Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konsultacjach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Termin konsultacji: 15 listopada do 8 grudnia 2023 r.

 

Zapraszamy mieszkańców Aglomeracji Opolskiej do zapoznania się ze  Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz przekazania swoich spostrzeżeń i opinii w wyznaczonym terminie konsultacji.

Celem konsultacji jest poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie zapisów Strategii ZIT i Prognozy.

 

                                 JAK MOŻNA WZIĄĆ UDZIAŁ W KONSULTACJACH?

 

 1. Przeczytaj projekt Strategii ZIT wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
 2. Wyraź swoją opinię za pomocą formularza, który znajduje się w załączniku i prześlij go na adres:
 3. Przyjdź na dyżur z ekspertami/autorami Strategii ZIT i dowiedz się więcej o planowanych działaniach:

       a) otwarte spotkania konsultacyjne odbędą się w dniu 21 listopada 2023 r. o godzinie 10.00 lub o 16:00 w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska,  Plac Wolności 6 (I p. nad Pizza Hut, wejście od parkingu);

        b) spotkanie w formie on – line za pośrednictwem platformy zoom w dniu 22 listopada 2023 r. o godz. 14.00:

Dołącz do spotkania za pomocą linku:

Identyfikator spotkania: 936 4896 0671

 

 1. Możesz również zgłosić swoje uwagi:

      a) ustnie do protokołu w siedzibie Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, Pl. Wolności 6, 45-018 Opole, I piętro, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania pod numerem telefonu 77 446 14 00;

       b) pisemnie tradycyjną pocztą na adres Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, Pl. Wolności 6, 45-018 Opole: (decyduje data wpływu).

 1. Masz dodatkowe pytanie zadzwoń lub napisz:

      +48 77 54 17 935, adres mailowy: .

 1. Zapoznaj się z materiałami umieszczonymi w załączniku.
 2. Pamiętaj o terminie konsultacji.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Dokumentacja sprawy dostępna jest w siedzibie Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, Pl. Wolności 6, 45-018 Opole I piętro oraz na stronie internetowej Biura.
 2. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów.
 3. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.
 4. Uwagi zgłoszone po dniu 8 grudnia 2023 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 5. Z przebiegu i wyników konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem i podane zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.aglomeracja-opolska.pl.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;
 2. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Uwaga dodatkowa: Wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko zostało dofinansowane w ramach zadania pn. „Finalizacja prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+” współfinansowanego z budżetu Województwa Opolskiego w ramach zadania publicznego DOKUMENTY STRATEGICZNE NGO na podstawie umowy nr BDO.614.30.6.2023 z dnia 22 września 2023 r.

 

DOCXformularz-konsultacji_ostateczny_0.docx (89,09KB)
PDFulotka_konsultacje_strategia_zit_ao_0.pdf (415,10KB)
PDF1._strategia_zit_-_projekt_do_konsultacji_listopad_2023_0.pdf (1,49MB)
PDF2._zalacznik_nr_1_-_lista_projektow_0.pdf (498,14KB)
PDF3._zalacznik_nr_2_-_projekty_komplementarne_0.pdf (437,77KB)
PDF4._raport_soos_ao_fin_20231109_0.pdf (5,24MB)