Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023

Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych, sieci i budynków stacji transformatorowych 2023

Lp. Numer Sprawy Data dokonania zgłoszenia Imię i Nazwisko lub nazwa inwestora Opis projektowanego obiektu Adres Inwestycji Informacja o braku wniesienia sprzeciwu Data wniesienia sprzeciwu
1. BOŚ.6743.2.2023.JS 02-01-2023 Tomasz Drescher Zgłoszenie budowy sieci wod.-kan. przy ul. Kolejowej w Murowie gm. Murów, m. Murów, ul. Kolejowa, dz. nr 142, 197, 143/6, 143/15, 143/17, 143/19, k.m.1    
2. BOŚ.6743.3.2023.JS 02-01-2023 Krystyna Długosz Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej gm. Murów, m. Stare Budkowice, ul. Oleska, dz. nr 737/75, 472/50, 228/52, 71, 512/69, 513/59, k.m. 1    
3. BOŚ.6743.4.2023.PW 02-01-2023 Joanna Seńkowska, Dariusz Seńkowski Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej gm. Łubniany, m. Luboszyce, ul. Kasztanowa, dz. nr 484/25, 461/25, 227/111, 909/8, 911/21, k.m. 3    
4. BOŚ.6743.8.2023.JS 03-01-2023 TAURON Dystyrybucja S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej nN o,4 kV gm. Ozimek, m. Szczedrzyk, ul. Jedlicka, dz. nr 1033, 807/7, 814, 1007/2, 1018/31, 821, k.m. 1    
5. BOŚ.6743.10.2023.AŁ 05-01-2023 Marek Staffa Budowa wewnętrznej instalacji gazowej gm. Chrząstowice, m. Falmirowice, ul. Wiejska, dz. nr 536/292, 295, k.m. 1    
6. BOŚ.6743.19.2023.MH 09-01-2023 Maria Hylus Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku jednorodzinnym gm. Komprachcice, m. Komprachcice, dz. nr 451 k.m. 3 ul. Ogrodowa Przyjęto zgłoszenie 13-01-2022  
7. BOŚ.6743.20.2023.AŁ 09-01-2023 Katarzyna Naróg Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu n/c w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Łubniany, m. Kępa, dz. nr 493/45 k.m. 1 ul. Luboszycka Przyjęto zgłoszenie 9-01-2023r  
8. BOŚ.6743.22.2023.MH 09-01-2023 Beata Jagiełło Budowa wewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia w lokalu budynku mieszkalnego wielorodzinnego gm. Komprachcice, m. Komprachcice, dz. nr 1345/3 k.m. 8 ul. Ochodzka Przyjęto zgłoszenie 13-01-2022  
9. BOŚ.6743.23.2023.MH 09-01-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazu śr/c 63PE do 0,5 MPa gm. Chrząstowice, m. Lędziny, dz. nr 137, 1159/153 k.m. 1 Przyjęto zgłoszenie 13-01-2022  
10. BOŚ.6743.25.2023.MH 10-01-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z złączami kablowymi do zasilania budynków mieszkalnych gm. Niemodlin, m. Niemodlin, dz. nr 825/2, 825/1, 824/1, 824/17, 824/18, 824/14, 824/15 k.m. 10 ul. Słoneczna Przyjęto zgłoszenie 16-01-2022  
11. BOŚ.6743.26.2023.MH 10-01-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz z zabudową złączy kablowych w celu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej budynków mieszkalnych gm. Tułowice, m. Ligota Tułowicka, dz. nr 157/16, 156, 151/5, 151/6, 151/10, 151/11, 151/12, 151/14, 151/15 k.m. 2 Przyjęto zgłoszenie 16-01-2022  
12. BOŚ.6743.34.2023.JS 12-01-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej ś/c 63PE do 0,5 MPa gm. Łubniany. m. Kolanowice, dz. nr 1103/46, 1167/46, 1116/67 k.m. 2    
13. BOŚ.6743.36.2023.MH 13-01-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej ś/c 63 PE do 0,5 MPa gm. Komprachcice, m. Ochodze, dz. nr 281 k.m. 3 ul. Młyńska Przyjęto zgłoszenie 17-01-2022  
14. BOŚ.6743.52.2023.MH 17-01-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV gm. Ozimek, m. Krasiejów, dz. nr 270/10, 71/4, 89/4, 102/4, 94/4, 104/7, 74/4, 58/4, 49/4 k.m. 1 Przyjęto zgłoszenie 23-01-2023  
15. BOŚ.6743.53.2023.MH 17-01-2023 Wspólnota Mieszkaniowa "Pocztowa 2" Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym gm. Tułowice, m. Tułowice, dz. nr 646/1, 645 k.n. 2 ul. Pocztowa Przyjęto zgłoszenie 25-01-2023  
16. BOŚ.6743.54.2023.JS 17-01-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE do 0,5 MPa gm. Dobrzeń Wielki, m. Chróścice, dz. nr 609/92, 1505/112, 597/49, 1504/51 k.m. 1    
17. BOŚ.6743.57.2023.KFC 19-01-2023

Sitek Piotr Sitek Anna

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, dz. nr 1352/6 k.m. 3 ul. Tęczowa    
18. BOŚ.6743.58.2023.MH 19-01-2023 Gmina Chrząstowice Budowa kanalizacji sanitarnej - etap II zad. 3 gm. Chrząstowice, m. Daniec, dz. nr 607/306, 1121/267, 2001/269, 1043/56 k.m. 3, 149, 460/14 k.m. 2, 672/212, 740/183, 826/175, 954/212, 206, 767/184, 1025/58, 1024/58, 375/59, 374/59, 1021/61, 684/61, 685/61, 585/64, 584/64, 1157/63, 582/62, 826/175, 741/183, 865/183, 672/212, 815/212, 580/62, 1002/65, 1001/65, 835/159, 1148/122, 774/175, 837/159, 784/160, 843/158, 831/171, 1064/190, 194, 191, 354/170, 846/190, 352, 1118/189, 1088/17, 836/158, 1019, 904/163, 1009/163, 270/130, 520/154, 1018, 1191/130 k.m. 1    
19. BOŚ.6743.59.2023.AŁ 19-01-2023 Blecharz Sandra Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego gm. Niemodlin, m. Gościejowice, dz. nr 195/4 k.m. 1    
20. BOŚ.6743.61.2023.JS 20-01-2023

Malik Marcin Malik Anna Elżbieta

Przebudowa zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Przywory, dz. nr 2232/413 k.m. 3 ul. Tarnowska    
21. BOŚ.6743.62.2023.JS 20-01-2023 Cichoń Urszula Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, dz. nr 1450/325 ul. Leśna    
22. BOŚ.6743.63.2023.JS 20-01-2023 Cichoń Hubert Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Nakło. dz. nr 1392/325 ul. Leśna    
23. BOŚ.6743.64.2023.PW 20-01-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa odcinków elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV gm. Popielów, m. Stare Siołkowice, dz. nr 1063/5, 1063/13 k.m. 7 ul. Słoneczna    
24. BOŚ.6743.65.2023.PW 20-01-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia do budynków jednorodzinnych z dwoma lokalami mieszkalnymi gm. Łubniany, m. Luboszyce, dz. nr 487/25, 484/25, 461/25, 227/111, 542/21, 519/21, 517/21, 114 k.m. 3, 986/21 k.m. 6 ul. Kasztanowa    
25. BOŚ.6743.66.2023.KFC 20-01-2023 Kazimierz Joanna Kazimierz Michał Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z przyłączami gm. Turawa, m. Zawada, dz.rr 510/175, 513/175 k.m. 14 ul. Luboszycka    
26. BOŚ.6743.69.2023.JS 23-01-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE gm. Łubniany, m. Łubniany, dz. nr 266/2 k.m. 1 ul. Kościelna    
27. BOŚ.6743.70.2023.JS 20-01-2023 Fornol Jan Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, dz. nr 1613/217 k.m. 4 ul. Księdza Klimasa    
28. BOŚ.6743.77.2023.PW 25-01-2023 Szymaczewski Daniel Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej gm. Dąbrowa, m. Ciepielowice, dz. nr 191/15, 304, 192/13 k.m. 1 ul. Słonecznikowa    
29. BOŚ.6743.82.2023.JS 26-01-2023 Puślecki Ryszard Puślecka Hanna Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Chrząstowice, m. Suchy Bór, dz. nr 976/278 k.m. 1 ul. 1 Maja    
30. BOŚ.6743.83.2023.JS 26-01-2023 Wróbel Lidia Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Dobrzeń Wielki, m. Chróścice, dz. nr 766/110, 767/110 k.m. 1 ul. Piaskowa    
31. BOŚ.6743.84.2023.JS 26-01-2023 Halama Irena Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Dobrzeń Wielki, m. Dobrzeń Wielki, dz. nr 953/110 k.m. 4 ul. Sienkiewicza    
32. BOŚ.6743.85.2023.JS 26-01-2023 Bulska Barbara Bulski Stanisław Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Turawa, m. Zawada, dz. nr 423/48 k.m. 7 ul. Wodociągowa    
33. BOŚ.6743.86.2023.MH 27-01-2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazu śr/c 63PE do 0,5 MPa gm. Komprachcice, m. Wawelno, dz. nr 823/260, 947/260 k.m. 3 ul. Brzozowa Przyjęto zgłoszenie 30-01-2023  
34. BOŚ.6743.91.2023.PW 27-01-2023 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa odcinków elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV gm. Murów, m. Radomierowice, dz. nr 139, 137, 133, 79 k.m. 1    
35. BOŚ.6743.92.2023.JS 30-01-2023 Janicka Małgorzata Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej gm. Ozimek, m. Szczedrzyk, dz. nr 464 k.m. 1 ul. Grzybowa