Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LII Sesja RPO - 09.03.2023 r. - VI kadencja - ZAWIADOMIENIE

                                                                Opole, 2023-03-02

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 9 marca 2023 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Opolu, ul. 1 Maja 29, zwołuję LII Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 1. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 1. Przedstawienie porządku obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 1. Sprawozdanie Starosty Opolskiego z pracy Zarządu Powiatu Opolskiego w okresie międzysesyjnym.
 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 rok.
 1. Przedstawienie i podjęcie projektów Uchwał Rady Powiatu Opolskiego
  w sprawie:
 1. złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego,
 2. powierzenia Gminie Komprachcice prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XX Dożynek Powiatowych,
 3. przekazania petycji do rozpatrzenia,
 4. określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku,
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2023-2026,
 6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2023.
 1. Zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 1. Zakończenie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

                                                                                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                                                                               Powiatu Opolskiego

                                                                                                                                               /-/ Stefan Warzecha

 

PDFProjekt Uchwały Nr LII-350-23 RPO z dnia 09.03.2023 r. w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego.pdf (221,44KB)

PDFProjekt Uchwały Nr LII-351-23 RPO z dnia 09.03.2023 r. w sprawie powierzenia Gminie Komprachcice prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji.pdf (238,52KB)

PDFProjekt Uchwały Nr LII-352-23 RPO z dnia 09.03.2023 r. w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia.pdf (41,93KB)

PDFProjekt Uchwały Nr LII-353-23 RPO z dnia 09.03.2023 r. w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON w 2023 r.pdf (309,57KB)

PDFProjekt Uchwały Nr LII-354-23 RPO z dnia 09.03.2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2023-2026.pdf (3,52MB)

PDFProjekt Uchwały Nr LII-355-23 RPO z dnia 09.03.2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2023.pdf (357,13KB)