Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LIII Sesja RPO - 13.04.2023 r. - VI kadencja - ZAWIADOMIENIE

                                                                 Opole, 2023-04-05

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 13 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Opolu, ul. 1 Maja 29, zwołuję LIII Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 1. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 1. Przedstawienie porządku obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 1. Sprawozdanie Starosty Opolskiego z pracy Zarządu Powiatu Opolskiego w okresie międzysesyjnym.
 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa Miasta Opola i Powiatu Opolskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2022 rok.
 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 1. Ocena Stanu Bezpieczeństwa Sanitarnego Powiatu Opolskiego za 2022 rok.
 1. Raport z czynności Inspekcji Weterynaryjnej za 2022 r. zrealizowanych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu.
 1. Przedstawienie i podjęcie projektów Uchwał Rady Powiatu Opolskiego
  w sprawie:
 1. rozpatrzenia petycji,
 2. przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok, sporządzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu,
 3. przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu i efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2022 r. oraz zestawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Opolskim,
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2023-2026,
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2023.
 1. Zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 1. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

                                                                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                                                                               Powiatu Opolskiego

                                                                                                                                               /-/ Stefan Warzecha

 

 

PDFProjekt Uchwały Nr LIII-356-23 RPO z dnia 13.04.2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (72,63KB)

PDFProjekt Uchwały Nr LIII-357-23 RPO z dnia 13.04.2023 r. w sprawie przyjęcia OZPS za 2022 rok sporządzonej przez PCPR w Opolu.pdf (1,40MB)

PDFProjekt Uchwały Nr LIII-358-23 RPO z dnia 13.04.2023 r. w sprwie przyjęcia sprawozdania z działalności PCPR w Opolu ...pdf (3,65MB)

PDFProjekt Uchwały Nr LIII-359-23 RPO z dnia 13.04.2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia WIeloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2023-2026.pdf (3,52MB)

PDFProjekt Uchwały Nr LIII-360-23 RPO z dnia 13.04.2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2023.pdf (398,27KB)