Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenia II kwartał 2024

Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych, sieci i budynków stacji transformatorowych II kwartał 2024

Lp. Numer Sprawy Data dokonania zgłoszenia Imię i Nazwisko lub nazwa inwestora Opis projektowanego obiektu Adres Inwestycji Informacja o braku wniesienia sprzeciwu Data wniesienia sprzeciwu

 

1.

                                    BOŚ.6743.312.2024.JS

03-04-2024 Anna Nowak Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, dz. nr 915/29 k.m. 3 ul. Klimasa    
2.

BOŚ.6743.314.2024.KFC  

03-04-2024 Grażyna Pawełczyk Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, m. Polska Nowa Wieś, dz. nr 1131/1 k.m. 9 ul. Lipowa Przyjęto zgłoszenie 16-04-2024  
3.

BOŚ.6743.316.2024.JS

03-04-2024 Jakub Kukurowski Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Dobrzeń Wielki, m. Chróścice, dz. nr 1098/116 k.m. 1 ul. Chopina    
4. BOŚ.6743.317.2024.JS 04-04-2024 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci kablowej średniego napięcia 15 kV gm. Prószków, m. Źlinice, dz. nr 1702/23, 1161/55 k.m. 2 ul. Piaskowa    
5. BOŚ.6743.329.2024.MH 05-04-2024 Joachim Przybyła Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, dz. nr 1664/220, 1596/195 k.m. 4 ul. Klimasa Przyjęto zgłoszenie 17-04-2024  
6. BOŚ.6743.330.2024.MH 05-04-2024 Joachim Ciołek Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, dz. nr 1232/187 k.m. 3 ul. Wiśniowa Przyjęto zgłoszenie 17-04-2024  

7.

BOŚ.6743.336.2024.AM 08-04-2024 Mateusz Kociok Przebudowa części istniejących zabudowań gospodarczych na dwa lokale mieszkalne jako zabudowa towarzysząca na terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej gm. Dobrzeń Wielki, m. Chróścice, dz. nr 936/210 k.m. 3 ul. Boczna    
8. BOŚ.6743.353.2024.JS 12-04-2024 Tauron Dystrybucja S.A. Przebudowa sieci - linii napowietrznej - kablowej niskiego napięcia i oświetlenia drogowego 0,4 kV do zasilania domu jednorodzinnego gm. Tułowice, m. Tułowice, dz. nr 520, 570, 567, 572/2, 578, 579, 580, 584 k.m. 2 ul. Przedszkolna    
9. BOŚ.6743.358.2024.JS 15-04-2024 Patryk Rybak Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego - zbiornik naziemny V=2700l (2,7 m3) oraz przyłącza gazu gm. Ozimek, m. Antoniów, dz. nr 480/86 k.m. 1 ul. Powstańców Śląskich  

 

 

10. BOŚ.6743.360.2024.MH 15-04-2024 Urząd Gminy i Miasta w Ozimku Przebudowa sieci nN wraz z przyłączami w ramach zadania "Przekładka sieci elektroenergetycznej wraz z zabudową słupów oświetleniowych oraz przebudową sieci telekomunikacyjnej przy ul. Spórackiej w m. Krasiejów na odcinku od posesji nr 16 do 30" gm. Ozimek, m. Krasiejów, dz. nr 428/107, 285/5, 316/99, 141, 983/102, 984/102, 1010/107, 407/107, 421/125, 737/104, 423/116, 1162/112, 426/109, 1056/106, 408/107, 452/109, 555/31 ul. Spóracka Przyjęto zgłoszenie 29-04-2024  
11. BOŚ.6743.362.2024.MH 15-04-2024 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa odcinków elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV dla dz. nr 1468/2, 1469/2, 1470/2, 1471/2, 1472/2, 1473/2 w m. Chrząstowice, ul. Św. Huberta gm. Chrząstowice, m. Chrząstowice, dz. nr 1468/2, 1469/2, 1470/2, 1471/2, 1472/2, 1473/2, 3 k.m. 4, 987/186, 1186/186, 835/223 k.m. 1 ul. Św. Huberta Przyjęto zgłoszenie 23-04-2024  
12. BOŚ.6743.369.2024.KFC 16-04-2024 Zofia Golas Budowa wewnętrznej oraz zewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Dąbrowa, m. Dąbrowa, dz. nr 178 k.m. 2 ul. Krótka    
13. BOŚ.6743.370.2024.KWW 16-04-2024 Wiesław Księżarczyk Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz przydomową oczyszczalnią ścieków gm. Murów, m. Święciny, dz. nr 55    
14. BOŚ.6743.372.2024.JS 17-04-2024 Gmina Dobrzeń Wielki Budowa sieci oświetlenia drogowego gm. Dobrzeń Wielki, m. Kup, dz. nr 21, 25, 687/22, 725/26 k.m. 1 ul. Sportowa    
15. BOŚ.6743.373.2024.JS 17-04-2024 Gmina Dobrzeń Wielki Budowa sieci oświetlenia drogowego gm. Dobrzeń Wielki, m. Dobrzeń Wielki, dz. nr 102 k.m. 6, 15, 1242/13, 1243/14 k.m. 4 ul. Drzymały    
16. BOŚ.6743.374.2024.JS 17-04-2024 Gmina Dobrzeń Wielki Budowa sieci oświetlenia drogowego gm. Dobrzeń Wielki, m. Dobrzeń Wielki, 1757/421 k.m. 3 ul. Miła    
17. BOŚ.6743.378.2024.AŁ 17-04-2024 Dzierżanowski Marek Budowa sieci wodociągowej do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na dz. nr 20/13 w m. Siedliska gm. Dąbrowa, m. Siedliska, dz. nr 142, 143, 144 k.m. 1 ul. Pod Dębami    
18. BOŚ.6743.382.2024.KFC 18-04-2024 Paweł Słodkowski Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Niemodlin, m. Grodziec, dz. nr 231 k.m. 1    
19. BOŚ.6743.394.2024.MH 23-04-2024 Krzysztof Olejnik Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Chrząstowice, m. Suchy Bór, dz. nr 1483/1096 k.m. 1 ul. Łąkowa Przyjęto zgłoszenie 6-05-2024  
20. BOŚ.6743.395.2024.MH 23-04-2024 Zofia Ryba Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, dz. nr 1194/213, 1191/210 k.m. 3 ul. Leśna Przyjęto zgłoszenie 6-05-2024  
21. BOŚ.6743.396.2024.PW 23-04-2024 Krystyna Mostowska Instalowanie zewnętrznej instalacji gazowej ułożonej w gruncie na odcinku od zbiornika naziemnego na gaz propan w granicy działki oraz wewnątrz budynku wraz z montażem kotła na paliwo gazowe oraz dobudową przewodu wentylacji grawitacyjnej do budynku jednorodzinnego istniejącego gm. Popielów, m. Stobrawa, dz. nr 165 ul. Stawowa    
22. BOŚ.6743.399.2024.JS 23-04-2024 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wawelnie Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z jej zewnętrznym odcinkiem gazu dla budynku parafii, montaż kotła gazowego CO i CWU gm. Komprachcice, m. Wawelno, dz. nr 376 k.m. 3 ul. Nowowiejska    
23. BOŚ.6743.411.2024.MS 24-04-2024 Gmina Dobrzeń Wielki Budowa sieci oświetlenia drogowego gm. Dobrzeń Wielki, m. Chróścice, dz. nr 139, 889/138 k.m. 2 ul. Ligonia    
24. BOŚ.6743.414.2024.PW 25-04-2024 Łucja Kusiak-Bareja Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Dąbrowa, m. Dąbrowa, dz. nr 265/2 k.m. 2 ul. Sztonyka    
25. BOŚ.6743.415.2024.MH 25-04-2024 Józef Patrzek Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku gospodarczego na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Popielów, m. Stare Siołkowice, dz. nr 1194 k.m. 8 ul. Piastowska Przyjęto zgłoszenie 7-05-2024  
26 BOŚ.6743.417.2024.JS 26-04-2024 BOSS HOUSE Przebudowa sieci SN z napowietrznej na kablową w ramach realizacji zadania pn. Budowa osiedla budynków jednorodzinnych gm. Łubniany, m. Kępa, ul. Luboszycka, dz. nr 1050/1034, 1051/1034, 1044    
27 BOŚ.6743.421.2024.MH 26-04-2024 Piotr Klos Instalowanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Dąbrowa, m. Chróścina, ul. Kolejowa 78, dz. nr 577/47 Przyjęto zgłoszenie 8-05-2024  
28 BOŚ.6743.426.2024.PW 26-04-2024 Wojciech Siedlecki Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz włączenie się do istniejącej sieci dla zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Turawa, m. Turawa - Marszałki, dz. nr 75, 107/6    
29 BOŚ.6743.429.2024.MH 29-04-2024 Michał Bielecki Budowa sieci elektroenergetycznej 15 kV gm. Turawa, m. Osowiec, ul. Lipowa, dz. nr 858/158, 859/158, 845/164 Przyjęto zgłoszenie 10-05-2024  
30 BOŚ.6743.430.2024.MH 29-04-2024 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV gm. Łubniany, m. Kępa, ul. Luboszycka, dz. nr 198/114, 1044/1034, 1045/1034, 1046/1034, 1047/1034, 1048/1034, 1049/1034, 1050/1034 Przyjęto zgłoszenie 14-05-2024  
31 BOŚ.6743.433.2024.JS 29-04-2024 Dorota Wiench Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z jej zewnętrznym odcinkiem dla budynku jednorodzinnego gm. Turawa, m. Zawada, ul. Bocianowo 15, dz. nr 622/48 k. m. 2    
32 BOŚ.6743.436.2024.JS 30-04-2024 Gmina Dobrzeń Wielki Budowa sieci oświetlenia drogowego gm. Dobrzeń Wielki, m. Dobrzeń Wielki, ul. Osiniec, dz. nr 2682/421, 2688/421, 2716/419, 2802/417    
33 BOŚ.6743.438.2024.MH 30-04-2024 Wspólnota Mieszkaniowa Zawadzkiego 15 Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym gm. Prószków, m. Prószków, ul. Rynek 15, dz. nr 654    
34 BOŚ.6743.441.2024.KWW 30-04-2024 Krystian Piechaczek Budowa ganku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, m. Domecko, dz. nr 540/145 k.m. 5 ul. Opolska    
35 BOŚ.6743.445.2024.MH 06-05-2024 Elżbieta Sroka Kazimierz Sroka Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Dobrzeń Wielki, m. Kup, dz. nr 996/122 k.m. 2 ul. Piaskowa Przyjęto zgłoszenie 16-05-2024  
36 BOŚ.6743.447.2024.MH 06-05-2024 Andrzej Uliński Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Dobrzeń Wielki, m. Kup, dz. nr 638/59 k.m. 1 ul. 1 Maja Przyjęto zgłoszenie 16-05-2024  
37 BOŚ.6743.448.2024.JS 06-05-2024 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z złączami kablowymi do zasilania budynku wielolokalowego oraz budynków jednorodzinnych w m. Niemodlin, ul. Daszyńskiego na dz. nr 200 k.m. 5 gm. Niemodlin, m. Niemodlin, dz. nr 1184, 1185/1, 1185/2 k.m. 15, 198/1, 198/2, 200, 203 k.m. 5    
38. BOŚ.6743.465.2024.AŁ 13-05-2024 Aurelia Cichoń Rozbudowa sieci wodociągowej gm. Tarnów Opolski, m. Walidrogi, dz. nr 880/861, 775/113 k.m. 1 ul. Sosnowa    
39. BOŚ.6743.470.2024.MH 13-05-2024 Aleksander Konowalik Budowa instalacji wewnętrznej gazu wraz z częścią instalacji prowadzoną w gruncie dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Łubniany, m. Masów, dz. nr 603/90 k.m. 1 ul. Opolska Przyjęto zgłoszenie 21-05-2024  
40. BOŚ.6743.471.2024.JS 13-05-2024 Dariusz Suchanek Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z jej zewnętrznym odcinkiem dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Przywory, dz. nr 1981/379 k.m. 3 ul. Krapkowicka    
41. BOŚ.6743.472.2024.KFC 14-05-2024 Alice Kopietz Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym prowadzonym w gruncie dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Łubniany, m. Luboszyce, dz. nr 59 k.m. 6 ul. Piaskowa Przyjęto zgłoszenie 22-05-2024  
42. BOŚ.6743.476.2024.MH 15-05-2024 Sylwia Kotala Marcin Kotala Budowa wewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego gm. Łubniany, m. Kepa, dz. nr 759/87 k.m. 1 ul. Spacerowa Przyjęto zgłoszenie 23-05-2024  
43. BOŚ.6743.482.2024.MH 17-05-2024 Maria Lachnik Instalowanie wewnętrznej oraz zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, m. Domecko, dz. nr 776/58 k.m. 6 ul. Opolska    
44. BOŚ.6743.484.2024.MH 20-05-2024 Róża Sułkowska Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, m. Polska Nowa Wieś, dz. nr 1132 k.m. 9 ul. Lipowa    
45. BOŚ.6743.488.2024.MH 21-05-2024 Alfred Fajlert Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Przywory, dz. nr 1437/361, 1430/368 k.m. 3 ul. Krapkowicka    
46. BOŚ.6743.495.2024.MH 22-05-2024 Beata Nowotny Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku gospodarczego na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, m. Ochodze, dz. nr 533 k.m. 5 ul. Opolska    
47. BOŚ.6743.501.2024.MH 23-05-2024 Joanna Gniża Instalowanie wewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, dz. nr 864/88 k.m. 3 ul. Chopina