Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie projektów programów „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej na lata 2024-2030” oraz „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą domową na lata 2024-2030”

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Opolskiego ogłasza konsultacje z mieszkańcami Powiatu Opolskiego  i organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Opolskiego w sprawie projektów programów „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej na lata 2024-2030” oraz „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą domową na lata 2024-2030”.

 

I. PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii ogółu mieszkańców i organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Opolskiego w sprawie przyjęcia projektów programów „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej na lata 2024-2030” oraz „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą domową na lata 2024-2030”.

2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach jest ogół mieszkańców i organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Opolskiego.

3. Termin Konsultacji: 26.02.2024r. – 17.03.2024r.

 

II. TRYB ZASADY I FORMY KONSULTACJI

  1. Projekt oraz formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Powiatu Opolskiego www.powiatopolski.pl w zakładce ,,Dla mieszkańców”- ,,Konsultacje społeczne” oraz na tablicy ogłoszeń w Siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. 1 Maja 29.
  2. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji (zał. nr 1).
  3. Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w terminie 26.02.2024r. – 17.03.2024r. w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29,
    pokój nr 4 (parter), przesłać faxem na nr 77 5415103 lub mailem na adres  . W tytule maila należy wpisać: konsultacje w sprawie przyjęcia projektów programów „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej na lata 2024-2030” oraz „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą domową na lata 2024-2030”.  
  4. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy  Rodzinie w Opolu przy ul. Książąt Opolskich  27 (pokój nr 012), tel. 77 44 20 512.
  5. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Opolskiego zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Opolskiego, a także w siedzibie Starostwa Powiatowego, w miejscu wyznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

PDFOgłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego sprawie projektów programów „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej na lata 2024-2030” oraz „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą domową na lata 2024-2030” (111,93KB)
PDFUchwała Nr 3295/24 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 19.02.2024 r. w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu Opolskiego projektów programów „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej na lata 2024-2030” oraz „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą domową na lata 2024-2030” i skierowania dokumentu do konsultacji społecznych (115,14KB)
PDFPowiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą domową na lata 2024-2030r. (560,69KB)
PDFPowiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej na lata 2024-2030 (454,89KB)
DOCXZałącznik nr 1 do ogłoszenia - Formularz konsultacji.docx (13,52KB)