Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenia II kwartał 2024

Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych, sieci i budynków stacji transformatorowych II kwartał 2024

Lp. Numer Sprawy Data dokonania zgłoszenia Imię i Nazwisko lub nazwa inwestora Opis projektowanego obiektu Adres Inwestycji Informacja o braku wniesienia sprzeciwu Data wniesienia sprzeciwu

 

1.

                                    BOŚ.6743.312.2024.JS

03-04-2024 Anna Nowak Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, dz. nr 915/29 k.m. 3 ul. Klimasa Przyjęto zgłoszenie 17-04-2024  
2.

BOŚ.6743.314.2024.KFC  

03-04-2024 Grażyna Pawełczyk Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, m. Polska Nowa Wieś, dz. nr 1131/1 k.m. 9 ul. Lipowa Przyjęto zgłoszenie 16-04-2024  
3.

BOŚ.6743.316.2024.JS

03-04-2024 Jakub Kukurowski Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Dobrzeń Wielki, m. Chróścice, dz. nr 1098/116 k.m. 1 ul. Chopina Przyjęto zgłoszenie 15-04-2024  
4. BOŚ.6743.317.2024.JS 04-04-2024 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci kablowej średniego napięcia 15 kV gm. Prószków, m. Źlinice, dz. nr 1702/23, 1161/55 k.m. 2 ul. Piaskowa Przyjęto zgłoszenie 23-05-2024  
5. BOŚ.6743.329.2024.MH 05-04-2024 Joachim Przybyła Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, dz. nr 1664/220, 1596/195 k.m. 4 ul. Klimasa Przyjęto zgłoszenie 17-04-2024  
6. BOŚ.6743.330.2024.MH 05-04-2024 Joachim Ciołek Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, dz. nr 1232/187 k.m. 3 ul. Wiśniowa Przyjęto zgłoszenie 17-04-2024  

7.

BOŚ.6743.336.2024.AM 08-04-2024 Mateusz Kociok Przebudowa części istniejących zabudowań gospodarczych na dwa lokale mieszkalne jako zabudowa towarzysząca na terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej gm. Dobrzeń Wielki, m. Chróścice, dz. nr 936/210 k.m. 3 ul. Boczna - Wycofano zgłoszenie 26-04-2024
8. BOŚ.6743.353.2024.JS 12-04-2024 Tauron Dystrybucja S.A. Przebudowa sieci - linii napowietrznej - kablowej niskiego napięcia i oświetlenia drogowego 0,4 kV do zasilania domu jednorodzinnego gm. Tułowice, m. Tułowice, dz. nr 520, 570, 567, 572/2, 578, 579, 580, 584 k.m. 2 ul. Przedszkolna Przyjęto zgłoszenie 6-05-2024  
9. BOŚ.6743.358.2024.JS 15-04-2024 Patryk Rybak Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego - zbiornik naziemny V=2700l (2,7 m3) oraz przyłącza gazu gm. Ozimek, m. Antoniów, dz. nr 480/86 k.m. 1 ul. Powstańców Śląskich Przyjęto zgłoszenie 26-04-2024

 

 

10. BOŚ.6743.360.2024.MH 15-04-2024 Urząd Gminy i Miasta w Ozimku Przebudowa sieci nN wraz z przyłączami w ramach zadania "Przekładka sieci elektroenergetycznej wraz z zabudową słupów oświetleniowych oraz przebudową sieci telekomunikacyjnej przy ul. Spórackiej w m. Krasiejów na odcinku od posesji nr 16 do 30" gm. Ozimek, m. Krasiejów, dz. nr 428/107, 285/5, 316/99, 141, 983/102, 984/102, 1010/107, 407/107, 421/125, 737/104, 423/116, 1162/112, 426/109, 1056/106, 408/107, 452/109, 555/31 ul. Spóracka Przyjęto zgłoszenie 29-04-2024  
11. BOŚ.6743.362.2024.MH 15-04-2024 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa odcinków elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV dla dz. nr 1468/2, 1469/2, 1470/2, 1471/2, 1472/2, 1473/2 w m. Chrząstowice, ul. Św. Huberta gm. Chrząstowice, m. Chrząstowice, dz. nr 1468/2, 1469/2, 1470/2, 1471/2, 1472/2, 1473/2, 3 k.m. 4, 987/186, 1186/186, 835/223 k.m. 1 ul. Św. Huberta Przyjęto zgłoszenie 23-04-2024  
12. BOŚ.6743.369.2024.KFC 16-04-2024 Zofia Golas Budowa wewnętrznej oraz zewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Dąbrowa, m. Dąbrowa, dz. nr 178 k.m. 2 ul. Krótka Przyjęto zgłoszenie 27-05-2024  
13. BOŚ.6743.370.2024.KWW 16-04-2024 Wiesław Księżarczyk Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz przydomową oczyszczalnią ścieków gm. Murów, m. Święciny, dz. nr 55 Przyjęto zgłoszenie 28-05-2024  
14. BOŚ.6743.372.2024.JS 17-04-2024 Gmina Dobrzeń Wielki Budowa sieci oświetlenia drogowego gm. Dobrzeń Wielki, m. Kup, dz. nr 21, 25, 687/22, 725/26 k.m. 1 ul. Sportowa Przyjęto zgłoszenie 29-04-2024  
15. BOŚ.6743.373.2024.JS 17-04-2024 Gmina Dobrzeń Wielki Budowa sieci oświetlenia drogowego gm. Dobrzeń Wielki, m. Dobrzeń Wielki, dz. nr 102 k.m. 6, 15, 1242/13, 1243/14 k.m. 4 ul. Drzymały Przyjęto zgłoszenie 29-04-2024  
16. BOŚ.6743.374.2024.JS 17-04-2024 Gmina Dobrzeń Wielki Budowa sieci oświetlenia drogowego gm. Dobrzeń Wielki, m. Dobrzeń Wielki, 1757/421 k.m. 3 ul. Miła Przyjęto zgłoszenie 29-04-2024  
17. BOŚ.6743.378.2024.AŁ 17-04-2024 Dzierżanowski Marek Budowa sieci wodociągowej do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na dz. nr 20/13 w m. Siedliska gm. Dąbrowa, m. Siedliska, dz. nr 142, 143, 144 k.m. 1 ul. Pod Dębami Przyjęto zgłoszenie 10-05-2024  
18. BOŚ.6743.382.2024.KFC 18-04-2024 Paweł Słodkowski Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Niemodlin, m. Grodziec, dz. nr 231 k.m. 1 Przyjęto zgłoszenie 26-04-2024  
19. BOŚ.6743.394.2024.MH 23-04-2024 Krzysztof Olejnik Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Chrząstowice, m. Suchy Bór, dz. nr 1483/1096 k.m. 1 ul. Łąkowa Przyjęto zgłoszenie 6-05-2024  
20. BOŚ.6743.395.2024.MH 23-04-2024 Zofia Ryba Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, dz. nr 1194/213, 1191/210 k.m. 3 ul. Leśna Przyjęto zgłoszenie 6-05-2024  
21. BOŚ.6743.396.2024.PW 23-04-2024 Krystyna Mostowska Instalowanie zewnętrznej instalacji gazowej ułożonej w gruncie na odcinku od zbiornika naziemnego na gaz propan w granicy działki oraz wewnątrz budynku wraz z montażem kotła na paliwo gazowe oraz dobudową przewodu wentylacji grawitacyjnej do budynku jednorodzinnego istniejącego gm. Popielów, m. Stobrawa, dz. nr 165 ul. Stawowa Przyjęto zgłoszenie 07-05-2024  
22. BOŚ.6743.399.2024.JS 23-04-2024 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wawelnie Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z jej zewnętrznym odcinkiem gazu dla budynku parafii, montaż kotła gazowego CO i CWU gm. Komprachcice, m. Wawelno, dz. nr 376 k.m. 3 ul. Nowowiejska Przyjęto zgłoszenie 6-05-2024  
23. BOŚ.6743.411.2024.JS 24-04-2024 Gmina Dobrzeń Wielki Budowa sieci oświetlenia drogowego gm. Dobrzeń Wielki, m. Chróścice, dz. nr 139, 889/138 k.m. 2 ul. Ligonia Przyjęto zgłoszenie 09-05-2024  
24. BOŚ.6743.414.2024.PW 25-04-2024 Łucja Kusiak-Bareja Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Dąbrowa, m. Dąbrowa, dz. nr 265/2 k.m. 2 ul. Sztonyka Przyjęto zgłoszenie 10-05-2024  
25. BOŚ.6743.415.2024.MH 25-04-2024 Józef Patrzek Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku gospodarczego na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Popielów, m. Stare Siołkowice, dz. nr 1194 k.m. 8 ul. Piastowska Przyjęto zgłoszenie 7-05-2024  
26 BOŚ.6743.417.2024.JS 26-04-2024 BOSS HOUSE Przebudowa sieci SN z napowietrznej na kablową w ramach realizacji zadania pn. Budowa osiedla budynków jednorodzinnych gm. Łubniany, m. Kępa, ul. Luboszycka, dz. nr 1050/1034, 1051/1034, 1044 Przyjęto zgłoszenie 17-05-2024  
27 BOŚ.6743.421.2024.MH 26-04-2024 Piotr Klos Instalowanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Dąbrowa, m. Chróścina, ul. Kolejowa 78, dz. nr 577/47 Przyjęto zgłoszenie 8-05-2024  
28 BOŚ.6743.426.2024.PW 26-04-2024 Wojciech Siedlecki Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz włączenie się do istniejącej sieci dla zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Turawa, m. Turawa - Marszałki, dz. nr 75, 107/6 Przyjęto zgłoszenie 21-05-2024  
29 BOŚ.6743.429.2024.MH 29-04-2024 Michał Bielecki Budowa sieci elektroenergetycznej 15 kV gm. Turawa, m. Osowiec, ul. Lipowa, dz. nr 858/158, 859/158, 845/164 Przyjęto zgłoszenie 10-05-2024  
30 BOŚ.6743.430.2024.MH 29-04-2024 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV gm. Łubniany, m. Kępa, ul. Luboszycka, dz. nr 198/114, 1044/1034, 1045/1034, 1046/1034, 1047/1034, 1048/1034, 1049/1034, 1050/1034 Przyjęto zgłoszenie 14-05-2024  
31 BOŚ.6743.433.2024.JS 29-04-2024 Dorota Wiench Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z jej zewnętrznym odcinkiem dla budynku jednorodzinnego gm. Turawa, m. Zawada, ul. Bocianowo 15, dz. nr 622/48 k. m. 2 Przyjęto zgłoszenie 6-04-2024  
32 BOŚ.6743.436.2024.JS 30-04-2024 Gmina Dobrzeń Wielki Budowa sieci oświetlenia drogowego gm. Dobrzeń Wielki, m. Dobrzeń Wielki, ul. Osiniec, dz. nr 2682/421, 2688/421, 2716/419, 2802/417 Przyjęto zgłoszenie 7-05-2024  
33 BOŚ.6743.438.2024.MH 30-04-2024 Wspólnota Mieszkaniowa Zawadzkiego 15 Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym gm. Prószków, m. Prószków, ul. Rynek 15, dz. nr 654    
34 BOŚ.6743.441.2024.KWW 30-04-2024 Krystian Piechaczek Budowa ganku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, m. Domecko, dz. nr 540/145 k.m. 5 ul. Opolska Przyjęto zgłoszenie 16-05-2024  
35 BOŚ.6743.445.2024.MH 06-05-2024 Elżbieta Sroka Kazimierz Sroka Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Dobrzeń Wielki, m. Kup, dz. nr 996/122 k.m. 2 ul. Piaskowa Przyjęto zgłoszenie 16-05-2024  
36 BOŚ.6743.447.2024.MH 06-05-2024 Andrzej Uliński Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Dobrzeń Wielki, m. Kup, dz. nr 638/59 k.m. 1 ul. 1 Maja Przyjęto zgłoszenie 16-05-2024  
37 BOŚ.6743.448.2024.JS 06-05-2024 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z złączami kablowymi do zasilania budynku wielolokalowego oraz budynków jednorodzinnych w m. Niemodlin, ul. Daszyńskiego na dz. nr 200 k.m. 5 gm. Niemodlin, m. Niemodlin, dz. nr 1184, 1185/1, 1185/2 k.m. 15, 198/1, 198/2, 200, 203 k.m. 5 Przyjęto zgłoszenie 20-05-2024  
38. BOŚ.6743.465.2024.AŁ 13-05-2024 Aurelia Cichoń Rozbudowa sieci wodociągowej gm. Tarnów Opolski, m. Walidrogi, dz. nr 880/861, 775/113 k.m. 1 ul. Sosnowa Przyjęto zgłoszenie 27-05-2024  
39. BOŚ.6743.470.2024.MH 13-05-2024 Aleksander Konowalik Budowa instalacji wewnętrznej gazu wraz z częścią instalacji prowadzoną w gruncie dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Łubniany, m. Masów, dz. nr 603/90 k.m. 1 ul. Opolska Przyjęto zgłoszenie 21-05-2024  
40. BOŚ.6743.471.2024.JS 13-05-2024 Dariusz Suchanek Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z jej zewnętrznym odcinkiem dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Przywory, dz. nr 1981/379 k.m. 3 ul. Krapkowicka Przyjęto zgłoszenie 27-05-2024  
41. BOŚ.6743.472.2024.KFC 14-05-2024 Alice Kopietz Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym prowadzonym w gruncie dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Łubniany, m. Luboszyce, dz. nr 59 k.m. 6 ul. Piaskowa Przyjęto zgłoszenie 22-05-2024  
42. BOŚ.6743.476.2024.MH 15-05-2024 Sylwia Kotala Marcin Kotala Budowa wewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego gm. Łubniany, m. Kepa, dz. nr 759/87 k.m. 1 ul. Spacerowa Przyjęto zgłoszenie 23-05-2024  
43. BOŚ.6743.482.2024.MH 17-05-2024 Maria Lachnik Instalowanie wewnętrznej oraz zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, m. Domecko, dz. nr 776/58 k.m. 6 ul. Opolska Przyjęto zgłoszenie 24-05-2024  
44. BOŚ.6743.484.2024.MH 20-05-2024 Róża Sułkowska Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, m. Polska Nowa Wieś, dz. nr 1132 k.m. 9 ul. Lipowa Przyjęto zgłoszenie 27-05-2024  
45. BOŚ.6743.488.2024.MH 21-05-2024 Alfred Fajlert Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Przywory, dz. nr 1437/361, 1430/368 k.m. 3 ul. Krapkowicka Przyjęto zgłoszenie 28-05-2024  
46. BOŚ.6743.495.2024.MH 22-05-2024 Beata Nowotny Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku gospodarczego na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, m. Ochodze, dz. nr 533 k.m. 5 ul. Opolska Przyjęto zgłoszenie 28-05-2024  
47. BOŚ.6743.501.2024.MH 23-05-2024 Joanna Gniża Instalowanie wewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, dz. nr 864/88 k.m. 3 ul. Chopina Przyjęto zgłoszenie 3-06-2024  
48. BOŚ.6743.509.2024.KFC 27-05-2024 Ewald Janczyk Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Dąbrowa, m. Mechnice, dz. nr 156/43, 155/44 k.m. 2 ul. Torowa    
49. BOŚ.6743.516.2024.MH 28-05-2024 Alojzy Gładki Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz instalacji na działce inwestora od skrzynki do budynku mieszkalnego gm. Dąbrowa, m. Chróścina, dz. nr 252/52, 234/45 k.m. 4 ul. Kolejowa Przyjęto zgłoszenie 05-06-2024  
50. BOŚ.6743.517.2024.MH 28-05-2024 Zdzisław Duda Budowa wewnętrznej oraz zewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Dąbrowa, m. Dąbrowa, dz. nr 30/3 k.m. 2 ul. Ciepielowicka Przyjęto zgłoszenie 4-06-2024  
51. BOŚ.6743.518.2024.MH 28-05-2024 Maria Duda Budowa wewnętrznej oraz zewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalno-usługowym gm. Dąbrowa, m. Dąbrowa, dz. nr 30/3 k.m. 2 ul. Ciepielowicka Przyjęto zgłoszenie 4-06-2024  
52. BOŚ.6743.526.2024.MH 29-05-2024 Gmina Dobrzeń Wielki Budowa sieci oświetlenia drogowego gm. Dobrzeń Wielki, m. Dobrzeń Wielki, dz. nr 1796/412, 411 k.m. 1 ul. Strzelców Bytomskich Przyjęto zgłoszenie 05-06-2024  
53. BOŚ.6743.527.2024.MH 29-05-2024 Gmina Dobrzeń Wielki Budowa sieci oświetlenia drogowego gm. Dobrzeń Wielki, m. Dobrzeń Wielki, dz. nr 1718/298, 1716/328 k.m. 1 ul. Strzelców Bytomskich Przyjęto zgłoszenie 05-06-2024  
54. BOŚ.6743.531.2024.MH 31-05-2024 Zbigniew Kopczyk Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w zakresie wyniesienia kurka głównego ze ściany budynku jednorodzinnego w granice posesji gm. Tułowice, m. Tułowice, dz. nr 582 k.m. 2 ul. Boczna    
55. BOŚ.6743.534.2024.MH 31-05-2024 Kamil Korzeniec Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, dz. nr 725/236 k.m. 2 ul. Dzierżonia Przyjęto zgłoszenie 06-06-2024  
56. BOŚ.6743.535.2024.MH 03-06-2024 Andrii Dubok Budowa instalacji wewnętrznej gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym prowadzonym w gruncie dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Chrząstowice, m. Daniec, dz. nr 674/64 k.m. 1 ul. Krótka Przyjęto zgłoszenie 06-06-2024  
57. BOŚ.6743.539.2024.PW 04-06-2024 Arnold Zdzuj Irena Zdzuj Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Prószków, m. Prószków, dz. nr 519/1 k.m. 5 ul. Grunwaldzka    
58. BOŚ.6743.540.2024.PW 04-06-2024 Mirela Hurek Instalowanie wewnętrznej oraz zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, dz. nr 992/199, 1692/203 k.m. 3 ul. Nowa    
59. BOŚ.6743.545.2024.KFC 04-06-2024 Radosław Bernacki Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym prowadzonym w gruncie dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Chrząstowice, m. Suchy Bór, dz. nr 1536/326 k.m. 1 ul. Pawlety Przyjęto zgłoszenie 12-06-2024  
60. BOŚ.6743.548.2024.MH 05-06-2024 Michał Szczepanek Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu jako zmiana systemu ogrzewania dla budynku Stacji Obsługi-Naprawy Pojazdów gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, dz. nr 1796/102 k.m. 3 ul. Strzelecka   Wycofano 10-06-2024
61. BOŚ.6743.549.2024.MH 05-06-2024 Maria Kuc Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia do budynku gospodarczego na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Komprachcice, m. Komprachcice, dz. nr 448/1 k.m. 3 ul. Ogrodowa Przyjęto zgłoszenie 14-06-2024  
62. BOŚ.6743.550.2024.MH 05-06-2024 Tomasz Waliczek Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku jednorodzinnym gm. Komprachcice, m. Komprachcice, dz. nr 1082/5 k.m. 6 ul. Polna Przyjęto zgłoszenie 14-06-2024  
63. BOŚ.6743.551.2024.MH 05-06-2024 Marcin Lysek Agnieszka Lysek Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku jednorodzinnym gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, dz. nr 433/3/ k.m. 3 ul. Damrota Przyjęto zgłoszenie 14-06-2024  
64. BOŚ.6743.553.2024.MS 05-06-2024 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV do zasilania 8 domów jednorodzinnych gm. Prószków, m. Górki, dz. nr 1093/16, 1105/17, 1104/17, 1103/17 k.m. 4 ul. Perłowa    
65. BOŚ.6743.554.2024.MS 05-06-2024 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynków jednorodzinnych gm. Niemodlin, m. Niemodlin, dz. nr 826/13 k.m. 10 ul. Słoneczna    
66. BOŚ.6743.558.2024.MH 06-06-2024 Elżbieta Portała Wewnętrzna instalacja gazu w bud. mieszkalnym wraz z zewnętrznym odcinikierm gm.Niemodlin, m.Sady, dz.nr. 140    
67. BOŚ.6743.559.2024.AŁ 06-06-2024 Tomasz Waliczek Przebudowa budynku mieszkalno-gospodarczego gm.Komprachice, m.Komprachcice, dz.nr 1082/5,
ul. Polna 17
   
68. BOŚ.6743.562.2024.MH 07-06-2024 "CENTRUM" Sp. z o.o. Wewnętrzna instalacja gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym gm. Niemodlin, m.Niemodlin,
dz. nr 428/3
ul. Boh. Powst Śl. 42
   
69. BOŚ.6743.563.2024.MH 10-06-2024 Anita Woźnica Dariusz Woźnica Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Dąbrowa, m. Dąbrowa, dz. nr 575 k.m. 2 ul. Lipowa    
70. BOŚ.6743.566.2024.AŁ 10-06-2024 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Tarnów Opolski Sp. z o.o. Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Brzozowej w m. Tarnów Opolski gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, dz. nr 1421/16 k.m. 3    
71. BOŚ.6743.568.2024.MH 10-06-2024 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Budowa kanalizacji kablowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż linii kolejowej nr 144 gm. Ozimek, m. Ozimek, dz. nr 328/1, 330/4, 333, 334, 339, 346 k.m. 5    
72. BOŚ.6743.571.2024.KFC 11-06-2024 Agnieszka Hoczek Montaż wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem naziemnym na gaz płynny o poj. 2700 l. do budynku gospodarczego i mieszkalnego jednorodzinnego gm. Prószków, m. Przysiecz, dz. nr 617 ul. Cegielna    
73. BOŚ.6743.572.2024.AM 11-06-2024 Krzysztof Brzezina Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Kąty Opolskie, dz. nr 1399/231 k.m. 2 ul. Krasickiego    
74. BOŚ.6743.574.2024.KFC 12-06-2024 Elżbieta Ploch Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, dz. nr 592/148 k.m. 3 ul. Dzierżonia    
75. BOŚ.6743.579.2024.PW 14-06-2024 Tomasz Dawczyk Budowa wewnętrznej oraz zewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Dąbrowa, m. Dąbrowa, dz. nr 38/5 k.m. 2 ul. Ciepielowicka    
76. BOŚ.6743.580.2024.KFC 14-06-2024 Zygfryd Gnacy Dietlinda Gnacy Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gm. Chrząstowice, m. Lędziny, dz. nr 885/153, 753/150 k.m. 1 ul. Ozimska