Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024"

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Opolskiego
ogłasza konsultacje dotyczące projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2024”

I. PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI
1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 571) na temat projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.
2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
3. Termin konsultacji od 25 października do 15 listopada 2023 r.
II. TRYB ZASADY I FORMY KONSULTACJI
1. Projekt oraz formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Powiatu Opolskiego www.powiatopolski.pl w zakładce konsultacje społeczne, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. 1 Maja 29.
2. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji /zał. nr 1/
3. Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można przesłać w terminie od 25 października do 15 listopada 2023 r. faxem (77-5415103) lub mailem na adres . W tytule maila należy wpisać „Konsultacje Roczny Program Współpracy 2024”.
4. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29 pod nr tel. 775415168.
5. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Opolskiego zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Opolskiego, a także w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, w miejscu wyznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń.

Przewodniczący  Zarządu

Powiatu Opolskiego

                                                                                                              Henryk Lakwa

PDFOgłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji dotyczących projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024" (110,00KB)
PDFUchwała nr 3067/23 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 października 2023 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024" (96,78KB)
PDFRoczny Program Współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 (342,11KB)
DOCXFormularz konsultacji dotyczący projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” (11,10KB)