Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym, utworzonym przy Staroście Powiatu Opolskiego. Podstawą prawną działania Rady jest  ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

Na podstawie Zarządzenia NR OR.120.2.2024 z 8 stycznia 2024 r. roku Starosty Powiatu Opolskiego w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim została powołana Rada na lata 2024-2027.

Skład Rady:

Aktualny Skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego powołanej na lata 2024-2027:

  1. Pan Krzysztof Wysdak – Przedstawiciel Powiatu Opolskiego;
  2. Pani Monika Pietruczuk – Powiatowy Urząd Pracy w Opolu;
  3. Pan Michał Matysiak – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tarnowie Opolskim
  4. Pani Małgorzata Rajczyk – Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
  5. Pani Ewa Ziubrzycka-Bień – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach.        

Zadania Rady:

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy Staroście Powiatu Opolskiego, do jej zadań należy:
1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;
2. opiniowania projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
3.  ocena realizacji programów;
4.  opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Dane kontaktowe:
Adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Ks. Opolskich 27, 45-005 Opole
Telefon kontaktowy: 77 44 20 504
Adres mailowy: pcpropole@pcpropole.pl