.JS 20-03-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV gm. Komprachcice, m. Osiny, dz. nr 553/83, 554/83 k.m. 2 , 1071/123, 1083/123, 967/123, 1037/123 k.m. 3 ul. Stawowa Przyjęto zgłoszenie 30-03-2023  
97. BOŚ.6743.271.2023.JS 20-03-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci kablowej nN dla zasilania budynków jednorodzinnych gm. Prószków, m. Górki, dz. nr 1286/201, 1287/201, 1288/201, 1289/201, 1291/201, 533/322, 747/74 k.m. 4 ul. Polna Przyjęto zgłoszenie 3-04-2023  
98. BOŚ.6743.275.2023.KWW 21-03-2023 Kmiotek Michał Budowa instalacji gazowej dla budynku usługowego oraz mieszkalnego jednorodzinnego gm. Prószków, m. Prószków, dz. nr 869 k.m. 7 ul. Opolska Przyjęto zgłoszenie 28-03-2023  
99. BOŚ.6743.244.2023.MH 10-03-2023 Mariusz Łabuda Rozbudowa sieci wodociągowej z rur PVC fi 110 gm. Prószków, m. Górki, ul. Wiosenna, dz. nr 262/51   Wycofano zgłoszenie 9-05-2023
100. BOŚ.6743.280.2023.MH 22-03-2023 Polok Sandra Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Dobrzeń Wielki, m. Chróścice, dz. nr 837/82 k.m. 1 ul. Sobieskiego Przyjęto zgłoszenie 24-03-2023  
101 BOŚ.6743.281.2023.MH 22-03-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 90PE do 0,5 MPa gm. Ozimek, m. Nowa Schodnia, dz. nr 112/13 k.m. 1, 387/67, 373/34 k.m. 3, m. Ozimek, dz. nr 431, 430 k.m. 8 Przyjęto zgłoszenie 24-03-2023  
102. BOŚ.6743.285.2023.DJ 22-03-2023 Śliwiński Kamil Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla domu jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, dz. nr 1362/300 k.m. 3 ul. Strzelecka Przyjęto zgłoszenie 12-04-2023  
103. BOŚ.6743.291.2023.MH 24-03-2023 Gmina Tarnów Opolski Przebudowa ul Dzierżonia wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, ul. Dzierżonia, dz. nr 1446/173, 772/128, 768/62, 766/59, 764/55, 762/40, 1332/173, 445/179 Przyjęto zgłoszenie 13-04-2023  
104. BOŚ.6743.298.2023.KFC 27-03-2023 Rossa Gertruda Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia do budynku gospodarczego na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Dąbrowa, m. Mechnice, dz. nr 40 k.m. 2 ul. Torowa Przyjęto zgłoszenie 6-04-2023  
105. BOŚ.6743.299.2023.KFC 27-03-2023 Hofman Jan Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku jednorodzinnym gm. Turawa, m. Zawada, dz. nr 527/14 k.m. 9 ul. Polna Przyjęto zgłoszenie 13-04-2023  
106. BOŚ.6743.321.2023.JS 04-04-2023 Selega Dorota Selega Edmund Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym gm. Komprachcice, m. Komprachcice, dz. nr 1345/3 k.m. 8 ul. Ochodzka Przyjęto zgłoszenie 21-04-2023  
107. BOŚ.6732.322.2023.MH 04-04-2023 Ptak Damian Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, m. Komprachcice, dz. nr 409 k.m. 3 ul. Sportowa Przyjęto zgłoszenie 13-04-2023  
108. BOŚ.6743.323.2023.MH 04-04-2023 Żelosko Józef Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Prószków, m. Nowa Kuźnia, dz. nr 270 k.m. 3 ul. Szkolna Przyjęto zgłoszenie 13-04-2023  
109. BOŚ.6740.325.2023.JS 04-04-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa odcinków elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV gm. Chrząstowice, m. Niwki, dz. nr 856/10, 860/10, 857/10, 863/9, 25, 791/10, 135/26, 305/11, 313/12, 281/13, 24, 276/13 k.m. 1 Przyjęto zgłoszenie 21-04-2023  
110. BOŚ.6743.331.2023.MH 06-04-2023 Ciecior Stefan Przebudowa zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Chrząstowice, m. Chrząstowice, dz. nr 940/34 k.m. 4 ul. Ozimska Przyjęto zgłoszenie 13-04-2023  
111. BOŚ.6743.333.2023.AM 07-04-2023 Mirek Anna Mirek Adrian Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Ozimek, m. Szczedrzyk, dz. nr 138/3, 138/4 k.m. 1 ul. Niwecka    
112. BOŚ.6743.336.2023.JS 07-04-2023 Gawlista Irena Gawlista Eryk Budowa wewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, m. Komprachcice, dz. nr 578 k.m. 3 ul. Niemodlińska Przyjęto zgłoszenie 24-04-2023  
113. BOŚ.6743.341.2023.AO 11-04-2023 Mariusz Feledyk Budowa instalacji gazu niskiego ciśnienia do pomieszczenia kotłowni w budynku gospodarczym na potrzeby ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, gm. Osiny, ul. Polna 7, dz. nr 735/187 Przyjęto zgłoszenie 17-04-2023  
114. BOŚ.6743.345.2023.JS 11-04-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z złączami kablowymi do zasilania garaży i pomieszczenia gospodarczego gm. Niemodlin, m. Niemodlin, dz. nr 571, 554, 556/4 k.m. 9 ul. Nowa Przyjęto zgłoszenie 28-04-2023  
115. BOŚ.6743.347.2023.KFC 14-04-2023 Małek Magdalena Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym prowadzonym w gruncie dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Walidrogi, dz. nr 688/109 k.m. 1 ul. Dąbrowicka Przyjęto zgłoszenie 24-04-2023  
116. BOŚ.6743.354.2023.MH 17-04-2023 Kubów Bogusława Kubów Antoni Budowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym gm. Niemodlin, m. Grodziec, dz. nr 203/5 k.m.  2 Przyjęto zgłoszenie 26-04-2023  
117. BOŚ.6743.356.2023.JS 17-04-2023 Wieczorek Sebastian Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku jednorodzinnym gm. Chrząstowice, m. Suchy Bór, dz. nr 930/302 k.m. 1 ul. Grudzicka Przyjęto zgłoszenie 28-04-2023  
118. BOŚ.6743.357.2023.JS 17-04-2023 Kobyłkiewicz Mariusz Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku jednorodzinnym gm. Chrząstowice, m. Suchy Bór, dz. nr 838/277 k.m. 1 ul. Dębska Przyjęto zgłoszenie 28-04-2023  
119. BOŚ.6743.362.2023.MH 18-04-2023 Kubiciel Martin Rozbudowa sieci wodociągowej gm. Ozimek, m. Grodziec, dz. nr 952/1 k.m. 1 ul. Spacerowa Przyjęto zgłoszenie 27-04-2023  
120. BOŚ.6743.372.2023.AO 21-04-2023 Walecko Urszula Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Prószków, m. Prószków, dz. nr 855 k.m. 7 ul. Słoneczna Przyjęto zgłoszenie 04-05-2023  
121. BOŚ.6743.375.2023.MH 21-04-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 125 PE do 0,5 MPa gm. Dobrzeń Wielki, m. Dobrzeń Wielki, dz. nr 697/209 k.m. 6, 66,1279/65, 1278/65 k.m. 4, 2013/422, 2018/419, 2015/419, 2016/419, 2017/419, 2690/419, 2680/419, 2802/417, 2945/417, 3291/419, 1543/367, 296, 2150/294, 3203/294 k.m. 3, m. Dobrzeń Mały, dz. nr 1175/123, 910/128 k.m. 3, 2033/83, 2034/83, 2036/83, 2035/83, 2037/83, 1024/83 k.m. 1, gm. Opole, obręb Borki, dz. nr 1423/75 k.m. 1, 129/76, 78, 80, 79 k.m. 3, 104, 100 k.m. 2, obręb Czarnowąsy, dz. nr 270/67, 322/126, 312/66, 317/67, 318/127, 223/68, 221/68, 198/68, 325/127, 305/129 k.m. 10, 1640/22 k.m. 2 Wycofano zgłoszenie 26-04-2023  
122. BOŚ.6743.380.2023.KWW 24-04-2023 Halikowska Krystyna Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Komprachcice, m. Domecko, dz. nr 319/143, 140 k.m. 5 ul. Opolska    
123. BOŚ.6743.381.2023.KWW 24-04-2023 Siejka Marta Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Komprachcice, m. Domecko, dz. nr 140 k.m. 5 ul. Opolska    
124. BOŚ.6743.386.2023.MH 25-04-2023 Stiebler Adelajda Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Przywory, dz. nr 2069/394 k.m. 3 ul. Powstańców Śląskich Przyjęto zgłoszenie 4-05-2023  
125. BOŚ.6743.390.2023.AO 26-04-2023 Spyra Dorota Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Turawa, m. Zawada, dz. nr 1083/26 k.m. 2 ul. Luboszycka Przyjęto zgłoszenie 04-05-2023  
126. BOŚ.6743.392.2023.MH 26-04-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej śr/c DN 63 PE gm. Turawa, m. Zawada, dz.nr 694/7, 136 k.m. 9, 339/123, 344/121, 407/49 k.m. 2 Przyjęto zgłoszenie 05-05-2023  
127. BOŚ.6743.394.2023.PW 26-04-2023 Gmina Tułowice Budowa sieci sanitarnych w ramach przebudowy ulic Przedszkolnej, Dworcowej i Bocznej w Tułowicach wraz z budową parkingu przy publicznym przedszkolu i dworcu PKP gm, Tułowice, m. Tułowice, dz. nr 573/1, 573/2, 709 k.m. 2 ul. Boczna    
128. BOŚ.6743.395.2023.JS 26-04-2023 Kiss Adrian Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Tułowice, m. Tułowice, dz. nr 503 k.m. 2 ul. Porcelanowa    
129. BOŚ.6743.396.2023.JS 26-04-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV celem zasilenia działek nr 2196/125, 1627/355 gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, dz. nr 2236/125, 2196/125 k.m. 4, 1627/355 k.m. 5 ul. Wapiennicza    
130. BOŚ.6743.399.2023.JS 27-04-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV gm. Chrząstowice, m. Lędziny, dz. nr 1194/98, 1192/98, 1180/94, 956/94 k.m. 1 ul. Kopernika    
131. BOŚ.6743.409.2023.JS 28-04-2023 Wróblewicz Patrycja Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej wraz z zbiornikiem podziemnym na gaz płynny o poj. 2700l w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Popielów. m. Popielów, dz. nr 887/408 ul. Kościuszki    
132. BOŚ.6743.410.2023.MH 28-04-2023 Wieczorek Łukasz Budowa sieci wodociągowej 63 PE i sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 50 PE gm. Łubniany, m. Kępa, dz. nr 255/155, 442/158 k.m. 5 ul. Wróblińska Przyjęto zgłoszenie 10-05-2023  
133. BOŚ.6743.422.2023.MH 05-05-2023 Mehl Engelbert Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego gm. Dobrzeń Wielki, m. Chróścice, dz. nr 729/51, 588/49, 587/49 k.m. 1 ul. Sobieskiego Przyjęto zgłoszenie 12-05-2023  
134. BOŚ.6743.423.2023.DJ 05-05-2023 Lyra Rafał Przebudowa z adaptacją poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Chrząstowice, m. Dąbrowice, dz. nr 232/108, 105 k.m. 2 ul. Krótka    
135. BOŚ.6743.433.2023.MH 09-05-2023 Oborska Iwona Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla trzech budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej gm. Chrząstowice, m. Chrząstowice, dz. nr 3, 1150/2 k.m. 4 Przyjęto zgłoszenie 18-05-2023  
136. BOŚ.6743.445.2023.MH 11-05-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazu śr/c 63 PE do 0,5 MPa gm. Prószków, m. Prószków, dz. nr 1008 k.m. 7, 655, 657/2, 658/2 k.m. 6 ul. Rynek Przyjęto zgłoszenie 16-05-2023  
137. BOŚ.6743.446.2023.MH 11-05-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 125 PE do 0,5 MPa gm. Dobrzeń Wielki, m. Dobrzeń Wielki, dz. nr 697/209 k.m. 6, 66,1279/65, 1278/65 k.m. 4, 2013/422, 2018/419, 2015/419, 2016/419, 2017/419, 2690/419, 2680/419, 2802/417, 2945/417, 3291/419, 1543/367, 296, 2150/294, 3203/294 k.m. 3, m. Dobrzeń Mały, dz. nr 1175/123, 910/128 k.m. 3, 2033/83, 2034/83, 2036/83, 2035/83, 2037/83, 1024/83 k.m. 1, gm. Opole, obręb Borki, dz. nr 1423/75 k.m. 1, 129/76, 78, 80, 79 k.m. 3, 104, 100 k.m. 2, obręb Czarnowąsy, dz. nr 270/67, 322/126, 312/66, 317/67, 318/127, 223/68, 221/68, 198/68, 325/127, 305/129 k.m. 10, 1640/22 k.m. 2 Przyjęto zgłoszenie 25-05-2023  
138. BOŚ.6743.449.2023.DJ 12-05-2023 Wystrach Anna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Komprachcice, m. Domecko, dz. nr 291/166, 293/167 k.m. 5 ul. Opolska    
139. BOŚ.6743.452.2023.JS 12-05-2023 Miczka Marek Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z jej zewnętrznym odcinkiem dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Przywory, dz. nr 1467/354 k.m. 3 ul. Wiejska    
140. BOŚ.6743.461.2023.MH 18-05-2023 Kyć Andrzej Mędrek-Kyć Małgorzata Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Niemodlin, m. Michałówek, dz. nr 51/3, 258 k.m. 5 Przyjęto zgłoszenie 23-05-2023  
141. BOŚ.6743.465.2023.JS 19-05-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa odcinków elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV dla dz. nr 970/75 gm. Turawa, m. Zawada, dz. nr 66, 64, 71, 407/49, 725/98, 966/75 k.m. 2    
142. BOŚ.6743.466.2023.MH 19-05-2023 Mędrek Tadeusz Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Niemodlin, m. Michałówek, dz. nr 51/4 k.m. 5 Przyjęto zgłoszenie 23-05-2023  
143. BOŚ.6743.467.2023.JS 19-05-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa odcinków elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV dla dz. nr 176/4, 176/5, 176/6, 176/7, 176/8, 176/9, 276/10 gm. Ozimek, m. Grodziec, dz. nr 176/4, 176/5, 176/6, 176/7, 176/8, 176/9, 176/10, 176/11, 176/13, 176/14, 175/2, 174/1, 173/3, 929, 235/1 k.m. 1 ul. Ogrodowa    
144. BOŚ.6743.469.2023.JS 19-05-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania 8 domków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej gm. Komprachcice, m. Komprachcice, dz. nr 1230/11, 1230/10, 1342, 1228/1, 1228/2 k.m. 7 ul. Prószkowska    
145. BOŚ.6743.470.2023.KWW 19-05-2023 Gmina Tarnów Opolski Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dierżonia w miejscowości Nakło ETAP B w ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 105081 O ul. Dzierżonia wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nakło" gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, dz. nr 445/179 k.m. 2 ul. Dzierżonia    
146. BOŚ.6743.475.2023.KFC 22-05-2023 Kowalczyk Robert Kowalczyk Monika Przebudowa zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Prószków, m. Prószków, dz. nr 1432 k.m. 11 ul. Powstańców    
147. BOŚ.6743.476.2023.KFC 22-05-2023 Konsek Joachim Konsek Halina Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Prószków, m. Prószków, dz. nr 950 k.m. 7 ul. Powstańców    
148. BOŚ.6743.478.2023.AŁ 22-05-2023 Konarzewski Andrzej Budowa instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym gm. Prószków, m. Prószków, dz. nr 1003 k.m. 7 ul. Kopernika    
149. BOŚ.6743.479.2023.MH 22-05-2023 Świerc Norbert Budowa zewnętrznej instalacji gazu dla budynku jednorodzinnego gm. Dobrzeń Wielki, m. Kup, dz. nr 975/70 ul. Kwiatowa    
150. BOŚ.6743.480.2023.JS 23-05-2023 Kowalik Werner Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Kąty Opolskie, dz. nr 1327/251 k.m. 2 ul. Szeroka    
151. BOŚ.6743.482.2023.JS 23-05-2023 Parafia Rzymskokatolicka Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chróścinie Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym plebanii oraz budynku gospodarczym gm. Dąbrowa, m. Chróścina, dz. nr 30 k.m. 3 ul. Kościelna    
152. BOŚ.6743.484.2023.JS 23-05-2023 Zulewska Barbara Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Dobrzeń Wielki, m. Kup, dz. nr 720/88 k.m. 1 ul. Brynicka    
153. BOŚ.6743.485.2023.JS 23-05-2023 Jędrzejek-Wójcik Marzenna    Wójcik Janusz Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Łubniany, m. Masów, dz. nr 209/9, 10 k.m. 1 ul. Opolska    
154. BOŚ.6743.486.2023.MH 24-05-2023 Heuer Dorota Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Chrząstowice, m. Lędziny, dz. nr 431/172 k.m. 1 ul. Ozimska Przyjęto zgłoszenie 29-05-2023  
155. BOŚ.6743.488.2023.MH 24-05-2023 Szorc Sławomir Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego gm. Tułowice, m. Tułowice, dz. nr 646/1, 645 k.m. 2 ul. Pocztowa    
156. BOŚ.6743.489.2023.JS 24-05-2023 Lubera Daniel Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego gm. Tułowice, m. Tułowice, dz. nr 646/1, 645 k.m. 2 ul. Pocztowa    
157. BOŚ.6743.490.2023.JS 24-05-2023 Lach Mateusz Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego gm. Tułowice, m. Tułowice, dz. nr 646/1, 645 k.m. 2 ul. Pocztowa    
158. BOŚ.6743.491.2023.JS 24-05-2023 Wojciechowska Teresa Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego gm. Tułowice, m. Tułowice, dz. nr 646/1, 645 k.m. 2 ul. Pocztowa    
159. BOŚ.6743.492.2023.AO 24-05-2023 Fanty Małgorzata Fanty Dieter Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Łubniany, m. Kępa, dz. nr 364/93 k.m. 1 ul. Reymonta    
160. BOŚ.6743.493.2023.MH 24-05-2023 Holinej Tomasz Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Prószków, m. Prószków, dz. nr 725/2 k.m. 6 ul. Zielona    
161. BOŚ.6743.495.2023.JS 25-05-2023 Gmina Turawa Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego gm. Turawa, m. Węgry, dz. nr 126, 821/121 k.m. 3 ul. Spokojna    
162. BOŚ.6743.502.2023.MH 26-05-2023 Wiktor Jan Budowa 2 instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, dz. nr 476/236 k.m. 3 ul. Floriana