Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs - Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 2024-2025

PDFUchwała Nr 3151/23 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 05 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w latach 2024 – 2025 realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) (118,98KB)

PDFZał. 1 do Uchwały ZPO 3151/23 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie w latach 2024-2025 realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (156,15KB)

PDFzał. 1 do ogłoszenia- karta formalnej oceny 29.11.2023.pdf (93,98KB)

PDFzał. 2 do ogłoszenia- karta merytorycznej oceny oferty_29.11.2023.pdf (115,82KB)


PDFUchwała Nr 3152/23 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 05 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w latach 2024 – 2025 realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) (199,95KB)
 


Ogłoszenie wyników:

PDFUchwała nr 3219/24 z dnia 04.01.2024 r. Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie w latach 2024-2025 realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) (99,69KB)