Przejdź do treści strony WCAG

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
939238561686856107954103918886231921300000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1036489391281856138238964791008138680291856807326800487121101519
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
139598137549163268155764155065124720722218599211450410522910352293852
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
856978425011803185458114262113111115498113782114969154378139852144803
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
417185099449438512584687842947583325743267443749518251578354
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000004212284344594345966498954482840562
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 154680
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 106423
 3. Nabór
  Wyświetleń: 74006
 4. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 32598
 5. Pracownicy
  Wyświetleń: 27907
 6. Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 27143
 7. Prace Rady Powiatu
  Wyświetleń: 24881
 8. Radni Powiatu
  Wyświetleń: 24271
 9. Nabór - jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 23859
 10. Wydział Budownictwa
  Wyświetleń: 22223
 11. 2018
  Wyświetleń: 21739
 12. Wydział Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 21047
 13. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 21023
 14. Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 20328
 15. 2016
  Wyświetleń: 20137
 16. Ogłoszenia Wydziału Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 19335
 17. 2019
  Wyświetleń: 18552
 18. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
  Wyświetleń: 18464
 19. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu
  Wyświetleń: 18208
 20. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 17353
 21. 2017
  Wyświetleń: 17015
 22. Inne
  Wyświetleń: 16833
 23. Inne osoby
  Wyświetleń: 14740
 24. Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 13231
 25. Strategie i Programy
  Wyświetleń: 13030
 26. Wykaz Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 12806
 27. Umorzenia
  Wyświetleń: 12701
 28. Budżet Powiatu Opolskiego 2013
  Wyświetleń: 12069
 29. Budżet Powiatu Opolskiego 2014
  Wyświetleń: 11213
 30. Budżet Powiatu Opolskiego 2016
  Wyświetleń: 11149
 31. Budżet Powiatu Opolskiego 2012
  Wyświetleń: 11118
 32. Dom Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 11029
 33. Informacja o Stanie Mienia Powiatu
  Wyświetleń: 10810
 34. Nabór na stanowiska kierownicze jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 10574
 35. Budżet Powiatu Opolskiego 2015
  Wyświetleń: 10500
 36. WYDZIAŁY STAROSTWA POWIATOWEGO W OPOLU
  Wyświetleń: 9892
 37. Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 9614
 38. NPP - konkurs 2017
  Wyświetleń: 8402
 39. Budżet Powiatu Opolskiego 2017
  Wyświetleń: 7882
 40. Osoby Upoważnione Do Wydawania Decyzji
  Wyświetleń: 7881
 41. Uchwały Rady
  Wyświetleń: 7726
 42. 2015
  Wyświetleń: 7545
 43. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 7523
 44. Załatwianie Spraw
  Wyświetleń: 7498
 45. Zespół Szkół w Ozimku
  Wyświetleń: 7448
 46. NPP - konkurs 2016
  Wyświetleń: 7447
 47. Edukacja prawna
  Wyświetleń: 7370
 48. Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 7368
 49. Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów/wychowanków
  Wyświetleń: 7327
 50. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 7246
 51. Wzory formularzy oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 7211
 52. Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 7032
 53. INFORMACJA OGÓLNA - Starostwo Powiatowe w Opolu
  Wyświetleń: 6998
 54. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 6797
 55. Zespół Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 6658
 56. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie
  Wyświetleń: 6189
 57. Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych, sieci i budynków stacji transformatorowych 2015
  Wyświetleń: 6172
 58. Kompetencje Rady Powiatu
  Wyświetleń: 6115
 59. Statut Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 6110
 60. Kontrole Zewnętrzne
  Wyświetleń: 6078
 61. 2017
  Wyświetleń: 6037
 62. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 6028
 63. Skład Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 6000
 64. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5887
 65. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Opolu.
  Wyświetleń: 5796
 66. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 5779
 67. Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych
  Wyświetleń: 5728
 68. REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA
  Wyświetleń: 5657
 69. 2016
  Wyświetleń: 5620
 70. Wykaz przedmiotów znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych
  Wyświetleń: 5612
 71. Adres BIP Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 5560
 72. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 5555
 73. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5500
 74. Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2016
  Wyświetleń: 5485
 75. Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym w Opolu
  Wyświetleń: 5451
 76. Warzecha Stefan - Przewodniczący Rady Powiatu
  Wyświetleń: 5432
 77. Ogłoszenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Op
  Wyświetleń: 5402
 78. Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
  Wyświetleń: 5396
 79. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy
  Wyświetleń: 5322
 80. Skład Rady Powiatu
  Wyświetleń: 5193
 81. Uchwała Rady Powiatu Opolskiego w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego.
  Wyświetleń: 5166
 82. Kompetencje i skład komisji rady powiatu
  Wyświetleń: 5090
 83. Podstawowe informacje
  Wyświetleń: 5068
 84. Regulamin naboru na wolne stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 5001
 85. Ogłoszenie o naborze wniosków
  Wyświetleń: 4973
 86. Dotacje udzielone
  Wyświetleń: 4964
 87. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 4939
 88. Zasady i tryb udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  Wyświetleń: 4870
 89. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4774
 90. Inne akty prawne
  Wyświetleń: 4770
 91. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 4741
 92. Gaida Ingryda - Dyrektor Domu Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 4725
 93. Budżet Powiatu Opolskiego 2011
  Wyświetleń: 4684
 94. Adres BIP Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu
  Wyświetleń: 4680
 95. EKOPORTAL - Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 4680
 96. System informacji dla pasażera
  Wyświetleń: 4680
 97. Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2015
  Wyświetleń: 4674
 98. Ogłoszenia o naborze wniosków - wymiana kotłów C.O.
  Wyświetleń: 4576
 99. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Łubniany wraz z modernizacją i założeniem szczegółowej osnowy geodezyjnej II
  Wyświetleń: 4562
 100. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Ozimku
  Wyświetleń: 4557
 101. 2020
  Wyświetleń: 4548
 102. Budżet Powiatu Opolskiego 2010
  Wyświetleń: 4504
 103. Budżet Powiatu Opolskiego 2009
  Wyświetleń: 4501
 104. Zakres i uprawnieni NPP
  Wyświetleń: 4499
 105. Uprawnieni do NPP
  Wyświetleń: 4481
 106. Ogłoszenia Wydziału Komunikacji
  Wyświetleń: 4470
 107. Informacje o powiecie
  Wyświetleń: 4443
 108. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w Chróścicach
  Wyświetleń: 4427
 109. Kompetencje Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 4365
 110. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2008
  Wyświetleń: 4339
 111. Hałenda Anna - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4297
 112. Budżet Powiatu Opolskiego 2008
  Wyświetleń: 4285
 113. Informacja za rok budżetowy 2005
  Wyświetleń: 4267
 114. 2014
  Wyświetleń: 4255
 115. NPP - konkurs 2018
  Wyświetleń: 4241
 116. Budżet Powiatu Opolskiego 2007
  Wyświetleń: 4230
 117. Petycje 2015
  Wyświetleń: 4202
 118. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 4186
 119. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2013.
  Wyświetleń: 4182
 120. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4161
 121. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4148
 122. Informacja o stanie mienia Powiatu Opolskiego oraz sposobie jego zagospodarowania za okres od 16.10.2005r do 15.10.2006r
  Wyświetleń: 4145
 123. Otwarty Konkurs Ofert 2010r.
  Wyświetleń: 4138
 124. Budżet Powiatu Opolskiego 2006
  Wyświetleń: 4105
 125. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2012.
  Wyświetleń: 4090
 126. Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
  Wyświetleń: 4082
 127. Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym całodobowym pojazdów usuniętych z dróg położonych na terenie Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 4078
 128. Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 4003
 129. Konsultacje społeczne dla mieszkańców Powiatu Opolskiego w sprawie zmiany granic Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 3995
 130. Lebiedzińska Irena - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu
  Wyświetleń: 3978
 131. Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2014.
  Wyświetleń: 3978
 132. Przybylska Beata - była Naczelnik Wydziału Budownictwa
  Wyświetleń: 3954
 133. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3954
 134. Otwarty Konkurs Ofert 2014
  Wyświetleń: 3949
 135. Kultura - 2006
  Wyświetleń: 3948
 136. Powiatowa Komisja Wyborcza w Opolu
  Wyświetleń: 3939
 137. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty 2016
  Wyświetleń: 3937
 138. Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2017
  Wyświetleń: 3937
 139. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2007
  Wyświetleń: 3933
 140. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.123.2016.ZW - stawy Zenon Gospodarstwo Rybackie Niemodlin
  Wyświetleń: 3930
 141. Zadania powiatu
  Wyświetleń: 3917
 142. Bocianowski Marek - Nadleśniczy Nadleśnictwa Prószków
  Wyświetleń: 3896
 143. Wołoszyn Marcin - Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji
  Wyświetleń: 3890
 144. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.100.2017.ZW - przepust Karczów ul. Leśna
  Wyświetleń: 3887
 145. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2010.
  Wyświetleń: 3860
 146. Lakwa Henryk - Przewodniczący Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 3847
 147. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3835
 148. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2011.
  Wyświetleń: 3832
 149. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 3824
 150. Uchwały Rady Powiatu Opolskiego - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 3824
 151. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 3817
 152. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty 2017
  Wyświetleń: 3786
 153. Powiatowa Komisja Wyborcza w Opolu
  Wyświetleń: 3759
 154. Gabriel Adriana - Inspektor, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
  Wyświetleń: 3758
 155. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2018 r. w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 3752
 156. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 3749
 157. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2009
  Wyświetleń: 3739
 158. INFORMACJA OGÓLNA - Samorząd Powiatowy
  Wyświetleń: 3712
 159. Powiatowa Komisja Wyborcza w Opolu
  Wyświetleń: 3689
 160. Warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
  Wyświetleń: 3680
 161. Informacja Starosty Opolskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i bydynków dla gminy Chrząstowice
  Wyświetleń: 3666
 162. Paszko Dorota - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ozimku
  Wyświetleń: 3616
 163. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozimku
  Wyświetleń: 3611
 164. Ogłoszenie o naborze z dnia 28 sierpnia 2018 r. na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 3609
 165. Bak Paweł - Nadleśniczy Nadleśnictwa Brzeg
  Wyświetleń: 3604
 166. Łotarewicz Anna - Inspektor, Wydział Budownictwa
  Wyświetleń: 3599
 167. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 19 września 2006 r.
  Wyświetleń: 3574
 168. Przebudowa części holu na pomieszczenie biurowe na parterze budynku biurowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, działka nr 13/7 k.m. 53
  Wyświetleń: 3552
 169. XV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r. - protokół
  Wyświetleń: 3552
 170. Konachiewicz Mariola - Skarbnik Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 3540
 171. Kazin Marzena - Sekretarz Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 3498
 172. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 3491
 173. Zamiara Grzegorz - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, były pracownik
  Wyświetleń: 3485
 174. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi powiatowej w miejscowości Krasiejów, ul. Spóracka
  Wyświetleń: 3480
 175. Zalas Dariusz - Inspektor, Wydział Komunikacji, były pracownik
  Wyświetleń: 3472
 176. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 3445
 177. Udzielone dotacje w roku 2017
  Wyświetleń: 3438
 178. Budżet Powiatu Opolskiego na 2017 r.
  Wyświetleń: 3434
 179. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1 informacja o realizacji projektu
  Wyświetleń: 3411
 180. Akty Prawa Miejscowego - Uchwały Rady Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 3404
 181. Edukacja prawna - wydział ochrony środowiska
  Wyświetleń: 3385
 182. Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu I
  Wyświetleń: 3384
 183. Opinia prawna na temat złożonego przez Prezydenta Miasta Opola pisma (wniosku) o dokonanie zmiany granic Miasta Opola oraz gmin sąsiednich
  Wyświetleń: 3345
 184. Prawa jazdy
  Wyświetleń: 3345
 185. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
  Wyświetleń: 3327
 186. Olczyk Lech - były Nadleśniczy Nadleśnictwa Prószków
  Wyświetleń: 3311
 187. „Remont dachu budynku przy ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej wraz z oświetleniem” – remont dachu
  Wyświetleń: 3309
 188. Stelmach Sybilla - była Członek Zarządu
  Wyświetleń: 3309
 189. Dzwonnik Zdzisław - Nadleśniczy Nadleśnictwa Opole
  Wyświetleń: 3306
 190. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
  Wyświetleń: 3283
 191. Oferty na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 3266
 192. Kubów Przemysław - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 3262
 193. Uchwały Rady Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 3261
 194. Bojkowski Ryszard - Nadleśniczy Nadleśnictwa Tułowice
  Wyświetleń: 3251
 195. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.4.2017.BS - studnia w Przysieczy
  Wyświetleń: 3244
 196. Ciupek Elżbieta - była Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 3242
 197. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2016 r. w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 3238
 198. Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 3236
 199. XLI Nadzywczajna sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 3216
 200. Edukacja prawna - wydział edukacji i spraw społecznych
  Wyświetleń: 3203
 201. Plan zamówień publicznych na 2017 rok
  Wyświetleń: 3201
 202. 2019
  Wyświetleń: 3200
 203. Ogłoszenie o naborze z dnia 17 marca 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - referenta w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 3198
 204. Rejnhardt Iwona - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 3189
 205. Sobera Marta - była Dyrektor Zespołu Szkół w Chróścinie
  Wyświetleń: 3188
 206. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2017 roku
  Wyświetleń: 3178
 207. Gryc Antoni - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 3171
 208. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jednostki poradnictwa specjalistycznego w 2019 r.
  Wyświetleń: 3146
 209. Wysdak Krzysztof - Członek Zarządu
  Wyświetleń: 3141
 210. Cebula Krzysztof - były Radny Powiatu
  Wyświetleń: 3130
 211. Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 3121
 212. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.37.2017.BS - ujęcie wody w Chrząstowicach
  Wyświetleń: 3104
 213. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 3103
 214. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 r. w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 3098
 215. Parfimczyk Marek - były Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3076
 216. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.151.2016.BS - pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego w Tułowicach
  Wyświetleń: 3069
 217. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.137.2016.BS - stacja paliw w Ozimku przy ul. Kolejowej 5.
  Wyświetleń: 3065
 218. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 3060
 219. Wojtasik Helena - Radna Powiatu
  Wyświetleń: 3055
 220. Informacja Starosty Opolskiego w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego oraz założenia ewidencji bydynkow i lokali
  Wyświetleń: 3052
 221. Ogłoszenie o naborze z dnia 1 grudnia 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 3042
 222. Bigas Dariusz - Dyrektor Zespołu Szkół w Ozimku
  Wyświetleń: 3022
 223. Zaświadczenie na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy
  Wyświetleń: 2993
 224. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.105.2017.ZW - odwodnienie wewnętrznej drogi gminnej w m. Wydrowice
  Wyświetleń: 2972
 225. Obieszczenie o wszczeciu postepowania w sprawie zmiany decyzji na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej Brzezie – Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2972
 226. Mohlek Rudolf - były Członek Zarządu
  Wyświetleń: 2971
 227. Rek Patrycja - Referent, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2969
 228. XXIX sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 2964
 229. Kania Jakub - Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2963
 230. Płoszaj Leonarda - Członek Zarządu
  Wyświetleń: 2960
 231. Dziubałtowski Tadeusz - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
  Wyświetleń: 2955
 232. Wyrejestrowanie pojazdu
  Wyświetleń: 2954
 233. Wodausz Henryk - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2950
 234. Bartosiewicz Maria - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii, były pracownik
  Wyświetleń: 2943
 235. Duda Antoni - były Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu
  Wyświetleń: 2940
 236. Wittek Monika - była Radna Powiatu
  Wyświetleń: 2939
 237. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 września 2018 r. na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2911
 238. Otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn. "Pierwsza pomoc" 2017
  Wyświetleń: 2911
 239. Sobera Danuta - była Dyrektor Zespołu Szkół w Prószkowie
  Wyświetleń: 2909
 240. Wenzel-Borkowska Edyta - Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 2908
 241. XXXVIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 2900
 242. Jędrychowski Krzysztof - Przewodniczący Narad Koordynacyjnych, były pracownik
  Wyświetleń: 2898
 243. Zaproszenie PKP S.A. oddz. gosp. nier. we Wrocławiu do rokowań na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Opolu przy ul. Kolejowej 1A
  Wyświetleń: 2895
 244. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  Wyświetleń: 2879
 245. Adres BIP Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 2877
 246. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.150.2016.BS - miejsca postojowe na ul. Kamiennej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 2864
 247. Bartków Łukasz - Inspektor w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 2859
 248. Edukacja prawna - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku
  Wyświetleń: 2859
 249. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu
  Wyświetleń: 2856
 250. Edukacja prawna - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2853
 251. Urbacka Tomasz - Referent, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2849
 252. Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31
  Wyświetleń: 2838
 253. Jędrzejczyk Jolanta - była Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy Opolskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ORDIM w Suchym Borze
  Wyświetleń: 2835
 254. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na 2018 r.
  Wyświetleń: 2828
 255. Kupka Anna - Podinspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2822
 256. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na na rozbudowie drogi gminnej, tj. ul. Nowej w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 2816
 257. Krzesiński Jan - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2803
 258. Unieważnienie otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 r. w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 2798
 259. Kodeks etyczny pracowników Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2795
 260. Jaroszek Józef - były Nadleśniczy Nadleśnictwa Brzeg
  Wyświetleń: 2785
 261. Feliks-Wiercimok Danuta - Podinspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2779
 262. Zespół Szkół w Ozimku
  Wyświetleń: 2774
 263. Klimek Marek - Podinspektor, Wydział Komunikacji, były pracownik
  Wyświetleń: 2772
 264. Rejestracja
  Wyświetleń: 2770
 265. Pakos Stanisław - były Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 2768
 266. Danel Lucyna - była Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 2763
 267. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.90.2017.ZW - przebudowa bitumicznej drogi leśnej Turawa - Osowiec
  Wyświetleń: 2761
 268. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2016-2020 z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2759
 269. NPP - konkurs 2019
  Wyświetleń: 2756
 270. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 28 września 2010 r.
  Wyświetleń: 2746
 271. Edukacja prawna - wydział komunikacji
  Wyświetleń: 2744
 272. Górski Kazimierz - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2729
 273. Grodziecka-Makulska Agnieszka - była Radna Powiatu
  Wyświetleń: 2714
 274. Realizowane projekty
  Wyświetleń: 2707
 275. Kontrole Zewnętrzne w 2012 roku
  Wyświetleń: 2701
 276. Orszulak Andrzej - Inspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2700
 277. XXXIX Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 2700
 278. Akty Prawa Miejscowego - Uchwały Zarządu Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 2697
 279. Wyniki wyborów do Rady Powiatu Opolskiego.
  Wyświetleń: 2687
 280. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 16.10.2008 r. do 15.10.2009 r.
  Wyświetleń: 2684
 281. XXVI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 2680
 282. Statystyka zdawalności
  Wyświetleń: 2662
 283. XXX sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 2648
 284. Dzieszkowski Waldemar - Dyrektor Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 2642
 285. Budżet Powiatu Opolskiego 2018
  Wyświetleń: 2639
 286. Franiczek Agnieszka - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 2635
 287. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty 2018
  Wyświetleń: 2635
 288. Cichos Krystian - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2633
 289. Rajczyk Małgorzata - Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
  Wyświetleń: 2629
 290. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2596
 291. Dom Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 2591
 292. Figura Roman - Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 2590
 293. 2018
  Wyświetleń: 2587
 294. Terminy narad koordynacyjnych w roku 2017
  Wyświetleń: 2587
 295. Edukacja prawna - wydział budownictwa
  Wyświetleń: 2582
 296. Kukula Dominika - Referent w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 2580
 297. Sicińska Barbara - Inspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2579
 298. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 rok
  Wyświetleń: 2576
 299. Edukacja prawna - wydział geodezji i kartografii
  Wyświetleń: 2561
 300. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.6.2017.BS - Pawilon DINO w m.Antoniów
  Wyświetleń: 2561
 301. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.147.2016.ZW - przepust Grodziec
  Wyświetleń: 2560
 302. Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej dla budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29
  Wyświetleń: 2552
 303. Soworka (Dusza) Aleksandra - Młodszy referent w Wydziale Geodezji i Kartografii, były pracownik
  Wyświetleń: 2544
 304. XLV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 2538
 305. Szott Irena - była Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 2533
 306. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2015 roku
  Wyświetleń: 2525
 307. Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
  Wyświetleń: 2518
 308. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie
  Wyświetleń: 2512
 309. Karpa Jan - były Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2507
 310. Dzikowska Małgorzata - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 2500
 311. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
  Wyświetleń: 2499
 312. Porozumienia Starosty Opolskiego
  Wyświetleń: 2498
 313. Sobków Dariusz - Dyrektor Zespołu Szkół w Prószkowie
  Wyświetleń: 2491
 314. Dziatkiewicz Jacek - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 2486
 315. Adres BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 2482
 316. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
  Wyświetleń: 2480
 317. Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2479
 318. Sapeta Iwona - Podinspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2478
 319. Skrzypczak Grażyna - Podinspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2478
 320. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2471
 321. Sikora Małgorzata - Inspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2462
 322. Edukacja prawna - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 2457
 323. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu
  Wyświetleń: 2456
 324. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2016 roku w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 2454
 325. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 2453
 326. Romanowska Aleksandra - Podinspektor, Wydział Komunikacji, były pracownik
  Wyświetleń: 2444
 327. Wolak-Wawrzyniak Jadwiga - była Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2442
 328. Zmiana adresu BIP Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 2435
 329. Witkowski Piotr - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii, były pracownik
  Wyświetleń: 2433
 330. Strategia Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025
  Wyświetleń: 2431
 331. Halupczok Norbert - były Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2430
 332. Gamrot-Ciemny Urszula - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Opolu
  Wyświetleń: 2428
 333. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, w celu poprawy efektywnosci energetycznej budynku - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wszystkich niezbędnych robót towarzyszących
  Wyświetleń: 2426
 334. Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 2423
 335. Janetzko Iwona - Inspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2423
 336. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w spr. Konsultacji dot. rozkładu godzin pracy aptek w 2018 r.
  Wyświetleń: 2418
 337. Uchwały Rady Powiatu Opolskiego - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 2410
 338. Koschny Maria - Radna Powiatu
  Wyświetleń: 2408
 339. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Armii Krajowej 1A
  Wyświetleń: 2408
 340. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 kwietnia 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu II
  Wyświetleń: 2402
 341. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008 rok
  Wyświetleń: 2401
 342. Sydor Edyta - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii, były pracownik
  Wyświetleń: 2401
 343. Sinicki Adam - Dyrektor Zespołu Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 2399
 344. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 2398
 345. Dendera Konrad - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2394
 346. Ogłoszenie o naborze z dnia 17 maja 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2391
 347. Edukacja prawna - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu
  Wyświetleń: 2388
 348. Budżet Powiatu Opolskiego na 2014 r.
  Wyświetleń: 2382
 349. Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 dla gminy Łubniany
  Wyświetleń: 2374
 350. Jaseniuk Wiesława - Naczelnik Wydziału Komunikacji
  Wyświetleń: 2368
 351. Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy
  Wyświetleń: 2361
 352. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2011 rok
  Wyświetleń: 2361
 353. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie 3 lokali mieszkalnych położonych w Opolu
  Wyświetleń: 2358
 354. Lista kandydatów na wolne stanowisko samodzielnego referenta ds. ekonomiczno-administracyjnych w Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2353
 355. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2013 r.
  Wyświetleń: 2350
 356. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 roku w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 2346
 357. Adres BIP Domu Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2342
 358. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2011
  Wyświetleń: 2331
 359. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2324
 360. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 2320
 361. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2014 r.
  Wyświetleń: 2318
 362. Panecka Barbara - Dyrektor Zespołu Szkół w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2314
 363. Zakup sprzętu, licencji na oprogramowanie, prac wdrożeniowych związanych z realizacją projektu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla województwa opolskiego”
  Wyświetleń: 2304
 364. Ponowne ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 r. w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 2301
 365. Milewska Barbara - Dyrektor Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2296
 366. Gąsiorowski Wacław - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii, były pracownik
  Wyświetleń: 2290
 367. Budżet Powiatu Opolskiego na 2012 r.
  Wyświetleń: 2285
 368. Ledwolorz Alfred - Inspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2280
 369. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014 - 2020
  Wyświetleń: 2279
 370. Wyniki otwartego konkursu na powierzenie realizacji w latach 2015-2019 zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym
  Wyświetleń: 2274
 371. Edukacja prawna - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu
  Wyświetleń: 2270
 372. Piechaczek-Stach Anna - Podinspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2263
 373. Szlęzak Joanna - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 2260
 374. Budżet Powiatu Opolskiego na 2016 r.
  Wyświetleń: 2253
 375. Kontrole Zewnętrzne w 2015 roku
  Wyświetleń: 2253
 376. Edukacja prawna - wydział gospodarki nieruchomościami
  Wyświetleń: 2250
 377. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 rok
  Wyświetleń: 2250
 378. Etap I i II modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Turawa, Etap III i IV modernizacja i założenie szczegółowej osnowy geodezyjnej wraz z informatyzacją, integracją i harmonizacją bazy danych GESUT dla gminy Turawa
  Wyświetleń: 2249
 379. Karpińska - Karbowniczek Urszula - Inspektor, Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2246
 380. Adres BIP Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2244
 381. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 2243
 382. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2240
 383. Uchwały Rady Powiatu Opolskiego - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 2240
 384. Kotońska Zofia - Radna Powiatu
  Wyświetleń: 2231
 385. Kwartalną informację o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2006
  Wyświetleń: 2229
 386. Wynik otwartego konkursu na prowadzenie Domu w Czarnowąsach i Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2229
 387. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. ekonomiczno - administracyjnych w Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim z dnia 29.07.2008
  Wyświetleń: 2227
 388. Zespół Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 2226
 389. Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznejw Czarnowąsach i Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2224
 390. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2014 r.
  Wyświetleń: 2222
 391. Adres BIP Zespołu Szkół w Tułowice
  Wyświetleń: 2217
 392. Zapiór Henryk - Członek Zarządu
  Wyświetleń: 2215
 393. Budżet Powiatu Opolskiego na 2010 r.
  Wyświetleń: 2212
 394. Działalność lobbingowa zawodowych lobbystów wobec Starosty w 2018 r.
  Wyświetleń: 2211
 395. Sobolewska Katarzyna - Inspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2209
 396. Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu
  Wyświetleń: 2208
 397. Świerc Joachim - Członek Zarządu
  Wyświetleń: 2207
 398. Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Smak życia - przeciwko dopalaczom" złożona przez Pracownię Rozwoju Osobistego w Opolu
  Wyświetleń: 2205
 399. Budżet Powiatu Opolskiego na 2008 rok
  Wyświetleń: 2199
 400. Budżet Powiatu Opolskiego na 2006 rok
  Wyświetleń: 2194
 401. Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie w sprawie postepowania przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2194
 402. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2011
  Wyświetleń: 2191
 403. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2013 rok
  Wyświetleń: 2188
 404. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Ozimku
  Wyświetleń: 2187
 405. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko samodzielnego referenta ds. ekonomiczno-administracyjnych w Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2186
 406. Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu
  Wyświetleń: 2184
 407. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2015
  Wyświetleń: 2182
 408. Informacja o wszczęciu postępowania - OŚ.6341.2.2017.BAS - odwodnienie DK 49 w Karczowie
  Wyświetleń: 2176
 409. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego za III kwartały 2014 roku
  Wyświetleń: 2176
 410. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2009 rok
  Wyświetleń: 2175
 411. Kontrole Zewnętrzne w 2013 roku
  Wyświetleń: 2174
 412. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z wykonania budżetu za 2007r.
  Wyświetleń: 2174
 413. Ogłoszenie o naborze z dnia 16 marca 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - starszego referenta w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2171
 414. Ogłoszenie o naborze z dnia 29 stycznia 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2170
 415. Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 2168
 416. Informacja o wyniku naboru z dnia 19.12.2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
  Wyświetleń: 2168
 417. Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu.
  Wyświetleń: 2168
 418. Oferta realizacji zadania publicznego - Sprawowanie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego
  Wyświetleń: 2163
 419. Petycje 2017
  Wyświetleń: 2162
 420. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego 2012
  Wyświetleń: 2161
 421. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy.
  Wyświetleń: 2160
 422. Adres BIP Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
  Wyświetleń: 2157
 423. Budżet Powiatu Opolskiego na 2015 r.
  Wyświetleń: 2153
 424. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2012
  Wyświetleń: 2153
 425. Ogłoszenie o naborze z dnia 14 września 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2152
 426. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2016 roku
  Wyświetleń: 2151
 427. Włodarczyk Helena - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii, były pracownik
  Wyświetleń: 2149
 428. Budżet Powiatu Opolskiego na 2013 r.
  Wyświetleń: 2147
 429. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2007
  Wyświetleń: 2146
 430. Wyniki wyborów do Rady Powiatu Opolskiego i Sejmiku Województwa Opolskiego na obszarze powiatu opolskiego
  Wyświetleń: 2144
 431. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2009 rok
  Wyświetleń: 2138
 432. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2012 rok
  Wyświetleń: 2136
 433. Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 r. w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 2130
 434. Lista kandydatów spełniajacyh wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Główna Księgowa
  Wyświetleń: 2128
 435. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i kultury fizycznej w roku 2006
  Wyświetleń: 2126
 436. Informacja o wyniku naboru z dnia 22.11.2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu II
  Wyświetleń: 2124
 437. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2015 r.
  Wyświetleń: 2122
 438. Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu w dniach 20-21.10.2018 r.
  Wyświetleń: 2119
 439. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, w celu poprawy efektywnosci energetycznej budynku - wykonanie instalacji klimatyzacji
  Wyświetleń: 2117
 440. Informacja o wyniku naboru z dnia 22.11.2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu I
  Wyświetleń: 2112
 441. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2013
  Wyświetleń: 2109
 442. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2009 rok
  Wyświetleń: 2109
 443. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 11.09.2009
  Wyświetleń: 2109
 444. Trychan Alicja - Radna Powiatu
  Wyświetleń: 2109
 445. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
  Wyświetleń: 2108
 446. Adres BIP Zespołu Szkół w Chróścinie
  Wyświetleń: 2098
 447. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. Strategii Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko
  Wyświetleń: 2098
 448. Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
  Wyświetleń: 2097
 449. Lista oferentów, którym Komisja Konkursowa przyznała dotacje na realizację zadań o charakterze powiatowy
  Wyświetleń: 2090
 450. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2013
  Wyświetleń: 2089
 451. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 1 listopada 2010r.
  Wyświetleń: 2087
 452. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 rok
  Wyświetleń: 2086
 453. Ogłoszenie o naborze z dnia 23 marca 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2085
 454. Udzielone dotacje w roku 2015
  Wyświetleń: 2085
 455. Ciupek Ryszard - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 2074
 456. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 rok
  Wyświetleń: 2074
 457. Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji w latach 2015 - 2019 zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2072
 458. Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu
  Wyświetleń: 2072
 459. Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2018
  Wyświetleń: 2070
 460. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2012 r.
  Wyświetleń: 2069
 461. Smolarek Paweł - były Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2068
 462. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
  Wyświetleń: 2067
 463. Wyniki wyborów do Rady Powiatu.
  Wyświetleń: 2066
 464. Ogłoszenie o naborze z dnia 02 czerwca 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2065
 465. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Domu Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2064
 466. Kwiatek Tomasz Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu
  Wyświetleń: 2064
 467. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 1 września 2014 r.
  Wyświetleń: 2064
 468. Płaczek Patrycja - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 2061
 469. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2008
  Wyświetleń: 2060
 470. Kontrole Zewnętrzne z 2007 roku
  Wyświetleń: 2059
 471. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2014
  Wyświetleń: 2058
 472. Ogloszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. administracyjno - biurowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2053
 473. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 22 października 2014 r.
  Wyświetleń: 2049
 474. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2009r.
  Wyświetleń: 2045
 475. Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego OŚ.6341.19.2017.BS, dot.odwodnienia części m. Prószków
  Wyświetleń: 2044
 476. XXXIV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 2042
 477. Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu
  Wyświetleń: 2039
 478. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2012
  Wyświetleń: 2039
 479. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2028
 480. Roczny program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
  Wyświetleń: 2028
 481. Udzielone dotacje w roku 2016
  Wyświetleń: 2025
 482. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2016 r. w zakresie NPP w m. Niemodlin - UWAGA! zmiana treści ogłoszenia
  Wyświetleń: 2023
 483. Łabuz Regina - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 2022
 484. Budżet Powiatu Opolskiego na 2009 r.
  Wyświetleń: 2021
 485. Szafrański Piotr - były Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2019
 486. Udzielone dotacje w roku 2014
  Wyświetleń: 2014
 487. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 2013
 488. Ogłoszenie o naborze z dnia 14 marca 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Powiatowego Rzecznika Konsumentów w wymiarze 2/5 etatu
  Wyświetleń: 2005
 489. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2011 r.
  Wyświetleń: 2003
 490. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podnspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1999
 491. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2016 r. w zakresie NPP w m. Ozimek - UWAGA! zmiana treści ogłoszenia
  Wyświetleń: 1999
 492. Nadawanie przesyłek pocztowych poprzez umieszczanie oznaczenia potwierdzającego wzniesienie opłaty za usługę w postaci napisu, nadruku lub odcisku pieczęci o treści ustalonej z Wykonawcą i paczek w obrocie krajowym oraz odbiór i dostarczanie poczty do sie
  Wyświetleń: 1998
 493. Ogłoszenie z dnia 19 kwietnia 2016 r. o III naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1998
 494. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2016 r. w zakresie NPP w m. Prószków - UWAGA! zmiana treści ogłoszenia
  Wyświetleń: 1992
 495. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 rok
  Wyświetleń: 1992
 496. Dostawa energii elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego oraz jego wybranych jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1991
 497. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2015 r.
  Wyświetleń: 1990
 498. XXXVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji - protokół
  Wyświetleń: 1990
 499. Informacja o wszczęciu postęopowania OŚ.6341.97.2017.BS ścieki przemyslowe z Ubojni w Zawadzie
  Wyświetleń: 1989
 500. Tworzewska Jadwiga - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii, były pracownik
  Wyświetleń: 1985
 501. X Sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1983
 502. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 rok
  Wyświetleń: 1981
 503. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie
  Wyświetleń: 1979
 504. XV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r.
  Wyświetleń: 1974
 505. Kwartalną informację o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2007
  Wyświetleń: 1973
 506. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, w celu poprawy efektywności energetycznej budynku - przetarg nr 3
  Wyświetleń: 1972
 507. Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych"
  Wyświetleń: 1969
 508. Krynicka Aleksandra - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii, były pracownik
  Wyświetleń: 1968
 509. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2019 r. - miejscowości: Ozimek, Dębska Kuźnia, Tarnów Opolski, Prószków
  Wyświetleń: 1962
 510. Usługa ochrony budynków i mienia, stanowiących własność Skarbu Państwa, w zespole dworsko – parkowym w Karczowie
  Wyświetleń: 1961
 511. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu Filia w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1956
 512. Kwartalną informację o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2006
  Wyświetleń: 1953
 513. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy 1 Maja 29, w celu poprawy efektywności energetycznej budynku - przetarg nr 2
  Wyświetleń: 1950
 514. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2019 r. - miejscowości: Niemodlin, Tułowice, Dąbrowa, Komprachcice
  Wyświetleń: 1947
 515. Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie przeprowadzenia szkoleń z udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli pn. Pierwsza pomoc dla nauczycieli złożona przez Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
  Wyświetleń: 1946
 516. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozimku
  Wyświetleń: 1946
 517. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1946
 518. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Zespole Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 1945
 519. Kontrole Zewnętrzne z 2010 roku
  Wyświetleń: 1945
 520. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 rok
  Wyświetleń: 1944
 521. Ogłoszenie o naborze z dnia 12 marca 2019 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1943
 522. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2008 rok
  Wyświetleń: 1941
 523. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2008r.
  Wyświetleń: 1940
 524. Kontrole Zewnętrzne w 2014 roku
  Wyświetleń: 1939
 525. Plan zamówień publicznych na 2018 rok
  Wyświetleń: 1939
 526. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2010r.
  Wyświetleń: 1936
 527. Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1935
 528. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.96.2017.BS
  Wyświetleń: 1932
 529. Informacja o wyniku naboru na kandydata na stanowisko Głównego Księgowego w Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim - ogłoszenie z dnia 08.07.2008 r.
  Wyświetleń: 1932
 530. Zakup i dostawa zestawów komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych oraz skanerów związana z realizacją projektu pn. Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej - II
  Wyświetleń: 1932
 531. Zarządzenia Starosty Opolskiego
  Wyświetleń: 1932
 532. Ogłoszenie z dnia 15.07.2015 r. Dyrektora Zaspołu Szkół w Tułowicach o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Dziale Finansowo-Księgowym Zespołu Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 1931
 533. XIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r.
  Wyświetleń: 1931
 534. XIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1930
 535. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Inspektor w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie z dn. 11.03.2009 r.
  Wyświetleń: 1926
 536. XX Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.
  Wyświetleń: 1924
 537. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 1921
 538. XVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r.
  Wyświetleń: 1920
 539. Procedury postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.
  Wyświetleń: 1919
 540. Usuwanie pojazdów na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012. 1137) z dróg położonych w granicach administracyjnych Powiatu Opolskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym
  Wyświetleń: 1919
 541. Ogłoszenie o naborze - II z dnia 18 października 2018 r. na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1911
 542. Petycja Kancelarii Prawnej "Świeca i Wspólnicy" sp.k.
  Wyświetleń: 1899
 543. Sekretarz Powiatu
  Wyświetleń: 1898
 544. X sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1895
 545. Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na lata 2014-2016 za rok 2014
  Wyświetleń: 1894
 546. Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej Brzezie – Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1893
 547. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 r. w zakresie NPP w m. NIemodlin, Tułowice, Dąbrowa, Komprachcice
  Wyświetleń: 1892
 548. Rosa Dorota - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1892
 549. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2014 roku
  Wyświetleń: 1891
 550. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 1890
 551. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2015
  Wyświetleń: 1889
 552. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1702 O w Brynicy
  Wyświetleń: 1887
 553. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
  Wyświetleń: 1886
 554. XXXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1886
 555. Adres BIP Zespołu Szkół w Ozimku
  Wyświetleń: 1885
 556. Skarbnik Powiatu
  Wyświetleń: 1885
 557. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektora w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu filia w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1882
 558. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z wykonania budżetu za 2006r.
  Wyświetleń: 1882
 559. Zasady postępowania przy naborze (06.03.2009 r.)
  Wyświetleń: 1882
 560. Ogłoszenie o naborze Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Dziale Fiansowo-Księgowym
  Wyświetleń: 1877
 561. Powiatowy Program Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 1873
 562. Ogłoszenie o naborze z dnia 29 maja 2015 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1872
 563. Dostawa energii elektrycznej na rzecz Starostwa Powiatowego w Opolu oraz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1871
 564. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Referent w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 1869
 565. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Główny Księgowy w Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim - dot. ogłoszenia z dnia 08.07.2008
  Wyświetleń: 1869
 566. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 1869
 567. Zasady postępowania przy naborze na kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 1869
 568. Kontrole Zewnętrzne z 2011 roku
  Wyświetleń: 1868
 569. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie o naborze z dnia 11.09.2009 r.
  Wyświetleń: 1867
 570. Wykaz zmian danych ewidencyjnych dot. działka 1994/482 obr. Przywory, gmina Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1866
 571. Powiatowy Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1864
 572. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
  Wyświetleń: 1860
 573. Strategia Rozwoju Wspólnoty Opolskiej
  Wyświetleń: 1860
 574. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1858
 575. Terminy narad koordynacyjnych w roku 2016
  Wyświetleń: 1858
 576. Otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn. "Pierwsza pomoc" 2018
  Wyświetleń: 1851
 577. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Armii Krajowej 1B
  Wyświetleń: 1850
 578. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.68.2017.BS - odwodnienie terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Masowie
  Wyświetleń: 1849
 579. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2017 roku
  Wyświetleń: 1847
 580. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 1845
 581. Kontrole Zewnętrzne z 2009 roku
  Wyświetleń: 1843
 582. Raport z przerowadzonych konsultacji - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1842
 583. X sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1841
 584. Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn. „Warto wiedzieć” złożona przez Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
  Wyświetleń: 1840
 585. XXVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1839
 586. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące projektu budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.
  Wyświetleń: 1836
 587. Dom Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1835
 588. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.143.2016.BS- odwodnienie drogi gminnej w Zimnicach Małych.
  Wyświetleń: 1835
 589. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Łubniany wraz z modernizacją i założeniem szczegółowej osnowy geodezyjnej
  Wyświetleń: 1830
 590. Program Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015
  Wyświetleń: 1830
 591. Komunikat Powiatowej Komisji Wybroczej w Opolu
  Wyświetleń: 1829
 592. VI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1828
 593. Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w karjowym transporcie drogowym
  Wyświetleń: 1820
 594. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.75.2017.BS - odwodnienie ul. Polnej, ul.Szpitalnej i ul. Kasztanowej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1819
 595. Zagospodarowanie poscaleniowe w części wsi Świerkle, Brzezie i Dobrzeń Wielki - gm. Dobrzeń wielki oraz części wsi Biadacz - gm. Łubniany w powiecie opolskim
  Wyświetleń: 1818
 596. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy 1 Maja 29, w celu poprawy efektywności energetycznej budynku
  Wyświetleń: 1817
 597. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 1816
 598. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia pojazdów oraz ubezpieczenie NNW kasjerów Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1811
 599. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z realizacji Wieloletniego programu Współpracy Powiatu Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2015
  Wyświetleń: 1809
 600. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2010
  Wyświetleń: 1803
 601. Wszczęcie postępowania - budowa drogi - gm. Turawa
  Wyświetleń: 1801
 602. Wykonanie instalacji klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Opolu w budynku przy Pl. Wolności 7/8 na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa oraz w trzech pomieszczeniach budynku przy ul. Książąt Opolskich
  Wyświetleń: 1801
 603. II sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1800
 604. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Specjalista w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 1800
 605. Zawiadomienie Wójta Gminy Zębowice o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 1800
 606. Informacja o zakończeniu naboru na stanowisko specjalista ds organizacyjnych i kadr
  Wyświetleń: 1799
 607. Ogłoszzenie o naborze z dnia 29 maja 2015 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1795
 608. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 rok
  Wyświetleń: 1794
 609. Zasady postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1790
 610. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie dot. ogłoszenia z dnia 12.01.2007
  Wyświetleń: 1789
 611. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w spr. Konsultacji dot. rozkładu godzin pracy aptek w 2015 r.
  Wyświetleń: 1789
 612. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie za rok 2013.
  Wyświetleń: 1788
 613. XIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r.
  Wyświetleń: 1787
 614. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Opolskiego na lata 2015 - 2017
  Wyświetleń: 1786
 615. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Starszy księgowy.
  Wyświetleń: 1785
 616. XXVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.
  Wyświetleń: 1785
 617. Schemat procedury kontroli
  Wyświetleń: 1783
 618. II Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1781
 619. VIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1781
 620. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia pojazdów oraz ubezpieczenie NNW kasjerów Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1780
 621. Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ.6341.9.2017.BS - przebudowa i budowa drogi ul. Otok w Dobrzeniu Małym na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
  Wyświetleń: 1779
 622. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.14.2012.ZW
  Wyświetleń: 1778
 623. Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowej.
  Wyświetleń: 1778
 624. Sprostowanie oczywistej omyłki w decyzji Starosty Opolskiego nr 6/2013 z dnia 16 września 2013 r.
  Wyświetleń: 1778
 625. XXVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1778
 626. Edukacja prawna - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 1777
 627. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.59.2.2015.ZW - most tymczasowy Kanał Ulgi Otmuchów
  Wyświetleń: 1776
 628. IX sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1776
 629. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Opolskiego od 1 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 1773
 630. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w spr. Konsultacji dot. rozkładu godzin pracy aptek w 2016 r.
  Wyświetleń: 1771
 631. XXXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1771
 632. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2008
  Wyświetleń: 1770
 633. Informacja o wszczeciu postepowania - zmiana decyzji 28/2014 z dnia 16.01.2014
  Wyświetleń: 1769
 634. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 1769
 635. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w ZS w Chróścinie - Starszy referent
  Wyświetleń: 1768
 636. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2010 rok
  Wyświetleń: 1768
 637. Adres BIP Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1766
 638. I sesja Rady Powiatu Opolskiego - VI kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1762
 639. IX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.
  Wyświetleń: 1761
 640. Sprostowanie do ogłoszenia o naborze z dn. 16.04.2015 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1761
 641. Zasady postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
  Wyświetleń: 1761
 642. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Referent w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 1760
 643. Raport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie przyjęcia: 1) Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020, 2) Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych
  Wyświetleń: 1760
 644. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2027
  Wyświetleń: 1759
 645. XXVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.
  Wyświetleń: 1759
 646. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1758
 647. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. za 2014 r.
  Wyświetleń: 1757
 648. XIV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1757
 649. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej Brzezie ? Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1755
 650. Informacja o wydaniu decyzji - pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Niemodlinie w rejonie ulicy Opolskiej
  Wyświetleń: 1754
 651. Dostęp do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Aktów Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 1753
 652. XXXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1753
 653. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Tarnów Opolski wraz z modernizacją i założeniem szczegółowej osnowy geodezyjnej
  Wyświetleń: 1751
 654. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Referent w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1751
 655. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie z dnia 12.01.2007
  Wyświetleń: 1751
 656. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Zastępca Dyrektora w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1751
 657. Postępowanie przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w zespole Szkół w Ozimku, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 1750
 658. XV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1750
 659. Ogłoszenie o naborze z dnia 19 kwietnia 2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1749
 660. III sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1748
 661. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.53.2015.BS- zrzut ścieków przemysłowych z myjni pojazdów w Dobrzeniu Małym do kanalizacji
  Wyświetleń: 1748
 662. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w Zespole Szkół w Chróścinie z dnia 10.01.2007 r.
  Wyświetleń: 1748
 663. XXXIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1748
 664. Informacja o wyniku naboru z dnia 19 kwietnia 2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1747
 665. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 10 września 2015 r. w spr. projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dział. pp. i o wolontariacie na rok 2016”
  Wyświetleń: 1747
 666. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Opolskiego w latach 2001-2015
  Wyświetleń: 1747
 667. Ogłoszenie o naborze z dnia 27 marca 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1745
 668. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.136.2014.BS
  Wyświetleń: 1744
 669. Ogłoszenie o naborze na Dyrektora Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 1744
 670. XXIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1743
 671. XXVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1743
 672. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa chodnika wraz z kanalizacja Wrzoski-Chruścina
  Wyświetleń: 1736
 673. Program ochrony zdrowia psychicznego dla Powiatu Opolskiego na lata 2011-2015
  Wyświetleń: 1735
 674. XXX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1735
 675. XXXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1734
 676. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. osób niepełnosprawnych w PCPR w Opolu - ogłoszenie o naborze z dnia 26.04.2010 r.
  Wyświetleń: 1733
 677. Budowa chodnika oraz kan. deszczowej Wrzoski-Chróscina
  Wyświetleń: 1732
 678. IV sesja Rady Powiatu Opolskiego - protokół
  Wyświetleń: 1732
 679. XXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.
  Wyświetleń: 1731
 680. Obwieszczenie o wpływie wniosku - Osiedlowa siec cieplna w Czarnowąsach - gm. Dobrzeń Wlk.
  Wyświetleń: 1730
 681. XVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1730
 682. IV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1729
 683. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny - 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1729
 684. XII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1729
 685. XXXVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1729
 686. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji - gm. Popielów
  Wyświetleń: 1728
 687. XXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1727
 688. Ogłoszenie o naborze z dnia 5 stycznia 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1726
 689. Roczny program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
  Wyświetleń: 1726
 690. XII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1726
 691. VI sesja Rady Powiatu Opolskiego - protokół
  Wyświetleń: 1725
 692. IV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1724
 693. informacja o wpłynięciu wniosku dotyczącego wydania decyzji - pozwolenia na budowę obejmującego budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Popielów
  Wyświetleń: 1723
 694. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej ul. Skośna w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 1723
 695. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych - z dn. 18.10.2011 r.
  Wyświetleń: 1722
 696. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.94.2017.BS - odwodnienie drogi krajowej 46 w Grodźcu
  Wyświetleń: 1721
 697. IX sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1721
 698. Malinowska Krystyna - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1721
 699. Ogłoszenie w sprawie IV przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej - uchwała zarządu - Opole, ul. Plebiscytowa 5
  Wyświetleń: 1721
 700. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektor w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
  Wyświetleń: 1719
 701. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetu państwa i budżetu Powiatu za III kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 1719
 702. Wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej publicznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Św. Rocha
  Wyświetleń: 1719
 703. XIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1718
 704. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 1717
 705. XVI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1717
 706. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.149.2016.BS- studnia w Przysieczy
  Wyświetleń: 1716
 707. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 1714
 708. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetowe państwa i budżetu Powiatu za I kwartał 2015 r.
  Wyświetleń: 1714
 709. Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Opolskiego - II
  Wyświetleń: 1714
 710. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetu państwa i budżetu Powiatu za II kwartał 2015 r,
  Wyświetleń: 1713
 711. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektora w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - dot. ogłoszenia z dnia 27.01.2010 r.
  Wyświetleń: 1712
 712. XVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r.
  Wyświetleń: 1711
 713. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół w Tułowicach - Referent
  Wyświetleń: 1711
 714. XXVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1711
 715. XXXVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.
  Wyświetleń: 1710
 716. Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu opolskiego na lata 2008 - 2011 z perspektywą do roku 2015
  Wyświetleń: 1709
 717. XIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r.
  Wyświetleń: 1708
 718. XLI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1708
 719. informacja o wpłynięciu wniosku dotyczącego wydania decyzji - pozwolenia na budowę obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Niemodlinie w rejonie ulicy Opolskiej
  Wyświetleń: 1707
 720. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-15/10
  Wyświetleń: 1707
 721. Informacja o wynikach naboru na stanowisko starszy księgowy - dot. ogłoszenia z dnia 13.04.2010
  Wyświetleń: 1707
 722. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2008 - 2012
  Wyświetleń: 1707
 723. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie za rok 2012.
  Wyświetleń: 1707
 724. XVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1706
 725. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 r. w zakresie NPP w m. Ozimek, Chrząstowice (Suchy Bór), Tarnów Opolski, Prószków
  Wyświetleń: 1705
 726. VII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.
  Wyświetleń: 1703
 727. Adres BIP Zespołu Szkół Specjalnych przy ORDIM w Suchym Borze
  Wyświetleń: 1702
 728. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.110.2015.ZW
  Wyświetleń: 1702
 729. Ogłoszenie w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w m. Górki Dz. nr 73
  Wyświetleń: 1702
 730. I sesja Rady Powiatu Opolskiego V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1701
 731. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1701
 732. I sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1700
 733. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-1/10
  Wyświetleń: 1700
 734. Lista kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 1700
 735. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 września 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1699
 736. XXXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1698
 737. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.48.2015.ZW - stawy Przywory
  Wyświetleń: 1696
 738. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6228.1.2011.UKK
  Wyświetleń: 1696
 739. XIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1695
 740. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny - 1/2 etatu.
  Wyświetleń: 1693
 741. III sesja Rady Powiatu Opolskiego V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1690
 742. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w Domu Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1690
 743. V sesja rady Powiatu Opolskiego - protokół
  Wyświetleń: 1690
 744. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej publicznej ul. Wąskiej w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 1689
 745. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.145.2016.ZW - stawy młyńskie Brynica Sochor
  Wyświetleń: 1689
 746. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent
  Wyświetleń: 1689
 747. XXXI Sesja Rady Powiatu Opolksiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1689
 748. XXXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.
  Wyświetleń: 1688
 749. XXIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1687
 750. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Głównego Księgowego Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie dot. ogłoszenia z dnia 12.01.2007
  Wyświetleń: 1686
 751. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym
  Wyświetleń: 1686
 752. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Inspektor w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1684
 753. Raport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego”
  Wyświetleń: 1684
 754. XI sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1684
 755. XXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.
  Wyświetleń: 1684
 756. Zasady postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół w Chróścinie
  Wyświetleń: 1684
 757. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi powiatowej Magnuszowice-Grodków o stanowisko do ważenia sam. ciężarowych
  Wyświetleń: 1683
 758. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1683
 759. Ogłoszenie Starosty Opolskiego z dnia 09 marca 2016 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami powiatu opolskiego dot. projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego”
  Wyświetleń: 1683
 760. Dostawa energii elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego oraz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1682
 761. XV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.
  Wyświetleń: 1681
 762. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa ul. Sienkiewicza i ul. Kwaśnej w m. Chróścice
  Wyświetleń: 1680
 763. II sesja Rady Powiatu Opolskiego V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1679
 764. Wydanie decyzji na przebudowe drogi powiatowej 1717 na odcinku Komprachcice - Szydłów
  Wyświetleń: 1679
 765. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-92/10
  Wyświetleń: 1677
 766. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opolskiego na lata 2004 -2006
  Wyświetleń: 1677
 767. Sparwasser Sandra - Referent, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 1677
 768. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Odwodnienie Centrum handlowe Turawa - gm. Turawa
  Wyświetleń: 1676
 769. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa drogi Chmielowice - Osiny
  Wyświetleń: 1675
 770. XIV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1675
 771. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Rzędów
  Wyświetleń: 1674
 772. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące projektu budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 rok
  Wyświetleń: 1674
 773. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podnspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1672
 774. Kontrole Zewnętrzne z 2008 roku
  Wyświetleń: 1672
 775. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 r. w zakresie NPP w m. Popielów, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Turawa
  Wyświetleń: 1672
 776. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.76.2015.ZW - zbiornik do nawodnień Ligota Prószkowska
  Wyświetleń: 1671
 777. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-21/09
  Wyświetleń: 1671
 778. Powiatowy Program Profilaktyczny w Zakresie Promowania I Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2015 – 2020
  Wyświetleń: 1670
 779. Ogłoszenie o naborze z dnia 07 marca 2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Wydziale Finansowo-Budżetowym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1668
 780. Ogłoszenie o naborze z dnia 8 marca 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - starszego referenta w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1668
 781. XIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.
  Wyświetleń: 1668
 782. XXX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1668
 783. Inne Akty Prawne
  Wyświetleń: 1667
 784. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi bocznej do ul. Dworcowej w Popielów
  Wyświetleń: 1667
 785. Koordynator ds. BIP
  Wyświetleń: 1665
 786. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.97.2014.ZW
  Wyświetleń: 1664
 787. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podnspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1664
 788. Ogłoszenie o naborze z dnia 10 marca 2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1664
 789. XXIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1664
 790. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.98.2011.ZW
  Wyświetleń: 1663
 791. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa sieci wodociągowej w m. Niwki
  Wyświetleń: 1663
 792. XVII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1662
 793. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. BHP w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie 07.10.2007 r.
  Wyświetleń: 1661
 794. XXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r.
  Wyświetleń: 1661
 795. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-7/10
  Wyświetleń: 1659
 796. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 16.10.2006r. do 15.10.2007r.
  Wyświetleń: 1659
 797. XVI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1659
 798. XVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r.
  Wyświetleń: 1658
 799. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa zakładu wylegu drobiu w Magnuszowicach
  Wyświetleń: 1656
 800. XXXVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1656
 801. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1655
 802. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 1654
 803. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista d/s kontroli i analiz
  Wyświetleń: 1653
 804. VIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1653
 805. XXXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.
  Wyświetleń: 1652
 806. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. kontroli i analiz
  Wyświetleń: 1651
 807. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podnspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1650
 808. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania - budowa drogi - gm. Turawa
  Wyświetleń: 1650
 809. Ogłoszenia o konsultacjach społecznych - Projekt wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami porządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2016
  Wyświetleń: 1650
 810. XXIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.
  Wyświetleń: 1650
 811. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-25/10
  Wyświetleń: 1649
 812. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW.6224-24/08
  Wyświetleń: 1649
 813. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej ulicy Reja w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1649
 814. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 odcinek Lędziny - Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.152.2012.MN)
  Wyświetleń: 1649
 815. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi -dz. 471/38 obr. Lędziny, gmina Chrząstowice
  Wyświetleń: 1648
 816. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 rok
  Wyświetleń: 1648
 817. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 rok
  Wyświetleń: 1648
 818. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.22.2015.ZW - staw retencyjny Tłustoręby
  Wyświetleń: 1647
 819. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny w wymiarze 1/2 etatu.
  Wyświetleń: 1647
 820. Obwieszczenie o wpływie wniosku - bazy hotelowo-restauracyjno-szkoleniowej w Sławicach
  Wyświetleń: 1647
 821. Dopisanie lub wykreślenie współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym
  Wyświetleń: 1646
 822. IV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r. - protokół
  Wyświetleń: 1646
 823. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.64.2012.ZW
  Wyświetleń: 1645
 824. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze
  Wyświetleń: 1645
 825. XV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1645
 826. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora w Zespole Szkół Specjalnych ORDIM w Suchym Borze
  Wyświetleń: 1644
 827. Obwieszczenia o wydaniu decyzji - Stolarstwo - Lakiernia w Chróścicach
  Wyświetleń: 1643
 828. Powiatowa Komisja Wyborcza w Opolu
  Wyświetleń: 1643
 829. XV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1643
 830. XXXVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1643
 831. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej - ulicy Kwiatowej w m. Górki
  Wyświetleń: 1642
 832. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w ZOZGiK z dnia 27.01.2010 r.
  Wyświetleń: 1642
 833. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebud i rozbudowa oczyszczalni scieków w Murowie
  Wyświetleń: 1641
 834. XXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1641
 835. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Rehabilitacji w Suchym Borze
  Wyświetleń: 1640
 836. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa sieci wodociągowej tranzytowej Jaczowice-Jakubowice
  Wyświetleń: 1640
 837. XXXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji - protokół
  Wyświetleń: 1640
 838. Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przy Starostwie Powiatowym w Opolu - ogłoszenie z dnia 23.09.2008 r.
  Wyświetleń: 1639
 839. obwieszczenie Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-46/10
  Wyświetleń: 1639
 840. XII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2003 r. - protokół
  Wyświetleń: 1639
 841. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1638
 842. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa hali magazynowej w Tułowicach przy ul. Porcelitowej
  Wyświetleń: 1637
 843. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Chróścinie
  Wyświetleń: 1637
 844. XI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1637
 845. Zasady postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 1637
 846. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 16.10.2007 r. do 15.10.2008 r.
  Wyświetleń: 1636
 847. Lista kandydatów spełniajacyh wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. organizacyjnych i kadr w Domu Dziecka w Chmielowicach - ogłoszenie z dnia 08.08.2007 r.
  Wyświetleń: 1636
 848. Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Murowie
  Wyświetleń: 1636
 849. Obwieszczenie o wpływie wniosku - rozbudowa drogi Dobrzeń Mały - Brzezie
  Wyświetleń: 1636
 850. Budżet Powiatu Opolskiego 2019
  Wyświetleń: 1635
 851. Obwieszczenie o wpływie wniosku - Rozbudowa ul. Leśnej w Ozimku
  Wyświetleń: 1635
 852. Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczące Strategii Rozwoju Transportu do 2020r.
  Wyświetleń: 1635
 853. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-41/10
  Wyświetleń: 1633
 854. Informacja o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych gminy Turawa w terminie od 19.11 do 09.12.2015 r.
  Wyświetleń: 1633
 855. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa stacji paliw w Ozimku
  Wyświetleń: 1632
 856. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej w m. Nakło
  Wyświetleń: 1631
 857. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej ul. Dworcowej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1631
 858. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Turawie z dnia 20.02.2006 r.
  Wyświetleń: 1631
 859. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1630
 860. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.70.2013.BS
  Wyświetleń: 1629
 861. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 1629
 862. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w ZS w Chróścinie - starszy referent
  Wyświetleń: 1628
 863. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej gm. Popielów
  Wyświetleń: 1628
 864. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa stacji paliw w m. Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 1628
 865. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa fermy Kur w Graczach
  Wyświetleń: 1628
 866. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Opolu - OŚ.MP.766-43/07
  Wyświetleń: 1628
 867. XVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r. - protokół
  Wyświetleń: 1628
 868. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224 - 7/09
  Wyświetleń: 1627
 869. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. organizacyjnych i kadr
  Wyświetleń: 1626
 870. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.09.2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny w wymiarze 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1626
 871. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.77.2011.BS
  Wyświetleń: 1625
 872. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 rok
  Wyświetleń: 1625
 873. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 odcinek Lędziny - Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.148.2012.MN)
  Wyświetleń: 1624
 874. VIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.
  Wyświetleń: 1624
 875. XXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1624
 876. XXVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1624
 877. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-1/09
  Wyświetleń: 1623
 878. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Suchym Borze.
  Wyświetleń: 1622
 879. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.130.2012.ZW
  Wyświetleń: 1621
 880. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetu państwa i budżetu Powiatu za III kwartał 2015 r,
  Wyświetleń: 1620
 881. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej w miejscowości Miedziana
  Wyświetleń: 1620
 882. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 rok
  Wyświetleń: 1619
 883. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.88.2014.BS
  Wyświetleń: 1618
 884. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi od ul. Wolności do Elektrowni w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 1618
 885. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa odinka dr. gminnej ul. Zawadzka w Kepie
  Wyświetleń: 1618
 886. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.47.2014.BS
  Wyświetleń: 1617
 887. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji sanitarnej do bud. mieszkalnych w m. Gosciejowice
  Wyświetleń: 1617
 888. Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1617
 889. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 1617
 890. XII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.
  Wyświetleń: 1617
 891. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.44.2012.ZW
  Wyświetleń: 1616
 892. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 1616
 893. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1616
 894. Ogłoszenie o naborze z dnia 06 marca 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - starszego referenta w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
  Wyświetleń: 1616
 895. V Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1616
 896. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-28/09
  Wyświetleń: 1615
 897. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-44/09
  Wyświetleń: 1615
 898. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa kanalizacji cisnieniowej tranzytowej Luboszyce-Kolanowice
  Wyświetleń: 1615
 899. XXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.
  Wyświetleń: 1615
 900. VIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1614
 901. Infrormacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ.ZW.6223-9/09
  Wyświetleń: 1613
 902. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1613
 903. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Budownictwa - z dnia 13.03.2012 r.
  Wyświetleń: 1613
 904. XIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r. - protokół
  Wyświetleń: 1613
 905. XXXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.
  Wyświetleń: 1613
 906. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.45.2014.ZW
  Wyświetleń: 1612
 907. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-93/10
  Wyświetleń: 1612
 908. Lista kandydatów na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 1612
 909. Obwieszczenie o wydaniu decyzji sprawie budowy stacji paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 1612
 910. Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie przygotowania seminarium edukacyjnego na temat rozpoznawania oraz przeciwdziałania zjawisku uzależnienia wśród młodzieży pn. Nie trać czasu na eksperymenty, szkoda twojego czasu.
  Wyświetleń: 1612
 911. Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. utrzymania dróg
  Wyświetleń: 1611
 912. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji sanitarnej cisnieniowej dla wsi Popielów - Etap III
  Wyświetleń: 1610
 913. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych ul. Cebuli i ul. Piaskowej w Chróścicach
  Wyświetleń: 1610
 914. XVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.
  Wyświetleń: 1610
 915. XXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r.
  Wyświetleń: 1610
 916. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.132.2014.BS
  Wyświetleń: 1609
 917. Obwieszczenia o wydaniu decyzji - budowa warsztatu samochodowego z ifrastrukturą w Grodźcu
  Wyświetleń: 1609
 918. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na rozbudowę fermy drobiu w systemie ściółkowym w Magnuszowicach
  Wyświetleń: 1609
 919. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-105/10
  Wyświetleń: 1608
 920. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.127.2015.ZW - przepust ul. Łąkowa Kępa
  Wyświetleń: 1608
 921. IX sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1608
 922. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa drogi bocznej od ul. Dworcowej w Popielowie
  Wyświetleń: 1608
 923. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szków w Tułowicach
  Wyświetleń: 1607
 924. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę fermy drobiu w Jaczowicach
  Wyświetleń: 1607
 925. Ogłoszenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w m. Szydłów Dz. nr 249/1.
  Wyświetleń: 1607
 926. Ogłoszenie o drugim naborze na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Turawie z dnia 23.03.2006 r.
  Wyświetleń: 1607
 927. VII sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1607
 928. Wieloletni program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014 -2016
  Wyświetleń: 1607
 929. XL Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1607
 930. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.56.2011.BS
  Wyświetleń: 1606
 931. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.114.2013.ZW
  Wyświetleń: 1606
 932. VII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1606
 933. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.66.2015.ZW - zarurowanie rowu R-C-16 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1605
 934. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1605
 935. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1605
 936. XXVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1605
 937. III Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1604
 938. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.94.2014.BS
  Wyświetleń: 1604
 939. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji sanitarnej gm. Prószków - Boszycze, Źlinice
  Wyświetleń: 1604
 940. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej w m. Węgry
  Wyświetleń: 1604
 941. XXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.
  Wyświetleń: 1604
 942. Ogłoszenie o naborze na stanowisko kasjera
  Wyświetleń: 1603
 943. XXXIX Sesja Rary Powiatu Opolskiego IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1603
 944. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-39/09
  Wyświetleń: 1602
 945. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6228.1.2011.UKK
  Wyświetleń: 1602
 946. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.70.2011.ZW
  Wyświetleń: 1601
 947. Roczny program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
  Wyświetleń: 1601
 948. XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.
  Wyświetleń: 1601
 949. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.66.2013.BS
  Wyświetleń: 1600
 950. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.86.2011.ZW
  Wyświetleń: 1600
 951. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Droga Wewnętrzna w Zawadzie - gm. Turawa
  Wyświetleń: 1600
 952. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania i możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość przeznaczoną pod modernizację i uzup. prawostronnego obwałowania Odry
  Wyświetleń: 1600
 953. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Naczelnika w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1600
 954. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 25.08.2009 r.
  Wyświetleń: 1599
 955. XII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1599
 956. XIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r. - protokół
  Wyświetleń: 1599
 957. II Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2006 r.
  Wyświetleń: 1598
 958. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa w Domu Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1598
 959. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji sanitarnej gm. Prószków - Przysiecz
  Wyświetleń: 1598
 960. Zawiadomienie dot. pozwolenia dla instalacji do spalania paliw - Ciepłownia w Schodni.
  Wyświetleń: 1598
 961. III Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2006 r.
  Wyświetleń: 1597
 962. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.48.2011.ZW
  Wyświetleń: 1597
 963. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.92.2014.BS
  Wyświetleń: 1597
 964. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej nr 104860 ul. Polnej w miejscowości Winów
  Wyświetleń: 1597
 965. XI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.
  Wyświetleń: 1597
 966. XXXV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1597
 967. XVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.
  Wyświetleń: 1596
 968. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-8/09
  Wyświetleń: 1595
 969. XIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r. - protokół
  Wyświetleń: 1595
 970. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.36.2014.BS
  Wyświetleń: 1594
 971. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.46.2012.ZW
  Wyświetleń: 1594
 972. Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 19 kwietnia 2016 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1594
 973. VII sesja Rady Powiatu Opolskiego - protokół
  Wyświetleń: 1594
 974. X Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r. - protokół
  Wyświetleń: 1594
 975. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-3/09
  Wyświetleń: 1593
 976. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.42.2014.BS
  Wyświetleń: 1593
 977. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-62/09
  Wyświetleń: 1593
 978. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-53/10
  Wyświetleń: 1593
 979. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kasjer w Wydziale Finansowo-Budżetowym
  Wyświetleń: 1593
 980. Informacja o wynikach naboru z dnia 20.02.2006 r. na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 1592
 981. Informacja o wynikach postępowania rekrutacyjnego z dnia 05.04.2006 r. na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach.
  Wyświetleń: 1592
 982. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej ul. Skośnej w m. Zawada
  Wyświetleń: 1592
 983. XXXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1592
 984. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa dróg Osiedlowych ul. Chopina i Reymonta - Niemodlin
  Wyświetleń: 1591
 985. Ogłoszenie o naborze z dnia 19.12.2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
  Wyświetleń: 1591
 986. XX Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r. - protokół
  Wyświetleń: 1591
 987. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.127.2012.ZW
  Wyświetleń: 1590
 988. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-40/09
  Wyświetleń: 1590
 989. Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223 -36/6 /08
  Wyświetleń: 1589
 990. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-26/09
  Wyświetleń: 1589
 991. Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1589
 992. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.78.2015.ZW - przepust Ciepielowice
  Wyświetleń: 1588
 993. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetu państwa i budżetu Powiatu za IV kwartał 2015 r
  Wyświetleń: 1588
 994. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.56.2017.ZW - odwodnienie ścieżki pieszo - rowerowej Komprachcice - Ochodze
  Wyświetleń: 1588
 995. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od 2018 r. do 2020 r.
  Wyświetleń: 1588
 996. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.102.2014.BS
  Wyświetleń: 1587
 997. XIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.
  Wyświetleń: 1587
 998. XXVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r. - protokół
  Wyświetleń: 1587
 999. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu.
  Wyświetleń: 1586
 1000. Obwieszczenie o wpływie wniosku - Rozbudowa ujecia i stacji uzdatniania wody Kadłub Turawski
  Wyświetleń: 1586
 1001. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.98.2012.BS
  Wyświetleń: 1585
 1002. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.30.2011.ZW
  Wyświetleń: 1585
 1003. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.69.2012.BS
  Wyświetleń: 1584
 1004. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół w Tułowicach - specjalista ds. kadrowych
  Wyświetleń: 1584
 1005. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1584
 1006. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.14.2011.BS
  Wyświetleń: 1583
 1007. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.73.2014.ZW
  Wyświetleń: 1583
 1008. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.87.2014.BS
  Wyświetleń: 1583
 1009. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urządnicze - Podinspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1583
 1010. Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg położonych na terenie Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1583
 1011. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Opolu
  Wyświetleń: 1582
 1012. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 1582
 1013. V sesja rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1582
 1014. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.19.2014.BS
  Wyświetleń: 1581
 1015. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.60.2015.ZW - przepust pod zjazdem z ul. Łąkowej w Kępie
  Wyświetleń: 1581
 1016. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.62.2015.ZW - przepust pod zjazdem Michałówek
  Wyświetleń: 1581
 1017. Informacja Starosty Opolskiego w spr. przyjecia operatu opisowo-kartograficznego oraz założenia ewidencji budynków i lokali
  Wyświetleń: 1581
 1018. Ogłoszenie o naborze na 2 (dwa) wolne stanowiska urzędnicze - młodszy referent w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 23.07.2007 r.
  Wyświetleń: 1581
 1019. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.45.2015.BS - odwodnienie dróg w Krzyżowej Dolinie, gm.Ozimek
  Wyświetleń: 1579
 1020. Informacja o wynikach naboru z dnia 10 marca 2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. bepieczeństwa i higieny pracy Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1579
 1021. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Referent w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1579
 1022. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w Grodźcu, Chobiu, Kuziorach i Mnichusie z tranzytem do oczyszczalni ścieków. Inwestor: Gmina Ozimek
  Wyświetleń: 1579
 1023. XXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1579
 1024. XXXVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji - protokół
  Wyświetleń: 1579
 1025. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-69/10
  Wyświetleń: 1578
 1026. Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
  Wyświetleń: 1578
 1027. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa drogi gminnej w m. Węgry
  Wyświetleń: 1578
 1028. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii - Oddział w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1578
 1029. XXXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1578
 1030. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.10. 1. 2013.BS
  Wyświetleń: 1577
 1031. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa stacji paliw płynnych i gazowych w Karczowie
  Wyświetleń: 1577
 1032. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim z dnia 08.07.2008
  Wyświetleń: 1577
 1033. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-5/10
  Wyświetleń: 1576
 1034. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu - ogłoszenie o naborzez z dn. 27.04.2012 r.
  Wyświetleń: 1576
 1035. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1763 na odcinku Chmielowice ? Osiny
  Wyświetleń: 1576
 1036. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.23.2015.ZW - staw Chróścice
  Wyświetleń: 1575
 1037. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.57.2011.ZW
  Wyświetleń: 1575
 1038. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.73.2014.ZW
  Wyświetleń: 1575
 1039. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1575
 1040. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Podinspektor w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1575
 1041. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.25.2012.BS
  Wyświetleń: 1574
 1042. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-35/1 /08
  Wyświetleń: 1574
 1043. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.46.2013.ZW
  Wyświetleń: 1574
 1044. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.91.2014.BS
  Wyświetleń: 1574
 1045. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1574
 1046. IV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.
  Wyświetleń: 1574
 1047. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-90/10
  Wyświetleń: 1573
 1048. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-1/09
  Wyświetleń: 1573
 1049. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1573
 1050. Informacja o wynikach naboru z dnia 07 marca 2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Wydziale Finansowo-Budżetowym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1573
 1051. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Województwa Opolskiego nieruchomość na dokończenie przebudowy wałów na terenie gm. Dobrzeń Wielki - Etap II (IN.IV.7570.11.2015.MN)
  Wyświetleń: 1573
 1052. III Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1572
 1053. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.94.2011.ZW
  Wyświetleń: 1572
 1054. Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.30. 2011.ZW
  Wyświetleń: 1572
 1055. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wyypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość przeznaczoną na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Budowlanych
  Wyświetleń: 1572
 1056. XVIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1572
 1057. Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-68/08
  Wyświetleń: 1571
 1058. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.19.2012.ZW
  Wyświetleń: 1571
 1059. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.46.2014.BS
  Wyświetleń: 1571
 1060. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłaczami do budynków - Niemodlin
  Wyświetleń: 1571
 1061. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w spr. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 na odc. Lędziny-Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.117.2012.MN)
  Wyświetleń: 1571
 1062. Rejestracja (przerejestrowanie) używanego pojazdu
  Wyświetleń: 1571
 1063. XVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r. - protokół
  Wyświetleń: 1571
 1064. XXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.
  Wyświetleń: 1571
 1065. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.21.2013.ZW
  Wyświetleń: 1570
 1066. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz - 6224 -6/09
  Wyświetleń: 1570
 1067. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-15/09
  Wyświetleń: 1570
 1068. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Kasjer w Wydziale Finansowo-Budżetowym
  Wyświetleń: 1570
 1069. Obwieszczenie o wszczęciu postanowienia w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej publicznej ul. Św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1570
 1070. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w spr. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 na odc. Lędziny-Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.115.2012.MN)
  Wyświetleń: 1570
 1071. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu.
  Wyświetleń: 1570
 1072. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.42.2013.ZW
  Wyświetleń: 1569
 1073. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-45/10
  Wyświetleń: 1569
 1074. Obwieszczenie o wpływie wniosku - rozbudowa trzech budynków indyczników w m. Młodnik
  Wyświetleń: 1569
 1075. Wykaz udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Opolskiemu i jego jednostkom za 2017r
  Wyświetleń: 1569
 1076. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.66.2011.ZW
  Wyświetleń: 1568
 1077. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-17/09
  Wyświetleń: 1567
 1078. XXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1567
 1079. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.131.2014.BS
  Wyświetleń: 1566
 1080. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.71.2015.ZW - staw podsiąkowy Brynica
  Wyświetleń: 1566
 1081. Informacja w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującą budowę fermy kur rodzicielskich, szczelnego zbiornika wybieralnego na ścieki o V=5,0 m3 oraz dwóch zbiorników na paszę w Graczach. Inwestor: Rajmund Wocka
  Wyświetleń: 1566
 1082. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1566
 1083. XL Sesja Rady Powiatu Opolskiego IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1566
 1084. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na Lata 2015-2020
  Wyświetleń: 1565
 1085. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.32.2012.ZW
  Wyświetleń: 1564
 1086. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-23/10
  Wyświetleń: 1564
 1087. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-107/10
  Wyświetleń: 1564
 1088. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym
  Wyświetleń: 1564
 1089. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa 3 indyczników w m. Młodnik
  Wyświetleń: 1564
 1090. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora.
  Wyświetleń: 1564
 1091. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1564
 1092. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym
  Wyświetleń: 1564
 1093. Informacja o wynikach postępowania rekrutacyjnego zgodnie z II naborem z dnia 23.03.2006 r. na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 1563
 1094. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1563
 1095. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.47.2.2015.ZW - przebudowa stawu - magazynu nr 1
  Wyświetleń: 1562
 1096. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.54.2015.BS - ujęcie wód podziemnych w Kadłubie Turawskim - wykonanie studni, pobór wód
  Wyświetleń: 1562
 1097. Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa drogi powiatowej nr 1717 - Szydłów
  Wyświetleń: 1562
 1098. Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1562
 1099. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przełozenie trasy odcinka drogi powiatowej w Turawie ul. Świerkowa
  Wyświetleń: 1561
 1100. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa hali prod-magazynowej gm. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1561
 1101. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej publicznej w Świerklach
  Wyświetleń: 1561
 1102. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi -dz. 483/38 obr. Lędziny, gmina Chrząstowice
  Wyświetleń: 1561
 1103. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.13.2013.ZW
  Wyświetleń: 1560
 1104. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa stacji paliw w Ozimku
  Wyświetleń: 1560
 1105. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1560
 1106. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. 6341. 50. 2011. BS
  Wyświetleń: 1560
 1107. XVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.
  Wyświetleń: 1560
 1108. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.3.2012.BS
  Wyświetleń: 1559
 1109. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-101/10
  Wyświetleń: 1559
 1110. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Odbudowa drogi powiatowej 1184 w m. Gracze
  Wyświetleń: 1559
 1111. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa ul. Kochanowskiego w m. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1559
 1112. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.115.2012.ZW
  Wyświetleń: 1559
 1113. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Członek Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1559
 1114. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-33/09
  Wyświetleń: 1558
 1115. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa stacji paliw w Tułowicach przy ul. Porcelitowej
  Wyświetleń: 1558
 1116. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w ZOZGiK.
  Wyświetleń: 1558
 1117. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1558
 1118. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Geodzezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1558
 1119. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.12.2011.ZW
  Wyświetleń: 1557
 1120. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.66.2014.BS
  Wyświetleń: 1557
 1121. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6224-10/09
  Wyświetleń: 1557
 1122. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.BSz.6223 - 1/09
  Wyświetleń: 1557
 1123. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 odcinek Lędziny - Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.117.2012.MN)
  Wyświetleń: 1557
 1124. Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. utrzymania dróg z dnia 16.07.2007 r.
  Wyświetleń: 1557
 1125. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Referent w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu - ogłoszenie z dn.13.05.2009 r.
  Wyświetleń: 1556
 1126. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urządnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1556
 1127. Obwieszczenie o wpływie wniosku - Odwodnienie Centrum handlowe Turawa - gm. Turawa
  Wyświetleń: 1555
 1128. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa drogi - gm. Turawa
  Wyświetleń: 1555
 1129. XXXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1555
 1130. XXXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1555
 1131. XXXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1555
 1132. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.54.2011.BS
  Wyświetleń: 1554
 1133. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.79.2011.BS
  Wyświetleń: 1554
 1134. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.139.2015.BS- odwodnienie m.BOGUSZYCE
  Wyświetleń: 1554
 1135. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.25.2014.BS
  Wyświetleń: 1553
 1136. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa drogi gminnej w m. Węgry
  Wyświetleń: 1553
 1137. XXXIV Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1553
 1138. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.127.2013.BS
  Wyświetleń: 1552
 1139. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.21.2015.ZW - przełożenie rowu Wrzoski
  Wyświetleń: 1552
 1140. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.80.2015.ZW - przepust DW 435 ul. Niemodlińska Chróścina
  Wyświetleń: 1552
 1141. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1552
 1142. VI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.
  Wyświetleń: 1552
 1143. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-52/09
  Wyświetleń: 1551
 1144. Obwieszczenie Starost Opolskiego - OŚ.6228.1.2011.UKK
  Wyświetleń: 1551
 1145. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - nr OŚ.BSz.6223-14/09
  Wyświetleń: 1551
 1146. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.116.2013.ZW
  Wyświetleń: 1550
 1147. Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 1550
 1148. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół w Tułowicach - specjalista ds. kadrowych
  Wyświetleń: 1550
 1149. Informacja o wszczęciu postępowania - OŚ.BSz-6223-50/10
  Wyświetleń: 1549
 1150. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze starszy księgowy w Zespole Szkół w Ozimku
  Wyświetleń: 1549
 1151. V Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.
  Wyświetleń: 1549
 1152. XXVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1549
 1153. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.132.2012.BS
  Wyświetleń: 1548
 1154. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.23.2014.ZW
  Wyświetleń: 1548
 1155. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-36/9/08
  Wyświetleń: 1548
 1156. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość przeznaczoną na dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki-II etap (dz.1549/19)
  Wyświetleń: 1548
 1157. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.109.2012.ZW
  Wyświetleń: 1547
 1158. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6224-16/09
  Wyświetleń: 1547
 1159. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 1547
 1160. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych - z dn. 13.05.2009
  Wyświetleń: 1547
 1161. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji dot. Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 i Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych
  Wyświetleń: 1547
 1162. XXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r. - protokół
  Wyświetleń: 1547
 1163. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW6224-5/09
  Wyświetleń: 1546
 1164. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6224-23/09
  Wyświetleń: 1546
 1165. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - z wyłączeniem przejść rurociągów kanalizacyjnych ciśnieniowych pod drogą wojewódzką Nr 463
  Wyświetleń: 1546
 1166. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu opolskiego w 2018 r.
  Wyświetleń: 1546
 1167. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.32.2011.ZW
  Wyświetleń: 1545
 1168. Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę obejmującego budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Popielów
  Wyświetleń: 1545
 1169. Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny w wymiarze 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1545
 1170. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Opolu - OŚ.602.10.2012.EP
  Wyświetleń: 1545
 1171. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.30.2012.ZW
  Wyświetleń: 1544
 1172. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-69/09
  Wyświetleń: 1544
 1173. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. Budowa gazociągu Zdzieszowice- Wrocław DV1000 MOP 8,4 MPA ok. 130 km
  Wyświetleń: 1544
 1174. Obwieszczenie o wszczeciu posteowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu inwentarskiego z owczarni na kurnik
  Wyświetleń: 1543
 1175. XIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1543
 1176. XXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r.
  Wyświetleń: 1543
 1177. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.92.2012.ZW
  Wyświetleń: 1542
 1178. XXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1542
 1179. XXXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1542
 1180. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-14/09
  Wyświetleń: 1541
 1181. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa dróg ul. Dworcowa i Wolności w Popielowie
  Wyświetleń: 1541
 1182. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.57.2014.BS
  Wyświetleń: 1540
 1183. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość przeznaczoną na dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki-II Etap (dz.1551/44)
  Wyświetleń: 1540
 1184. XLI Sesja Rady Powiatu Opolskiego IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1540
 1185. XVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1540
 1186. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.11.2011.BS
  Wyświetleń: 1539
 1187. Informacja o działanich podejmowanych wobec Starosty przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2015 r
  Wyświetleń: 1538
 1188. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.49.2014.ZW
  Wyświetleń: 1538
 1189. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-65/08
  Wyświetleń: 1538
 1190. XIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.
  Wyświetleń: 1538
 1191. XXXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji - protokół
  Wyświetleń: 1538
 1192. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-17/10
  Wyświetleń: 1537
 1193. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 odcinek Lędziny - Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.150.2012.MN)
  Wyświetleń: 1537
 1194. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - starszy referent w Zespole Szkół w Chróścinie z dnia 29.01.2007 r.
  Wyświetleń: 1537
 1195. XXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r. - protokół
  Wyświetleń: 1537
 1196. Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z sieciowymi i przydomowymi przepompowniami ścieków sanitarnych w gminie Ozimek. Inwestor: Gmina Ozimek
  Wyświetleń: 1536
 1197. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.20.2012.BS
  Wyświetleń: 1536
 1198. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.104.2015.BS - odwodnienie ul. Spacerowej w m. Kępa
  Wyświetleń: 1536
 1199. Obiweszczenie o wydaniu decyzji - budowa odcinka drogi gminnej ul. Krzyżula w m. Łubniany
  Wyświetleń: 1536
 1200. ZAWIADOMIENIE O ZAMIESZCZENIU W PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE, DANYCH O WNIOSKU O UDZIELENIE POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO
  Wyświetleń: 1536
 1201. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w spr. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 na odc. Lędziny-Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.200.2012.GT)
  Wyświetleń: 1535
 1202. Ogłoszenie Starosty Opolskiego z dnia 14 lutego 2014 r. o konsultacjach społecznych w sprawie projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1535
 1203. Rejestracja nowego pojazdu
  Wyświetleń: 1535
 1204. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1534
 1205. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-4/09
  Wyświetleń: 1533
 1206. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-13/09
  Wyświetleń: 1533
 1207. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds organizacyjnych i kadr.
  Wyświetleń: 1533
 1208. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Referenta w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 1533
 1209. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji - pozwolenie na budowę - dla przedsięwzięcia: Przebudowa z rozbudową budynku utylizacji na punkt pozyskiwania i przeładunku surowców utylizacyjnych w m. Węgry
  Wyświetleń: 1533
 1210. Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii - Geodety Powiatowego
  Wyświetleń: 1533
 1211. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-66/10
  Wyświetleń: 1532
 1212. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Członek Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1531
 1213. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 1531
 1214. Obwieszczenie o wpływie wniosku - zmiana pozwolenia na budowe hali magazynowej w Krasiejowie, ul. Szkolna
  Wyświetleń: 1531
 1215. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Magistralna siec wodociągowa Rędów-Turawa Marszałki
  Wyświetleń: 1531
 1216. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.69.2013.BS
  Wyświetleń: 1530
 1217. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.34.2017.BS - odwodnienie straży pożarnej w Jaśkowicach
  Wyświetleń: 1530
 1218. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1530
 1219. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.58.2011.BS
  Wyświetleń: 1529
 1220. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.60.2011.BS
  Wyświetleń: 1529
 1221. XX sesja Rady Powiatu Opolksiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1529
 1222. XXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1529
 1223. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.78.2011.BS
  Wyświetleń: 1528
 1224. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.107.2014.ZW
  Wyświetleń: 1528
 1225. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Boguszyce i Źlinice
  Wyświetleń: 1528
 1226. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.ZW 6223-83/10
  Wyświetleń: 1528
 1227. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.61.2012.BS
  Wyświetleń: 1527
 1228. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-16/10
  Wyświetleń: 1527
 1229. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.5.2014.ZW
  Wyświetleń: 1526
 1230. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-4/10
  Wyświetleń: 1526
 1231. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 1526
 1232. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.33.2013.BS
  Wyświetleń: 1525
 1233. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.47.2013.BS
  Wyświetleń: 1525
 1234. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-31/10
  Wyświetleń: 1525
 1235. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-70/09
  Wyświetleń: 1524
 1236. Informacja w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Krzyżowa Dolina. Inwestor: Gmina Ozimek
  Wyświetleń: 1524
 1237. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie z dnia 11.03.2009 r.
  Wyświetleń: 1524
 1238. VIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r. - protokół
  Wyświetleń: 1524
 1239. XXX Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1524
 1240. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-39/10
  Wyświetleń: 1523
 1241. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.66.2012.BS
  Wyświetleń: 1522
 1242. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-25/08
  Wyświetleń: 1522
 1243. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.19.2011.BS
  Wyświetleń: 1522
 1244. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Zmiana decyzji ZRID Nr 3/2012
  Wyświetleń: 1522
 1245. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi ul. Słoneczna i wewnętrzna w miejscowości Krzanowice
  Wyświetleń: 1522
 1246. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
  Wyświetleń: 1522
 1247. Informacja o wyniku naboru z dnia 8 września 2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny w wymiarze 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1521
 1248. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.130.2012.ZW
  Wyświetleń: 1520
 1249. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 16.01.2007
  Wyświetleń: 1520
 1250. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6228.1.2011.UKK
  Wyświetleń: 1519
 1251. Petycje 2018
  Wyświetleń: 1519
 1252. XXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r. - protokół
  Wyświetleń: 1519
 1253. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.68.2014.ZW
  Wyświetleń: 1518
 1254. XI sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1518
 1255. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-59/09
  Wyświetleń: 1517
 1256. Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej nr 104860 ul. Polnej w miejscowości Winów
  Wyświetleń: 1517
 1257. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.102.2013.BS
  Wyświetleń: 1516
 1258. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-11/09
  Wyświetleń: 1516
 1259. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-12/10
  Wyświetleń: 1516
 1260. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.4.2011.BS
  Wyświetleń: 1516
 1261. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1516
 1262. XVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1516
 1263. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.34.2013.ZW
  Wyświetleń: 1515
 1264. Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii z dnia 01.06.2009 r.
  Wyświetleń: 1515
 1265. Oobwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. BSz. 6223 - 3 / 09
  Wyświetleń: 1515
 1266. XXXVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1515
 1267. Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Ozimku w sprawie zasad postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół w Ozimku w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 1515
 1268. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.15.2011.BS
  Wyświetleń: 1513
 1269. Informacja o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji OŚ.6220.3.6.2013.KAH,MP
  Wyświetleń: 1513
 1270. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.85.2011.BS
  Wyświetleń: 1512
 1271. Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym
  Wyświetleń: 1512
 1272. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.77.2015.ZW - przejście światłowodem nad rz. Żydówką w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1511
 1273. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ. BSz - 6223 - 10/09
  Wyświetleń: 1510
 1274. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji - ogłoszenie z dn. 11.02.2010 r.
  Wyświetleń: 1510
 1275. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza w 2017 r.
  Wyświetleń: 1510
 1276. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.101.2014.ZW
  Wyświetleń: 1509
 1277. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.60.2016.ZW - przepust ul. Opolska Kotórz Mały
  Wyświetleń: 1509
 1278. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.133.2013.ZW
  Wyświetleń: 1508
 1279. Ośrodki Szkolenia Kierowców
  Wyświetleń: 1508
 1280. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.68.2015.BS- wykonanie urzadzeń wodnych wylotu ścieków z "przydomowej" oczyszczalni w Dylakach
  Wyświetleń: 1507
 1281. Informacja o wynikach naboru - specjalista ds.płac - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu - ogłoszenie z dn.02.10.2008 r.
  Wyświetleń: 1507
 1282. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą nieruchomość przeznaczoną pod modernizację i uzup. prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku od km 160+200 do km 163+700
  Wyświetleń: 1507
 1283. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-67 /08
  Wyświetleń: 1506
 1284. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.68.2011.ZW
  Wyświetleń: 1506
 1285. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji - gm. Popielów
  Wyświetleń: 1506
 1286. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozudowa drogi ul. 1 Maja w Biestrzynniku
  Wyświetleń: 1506
 1287. Ogłoszenie o naborze z dnia 2 sierpnia 2018 r. na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1506
 1288. XXX Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.
  Wyświetleń: 1506
 1289. Informacja o wynikach naboru na 2 wolne stanowiska urzędnicze - młodszy referent w Wydziale Komunikacji - ogłoszenie z dn. 23.07.2007 r.
  Wyświetleń: 1505
 1290. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa stacji paliw w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1505
 1291. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Bierdzany - Urząd Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1504
 1292. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej w m. Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 1504
 1293. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół w Ozimku - Starszy księgowy. Ogłoszenie z dnia 13.04.2010 r.
  Wyświetleń: 1504
 1294. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.93.2014.BS
  Wyświetleń: 1503
 1295. Obwieszczenie o wpływie wniosku - zabudowa lini tech. przygotowania i lakierowania profili aluminiowych w Tułowicach
  Wyświetleń: 1503
 1296. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.109.2014.BS
  Wyświetleń: 1502
 1297. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.53.2013.BS
  Wyświetleń: 1502
 1298. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. 6341. 2. 2011. BS
  Wyświetleń: 1502
 1299. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie dot. odwodnienia ul. Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim - OŚ.6341.121.2015.BS
  Wyświetleń: 1502
 1300. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej połozonej w Tułowicach przy ul. Zamkowej 5A ozn. nr dz. 633/7 i 633/6 z k. m. 2
  Wyświetleń: 1502
 1301. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska - z dn. 25.09.2008 r.
  Wyświetleń: 1502
 1302. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-82/10
  Wyświetleń: 1501
 1303. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa fermy kur w Szydłowcu Śląskim
  Wyświetleń: 1501
 1304. VIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja -Protokół
  Wyświetleń: 1501
 1305. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.125.2013.ZW
  Wyświetleń: 1499
 1306. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-49/10
  Wyświetleń: 1499
 1307. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-34/09
  Wyświetleń: 1499
 1308. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - młodszy referent w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1499
 1309. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - rozbudowę odcinka drogi oraz budowę mostu i rozbudowa mostu w w m. Krasiejów
  Wyświetleń: 1499
 1310. XXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r. - protokół
  Wyświetleń: 1499
 1311. Ogłoszenie o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy księgowy w wymiarze 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1498
 1312. Wydanie dodatkowej (trzeciej) tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika
  Wyświetleń: 1498
 1313. Informacja o wyniku naboru na stanowisko: referent ds. utrzymania dróg.
  Wyświetleń: 1497
 1314. Obiweszczenie o wszczęciu postepowania - budowa drogi gminnej w m. Miedziana
  Wyświetleń: 1497
 1315. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej publicznej w Świerklach,
  Wyświetleń: 1497
 1316. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.10.2015.ZW - przejście światłowodem pod rz. Prószkówką Domecko
  Wyświetleń: 1496
 1317. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żelazna i Sławice
  Wyświetleń: 1496
 1318. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.72.2013.ZW
  Wyświetleń: 1495
 1319. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.95.2014.BS
  Wyświetleń: 1495
 1320. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-43/09
  Wyświetleń: 1495
 1321. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.103.2013.BS
  Wyświetleń: 1494
 1322. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1494
 1323. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 24.04.2007
  Wyświetleń: 1494
 1324. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.2.2014.ZW
  Wyświetleń: 1493
 1325. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-33/10
  Wyświetleń: 1493
 1326. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną na dokonanie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki - Etap III
  Wyświetleń: 1493
 1327. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.106.2014.BS
  Wyświetleń: 1492
 1328. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.58.2014.BS
  Wyświetleń: 1492
 1329. Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne na stanowisko specjalista ds. utrzymania mostów - ogłoszenie z dn. 06.11.2008 r.
  Wyświetleń: 1492
 1330. Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze - młodszy referent w Wydziale Komunikacji - ogłoszenie z dn. 24.11.2009 r.
  Wyświetleń: 1491
 1331. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.19.2013.BS
  Wyświetleń: 1490
 1332. Ogłoszenie o naborze z dnia 4 października 2017 roku na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1490
 1333. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.56.2013.BS
  Wyświetleń: 1489
 1334. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.61.2013.ZW
  Wyświetleń: 1489
 1335. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.64.2013.BS
  Wyświetleń: 1489
 1336. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.89.2014.BS
  Wyświetleń: 1489
 1337. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa Elektrowni Opole o 2 bloki energ. wraz z obiektami towarzyszącymi
  Wyświetleń: 1489
 1338. XXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r. - protokół
  Wyświetleń: 1489
 1339. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.69.2014.ZW
  Wyświetleń: 1488
 1340. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-20/09
  Wyświetleń: 1488
 1341. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. BHP 1/4 etatu w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 07.10.2008 r.
  Wyświetleń: 1488
 1342. Zawiadomienie dot. zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji szkła opakowaniowego - Warta Glass Jedlice S.A.
  Wyświetleń: 1488
 1343. Informacja o wydaniu decyzji - pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z sieciowymi i przydomowymi przepompowniami ścieków sanitarnych, zasilaniem elektroenergetycznym , zjazdem z drogi powiatowej w Pustkowie...
  Wyświetleń: 1487
 1344. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Wydziale Finansowo - Budżetowym
  Wyświetleń: 1487
 1345. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - z wyłączeniem przejść rurociągów kanalizacyjnych ciśnieniowych pod drogą wojewódzką Nr 463 i krajowa Nr 45
  Wyświetleń: 1487
 1346. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu - 25.04.2012 r.
  Wyświetleń: 1487
 1347. Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1486
 1348. XX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r.
  Wyświetleń: 1485
 1349. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dróg gminnych, ulic: Szkolnej, Polnej i Piaskowej w m. Nowe Siołkowice - Urząd Gminy Popielów
  Wyświetleń: 1483
 1350. Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych z dnia 12.06.2009 r.
  Wyświetleń: 1483
 1351. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-18/10
  Wyświetleń: 1482
 1352. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - inspektora w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1482
 1353. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym- ogłoszenie z dn.03.01.2012 r.
  Wyświetleń: 1482
 1354. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące projektu budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.
  Wyświetleń: 1482
 1355. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.80.2014.BS
  Wyświetleń: 1481
 1356. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa drogi - gm. Turawa
  Wyświetleń: 1481
 1357. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej - ulicy Dębowej w miejscowości Ligota Prószkowska
  Wyświetleń: 1481
 1358. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Ligota Turawska - Urząd Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1480
 1359. Obiweszczenie o wszczęciu postepowania - rozbudowa ulicy Leśnej w m. Schodnia
  Wyświetleń: 1480
 1360. Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu inwentarskiego z owczarni na kurnik
  Wyświetleń: 1480
 1361. Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1480
 1362. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.72.2014.ZW
  Wyświetleń: 1479
 1363. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.86.2014.BS
  Wyświetleń: 1479
 1364. IX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r. - protokół
  Wyświetleń: 1479
 1365. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji cisnieniowej tranzytowej Luboszyce-Kolanowice
  Wyświetleń: 1479
 1366. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalajacej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Województwa Opolskiego nieruchomość przeznaczoną na rozubdowę drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo rowerowego w Kup
  Wyświetleń: 1479
 1367. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1478
 1368. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Główna Księgowa w Domu Dziecka w Chmielowicach - ogłoszenie z dnia 08.08.2007
  Wyświetleń: 1478
 1369. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.4.2012.BS
  Wyświetleń: 1477
 1370. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.25.2013.BS
  Wyświetleń: 1476
 1371. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR.6341.111.2015.AW - likwidacja i wykonanie nowego przepustu DP 1507 O km 2+048 w Graczach
  Wyświetleń: 1476
 1372. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - budowa odcinka publicznej drogi gminnej ulicy Zawadzkiej w Kępie
  Wyświetleń: 1476
 1373. Roczny program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
  Wyświetleń: 1476
 1374. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.24.2014.BS
  Wyświetleń: 1475
 1375. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska z dnia 25 sierpnia 2009 r.
  Wyświetleń: 1475
 1376. Ogłoszenie o naborze Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista do spraw kadrowych
  Wyświetleń: 1475
 1377. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 13 września 2016 r. w spr. projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dział. pp. i o wolontariacie na rok 2017”
  Wyświetleń: 1475
 1378. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.47.2011.BS
  Wyświetleń: 1474
 1379. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.124.2012.BS
  Wyświetleń: 1474
 1380. XX sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1474
 1381. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.4.2014.BS
  Wyświetleń: 1473
 1382. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.48.2014.BS
  Wyświetleń: 1473
 1383. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.65.2013.BS
  Wyświetleń: 1473
 1384. Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska urzędnicze - Podinspektor w ZOZGiK
  Wyświetleń: 1473
 1385. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.125.2012.BS
  Wyświetleń: 1472
 1386. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.39.2012.ZW
  Wyświetleń: 1472
 1387. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-1/10
  Wyświetleń: 1472
 1388. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-73/09
  Wyświetleń: 1472
 1389. Informacja Prezydenta Miasta Opola - OŚR.6341.24.2015.AW - odwodnienie drogi powiatowej nr 1713.O ul. Szkolna w m. Krasiejów
  Wyświetleń: 1472
 1390. XXXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1472
 1391. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-16/10
  Wyświetleń: 1471
 1392. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-26/09
  Wyświetleń: 1471
 1393. Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1471
 1394. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Sienkiewicza i ul. Kwaśnej w m. Chróścice
  Wyświetleń: 1471
 1395. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. 6341. 50. 2011. BS
  Wyświetleń: 1471
 1396. X Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.
  Wyświetleń: 1471
 1397. Informacja o działanich podejmowanych wobec Starosty przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2016 r
  Wyświetleń: 1470
 1398. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-44/10
  Wyświetleń: 1470
 1399. Obwieszczenie o wydaniu decyzji realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej Brzezie – Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1470
 1400. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.11.2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w wydziale Geodezji i kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu I
  Wyświetleń: 1470
 1401. II Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1469
 1402. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.111.2014.BS
  Wyświetleń: 1469
 1403. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.57.2015.ZW - wykonanie przepustu Falmirowice
  Wyświetleń: 1469
 1404. Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownika sekcji Administracyjno-Kadrowej
  Wyświetleń: 1469
 1405. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1469
 1406. obwiesczenie o wpływie wniosku w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę polegającego na budowie fundamentu pod kabino – suszarkę lakierniczą VENUS PB-VB1855 w hali Nr „3” B – Wydział Zabezpieczeń antykorozyjnych w Ozim
  Wyświetleń: 1469
 1407. Obwieszczenie o wływie wniosku - Przebudowa Drogi - gm. Dobrzeń Wlk.
  Wyświetleń: 1469
 1408. Ogłoszenie o drugim naborze na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 06.04.2006r.
  Wyświetleń: 1469
 1409. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.77.2013.BS
  Wyświetleń: 1467
 1410. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-60/09
  Wyświetleń: 1467
 1411. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. 6341. 2. 2011. BS
  Wyświetleń: 1467
 1412. Zasady postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Dziecka im.J.Korczaka w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 1467
 1413. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.96.2011.BS
  Wyświetleń: 1466
 1414. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Głównego Księgowego w Domu Dziecka w Chmielowicach dot. ogłoszenia z dnia 24.04.2007
  Wyświetleń: 1466
 1415. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.20.2015.ZW - przepust na rowie Walidrogi
  Wyświetleń: 1465
 1416. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.24.2015.BS - przebudowa drogi krajowej 45 na odcinku budowy zjazdów przy stacji paliw w BIERDZANACH.
  Wyświetleń: 1465
 1417. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. utrzymania mostów 1/2 etatu w Zarządzie Dróg Powiatowych - z dn. 06.11.2008
  Wyświetleń: 1464
 1418. Usługa ochrony budynków i mienia, stanowiących własność Skarbu Państwa, w zespole dworsko – parkowym w Karczowie
  Wyświetleń: 1464
 1419. XXXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - Iv kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1464
 1420. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.17.2015.ZW - przepust na rowie przydrożnym Grabie
  Wyświetleń: 1463
 1421. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.75.2013.BS
  Wyświetleń: 1463
 1422. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-60/10
  Wyświetleń: 1463
 1423. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-77/10
  Wyświetleń: 1463
 1424. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej ul. Jańskiego w miejscowości Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1463
 1425. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.ZW 6224-4/09
  Wyświetleń: 1462
 1426. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.20.2014.BS
  Wyświetleń: 1462
 1427. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.79.2012.BS
  Wyświetleń: 1462
 1428. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-48/10
  Wyświetleń: 1462
 1429. Ogłoszenie z dnia 06 kwietnia 2016 r. o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1462
 1430. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-30/10
  Wyświetleń: 1461
 1431. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.105.2015.BS - odwodnienie ul. Kasztanowej w m. Kępa
  Wyświetleń: 1461
 1432. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.31.2011.ZW
  Wyświetleń: 1461
 1433. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-12/09
  Wyświetleń: 1460
 1434. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 103228 O ul. Pustki w Krasiejowie
  Wyświetleń: 1460
 1435. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Komprachcice ? Szydłów
  Wyświetleń: 1460
 1436. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6228.1.2011.UKK
  Wyświetleń: 1460
 1437. XX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1460
 1438. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz 6223-24/09
  Wyświetleń: 1459
 1439. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-100/10
  Wyświetleń: 1459
 1440. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-2/09
  Wyświetleń: 1459
 1441. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-34/09
  Wyświetleń: 1459
 1442. Obwieszczenie o uchyleniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1261/09 z dnia 21.12.2009 (osiedlowa sieć cieplna w Dobrzeniu Wielkim)
  Wyświetleń: 1459
 1443. Informacja o wyniku naboru na kandydata na stanowisko Zastępca Dyrektora z 06.08.2007r.
  Wyświetleń: 1457
 1444. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-6/09
  Wyświetleń: 1456
 1445. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-64/09
  Wyświetleń: 1456
 1446. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Wydziale Finansowo - Budżetowym
  Wyświetleń: 1456
 1447. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.14.2013.BS
  Wyświetleń: 1455
 1448. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.33.2014.BS
  Wyświetleń: 1455
 1449. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.40.2014.ZW
  Wyświetleń: 1455
 1450. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.85.2014.ZW
  Wyświetleń: 1455
 1451. XXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1454
 1452. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.45.2012.ZW
  Wyświetleń: 1453
 1453. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.74.2014.BS
  Wyświetleń: 1453
 1454. Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-36/7/08
  Wyświetleń: 1452
 1455. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.137.2014.BS
  Wyświetleń: 1452
 1456. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.142.2012.ZW
  Wyświetleń: 1452
 1457. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.34.2012.ZW
  Wyświetleń: 1452
 1458. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 1452
 1459. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.31.2011.ZW
  Wyświetleń: 1452
 1460. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-36/10
  Wyświetleń: 1450
 1461. Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 1450
 1462. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.34.2014.BS
  Wyświetleń: 1449
 1463. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1449
 1464. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym Starostwa Powiatowego w Opolu - 27.04.2012
  Wyświetleń: 1449
 1465. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 1448
 1466. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1448
 1467. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1448
 1468. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.31.2013.ZW
  Wyświetleń: 1447
 1469. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.56.2014.BS
  Wyświetleń: 1447
 1470. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.40.2013.BS
  Wyświetleń: 1446
 1471. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa dróg gminnych nr 102506 O?ul. Piaskowa i nr 102505 O?ul. Młyńska w m. Kup
  Wyświetleń: 1446
 1472. XXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1446
 1473. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.5.2016.BS - odprowadzanie ścieków przemysłowych z kanalizacji deszczowo - przemysłowej z terenu działalności zakładów przy ul. Porcelitowej w Tułowicach
  Wyświetleń: 1445
 1474. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.99.2012.BS
  Wyświetleń: 1445
 1475. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-67/09
  Wyświetleń: 1445
 1476. Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1445
 1477. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-68/09
  Wyświetleń: 1444
 1478. Informacja o zamieszczoniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę - Inwestor : PGE Elektrownia Opole S.A. Brzezie k/Opola
  Wyświetleń: 1444
 1479. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa drogi powiatowej Magnuszowice-Grodków o stanowisko do ważenia sam. ciężarowych
  Wyświetleń: 1444
 1480. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.28.2014.ZW
  Wyświetleń: 1443
 1481. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, modernizacja i założenie szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz informatyzacja, integracja i harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 - gmina Chrząstowice
  Wyświetleń: 1443
 1482. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.162.2016.ZW - drenaże DK45 Jełowa
  Wyświetleń: 1443
 1483. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 22.05.2009 r.
  Wyświetleń: 1443
 1484. XXXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1443
 1485. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłaczami do budynków - Niemodlin
  Wyświetleń: 1442
 1486. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa stacji paliw przy ul. Koscielnej w m. Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 1442
 1487. XVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1442
 1488. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na rozbudowe i przebudowe oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1441
 1489. obwieszczenie Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-28/09
  Wyświetleń: 1441
 1490. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.114.2014.ZW
  Wyświetleń: 1440
 1491. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.39.2015.ZW - wykonanie przepust, ujęcia, likwidacja rowu
  Wyświetleń: 1440
 1492. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa drogi ul. Słoneczna i wewnętrzna w miejscowości Krzanowice
  Wyświetleń: 1440
 1493. I.Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1439
 1494. Obieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - rozbudowa drogi publicznej nr 104860 O ul. Polnej w Winowie
  Wyświetleń: 1439
 1495. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowa w m. Górki
  Wyświetleń: 1439
 1496. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Górki
  Wyświetleń: 1439
 1497. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w spr. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Stare Siołkowice-Hospicjum-Popielów (IN.IV.7570.6.2014.GT
  Wyświetleń: 1439
 1498. X sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - Protokół
  Wyświetleń: 1439
 1499. XXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1439
 1500. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-65/09
  Wyświetleń: 1438
 1501. XXVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r. - protokół
  Wyświetleń: 1438
 1502. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-78/10
  Wyświetleń: 1437
 1503. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - kierownika zespołu w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie z dnia 11.03.2009 r.
  Wyświetleń: 1437
 1504. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-58/10
  Wyświetleń: 1436
 1505. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.69.2016.ZW - stawy w Chróścinie
  Wyświetleń: 1436
 1506. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1436
 1507. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.21.2012.ZW
  Wyświetleń: 1435
 1508. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.38.2014.BS
  Wyświetleń: 1435
 1509. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.46.2015.ZW - wykonanie stawu Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 1435
 1510. IX sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja -Protokół
  Wyświetleń: 1435
 1511. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.100.2015.BS - odwodnienie ul. Nowej w m. Kępa
  Wyświetleń: 1434
 1512. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.141.2012.ZW
  Wyświetleń: 1433
 1513. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.27.2015.BS - ścieki przemysłowe z zakładu Kapital Invest w Dąbrowie przy ul. Kamiennej 1
  Wyświetleń: 1433
 1514. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Kadłub Turawski - Urząd Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1433
 1515. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty 2019
  Wyświetleń: 1433
 1516. Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1433
 1517. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.8.2012.ZW
  Wyświetleń: 1432
 1518. Informacja o wynikach II naboru na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1432
 1519. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1432
 1520. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - rozbudowie drogi powiatowej nr 1702 O Czarnowąsy ? Brynica w sołectwach Czarnowąsy i Świerkle
  Wyświetleń: 1432
 1521. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.50.2014.ZW
  Wyświetleń: 1431
 1522. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.52.2014.BS
  Wyświetleń: 1431
 1523. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.74.2013.ZW
  Wyświetleń: 1431
 1524. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu w sprawie odwodnienia drogi powiatowej nr 1716 O - ul. Kościelnej w m. KĄTY OPOLSKIE
  Wyświetleń: 1431
 1525. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1431
 1526. VII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r. - protokół
  Wyświetleń: 1431
 1527. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-71/09
  Wyświetleń: 1430
 1528. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa kanalizacji sanitarnej gm. Prószków - Boszycze, Źlinice
  Wyświetleń: 1430
 1529. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.41.2011.BS
  Wyświetleń: 1429
 1530. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.12.2015.ZW - przejście światłowodem nad rz. Prószkówką i Ochodzanką
  Wyświetleń: 1429
 1531. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.93.2013.BS
  Wyświetleń: 1429
 1532. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1429
 1533. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.124.2013.ZW
  Wyświetleń: 1428
 1534. Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa dróg ul. Dworcowa i Wolności w Popielowie
  Wyświetleń: 1428
 1535. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.28.2013.BS
  Wyświetleń: 1427
 1536. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-35/10
  Wyświetleń: 1427
 1537. V Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r. - protokół
  Wyświetleń: 1427
 1538. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.54.2014.BS
  Wyświetleń: 1426
 1539. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa drogi gminnej tory PKP - ul. Słoneczna
  Wyświetleń: 1426
 1540. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.37.2012.BS
  Wyświetleń: 1425
 1541. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.51.2015.BS - odwodnienie zakładu Vitroterm - Murów SA w Murowie.
  Wyświetleń: 1425
 1542. Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu opolskiego na lata 2008 - 2011 z perspektywą do roku 2015
  Wyświetleń: 1425
 1543. XX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1425
 1544. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.105.2014.ZW
  Wyświetleń: 1424
 1545. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.37.2014.BS
  Wyświetleń: 1424
 1546. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.6.2013.BS
  Wyświetleń: 1424
 1547. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-60/08
  Wyświetleń: 1424
 1548. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.45.2011.BS
  Wyświetleń: 1423
 1549. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Górki
  Wyświetleń: 1423
 1550. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa drogi gminnej ul. Pustki w Krasiejowie
  Wyświetleń: 1423
 1551. Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (hak, L, VAT, Taxi)
  Wyświetleń: 1422
 1552. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 1422
 1553. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetu państwa i budżetu Powiatu za II kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 1421
 1554. XXXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1421
 1555. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.110.2012.ZW
  Wyświetleń: 1420
 1556. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.122.2015.BS z dnia 15-01-2015 r. - stacja paliw OKTAN w Krzanowicach (ścieki przemyslowe)
  Wyświetleń: 1420
 1557. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.133.2012.BS
  Wyświetleń: 1420
 1558. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.52.2013.BS
  Wyświetleń: 1420
 1559. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska z dnia 25 sierpnia 2009 r.
  Wyświetleń: 1420
 1560. Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa drogi powiatowej 1705 w Zawadzie
  Wyświetleń: 1420
 1561. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.16.2013.BS
  Wyświetleń: 1419
 1562. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji - pozwolenie na budowę - dla przedsięwzięcia: Budowa Stacji Pomiarowej m. Przywory Gm. Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1419
 1563. XXXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.
  Wyświetleń: 1419
 1564. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.16.2015.ZW - przejście kablem SN 15kV pod Brynicą i Prądzielnicą Kup
  Wyświetleń: 1418
 1565. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -OŚ.6341.81.2015.BS - dot odwodnienia dróg gminnych ul.Kościuszki ,część ul.Dworcowej w m. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1418
 1566. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.63.2012.ZW
  Wyświetleń: 1417
 1567. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.81.2014.BS
  Wyświetleń: 1417
 1568. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-20/10
  Wyświetleń: 1417
 1569. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowie oczyszczalni ścieków w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1417
 1570. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.27.2013.BS
  Wyświetleń: 1416
 1571. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-21/10
  Wyświetleń: 1416
 1572. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego w miejscowości Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1416
 1573. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. 6341. 87. 2011. BS
  Wyświetleń: 1416
 1574. Obwieszczenie Starosty opolskiego OŚ.6341.82.2015.BS- informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dot. odwodnienia ulicy Polnej w m. WINÓW
  Wyświetleń: 1416
 1575. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.75.2011.BS
  Wyświetleń: 1414
 1576. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.60.2014.ZW
  Wyświetleń: 1414
 1577. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-103/10
  Wyświetleń: 1414
 1578. Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne na stanowisko specjalista ds. księgowości
  Wyświetleń: 1414
 1579. Ogłoszenie o naborze z dnia 04 kwietnia 2018 r. na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1413
 1580. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-32/09
  Wyświetleń: 1412
 1581. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu post. i możliwości przeglądania akt w spr. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nier. przeznaczoną pod budowę ronda na skrzyżowaniu DK nr 94 i DK nr 46 w m.Karczów
  Wyświetleń: 1412
 1582. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 kwietnia 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1412
 1583. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 rok
  Wyświetleń: 1412
 1584. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.63.2011.BS
  Wyświetleń: 1411
 1585. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-88/10
  Wyświetleń: 1411
 1586. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1411
 1587. Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1411
 1588. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Budownictwa - ogłoszenie z dnia 13.03.2012 r.
  Wyświetleń: 1411
 1589. Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa z rozbudowa budynku gospodarczego na warsztat mechaniki pojazdowej w m. Czarnowasy
  Wyświetleń: 1411
 1590. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O i budowa mostu w m. Krasiejów
  Wyświetleń: 1411
 1591. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym
  Wyświetleń: 1411
 1592. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.
  Wyświetleń: 1411
 1593. XXIV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1411
 1594. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.55.2014.BS
  Wyświetleń: 1409
 1595. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej w miejscowości Nakło Etap I
  Wyświetleń: 1409
 1596. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.132.2015.BS - budowa drogi gminnej łączącej ul.Stawy w Chróścicach z ul. Strzelców Bytomskich w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1409
 1597. XIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1409
 1598. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa magistralnej sieci wodociągowej Rzędów - stacja wodociągowa Turawa Marszałki
  Wyświetleń: 1408
 1599. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.75.2014.BS
  Wyświetleń: 1407
 1600. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.79.2013.BS
  Wyświetleń: 1407
 1601. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1407
 1602. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Bzakładu do termowania drewna w Tułowicach przy ul. Porcelitowej
  Wyświetleń: 1407
 1603. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.18.2012.BS
  Wyświetleń: 1406
 1604. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1406
 1605. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - zabudowa lini tech. przygotowania i lakierowania profili aluminiowych w Tułowicach
  Wyświetleń: 1406
 1606. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.17.2013.BS
  Wyświetleń: 1405
 1607. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.36. 2013.BS
  Wyświetleń: 1405
 1608. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.133.2013.ZW
  Wyświetleń: 1405
 1609. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.100.2011.ZW
  Wyświetleń: 1404
 1610. Obwieszczenie Sarosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-28/09
  Wyświetleń: 1404
 1611. VI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1404
 1612. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.136.2013.ZW
  Wyświetleń: 1403
 1613. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.9.2011.BS
  Wyświetleń: 1403
 1614. Transport
  Wyświetleń: 1403
 1615. XXXVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1403
 1616. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW.6223-69/08
  Wyświetleń: 1402
 1617. Informacja o wyniku naboru na kandydata na stanowisko Głównego Księgowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu - ogłoszenie z dnia 27.06.2008 r.
  Wyświetleń: 1402
 1618. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.116.2012.BS
  Wyświetleń: 1401
 1619. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.70.2015.BS - pobór wód podziemnych z zakładowego ujęcia wody STEGU Sp. z o.o. w Jełowej.
  Wyświetleń: 1401
 1620. Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej - rozbudowie odcinka drogi powiatowej w miejscowości Krasiejów, ul. Spóracka
  Wyświetleń: 1401
 1621. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi powiatowej w m. Kepa
  Wyświetleń: 1401
 1622. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-41/09
  Wyświetleń: 1400
 1623. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.69.2015.BS - odwodnienia zakładu w Jedlicach BP Glass Poland Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1400
 1624. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa sieci wodociągowej tranzytowej Jaczowice-Jakubowice
  Wyświetleń: 1400
 1625. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.14.2012.ZW
  Wyświetleń: 1399
 1626. Obwieszczenia o wydaniu decyzji - Rozbudowa drogi gminnej ul. Dzierżona w Karłowicach
  Wyświetleń: 1399
 1627. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej ul. Skośnej w miejscowości Zawada w gminie Turawa
  Wyświetleń: 1399
 1628. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.ZW 6223-83/10
  Wyświetleń: 1399
 1629. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetowe państwa i budżetu Powiatu za I kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 1398
 1630. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa sieci gazowej Wrzoski, Chróścina, Mechnice, Dabrowa, Chmielowice, Komprachcice, osiny, Polska Nowa Wieś, Wawelno
  Wyświetleń: 1398
 1631. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.130.2015.BS - przbbudowa skrzyżowania dróg krajowych nr 46, 94 w Karczowie (rondo)
  Wyświetleń: 1397
 1632. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.45.2013.ZW
  Wyświetleń: 1396
 1633. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.27.2011.ZW
  Wyświetleń: 1395
 1634. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Wydziale Finansowo - Budżetowym z dn.12.10.2011 r.
  Wyświetleń: 1395
 1635. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.92.2012.ZW
  Wyświetleń: 1395
 1636. Ogłoszenie o II naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 21.09.2009 r.
  Wyświetleń: 1395
 1637. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.18.2015.BS - odwodnienie zakładu Volvo Truck Center Polska w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1394
 1638. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Zakrzów Turawski - Urząd Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1394
 1639. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.5.2015.ZW - jaz na rzece Sucha
  Wyświetleń: 1394
 1640. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 1394
 1641. Ogłoszenie o naborze z dnia 22 maja 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1393
 1642. XXVI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1393
 1643. I Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1392
 1644. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.115.2014.BS
  Wyświetleń: 1392
 1645. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Turawie z dnia 10.08.2009 r.
  Wyświetleń: 1392
 1646. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.21.2014.BS
  Wyświetleń: 1391
 1647. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.42.2015.BS - odwodnienie rejonu dróg (ul. Powstańców, ul.Osiedle Leśne, ul.Opolska) w m. PROSZKÓW
  Wyświetleń: 1391
 1648. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. organizacyjnych i kadr w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 16.02.2007 r.
  Wyświetleń: 1391
 1649. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-3/10
  Wyświetleń: 1390
 1650. XXX Sesja Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji - protokół
  Wyświetleń: 1390
 1651. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.107.2011.BS
  Wyświetleń: 1389
 1652. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.108.2015.BS - odwodnienie ul. Fiołków w Luboszycach
  Wyświetleń: 1389
 1653. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-19/09
  Wyświetleń: 1389
 1654. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę obejmujące zmianę decyzji znak WB.7351-6-691/03 z dnia 29.09.2003 r. - Gmina Murów
  Wyświetleń: 1389
 1655. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. organizacyjnych i kadr w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 09.11.2006 r.
  Wyświetleń: 1389
 1656. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-30/09
  Wyświetleń: 1388
 1657. XIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1388
 1658. XXIV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1388
 1659. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.111.2012.BS
  Wyświetleń: 1387
 1660. nformacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.129.2013.BS
  Wyświetleń: 1387
 1661. Obwieszczenie o wpływie wniosku - Rozbudowa fermy Kur
  Wyświetleń: 1387
 1662. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-9/09
  Wyświetleń: 1386
 1663. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.16.2011.BS
  Wyświetleń: 1386
 1664. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozudowa drogi powiatowej Strzelce Op.-Krasiejów, budowa mostu oraz rozbudowa mostu
  Wyświetleń: 1385
 1665. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Szpitalnej w Kup
  Wyświetleń: 1384
 1666. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.51.2013.ZW
  Wyświetleń: 1383
 1667. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.79.2014.BS
  Wyświetleń: 1383
 1668. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-89/10
  Wyświetleń: 1383
 1669. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.109.2015.ZW - legalizacja stawu w Sławicach
  Wyświetleń: 1382
 1670. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.67.2015.BS - przejścia kanalizacją pod rz. Sucha i Młynówka w m. Dębie
  Wyświetleń: 1382
 1671. Informacja o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych gminy Łubniany od 21.11.2016 do 08.12.2016
  Wyświetleń: 1382
 1672. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.130.2014.BS
  Wyświetleń: 1380
 1673. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.91.2011.ZW
  Wyświetleń: 1380
 1674. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.96.2014.ZW
  Wyświetleń: 1380
 1675. Obiweszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych nr 102506 O ? ul. Piaskowa i nr 102505 O ? ul. Młyńska w miejscowości Kup
  Wyświetleń: 1380
 1676. XVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r. - protokół
  Wyświetleń: 1380
 1677. Informacja w sprawie zmiany pozwolenia na budowę obejmującego decyzję nr 1002/08 z dn. 02.10.2008 r. na budowę kompleksu sportowego z zapleczem hotelowo - gastronomicznym. Inwestor: Pro-Sport Sp. Jawna
  Wyświetleń: 1379
 1678. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-98/10
  Wyświetleń: 1379
 1679. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowę drogi powiatowej nr 1703 O Opole-Łubniany w m. Kepa
  Wyświetleń: 1379
 1680. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w wymiarze 1/2 etatu w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 11.03.2009 r.
  Wyświetleń: 1379
 1681. Wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej w związku z jej utratą lub zniszczeniem
  Wyświetleń: 1379
 1682. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.89.2015.BS- pobór wód podziemnych z komunalnego ujęcia GRACZE
  Wyświetleń: 1378
 1683. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds organizacyjnych i kadr.
  Wyświetleń: 1378
 1684. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.44.2012.ZW
  Wyświetleń: 1378
 1685. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Budownictwa - ogłoszenie z dn. 16.09.2010 r.
  Wyświetleń: 1378
 1686. I Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2006 r.
  Wyświetleń: 1377
 1687. Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa ul. Nowej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1377
 1688. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.132.2015.BS - odwodnienie projektowanej drogi gminnej łączącej ul. Stawy w Chróścicach z ul. Strzelców Bytomskich w Dobrzeniu Wlk.
  Wyświetleń: 1377
 1689. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.127.2014.ZW
  Wyświetleń: 1377
 1690. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 20.07.2007
  Wyświetleń: 1377
 1691. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii- 05.11.2008
  Wyświetleń: 1377
 1692. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.100.2013.BS
  Wyświetleń: 1376
 1693. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - zmiana pozwolenia na budowe hali magazynowej w Krasiejowie, ul. Szkolna
  Wyświetleń: 1376
 1694. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.138.2015.BS- odwodnienie m.WINÓW
  Wyświetleń: 1375
 1695. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.107.2013.BS
  Wyświetleń: 1375
 1696. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.112.2014.ZW
  Wyświetleń: 1375
 1697. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-2/09
  Wyświetleń: 1374
 1698. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-55/08
  Wyświetleń: 1374
 1699. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.17.2011.BS
  Wyświetleń: 1374
 1700. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-64/10
  Wyświetleń: 1373
 1701. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-84/10
  Wyświetleń: 1373
 1702. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚR.6341.54.2017.MK - przebudowa drogi powiatowej 1705 O w m. Turawa
  Wyświetleń: 1373
 1703. Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2019
  Wyświetleń: 1373
 1704. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.72.2011.BS
  Wyświetleń: 1372
 1705. Obiweszczenie o wszczęciu postepowania - zmiana decyzji 08/2013 z 29.11.2013 - odbudowa drogi powiatowej Nr 1184
  Wyświetleń: 1372
 1706. Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej publicznej ul. Nowej w miejscowości Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1372
 1707. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Specjalista d/s kontroli i analiz
  Wyświetleń: 1371
 1708. XXXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1371
 1709. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.25.2011.BS
  Wyświetleń: 1370
 1710. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.15.2012.BS
  Wyświetleń: 1369
 1711. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Odbudowa drogi powiatowej 1184 w m. Gracze
  Wyświetleń: 1369
 1712. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Kolejowej 3b
  Wyświetleń: 1369
 1713. Uchwały Rady Powiatu Opolskiego - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1369
 1714. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.59.2014.BS
  Wyświetleń: 1368
 1715. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.80.2013.BS
  Wyświetleń: 1368
 1716. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. organizacyjnych i kadr.
  Wyświetleń: 1368
 1717. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.103.2012.ZW
  Wyświetleń: 1367
 1718. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.129.2012.ZW
  Wyświetleń: 1367
 1719. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-10/10
  Wyświetleń: 1367
 1720. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.59.2011.ZW
  Wyświetleń: 1366
 1721. Informacja o wszczęciu postępowania legalizacyjnego - wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-9/09
  Wyświetleń: 1365
 1722. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przełozenie trasy odcinka drogi powiatowej w Turawie ul. Świerkowa
  Wyświetleń: 1365
 1723. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.66.2011.ZW
  Wyświetleń: 1365
 1724. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.1.2011.BS
  Wyświetleń: 1364
 1725. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1364
 1726. Obiweszczenie o wszczęciu postepowania - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zakład produkcji brykietu drzewnego w Karczowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 1364
 1727. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-57/09
  Wyświetleń: 1363
 1728. Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego - OŚ.6341.56.2016.BS
  Wyświetleń: 1363
 1729. Obwieszczenie o wyadniu decyzji pozwolenia na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Tułowicach
  Wyświetleń: 1363
 1730. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.4.2013.BS
  Wyświetleń: 1363
 1731. XVII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja – protokół
  Wyświetleń: 1363
 1732. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.1.2015.BS- odwodnienie ul. Reja w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1362
 1733. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.50.2013.ZW
  Wyświetleń: 1362
 1734. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec, Chobie, Kuziory i Mnichus z tranzytem do oczyszczalni ścieków w Antoniowie - Mnichus
  Wyświetleń: 1362
 1735. XII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1362
 1736. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej tranzytowej Zagwiździe - Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1361
 1737. XXI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1361
 1738. Decyzja nr OŚ.6222.5.2014.MP,KAH,MDz,BSz z dnia 05.12.2014 r. zmiana pozwolenia zintegrowanego - decyzji nr OŚ.KAH-7645-1/05 z dnia 28.10.2005 r. (z późniejszymi zmianami) - BA GLASS Poland Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1360
 1739. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii - ogłoszenie z dn. 05.11.2008 r.
  Wyświetleń: 1360
 1740. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.28.2011.BS
  Wyświetleń: 1359
 1741. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.118.2013.BS
  Wyświetleń: 1359
 1742. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.94.2012.BS
  Wyświetleń: 1359
 1743. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.95.2011.ZW
  Wyświetleń: 1359
 1744. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 odcinek Lędziny - Dębska Kuźnia (dz. nr 1122/118)
  Wyświetleń: 1358
 1745. Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej - przebudowa drogi gminnej Nr 101806 O – ul. Stawowej w miejscowości Kurznie
  Wyświetleń: 1357
 1746. „Remont dachu budynku przy ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej wraz z oświetleniem” – remont dachu III
  Wyświetleń: 1356
 1747. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.10.2013.BS
  Wyświetleń: 1356
 1748. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.109.2011.ZW
  Wyświetleń: 1356
 1749. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach.
  Wyświetleń: 1356
 1750. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2016
  Wyświetleń: 1356
 1751. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.26.2015.ZW - przejście wodociąiem pod Brzezinką Krasiejów
  Wyświetleń: 1355
 1752. Ogłoszenie o II naborze na stanowisko podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych z dnia 10.08.2009 r.
  Wyświetleń: 1355
 1753. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.10.2011.ZW
  Wyświetleń: 1354
 1754. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.103.2011.BS
  Wyświetleń: 1353
 1755. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.12.2013.ZW
  Wyświetleń: 1353
 1756. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.19.2015.BS - odwodnienie parkingu w Jełowej ul. Dworcowa
  Wyświetleń: 1353
 1757. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.68.2012.ZW
  Wyświetleń: 1353
 1758. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa drogi gminnej publicznej ul. Wąskiej w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 1353
 1759. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.2.2016.ZW - most Młynówka Karłowicka
  Wyświetleń: 1352
 1760. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowie odcinka drogi gminnej ul. Krzyżula w m. Łubniany
  Wyświetleń: 1351
 1761. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 odcinek Lędziny - Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.115.2012.MN)
  Wyświetleń: 1351
 1762. Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 25.08.2009 r.
  Wyświetleń: 1351
 1763. Uchwała Nr 739/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 30.05.2016 r. w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 1351
 1764. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-73/10
  Wyświetleń: 1350
 1765. Obwieszczenie o wpływie wniosku - rozbudowa stacji LPG w Chróścicach
  Wyświetleń: 1350
 1766. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.28.2015.BS - odprowadzanie ścieków z komunalnej oczyszczalni ścieków NIEMODLIN.
  Wyświetleń: 1349
 1767. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.93.2015.BS- odwodnienie oboidnicy północnej na gruntach m.Lędziny
  Wyświetleń: 1349
 1768. „Remont dachu budynku przy ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej wraz z oświetleniem” – remont dachu II
  Wyświetleń: 1348
 1769. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.27.2014.ZW
  Wyświetleń: 1348
 1770. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1348
 1771. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa fermy kur w Szydłowcu Śląskim
  Wyświetleń: 1348
 1772. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. organizacyjnych i kadr w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 21.03.2007 r.
  Wyświetleń: 1348
 1773. XXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - Protokół
  Wyświetleń: 1348
 1774. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.50.2012.BS
  Wyświetleń: 1347
 1775. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.55.2013.BS
  Wyświetleń: 1347
 1776. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-51/10
  Wyświetleń: 1347
 1777. Zawiadomienie w sprawie wniosku dot. wydania decyzji - pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę budynku utylizacji na punkt pozyskiwania i przeładunku surowców utylizacyjnych w m. Węgry
  Wyświetleń: 1347
 1778. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.7.2012.BS
  Wyświetleń: 1346
 1779. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.103.2014.BS
  Wyświetleń: 1346
 1780. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa sieci gazowej Wrzoski, Chróścina, Mechnice, Dabrowa, Chmielowice, Komprachcice, Osiny, Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1346
 1781. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-76/09
  Wyświetleń: 1345
 1782. Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy drogi gminnej ul. Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1344
 1783. XXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV Kadencja
  Wyświetleń: 1344
 1784. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.115.2012.ZW
  Wyświetleń: 1343
 1785. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.15.2013.BS
  Wyświetleń: 1343
 1786. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.44.2013.ZW
  Wyświetleń: 1343
 1787. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.73.2013.ZW
  Wyświetleń: 1343
 1788. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.90.2013.ZW
  Wyświetleń: 1343
 1789. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa ujecia wody Kadłub Turawski
  Wyświetleń: 1343
 1790. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę DK nr 46 odcinek Lędziny-Dębska Kuźnia
  Wyświetleń: 1343
 1791. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w spr. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 na odc. Lędziny-Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.148.2012.MN)
  Wyświetleń: 1342
 1792. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-36/8/08
  Wyświetleń: 1341
 1793. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.93.2012.BS
  Wyświetleń: 1341
 1794. Informacja o wynikach naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze - młodszy referent w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 1341
 1795. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej - ul. Jańskiego w miejscowości Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1341
 1796. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.102.2017.BS - dot. myjni na stacji paliw ORLEN w Zawadzie
  Wyświetleń: 1340
 1797. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.126.2013.ZW
  Wyświetleń: 1340
 1798. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.18.2013.BS
  Wyświetleń: 1340
 1799. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.35.2014.BS
  Wyświetleń: 1340
 1800. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-25/09
  Wyświetleń: 1340
 1801. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz 6223-16/09
  Wyświetleń: 1339
 1802. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.121.2012.BS
  Wyświetleń: 1339
 1803. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.26.2013.BS
  Wyświetleń: 1339
 1804. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.71.2014.ZW
  Wyświetleń: 1339
 1805. XXIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja- protokół
  Wyświetleń: 1339
 1806. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w miejscowości Ligota Prószkowska
  Wyświetleń: 1338
 1807. XXXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1338
 1808. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.31.2012.BS
  Wyświetleń: 1337
 1809. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa drogi pomiędzy torami PKP a ul. Słoneczna na terenie wykopalisk w m. Krasiejów
  Wyświetleń: 1336
 1810. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.59.2011.ZW
  Wyświetleń: 1336
 1811. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy OŚ6341.48.2015.ZW - stawy w Przyworach
  Wyświetleń: 1336
 1812. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.119.2012.BS
  Wyświetleń: 1335
 1813. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Specjalista ds. utrzymania mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 1335
 1814. III Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1334
 1815. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.46.2011.BS
  Wyświetleń: 1334
 1816. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.49.2013.ZW
  Wyświetleń: 1334
 1817. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa ul. Dzierzonia w Karłowicach
  Wyświetleń: 1334
 1818. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.162.2016.ZW - drenaże DK45 Jełowa
  Wyświetleń: 1334
 1819. Ogłoszenie o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Wydziale Finansowo - Budżetowym z dnia 27.09.2011 r.
  Wyświetleń: 1334
 1820. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6224-20/10
  Wyświetleń: 1333
 1821. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetu państwa i budżetu Powiatu za IV kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 1333
 1822. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1725 O Chróścice ? Dobrzeń Wielki ? Masów w miejscowości Brzezie
  Wyświetleń: 1333
 1823. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.11.2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w wydziale Geodezji i kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu II
  Wyświetleń: 1333
 1824. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.173.2016.ZW - kładki pieszojezdne Turawa
  Wyświetleń: 1332
 1825. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.123.2013.ZW
  Wyświetleń: 1330
 1826. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.134.2012.ZW
  Wyświetleń: 1329
 1827. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.3.2011.BS
  Wyświetleń: 1329
 1828. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.9.2016.ZW - przepust ul. Stawowa Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1329
 1829. Kontrole Zewnętrzne w 2016 roku
  Wyświetleń: 1329
 1830. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Geodzezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1329
 1831. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-21/09
  Wyświetleń: 1328
 1832. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa ul. Nowej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1328
 1833. Ogłoszenie o naborze z dnia 24 lipca 2018 r. na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1328
 1834. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.43.2011.BS
  Wyświetleń: 1327
 1835. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-4/10
  Wyświetleń: 1326
 1836. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa zakładu do termowania drewna w Tułowicach przy ul. Porcelitowej
  Wyświetleń: 1326
 1837. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa Nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę dw nr 46 odcinek Lędziny - Dębska Kuźnia
  Wyświetleń: 1326
 1838. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.27.2012.ZW
  Wyświetleń: 1325
 1839. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.76.2013.BS
  Wyświetleń: 1325
 1840. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.95.2013.ZW
  Wyświetleń: 1325
 1841. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-86/10
  Wyświetleń: 1325
 1842. Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych BDOT500 i GESUT dla gminy Murów
  Wyświetleń: 1325
 1843. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowie drogi gminnej publicznej ul. Nowej w miejscowości Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1325
 1844. Ogłoszenie o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. księgowości w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu - z dn. 01.09.2008 r.
  Wyświetleń: 1325
 1845. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.169.2016.ZW - 2 stawy rybne, podsiąkowe Brynica
  Wyświetleń: 1324
 1846. Lista kandydatów na 2 wolne stanowiska urzędnicze - młodszy referent w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu - ogłoszenie z dn. 23.07.2007 r.
  Wyświetleń: 1324
 1847. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.14.2015.BS- wprowadzanie do kanalizacji ścieków przemyslowych z myjni samochodowej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1323
 1848. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1725 O Chróścice ? Dobrzeń Wielki ? Masów
  Wyświetleń: 1323
 1849. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.29.2015.ZW - wykonanie i likwidacja przepustu DW 461 Dąbrówka Łubniańska
  Wyświetleń: 1322
 1850. Informacja o wynikach II naboru z dnia 06 kwietnia 2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. bezpieczeństwa pracy Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1322
 1851. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1322
 1852. Informatyzacja, integracja i harmonizacja baz danych BDOT500 oraz GESUT - gminy Dobrzeń Wielki oraz Turawa II
  Wyświetleń: 1321
 1853. Obwieszczenie Starosty Opolskiego -OŚ.6341.28.2016.BS - informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dot. odwodnienia projektowanej ścieżki pieszo - rowerowej oraz drogi woj. 457 Stare Siołkowice - Chróścice
  Wyświetleń: 1321
 1854. XXV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1321
 1855. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec, Chobie, Kuziory i Mnichus - Gmina Ozimek
  Wyświetleń: 1320
 1856. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę farmy fotowoltaicznej Tułowice II w Tułowicach
  Wyświetleń: 1320
 1857. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 101806 O – ul. Stawowej w m. Kurznie
  Wyświetleń: 1320
 1858. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.4.2013.BS
  Wyświetleń: 1319
 1859. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.41.2016.ZW - staw podsiąkowy Kobylno
  Wyświetleń: 1318
 1860. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.128.2013.BS
  Wyświetleń: 1317
 1861. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.37.2013.ZW
  Wyświetleń: 1317
 1862. Obwieszcenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych ul. Cebuli i ul. Piaskowej w Chróścicach
  Wyświetleń: 1317
 1863. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.101.2013.ZW
  Wyświetleń: 1315
 1864. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.89.2013.ZW
  Wyświetleń: 1315
 1865. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-12/10
  Wyświetleń: 1315
 1866. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1315
 1867. XIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV Kadencja
  Wyświetleń: 1315
 1868. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.3.2015.BS- przebudowa Kanału Półwieś w związku z rozbudową skrzyżowania ulic Krapkowicka -Prószkowska -Chmielowicka w OPOLU
  Wyświetleń: 1314
 1869. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.76.2012.BS
  Wyświetleń: 1313
 1870. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-67/10
  Wyświetleń: 1313
 1871. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Inspektor ds. BHP w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie z dnia 07.10.2008 r
  Wyświetleń: 1313
 1872. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.26.2012.BS
  Wyświetleń: 1312
 1873. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.36.2015.ZW - wykonanie studni pobór wód podziemnych
  Wyświetleń: 1312
 1874. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-94/10
  Wyświetleń: 1312
 1875. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska - ogłoszenie z dnia 21.09.2009
  Wyświetleń: 1312
 1876. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik zespołu w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie 11.03.2009 r.
  Wyświetleń: 1311
 1877. XXVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1311
 1878. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa dróg gminnych ul. Broniewskiego, Chopina, Eichendorffa i Norwida wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1310
 1879. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Zabudowa Lini Tech i zmiana sposobu użytkow. w zakładzie KEYE ALUMINIUM w Tułowicach
  Wyświetleń: 1309
 1880. Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1309
 1881. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.34.2011.ZW
  Wyświetleń: 1308
 1882. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.54.2013.BS
  Wyświetleń: 1308
 1883. Informacja Prezydenta Miasta Opola OŚ.6341.88.2015.AW, o wszczęciu postepowania w sprawie stwierdzenia wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego nr OŚR.6341.26.2011.KWS
  Wyświetleń: 1307
 1884. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.101.2012.ZW
  Wyświetleń: 1306
 1885. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.77.2014.BS
  Wyświetleń: 1306
 1886. Informacja o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych gminy Tarnów Opolski od 21.11.2016 do 08.12.2016
  Wyświetleń: 1306
 1887. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.18.2011.ZW
  Wyświetleń: 1305
 1888. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.12.2016.BS - oczyszczalnia ścieków w Graczach.
  Wyświetleń: 1305
 1889. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę dróg gminnych, ulic: Szkolnej, Polnej i Piaskowej w m. Nowe Siołkowice - Gmina Popielów
  Wyświetleń: 1305
 1890. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.104.2014.BS
  Wyświetleń: 1304
 1891. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - inspektora ds. organizacyjnych i kadr w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1303
 1892. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.35.2012.ZW
  Wyświetleń: 1302
 1893. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.24.2011.BS
  Wyświetleń: 1301
 1894. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.153.2016.ZW - staw Dębska Kuźnia
  Wyświetleń: 1301
 1895. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej nr 104860 O ul. Polnej w miejscowości Winów
  Wyświetleń: 1301
 1896. Instruktorzy i wykładowcy
  Wyświetleń: 1300
 1897. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.108.2014.ZW
  Wyświetleń: 1299
 1898. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.67.2013.BS
  Wyświetleń: 1299
 1899. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 1299
 1900. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.116.2014.ZW
  Wyświetleń: 1297
 1901. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.61.2014.ZW
  Wyświetleń: 1296
 1902. obwieszczenie Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-14-1/09
  Wyświetleń: 1296
 1903. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.105.2013.BS
  Wyświetleń: 1294
 1904. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.135.2012.ZW
  Wyświetleń: 1293
 1905. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.41.2013.ZW
  Wyświetleń: 1293
 1906. Informatyzacja, integracja i harmonizacja baz danych BDOT500 oraz GESUT - gminy Dobrzeń Wielki oraz Turawa
  Wyświetleń: 1293
 1907. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowie linii napowietrznej 110kV Groszowice ? Hermanowice wraz z wcięciem do GPZ Gracze oraz zabudową światłowodu
  Wyświetleń: 1293
 1908. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-28/10
  Wyświetleń: 1292
 1909. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 07.10.2008 r.
  Wyświetleń: 1292
 1910. Obwieszczenie o wpływie wniosku - Droga Wewnętrzna w Zawadzie - gm. Turawa
  Wyświetleń: 1291
 1911. XXVII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1291
 1912. XXVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1289
 1913. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.29.2013.BS
  Wyświetleń: 1288
 1914. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.116.2016.ZW - przejścia kanalizacją pod ciekami gm. Niemodlin
  Wyświetleń: 1287
 1915. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.177.2016.BS - odwodnienie zakładu JAL w Kępie
  Wyświetleń: 1287
 1916. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - kierownika zespołu w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie z dn. 11.03.2009 r.
  Wyświetleń: 1287
 1917. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postepowania wodnoprawnego dot. odwodnienia drogi powiatowej ul. Wiejskiej w Dębskiej Kuźni
  Wyświetleń: 1287
 1918. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.112.2012.BS
  Wyświetleń: 1286
 1919. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-30/09
  Wyświetleń: 1286
 1920. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-22/09
  Wyświetleń: 1285
 1921. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-22/10
  Wyświetleń: 1285
 1922. Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne na stanowisko specjalista ds. utrzymania mostów
  Wyświetleń: 1285
 1923. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze -specjalista ds. organizacyjnych i kadrowych w Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 08.08.2007
  Wyświetleń: 1284
 1924. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.52.2011.ZW
  Wyświetleń: 1283
 1925. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - OŚ.6220.3.6.2013.KAH
  Wyświetleń: 1282
 1926. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.132.2013.ZW
  Wyświetleń: 1282
 1927. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.94.2015.ZW - zbiornik "Przylesie II" Świerkle
  Wyświetleń: 1282
 1928. Obwieszczenia o wpłynięciu wniosku - budowa warsztatu samochodowego z ifrastrukturą w Grodźcu
  Wyświetleń: 1282
 1929. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa zakładu wylegu drobiu w Magnuszowicach
  Wyświetleń: 1280
 1930. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 odcinek Lędziny - Dębska Kuźnia (dz. nr 1113/120; 1117/120)
  Wyświetleń: 1280
 1931. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.64.2012.ZW
  Wyświetleń: 1279
 1932. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.106.2011.BS
  Wyświetleń: 1278
 1933. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej ul. Górnej w Krzanowicach
  Wyświetleń: 1278
 1934. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.97.2011.BS
  Wyświetleń: 1277
 1935. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.99.2017.BS - odwodnienie Nowej Kuźni
  Wyświetleń: 1276
 1936. XII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r. - protokół
  Wyświetleń: 1276
 1937. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.111.2013.BS
  Wyświetleń: 1275
 1938. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa dróg gminnych ul. Broniewskiego, Chopina, Eichendorffa i Norwida wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Czarnowąsy w gminie Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1275
 1939. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy Księgowy w wymiarze 1/2 etatu.
  Wyświetleń: 1274
 1940. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.7.2016.BS - przebudowa odwodnienia parkingu w Osowcu, przy drodze krajowej nr 45
  Wyświetleń: 1273
 1941. Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego - ogłoszenie z dn. 07.07.2008 r.
  Wyświetleń: 1273
 1942. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.62.2011.ZW
  Wyświetleń: 1272
 1943. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-22/09
  Wyświetleń: 1272
 1944. Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. utrzymania mostów
  Wyświetleń: 1272
 1945. XIX sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1272
 1946. Obwieszczenie o wydaniu Decyzji zmieniającej decyzję Nr 8/2013 z dnia 29.11.2013r polegającej na odbudowie drogi powiatowej Nr 1184 O Stroszowice-Sarny Małe-Gracze-Góra-Rogi w m. Gracze w gminie Niemodlin
  Wyświetleń: 1271
 1947. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.104.2013.BS
  Wyświetleń: 1270
 1948. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.83.2012.BS
  Wyświetleń: 1270
 1949. Petycja P. Magdaleny Rup-Skrzypacz
  Wyświetleń: 1270
 1950. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-56/08
  Wyświetleń: 1269
 1951. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.176.2016.ZW - przebudowa magazynów ryb RSP Wydrowice
  Wyświetleń: 1268
 1952. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.8.2011.BS
  Wyświetleń: 1268
 1953. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1268
 1954. Edukacja prawna - przydatne zagadnienia
  Wyświetleń: 1266
 1955. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Starszy Księgowy w wymiarze 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1266
 1956. Zaproszenie PKP S.A. oddz. gosp. nier. we Wrocławiu do rokowań na zbycie prawa użytk. wieczystego nieruchomości położonej w Opolu ozn. w ewidencji gruntów jako dz. nr 6/13 AM-55 obr. 0103
  Wyświetleń: 1264
 1957. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.119.2015.ZW - deszczownia Nadleśnictwo Turawa
  Wyświetleń: 1263
 1958. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.30.2017.BS - przebudowa drogi powiatowej 1738 O na odcinku Grodziec - Knieja
  Wyświetleń: 1263
 1959. „Remont dachu budynku przy ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej wraz z oświetleniem” – remont dachu IV
  Wyświetleń: 1262
 1960. Zawiadomienie Starosty Nyskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odwodnienie drogi powiatowej 1509 O w Magnuszowicach
  Wyświetleń: 1262
 1961. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.67.2012.BS
  Wyświetleń: 1261
 1962. XXIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1261
 1963. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.102.2012.ZW
  Wyświetleń: 1260
 1964. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.20.2013.BS
  Wyświetleń: 1260
 1965. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.101.2011.BS
  Wyświetleń: 1259
 1966. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Kościuszki w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1259
 1967. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.65.2015.BS -ścieki przemysłowe z myjni w Chróścicach
  Wyświetleń: 1258
 1968. Ogłoszenie o naborze - I z dnia 2 kwietnia 2019 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowo-Budżetowym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1258
 1969. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-11/10
  Wyświetleń: 1257
 1970. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o zakończeniu postępowania dowodowego OŚ.6341.127.2014.ZW
  Wyświetleń: 1256
 1971. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.10.2016.BS- ścieki przemysłowe z myjni samochodowej w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 1255
 1972. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.142.2014.BS- odwodnienie części m. Ozimka - wylot W-3
  Wyświetleń: 1255
 1973. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w post. o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Województwo Opolskiego nieruchomość przeznaczoną na dokończenie przeb. wałów na terenie gm. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1255
 1974. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.107.2012.BS
  Wyświetleń: 1254
 1975. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko referenta ds. utrzymania dróg zgodnie z ogłoszeniem o naborze z dn. 16.07.2007r.
  Wyświetleń: 1254
 1976. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.165.2016.ZW - przepust rz. Żydówka Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1253
 1977. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-66/09
  Wyświetleń: 1253
 1978. XXI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1253
 1979. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.20.2016.ZW - stawy rybne na rzece Brzeziczance w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1252
 1980. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.8.2015.BS- odwodnienie ul. Piastowskiej w Świerklach
  Wyświetleń: 1251
 1981. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.94.2013.BS
  Wyświetleń: 1251
 1982. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.97.2012.BS
  Wyświetleń: 1249
 1983. Obwieszczenie Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej budowie drogi gminnej ul. Dębowej w Kolanowicach
  Wyświetleń: 1249
 1984. Lista kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 1247
 1985. XV sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1247
 1986. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.41.2015.BS - likwidacja urządzenia wodnego studni nr 3 w Murowie
  Wyświetleń: 1245
 1987. Zawiadomienie dot. pozwolenia dla instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych - Cegielnia Szydłów.
  Wyświetleń: 1245
 1988. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.21.2016.ZW - zarurowanie rowu przydrożnego ul. Polna w Ozimku
  Wyświetleń: 1244
 1989. Informacja Starosty Opolskiego o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny uproszczonych planów urządzenia lasu w granicach gminy Turawa
  Wyświetleń: 1244
 1990. Informaja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego OŚ.6341.125.2015.BS - ujęcie wód podziemnych w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 1244
 1991. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Szpitalnej w Kup (wraz z rozbudową części ul. Karola Miarki)
  Wyświetleń: 1244
 1992. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej publicznej ul. Nowej w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 1244
 1993. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę: obejmującą rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do czterech budynków mieszkalnych; zlokalizowaną w Schodni przy ul.Długiej
  Wyświetleń: 1243
 1994. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1702 O Czarnowąsy ? Brynica od km 2+015,00 do km 5+032,00 w miejscowościach Czarnowąsy i Świerkle
  Wyświetleń: 1243
 1995. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie - Krasiejów oraz budowę mostu rozbudowa mostu w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą
  Wyświetleń: 1243
 1996. „Remont dachu oraz budowa systemu instalacji fotowoltaicznej dla budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27”
  Wyświetleń: 1239
 1997. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.60.2013.ZW
  Wyświetleń: 1238
 1998. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji ciśnieniowej - z wyłączeniem przejść rurociągów kanalizacyjnych ciśnieniowych pod drogą wojewódzką Nr 463 - Kadłub Turawski
  Wyświetleń: 1238
 1999. IV sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1238
 2000. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w Chróścicach
  Wyświetleń: 1238
 2001. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.53.2011.BS
  Wyświetleń: 1237
 2002. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.115.2013.BS
  Wyświetleń: 1237
 2003. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.100.2016.ZW - rów opaskowy Staw Nowokuźnicki
  Wyświetleń: 1236
 2004. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.104.2016.ZW - przepust Prószkówka
  Wyświetleń: 1236
 2005. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - Kierownik Sekcji Administracyjno-Kadrowej
  Wyświetleń: 1236
 2006. XXV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1235
 2007. XXVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1235
 2008. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.27.2011.ZW
  Wyświetleń: 1234
 2009. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.61.2011.ZW
  Wyświetleń: 1234
 2010. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.13.2011.BS
  Wyświetleń: 1233
 2011. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.19.2016.ZW - stawy Chróścicki Młyn
  Wyświetleń: 1233
 2012. Protokół z XIII sesji Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1233
 2013. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.137.2015.BS- odwodnienie ul. Szpitalnej w m. KUP
  Wyświetleń: 1232
 2014. Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej (na szybę)
  Wyświetleń: 1232
 2015. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozudowa drogi ul. 1 Maja w Biestrzynniku
  Wyświetleń: 1231
 2016. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.9.2013.BS
  Wyświetleń: 1230
 2017. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę fermy fotowoltaicznej Tułowice I w Tułowicach
  Wyświetleń: 1230
 2018. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. księgowości w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 1230
 2019. Ogłoszenie w sprawie modernizacji istniejacej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1230
 2020. Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.109.1.2015.ZW - zawiadomienie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 1228
 2021. XXXV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1228
 2022. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.158.2016.BS -HOL-TRANS - myjnia w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1227
 2023. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1227
 2024. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych - z dn. 14.09.2010 r.
  Wyświetleń: 1226
 2025. XXIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1226
 2026. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec, Chobie, Kuziory i Mnichus - Gmina Ozimek
  Wyświetleń: 1224
 2027. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.40.2011.ZW
  Wyświetleń: 1223
 2028. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.144.2015.ZW - staw Chrzowice
  Wyświetleń: 1223
 2029. Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Sekcji Administracyjno - Kadrowej z dnia 22.08.2007 r.
  Wyświetleń: 1223
 2030. Wydanie wtórnika karty pojazdu
  Wyświetleń: 1223
 2031. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odwodnienie drogi wojewódzkiej nr 461 w m.KUP - OŚ.6341.112.2015.BS
  Wyświetleń: 1222
 2032. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.154.2016.ZW - przepust ul. Wspólna Opole
  Wyświetleń: 1221
 2033. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.6.2011.BS
  Wyświetleń: 1220
 2034. Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
  Wyświetleń: 1220
 2035. Czasowa rejestracja pojazdu
  Wyświetleń: 1219
 2036. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym
  Wyświetleń: 1219
 2037. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 na odcinku Lędziny - Dębska Kuźnia
  Wyświetleń: 1219
 2038. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-47/10
  Wyświetleń: 1218
 2039. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Specjalista ds. utrzymania mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu - ogłoszenie z dn. 6.11.2008
  Wyświetleń: 1218
 2040. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Inspektor w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie z dnia 07.10.2008 r
  Wyświetleń: 1218
 2041. obwieszczenie Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-46/10
  Wyświetleń: 1218
 2042. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.49.2011.ZW
  Wyświetleń: 1217
 2043. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.139.2016.ZW - przepust Wydrowice
  Wyświetleń: 1217
 2044. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym lub utraconej karcie pojazdu
  Wyświetleń: 1217
 2045. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.14.2016.BS- pobór wód podziemnych, odprowadzanie popłuczyn z SUW dla potrzeb ujęcia wody w Brzeziu
  Wyświetleń: 1216
 2046. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 08.08.2007
  Wyświetleń: 1216
 2047. XVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r. - protokół
  Wyświetleń: 1216
 2048. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.59.2016.ZW - przejścia wodociągiem pod ciekami w gm. Murów
  Wyświetleń: 1215
 2049. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-56/10
  Wyświetleń: 1213
 2050. XXXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1213
 2051. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-65/10
  Wyświetleń: 1212
 2052. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 45 odcinek Boguszyce - Winów (dz.nr 79 obręb Chrzowice)
  Wyświetleń: 1212
 2053. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.2.2012.BS
  Wyświetleń: 1209
 2054. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.156.2016.ZW - most na rz. Rosa Antoniów
  Wyświetleń: 1209
 2055. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa Elektrowni Opole o 2 bloki energ. wraz z obiektami towarzyszącymi
  Wyświetleń: 1208
 2056. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Inspektor w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie 07.10.2007 r.
  Wyświetleń: 1206
 2057. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Kościuszki w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1206
 2058. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej publicznej ul. Reja w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1205
 2059. XIX sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1205
 2060. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Rzędów - Urząd Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1204
 2061. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. organizacyjnych i kadr - ogłoszenie 16.02.2007 r.
  Wyświetleń: 1204
 2062. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa hali produkcyjno - magazynowej przeznaczonej na cele produkcji mieszanek silikonowych w miejscowości Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1204
 2063. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa kanalizacji sanitarnej - gm Prószków
  Wyświetleń: 1204
 2064. Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.146.2016.ZW - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Staw Nowokuźnicki
  Wyświetleń: 1204
 2065. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.40.2017.ZW - przebudowa rowu R-M-2 w Masowie
  Wyświetleń: 1203
 2066. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 27.06.2008
  Wyświetleń: 1203
 2067. XXVIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1203
 2068. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.11.2013.ZW
  Wyświetleń: 1202
 2069. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.47.2012.ZW
  Wyświetleń: 1202
 2070. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.115.2015.BS - odwodnienie zakładu STEGU Sp. z o.o. w Jełowej
  Wyświetleń: 1202
 2071. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - członek Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepłnosprawnosci
  Wyświetleń: 1202
 2072. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - zmianę funkcji obiektu z budynku magazynowego na techniczno-magazynowy w Tułowicach
  Wyświetleń: 1202
 2073. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Referent w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie z dnia 31.07.2007 r
  Wyświetleń: 1201
 2074. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa ulicy Leśnej w m. Schodnia,
  Wyświetleń: 1201
 2075. Ogłoszenie o naborze z dnia 9 sierpnia 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1201
 2076. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-20/09
  Wyświetleń: 1200
 2077. Informacja Starosty Opolskiego w sprawie przyjęcia operatu opisowo - kartograficznego oraz ujawnienia danych ewidencji gruntów bydynków i lokali dla gminy Chrząstowice
  Wyświetleń: 1200
 2078. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 45 odcinek Boguszyce - Winów (dz.nr 103/80 obręb Chrzowice)
  Wyświetleń: 1200
 2079. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.101.2017.ZW - przejście wodociągiem pod rz. Jemielnicą w m. Chrząstowice
  Wyświetleń: 1199
 2080. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.92.2015.BS - odwodnienie Stacji Uzdatniania Wody Opole - Groszowice
  Wyświetleń: 1199
 2081. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1199
 2082. Ogłoszenie o naborze z dnia 06 marca 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - starszego referenta w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1199
 2083. Ogłoszenie w sprawie modernizacji istniejacej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Łubniany
  Wyświetleń: 1199
 2084. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.123.2015.BS - odwodnienie drogi gminnej w Krzanowicach w ramch realizacji inwestycji: budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Kwiatowej i Starej Drogi ,
  Wyświetleń: 1198
 2085. Obwieszczenie o wpływie wniosku - zmiana sposobu użytkowania bud. magazynowego na lakiernie w Chróścicach przy ul. Powstańców Śl 12
  Wyświetleń: 1198
 2086. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.102.2015.BS - odwodnienie ul. Sportowej w m. Kępa
  Wyświetleń: 1197
 2087. Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne na stanowisko specjalista ds. płac - ogłoszenie z dn. 02.10.2008 r.
  Wyświetleń: 1196
 2088. Ogłoszenie o naborze z dnia 4 stycznia 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1196
 2089. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej ? bocznej od ul. Brzeziańskiej w miejscowości Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 1195
 2090. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.82.2011.ZW
  Wyświetleń: 1194
 2091. Informacja o wyniku naboru na kandydata na stanowisko specjalista ds. księgowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu - ogłoszenie z dnia 01.09.2008 r.
  Wyświetleń: 1194
 2092. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 02.07.2007
  Wyświetleń: 1192
 2093. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.42.2011.BS
  Wyświetleń: 1191
 2094. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6224-19/10
  Wyświetleń: 1190
 2095. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-87/10
  Wyświetleń: 1189
 2096. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.155.2016.ZW - DW 463 mosty na: rzece Libawie i jej Młynówce Dylaki
  Wyświetleń: 1189
 2097. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.BSz.6223 - 14/09
  Wyświetleń: 1188
 2098. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania i możliwości przegladania akt w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 45 odc Boguszyce-Winów
  Wyświetleń: 1186
 2099. XXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r. - protokół
  Wyświetleń: 1184
 2100. VII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1183
 2101. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.71.2013.ZW
  Wyświetleń: 1182
 2102. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.141.2015.ZW - przepust pod zjazdem ul. Opolska Masów
  Wyświetleń: 1182
 2103. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Główny Księgowy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu - dot. ogłoszenia z dnia 27.06.2008
  Wyświetleń: 1181
 2104. XIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r. - protokół
  Wyświetleń: 1181
 2105. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-33-2/09
  Wyświetleń: 1180
 2106. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - rozbudowa ulicy lesnej w Ozimku
  Wyświetleń: 1180
 2107. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -OŚR.6341.125.2015.MK - odwodnienie drogi powiatowej nr 1717O w m. KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 1179
 2108. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania i możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną na przebudowę wału Metalchem
  Wyświetleń: 1179
 2109. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 17 sierpnia 2017 r. w spr. projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dział. pp. i o wolontariacie na rok 2018”
  Wyświetleń: 1179
 2110. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.51.2017.ZW - wykonanie i likwidacja przepustu Antoniów ul. Powst. Śl.
  Wyświetleń: 1178
 2111. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.49.2012.BS
  Wyświetleń: 1178
 2112. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomosci położonej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1178
 2113. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.2.2015.ZW - zmiana decyzji nr OŚ.ZW 6223-107/10 z dn. 04.04.2011 r.
  Wyświetleń: 1177
 2114. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu - ogłoszenie z dnia 05.11.2008 r.
  Wyświetleń: 1177
 2115. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 45 odcinek Boguszyce - Winów (dz.nr 14 obręb Chrzowice)
  Wyświetleń: 1177
 2116. XXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r. - protokół
  Wyświetleń: 1177
 2117. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
  Wyświetleń: 1176
 2118. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa drogi od ul. Wolności do Elektrowni w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 1176
 2119. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Opolu
  Wyświetleń: 1176
 2120. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.33.2017.ZW - przejście siecią wodociągową pod Dożyną w Karczowie
  Wyświetleń: 1175
 2121. Informacja dla wykonawców prac geodezyjnych dot. dodania nowej funkcji w systemie ERGO
  Wyświetleń: 1174
 2122. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.108.2011.ZW
  Wyświetleń: 1173
 2123. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.7.2011.BS
  Wyświetleń: 1173
 2124. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-33-1/09
  Wyświetleń: 1173
 2125. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec, Chobie, Kuziory i Mnichus z tranzytem do oczyszczalni ścieków w Antoniowie - Chobie, Kuziory
  Wyświetleń: 1173
 2126. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.140.2012.BS
  Wyświetleń: 1172
 2127. XXX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1172
 2128. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.10.2012.BS
  Wyświetleń: 1171
 2129. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, modernizacja i założenie szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz informatyzacja, integracja i harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 - gmina Dąbrowa
  Wyświetleń: 1171
 2130. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Dębowej w Kolanowicach
  Wyświetleń: 1171
 2131. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji w spr. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą na rzecz Woj. Opolskiego nieruchomość przeznaczoną pod modernizację i uzup. prawostronnego obwałowania rzeki Odry odc od km 160+200 do km 163+700 etapII
  Wyświetleń: 1171
 2132. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego dla Zarzadu Dróg Wojewódzkich w Opolu znak OŚ.6341.112.2015.BS , w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m KUP"
  Wyświetleń: 1170
 2133. Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego OŚ.6341.13.2017.BS Masarnia w Przysieczy
  Wyświetleń: 1169
 2134. Lista kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1169
 2135. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.37.2015.ZW - przejścia kanalizacją pod Budkowiczanką i Wiśniówką Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1168
 2136. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-28/09
  Wyświetleń: 1168
 2137. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę farmy fotowoltaicznej Tułowice III w Tułowicach
  Wyświetleń: 1168
 2138. Ogłoszenie o naborze - I z dnia 18 lipca 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowo-Budżetowym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1168
 2139. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.43.2017.ZW - most na rz. Brynicy Ligota Turawska
  Wyświetleń: 1167
 2140. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Zastępca Dyrektora w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - dot. ogłoszenia z dnia 06.08.2007 r.
  Wyświetleń: 1167
 2141. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.108.2016.BS dot. zakładu ROLNIK Sp. z o.o. Przetwórnia Daniec
  Wyświetleń: 1165
 2142. Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne na stanowisko specjalista ds. księgowości - II nabór z dn. 01.09.2008 r.
  Wyświetleń: 1165
 2143. Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska - Podinspektor - ZOZGiK
  Wyświetleń: 1165
 2144. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-40/10
  Wyświetleń: 1164
 2145. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.122.2016.ZW - stawy na rzece Strudze Kosorowice
  Wyświetleń: 1164
 2146. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.18.2016.BS - odwodnienie Zakładu P.U.H.Rzeźnictwo, Wędliniarstwo Ryszard Mroczek w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1164
 2147. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.70.2016.ZW - przepust ul. Szkolna w Karczowie
  Wyświetleń: 1164
 2148. XXII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1164
 2149. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.44.2011.BS
  Wyświetleń: 1163
 2150. Obwieszczenie Starosty Opolskiego zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.31.2016.ZW - odwodnienie DK45 w m. Jełowa skrzyżowanie z Leśną i Podleśną
  Wyświetleń: 1163
 2151. XVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r. - protokół
  Wyświetleń: 1163
 2152. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.30.2014.BS
  Wyświetleń: 1162
 2153. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.2.2017.BS .
  Wyświetleń: 1162
 2154. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. płac 3/4 etatu w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu - z dn. 02.10.2008 r.
  Wyświetleń: 1162
 2155. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.110.2016.ZW - most DW 457 Stare Kolnie
  Wyświetleń: 1161
 2156. Informacja o wszczeciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.115.2016.BS- odwodnienie stacji paliw PKN ORLEN w Jełowej
  Wyświetleń: 1160
 2157. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę: pt.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 Komprachcice - Jaczowice na odcinku Komprachcice - Szydłów od km 0 + 000.00 do km 5 + 000.00 - Etap II
  Wyświetleń: 1158
 2158. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.130.2013.BS
  Wyświetleń: 1157
 2159. Obwieszczenie o wszczeciu posteowania w sprawie budowy stacji paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 1157
 2160. XX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r. - protokół
  Wyświetleń: 1157
 2161. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.147.2015.ZW - przejście wodociągiem pod Ryjcem Opole - Półwieś
  Wyświetleń: 1156
 2162. Inrormacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.99.2015.BS- odwodnienie ul. Krótkiej w m. Kępa
  Wyświetleń: 1155
 2163. XXVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r. - protokół
  Wyświetleń: 1155
 2164. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.84.2016.BS - ścieki przemysłowe z myjni w Czarnowąsach przy ul. Jagiełły 39
  Wyświetleń: 1154
 2165. Obwieszczenieo wszczęciu postepowania w sprawie wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i odwodnieniu skrzyżowania dróg powiatowych oraz rozbudowie drogi w Magnuszowicach
  Wyświetleń: 1154
 2166. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. za 2016 r.
  Wyświetleń: 1154
 2167. Zezwolenie kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego
  Wyświetleń: 1154
 2168. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.42.2017.ZW - most tymczasowy Niemodlin Ścinawa Niemodlińska
  Wyświetleń: 1153
 2169. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.122.2012.BS
  Wyświetleń: 1153
 2170. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.141.2014.BS- odwodnienie części m. Ozimka - wylot W-1
  Wyświetleń: 1152
 2171. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.11.2017.ZW - odwodnienie drogi gminnej Kotórz Mały
  Wyświetleń: 1151
 2172. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.58.2013.ZW
  Wyświetleń: 1151
 2173. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-54/10
  Wyświetleń: 1151
 2174. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.24.2016.ZW - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ul. Kwoczka i Urbana Opole Wójtowa Wieś
  Wyświetleń: 1150
 2175. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - inspektora ds. organizacyjnych i kadr w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie 16.02.2007 r.
  Wyświetleń: 1150
 2176. Terminy narad koordynacyjnych w roku 2018
  Wyświetleń: 1150
 2177. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.103.2015.BS - odwodnienie ul. Zielonej w m. Kępa
  Wyświetleń: 1148
 2178. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.148.1.2016.ZW - stawy podsiąkowe Brynica Szymaniec
  Wyświetleń: 1147
 2179. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.30.2016.BS - odwodnienie projektowanego ronda w Zawadzie -zjazd na ul. Skośną
  Wyświetleń: 1147
 2180. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.4.2016.ZW - przejścia kanalizacja pod ciekami w m. Rybna, Lubienia gm. Popielów
  Wyświetleń: 1147
 2181. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Główny Księgowy w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - dot. ogłoszenia z dnia 03.06.2008 r.
  Wyświetleń: 1147
 2182. Sprostowanie do informacji Starosty Opolskiego z dnia 27 października 2016 r. w spr. wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych gminy Tarnów Opolsk i Łubniany
  Wyświetleń: 1147
 2183. Informacja Prezydenta Miasta Opola OŚ.6341.86.2015.AW, o wszczęciu postepowania w sprawie stwierdzenia wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego nr OŚR.6341.25.2011.MK
  Wyświetleń: 1145
 2184. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.146.2015.BS - odwodnienie Fermy Drobiu w Tarnicy, gm.Niemodlin
  Wyświetleń: 1144
 2185. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2016 r.
  Wyświetleń: 1144
 2186. XV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r. - protokół
  Wyświetleń: 1144
 2187. Obwieszczenie o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji nr 294/09 z dn. 24.04.2009 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pt. Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 Komprachcice - Jaczowice na odcinku Komprachcice - Szydłów - II etap
  Wyświetleń: 1143
 2188. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.135.2016.ZW - stawy Beata Przywory
  Wyświetleń: 1142
 2189. Ogłoszenie o naborze z dnia 17 stycznia 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1140
 2190. Ogłoszenie o naborze z dnia 20 lutego 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1140
 2191. Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.109.1.2015.ZW - o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1139
 2192. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 1137
 2193. Ogłoszenie o naborze - I z dnia 18 października 2018 r. na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1137
 2194. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowie oczyszczalni ścieków w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1136
 2195. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. za 2015 r.
  Wyświetleń: 1135
 2196. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.99.2011.ZW
  Wyświetleń: 1134
 2197. Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych
  Wyświetleń: 1134
 2198. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Zmiana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych ul. Broniewskiego, Chopina, Eichendorffa i Norwida wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 1133
 2199. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie 3 lokali mieszkalnych położonych w Opolu przy ul. Konduktorskiej 56, Popiełuszki 72 i Kolejowej 3b
  Wyświetleń: 1133
 2200. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym
  Wyświetleń: 1132
 2201. XXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r. - protokół
  Wyświetleń: 1132
 2202. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Oś.6341.120.2015.BS - odwodnienie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Opolu, ul. Luboszycka 19
  Wyświetleń: 1131
 2203. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.87.2012.ZW
  Wyświetleń: 1131
 2204. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej publicznej w miejscowości Turawa i Kotórz Mały
  Wyświetleń: 1129
 2205. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.38.2016.ZW - odwodnienie układu komunikacyjnego dz nr 1098 a.m. 2 obręb Kup gm. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1128
 2206. Ogłoszenie o naborze z dnia 16 listopada 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1128
 2207. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Powiatu Opolskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Niemodlin, Tułowice, Dąbrowa, Komprachcice
  Wyświetleń: 1128
 2208. Rejestracja pojazdu zabytkowego
  Wyświetleń: 1127
 2209. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.11.2015.ZW - przejście światłowodem pod rz. Olszynką w Chrząszczycach
  Wyświetleń: 1125
 2210. Obwieszczenie o wszczeciu posteowania w sprawie budowy fermy drobiu w Roszkowicach
  Wyświetleń: 1125
 2211. XXIX sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1125
 2212. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Województwo Opolskie nieruchomość przeznaczoną pod modernizację i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry
  Wyświetleń: 1124
 2213. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.116.2015.ZW - przejście światłowodem nad rzeką Kamionką w Popielowie
  Wyświetleń: 1123
 2214. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-99/10
  Wyświetleń: 1122
 2215. II Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1121
 2216. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Wydziale Komunikacji - ogłoszenie z dn. 24.02.2009 r.
  Wyświetleń: 1121
 2217. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR.6341.127.2015.AW - odwodnienie drogi powiatowej nr 1706 O w m. Szczedrzyk
  Wyświetleń: 1119
 2218. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Budownictwa - z dnia 15.09.2011 r.
  Wyświetleń: 1119
 2219. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o zakończeniu postępowania dowodowego OŚ.6341.48.2015.ZW - stawy Przywory
  Wyświetleń: 1118
 2220. Zawiadomienie Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w związku z budową ścieżki rowerowej wzdłuż DP 1703 gm. Łubniany
  Wyświetleń: 1117
 2221. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej publicznej ul. Nowej w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 1116
 2222. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2018 roku - II
  Wyświetleń: 1116
 2223. XXXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1116
 2224. Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.82.2015.BS o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla rozbudowy ul. Polnej w m.WINÓW
  Wyświetleń: 1115
 2225. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-57/10
  Wyświetleń: 1113
 2226. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Oś.6341.143.2015.BS - dot. ścieków przemysłowych z Fabryki KNAUF w Brzeziu
  Wyświetleń: 1113
 2227. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Zabudowa Lini Tech i zmiana sposobu użytkow. w zakładzie KEYE ALUMINIUM w Tułowicach
  Wyświetleń: 1113
 2228. Przebudowa skrzyżowania ul. Szkolnej i ul. Cmentarnej (droga gminna stary nr 2724006, nowy nr 1040030) z ul. Opolską (droga powiatowa nr 1763 Opole ? Komprachcice)
  Wyświetleń: 1113
 2229. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.53.2017.BS - oczyszczalnia ścieków w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 1112
 2230. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 102531 ul. Otok wraz z budową drogi gminnej ul. Otok w Dobrzeniu Małym
  Wyświetleń: 1112
 2231. Informacja Starosty Opolskiego w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego oraz ujawnienia danych ewidencji gruntów, budynków i lokali dla gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1110
 2232. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1763 na odcinku Chmielowice ? Osiny
  Wyświetleń: 1110
 2233. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Powiatu Opolskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Ozimek, Dębska Kuźnia, Tarnów Opolski, Prószków
  Wyświetleń: 1110
 2234. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.5.2012.BS
  Wyświetleń: 1108
 2235. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.106.2012.BS
  Wyświetleń: 1108
 2236. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa sieci napowietrznej 230/400 V dla budownictwa mieszkaniowego i zagrodowego w m. Góra, gmina Niemodlin
  Wyświetleń: 1108
 2237. Roczny program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 1107
 2238. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.88.2017.BS- studnia w Grabinie
  Wyświetleń: 1106
 2239. Zasady postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przy Starostwie Powiatowym w Opolu.
  Wyświetleń: 1106
 2240. Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ.6341.106.2015.BS - odwodnienie ul.Akacjowej w m. KĘPA
  Wyświetleń: 1105
 2241. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.170.2016.BS- odwodnienie wsi Folwark
  Wyświetleń: 1104
 2242. Zezwolenie kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego
  Wyświetleń: 1104
 2243. Informacja Starosty Opolskiego o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny uproszczonych planów urządzenia lasów w granicach gm. Murów
  Wyświetleń: 1103
 2244. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.127.2014.ZW - staw PORCELIT
  Wyświetleń: 1103
 2245. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.6.2012.BS
  Wyświetleń: 1102
 2246. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.161.2016.BSA - odwodnienie terenu stacji diagnostycznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1102
 2247. Lista kandydatów na 2 wolne stanowiska urzędnicze - Podinspektor w ZOZGiK.
  Wyświetleń: 1101
 2248. Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.47.2016.BS o wydaniiu decyzji stwierdzającej wygaszenie pozwolenia wodnoiprawnego OŚ.BSz.6223-3/09
  Wyświetleń: 1098
 2249. Wpisanie przedsiębiorcy do rejestru przedsiebiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
  Wyświetleń: 1098
 2250. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.142.2015.BS - odprowadzanie ścieków z oczyszczalni przy Szkole Podstawowej w Raszowej
  Wyświetleń: 1097
 2251. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej publicznej w miejscowości Turawa i Kotórz Mały
  Wyświetleń: 1097
 2252. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.117.2016.ZW - przebudowa rowu w rejonie ul. Północnej w Opolu
  Wyświetleń: 1094
 2253. VI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r. - protokół
  Wyświetleń: 1092
 2254. Ogłoszenie o naborze z dnia 8 luty 2019 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1091
 2255. XXXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1091
 2256. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.66.2017.BS - myjnia w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1089
 2257. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o - OŚ. 6341. 87. 2011. BS
  Wyświetleń: 1088
 2258. Obwieszczenie o wpływie wniosku - zmianę funkcji obiektu z budynku magazynowego na techniczno-magazynowy z wbudowaniem linii technologicznej anodowania i malowania
  Wyświetleń: 1087
 2259. Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej - budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ? ciśnieniowej z przykanalikami i zasilaniem energetycznym przepompowni, zlokalizowanych w miejscowości Domeck
  Wyświetleń: 1087
 2260. Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.28.2016.BS - zawiadomienie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego - rozbudowa drogi wojew. 457 Stare Siołkowice - Chróścice
  Wyświetleń: 1087
 2261. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
  Wyświetleń: 1086
 2262. Wydanie wtórnika znaków legalizacyjnych
  Wyświetleń: 1086
 2263. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.84.2015.ZW - staw zasilany z rowu R-H 4 Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 1085
 2264. Wydanie zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zstępczej
  Wyświetleń: 1084
 2265. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.60.2017.ZW - teren wypoczynku letniego Nowe Siołkowice
  Wyświetleń: 1083
 2266. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.147.2015.ZW - likwidacja 2 odcinków rowu B-R-2 w Biadaczu
  Wyświetleń: 1083
 2267. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.52.2017.ZW - przepust ul. Łubniańska DW461 Brynica
  Wyświetleń: 1082
 2268. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.54.2017.BS - ujęcie wody podziemnej w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 1082
 2269. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji uchylającej w całości decyzję Starosty Opolskiego z 16 sierpnia 2016 r. nr 9/ZRID/2016 (znak sprawy: WB.6744.10.10.2015.MB)
  Wyświetleń: 1082
 2270. XXVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1082
 2271. Budżet Powiatu Opolskiego na 2018 r.
  Wyświetleń: 1081
 2272. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.64.2016.ZW - przepust na Kanale Wydrowickim w ciągu drogi tymczasowej DW405 w Wydrowicach
  Wyświetleń: 1081
 2273. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie rozbudowy odcinka drogi gminnej ul. Górnej w Krzanowicach
  Wyświetleń: 1081
 2274. Ogłoszenie o naborze z dnia 27 marca 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Naczelnika w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1081
 2275. XXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r. - protokół
  Wyświetleń: 1081
 2276. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.22.2017.BS - odwodnienie części terenu Huty Jedlice
  Wyświetleń: 1080
 2277. XXXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1079
 2278. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.22.2016.ZW - przepust pod zjazdem ul. Ozimska Raszowa
  Wyświetleń: 1078
 2279. Protokół Nr VI/2011 z szóstej sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. wraz z załącznikiem.
  Wyświetleń: 1078
 2280. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.175.2016.ZW - stawy Roszkowice
  Wyświetleń: 1077
 2281. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej ul. Skośnej w miejscowości Zawada w gminie Turawa
  Wyświetleń: 1077
 2282. XXXI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1077
 2283. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy OŚ.6341.19.2016.ZW - stawy Chróścicki Młyn
  Wyświetleń: 1076
 2284. XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r. - protokół
  Wyświetleń: 1075
 2285. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.44.2015.ZW - wykonanie przepust pod zjazdem z DW 429 Ochodze
  Wyświetleń: 1072
 2286. Wpisanie wykładowcy do ewidencji wykładowców
  Wyświetleń: 1072
 2287. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.102.2016.ZW - staw Brynica
  Wyświetleń: 1071
 2288. Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej - budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz przepompowniami ścieków: PK-2, PK-6, PO-1, PO-2, PK-2, PK-6 w miejscowości Ochodze ? Komprachcice
  Wyświetleń: 1070
 2289. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.59.2017.ZW - przejście gazociągiem przez Prószkówkę i kanał Ochodzanki Domecko
  Wyświetleń: 1069
 2290. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.50.2017.BS - pobór wody dla boiska sportowego w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1068
 2291. Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ.6341.6.2016.BS - likwidacja studni nr 1 na ujęciu Młodnik, gm.Murów
  Wyświetleń: 1067
 2292. Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.16.2016.BS - informacja o wszczęciu postępowania w spr. pozwolenia wodnoprawnego dot. ujęcia wody w Turawie - Marszałkach
  Wyświetleń: 1067
 2293. XLIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - protokół V kadencja
  Wyświetleń: 1067
 2294. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawei zmiany warunków pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.78.2017.BS - Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
  Wyświetleń: 1066
 2295. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Referent w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie 31.07.2007 r..
  Wyświetleń: 1066
 2296. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.39.2016.BS - odwodnienie stacji paliw LOTOS w Zawadzie
  Wyświetleń: 1065
 2297. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.51.2016.BS - odwodnienie Zakładu Pprodukcyjnego MERCOR w Dobrzeniu Wlk.
  Wyświetleń: 1065
 2298. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.109.1.2015.ZW - stawy Sławice
  Wyświetleń: 1064
 2299. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.16.2017.ZW - przejście przyłączem wodociągowym pod Młynówką Karłowicką
  Wyświetleń: 1063
 2300. XVIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja – protokół
  Wyświetleń: 1063
 2301. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-18 /10
  Wyświetleń: 1062
 2302. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetowe państwa i budżetu Powiatu za I kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 1062
 2303. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.49.2017.ZW - wylot kanalizacji deszczowej Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1061
 2304. Dokonanie lub wykreślenie wpisu o zastawie rejestrowym
  Wyświetleń: 1059
 2305. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.49.2016.BS - odwodnienie Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. w Murowie
  Wyświetleń: 1059
 2306. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 lipca 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Naczelnika w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1058
 2307. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.43.2016.BS - odwodnienie terenu RSP Wydrowice
  Wyświetleń: 1057
 2308. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-76/10
  Wyświetleń: 1055
 2309. XXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r. - protokół
  Wyświetleń: 1055
 2310. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice
  Wyświetleń: 1052
 2311. XVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r. - protokół
  Wyświetleń: 1052
 2312. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.70.2017.ZW - przebudowa urządzeń wodnych oraz odwodnienie skrzyżowania DW 463 z ul. Dolną w Antoniowie
  Wyświetleń: 1049
 2313. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Powiatu Opolskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Popielów, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Turawa
  Wyświetleń: 1049
 2314. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia projektu "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Opolskiego na lata 2018-2020"
  Wyświetleń: 1049
 2315. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.8.2015.BS- odwodnienie parkingu w Osowcu przy drodze krajowej 45
  Wyświetleń: 1047
 2316. XIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r. - protokół
  Wyświetleń: 1047
 2317. XXXII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1047
 2318. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.148.2015.BS - likwidacja studni nr 1 ujęcia wody w Kurzniach
  Wyświetleń: 1046
 2319. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.1.2016.ZW - MEW Kolanowice
  Wyświetleń: 1046
 2320. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.96.25016.BS ujęcie wód podziemnych w Chróścicach
  Wyświetleń: 1044
 2321. Ogłoszenie o naborze z dnia 14 listopada 2018 roku na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezjii i Kartografii Starostawa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1044
 2322. XXXIV Nadzwyczajan Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.
  Wyświetleń: 1044
 2323. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.54.2016.ZW - deszczownia Skarbiszów rz. Krzywula (Dożyna)
  Wyświetleń: 1043
 2324. Ogłoszenie o naborze z dnia 13 listopada 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów - w wymiarze 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1043
 2325. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.111.2016.ZW - przełożenie, zarurowanie rowu Prószków ul. Sportowa
  Wyświetleń: 1040
 2326. Informacja o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku
  Wyświetleń: 1038
 2327. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -OŚR.6341.124.2015.MK - odwodnienie drogi powiatowej (ul. Brzeziny) w m. KRASIEJÓW
  Wyświetleń: 1037
 2328. Informacja Prezydenta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dot. odwodnienia drogi powiatowej ul. Szerokiej w m. Biadacz
  Wyświetleń: 1036
 2329. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia projektu "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2027"
  Wyświetleń: 1035
 2330. Program Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego na lata 2008 - 2011 z perspektywą do roku 2015
  Wyświetleń: 1035
 2331. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.62.2016 - pobór wód podziemnych w Liigociie Tułowickiej
  Wyświetleń: 1034
 2332. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetowe państwa i budżetu Powiatu za II kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 1034
 2333. Informacja Starosty Opolskiego w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego oraz ujawnienia danych ewidencji gruntów, budynków i lokali dla gminy Łubniany
  Wyświetleń: 1033
 2334. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.58.2017.ZW - odbudowa stawu Goszczowice
  Wyświetleń: 1032
 2335. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.61.2017.ZW - staw Roszkowice
  Wyświetleń: 1032
 2336. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.52.2016.ZW - przepust w Jełowej ul. Starodworcowa
  Wyświetleń: 1029
 2337. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR.6341.126.2015.AW - odwodnienie drogi powiatowej nr 1703 O w m. Masów
  Wyświetleń: 1029
 2338. Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg położonych na terenie Powiatu Opolskiego - II
  Wyświetleń: 1029
 2339. Wpisanie instruktora do ewidencji instruktorów
  Wyświetleń: 1028
 2340. Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
  Wyświetleń: 1027
 2341. Obwieszczenie o wydaniu decyzji obejmującą inwestycje drogową polegającą na rozbudowie drogi gminnej nr 102531 ul. Otok wraz z budową drogi gminnej ul. Otok w Dobrzeniu Małym
  Wyświetleń: 1026
 2342. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 09.11.2006 r.
  Wyświetleń: 1026
 2343. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.92.2016.BS - odwodnienie zakładu "Starpool" w Falmirowicach przy ul.Ozimskiej 6
  Wyświetleń: 1025
 2344. Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1025
 2345. Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem
  Wyświetleń: 1023
 2346. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.42.2016.ZW - odwodnienie ronda DW 459 Opole - Sławice
  Wyświetleń: 1023
 2347. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1023
 2348. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.65.2017.BS - likwidacja fragmentu rowu drogowego w Opolu
  Wyświetleń: 1022
 2349. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny o trzy podziemne zbiorniki w Piotrowej
  Wyświetleń: 1022
 2350. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.95.2016.BS - popłuczyny z SUW ujęcia Kobylno - Niwa
  Wyświetleń: 1021
 2351. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.32.2017.BS - ścieki przemysłowe BA GLASS POLAND Sp. z o.o. w Poznaniu - zakład: huta szkła w Jedlicach
  Wyświetleń: 1020
 2352. XI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r. - protokół
  Wyświetleń: 1020
 2353. Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych w zarejestrowanym pojeździe
  Wyświetleń: 1020
 2354. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice
  Wyświetleń: 1019
 2355. I Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1018
 2356. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.18.2017.BS - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 458 w m. Popielów
  Wyświetleń: 1018
 2357. XVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1017
 2358. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska - ogłoszenie z dnia 24.09.2008 r.
  Wyświetleń: 1017
 2359. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.166.2016.BS - ścieki przemysłowe z Parku techniczno - Innowacyjnego w Przyworach
  Wyświetleń: 1015
 2360. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, wskutek uchylenia decyzji nr 4/2012 z dnia 26.03.2012r.
  Wyświetleń: 1014
 2361. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare Siołkowice
  Wyświetleń: 1012
 2362. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.27.2016.BS- odwodnienie przebudowywanego skrzyżowania w Jołowej
  Wyświetleń: 1011
 2363. XXVII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1011
 2364. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.11.2012.ZW
  Wyświetleń: 1008
 2365. Ogłoszenie o naborze - II z dnia 18 lipca 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowo-Budżetowym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1008
 2366. IInformacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.66.2016.BS - ścieki przemysłowe z tartaku Stora Enso Woodd Products w Murowie
  Wyświetleń: 1006
 2367. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i odwodnieniu skrzyżowania dróg powiatowych oraz rozbudowie drogi w Magnuszowicach
  Wyświetleń: 1006
 2368. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.
  Wyświetleń: 1006
 2369. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.21.2017.BS - przebudowa skrzyżowania w Walidrogach
  Wyświetleń: 1001
 2370. Ogłoszenie o naborze z dnia 27 lutego 2018 r. na 2 wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 998
 2371. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.118.2016.BS - ścieki przemysłowe z Zakładu Rzeźnictwo, Wędliniarstwo Ryszard Mroczek w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 997
 2372. Ogłoszenie o naborze z dnia 10 grudnia 2018 r. na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Głównego księgowego w wymiarze 1 etat
  Wyświetleń: 997
 2373. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -OŚ.6341.61.2016.BS - odwodnienie stracji paliw przy ul. Stawowej w Przysieczy
  Wyświetleń: 996
 2374. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.80.2017.ZW - odwodnienie ul. Niemodlińskiej Opole - Żerkowice
  Wyświetleń: 996
 2375. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego zawiadamiające o uchyleniu decyzji Starosty Opolskiego z 29 stycznia 2016 r. na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej ul. Polnej w Winowie
  Wyświetleń: 996
 2376. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.99.2016.BS - pobór wód podziemnych dla komunalnego ujęcia wody w Kurzniach
  Wyświetleń: 993
 2377. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.148.2016.ZW - legalizacja stawu Brynica
  Wyświetleń: 992
 2378. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Zmiana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych ul. Broniewskiego, Chopina, Eichendorffa i Norwida wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 992
 2379. V sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 990
 2380. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.87.2015.ZW - pomost Zbiornik Turawa
  Wyświetleń: 989
 2381. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.121.2015.BS - przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 989
 2382. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego z dn. 09.03.2017 o wszczęciu na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 987
 2383. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów rosnacych przy linii kolejowej 132 relacji Bytom -Wrocław Główny
  Wyświetleń: 987
 2384. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.82.2017.ZW - odwodnienie odcinka DK46 Prądy
  Wyświetleń: 983
 2385. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.93.2016.BS - odwodnienie hali produkcyjnej w Falmirowicach
  Wyświetleń: 982
 2386. XIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r. - protokół
  Wyświetleń: 981
 2387. Ogłoszenie o naborze z dnia 12 lipca 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 980
 2388. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny - ogłoszenie z dn. 30.12.2008 r.
  Wyświetleń: 979
 2389. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2018 r.
  Wyświetleń: 978
 2390. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu postanowienia, o sprostowaniu oczywistej pomyłki w decyzji Starosty Opolskiego nr OŚ.6341.19.2016.ZW z dnia 09.06.2016 r.
  Wyświetleń: 976
 2391. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy OŚ.6341.48.2015.ZW - stawy w Przyworach
  Wyświetleń: 974
 2392. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.107.2016.BS - pobór wód dla Knauf Sp. z o.o. Fabryki w Brzeziu
  Wyświetleń: 973
 2393. XXVIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 970
 2394. Otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn. "Pierwsza pomoc" 2019
  Wyświetleń: 968
 2395. Informacja o wyniku naboru na kandydata na stanowisko Głównego Księgowego w Domu Pomocy Społecznej - ogłoszenie z dnia 03.06.2008 r.
  Wyświetleń: 963
 2396. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.19.2016.ZW - stawy Chróścicki Młyn
  Wyświetleń: 962
 2397. XXIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - protokół
  Wyświetleń: 962
 2398. Obwieszczenie Starosty nr OŚ.6341.56.2016.BS o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w ramach inwestycji "Rozbudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 961
 2399. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.55.2016.ZW - deszczownia Narok rz. Prószkówka
  Wyświetleń: 959
 2400. Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.31.2016.ZW - zawiadomienie o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego odwodnienie DK45 w m. Jełowa skrzyżowanie z Leśną i Nadleśną
  Wyświetleń: 959
 2401. XXX sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 959
 2402. "Usługa ochrony osób i mienia - ochrona fizyczna, monitoring i konwojowanie”
  Wyświetleń: 957
 2403. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie wraz z przebudową drogi powiatowej w Brynicy
  Wyświetleń: 957
 2404. Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.31.2016.ZW - postanowienie o sprostowaniu pomyki
  Wyświetleń: 957
 2405. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 rok
  Wyświetleń: 955
 2406. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.64.2015.ZW - przepust pod zjazdem ul. Powstańców Śl. Brynica
  Wyświetleń: 952
 2407. Informacja Urzędu Miasta Opola - OŚR.100.2016.KWS - odwodnienie ul.Klimasa w m. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 952
 2408. XXXI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 950
 2409. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.31.2017.BS - pobór wody dla MODERNHATCH SZTUDER & WOCKA Sp. z o.o. Sp. k.w Magnuszowicach
  Wyświetleń: 947
 2410. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Zmiana dec. nr 2/2012 rozbudowa odcinka drogi gminnej, ul. Pustki w Krasiejowie
  Wyświetleń: 947
 2411. Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego OŚ.6341.53.2016.BS - pobór wody Kurznie, Roszkowice w m.
  Wyświetleń: 946
 2412. XXXIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 946
 2413. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2018 roku w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 944
 2414. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.93.2017.BS - DW nr 461 ścieżka pieszo- rowerowa w Brynicy
  Wyświetleń: 942
 2415. V sesja Rady Powiatu Opolskiego - VI kadencja - protokoły z głosowań
  Wyświetleń: 942
 2416. XXXVI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 942
 2417. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.46.2016.BS - wykonanie studni chłonnej w m. BUKOWO
  Wyświetleń: 941
 2418. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2018 r.
  Wyświetleń: 939
 2419. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-102/10
  Wyświetleń: 938
 2420. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.145.2015.ZW - przejście przyłączem energetycznym pod rz. Białką Grodziec
  Wyświetleń: 936
 2421. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 maja 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Naczelnika w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 935
 2422. Wydanie zgody na nadanie numeru nadwozia, podwozia lub ramy
  Wyświetleń: 935
 2423. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza w 2018 r.
  Wyświetleń: 930
 2424. ARCHIWUM NAGRAŃ
  Wyświetleń: 927
 2425. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.57.2017.ZW - odbudowa stawu Skarbiszowice
  Wyświetleń: 925
 2426. Informacja Urzędu Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR.6341.91.2016.KWS- odwodnienie ul. Dworcowej w m.Lędziny
  Wyświetleń: 925
 2427. Budżet Powiatu Opolskiego na 2019 r.
  Wyświetleń: 923
 2428. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawneo OŚ.6341.58.2016.BS - odwodnienie ul. Słonecznej oraz ul. Stawowej w Prószkowie.
  Wyświetleń: 921
 2429. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.56.2017.ZW - odwodnienie ścieżki pieszo - rowerowej Komprachcice - Ochodze
  Wyświetleń: 921
 2430. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia, pojazdów oraz NNW kasjerów Powiatu Opolskiego w okresie 36 miesięcy od 2018 r. do 2021 r.
  Wyświetleń: 921
 2431. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące projektu budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.
  Wyświetleń: 913
 2432. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.80.2017.ZW - odwodnienie ul. Niemodlińskiej Opole - Żerkowice
  Wyświetleń: 907
 2433. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.72.2016.ZW - parking DP 1711 O Chrząstowice
  Wyświetleń: 904
 2434. Wykaz osób fizycznych, którym udzielono dotacji w 2017 r. na wymianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na paliwo ekologiczne
  Wyświetleń: 903
 2435. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Konduktorskiej 5b
  Wyświetleń: 901
 2436. II Ogłoszenie o naborze z dnia 22 czerwca 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 896
 2437. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej, tj. ul. Nowej w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 896
 2438. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.39.2017.BS pobór wody dla basenu LIPNO w Niemodlinie
  Wyświetleń: 894
 2439. Ogłoszenie o naborze z dnia 3 września 2019 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 893
 2440. Utworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dla obszaru powiatowego związanych z realizacją projektu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla województwa opolskiego”
  Wyświetleń: 881
 2441. Ogłoszenie o możliwości składania uwag i wniosków do projektu "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2016-2020" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2016-2020".
  Wyświetleń: 879
 2442. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.86.2017.BS
  Wyświetleń: 877
 2443. Informacja o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 877
 2444. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na na rozbudowie dróg gminnych ul. Cebuli i ul. Piaskowej w Chróścicach
  Wyświetleń: 877
 2445. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Wiatraki w miejscowości Popielów – droga gminna nr 1018390
  Wyświetleń: 873
 2446. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.1.2016.ZW - MEW Kolanowice
  Wyświetleń: 873
 2447. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie 2 lokali mieszkalnych położonych w Opolu w Brzegu
  Wyświetleń: 872
 2448. XXXII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 871
 2449. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2017 r.
  Wyświetleń: 867
 2450. XXXIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 867
 2451. Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych BDOT500 i GESUT dla gminy Prószków
  Wyświetleń: 860
 2452. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Popiełuszki 72
  Wyświetleń: 860
 2453. Kimak Krzysztof - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 859
 2454. Kontrole Zewnętrzne w 2017 roku
  Wyświetleń: 855
 2455. Ogłoszenie o naborze z dnia 29 listopada 2017 roku na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 852
 2456. Ochrona osób i mienia – ochrona fizyczna, monitoring i konwojowanie
  Wyświetleń: 848
 2457. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1702 w Brynicy
  Wyświetleń: 846
 2458. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinaka drogi gminnej ul. Sobieskiego w m. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 840
 2459. Obwieszczenie Starosty Opolskiego nr OŚ.6131.51.2018.EP z dn. 02.10.2018 r. o przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew
  Wyświetleń: 835
 2460. Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 834
 2461. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
  Wyświetleń: 833
 2462. VII sesja Rady Powiatu Opolskiego - VI kadencja - protokoły z głosowań
  Wyświetleń: 832
 2463. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia, pojazdów oraz NNW kasjerów Powiatu Opolskiego II
  Wyświetleń: 825
 2464. Ogłoszenie otwartego konursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2019 r. w zakresie: 1) świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej lub 2) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
  Wyświetleń: 824
 2465. Roczny program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 822
 2466. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 820
 2467. Informacja dla mieszkańców Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 820
 2468. Raport o stanie Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 817
 2469. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2018 roku
  Wyświetleń: 812
 2470. Ogloszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – Główny Ksiegowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku
  Wyświetleń: 811
 2471. Dostawa energii elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego oraz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 808
 2472. Ogłoszenie o naborze - II z dnia 2 kwietnia 2019 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowo-Budżetowym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 808
 2473. XXXIV sesja Rady Powiatu Opolskiego -V kadencja
  Wyświetleń: 808
 2474. NPP - konkurs 2020
  Wyświetleń: 806
 2475. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetowe państwa i budżetu Powiatu za III kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 803
 2476. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o możliwości zapoznania się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie "Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i strefy miasta Opola..."
  Wyświetleń: 797
 2477. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Piotrkowskiej 2
  Wyświetleń: 796
 2478. IV sesja Rady Powiatu Opolskiego - VI kadencja - protokoły z głosowań
  Wyświetleń: 793
 2479. Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg położonych na terenie Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 793
 2480. Informacja Starosty Opolskiego w sprawie przyjęcia operatu opisowo - kartograficznego oraz ujawnienia danych ewidencji gruntów bydynków i lokali dla gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 788
 2481. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.95.2017.BS - odwodnienie stacji paliw w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 786
 2482. Ogłoszenie o konkursie na nieurzędnicze stanowisko pracy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej z dn 27 września 2018 r
  Wyświetleń: 780
 2483. XXXVII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 780
 2484. XXXVI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 778
 2485. Dostawa energii elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego oraz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 776
 2486. Informacja o działanich podejmowanych wobec Starosty przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2017 r
  Wyświetleń: 775
 2487. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 kwietnia 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu I
  Wyświetleń: 773
 2488. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Kościuszki w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 772
 2489. Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu
  Wyświetleń: 771
 2490. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1703 na trasie: Kępa, Luboszyce, Biadacz, Masów, Łubniany
  Wyświetleń: 769
 2491. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej, tj. ul. Nowej w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 765
 2492. Petycje 2019
  Wyświetleń: 762
 2493. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1703 na trasie Kępa, Luboszyce, Biadacz, Masów i Łubniany
  Wyświetleń: 755
 2494. Sprawozdania finansowe Starostwa Powiatowego w Opolu i jednostek organizacyjnych powiatu
  Wyświetleń: 754
 2495. Terminy narad koordynacyjnych w 2019 roku
  Wyświetleń: 751
 2496. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.83/2017.BS
  Wyświetleń: 748
 2497. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.79.2017.ZW - przepust w Jełowej ul. Młyńska
  Wyświetleń: 746
 2498. Ogłoszenie o naborze z dnia 19 lipca 2019 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 745
 2499. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w spr. Konsultacji dot. rozkładu godzin pracy aptek w 2019 r.
  Wyświetleń: 739
 2500. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 738
 2501. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej i udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu opolskiego w 2019 roku
  Wyświetleń: 737
 2502. Ogłoszenie o naborze z dnia 30 września 2019 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowo-Budżetowym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 730
 2503. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2019 r. - miejscowości: Popielów, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Turawa
  Wyświetleń: 729
 2504. Ogłoszenie o naborze z dnia 8 października 2019 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 727
 2505. Informacja o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 724
 2506. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.67.2015.BS - przejścia kanalizacją pod rz. Sucha i młynówka w m. Dębie
  Wyświetleń: 722
 2507. Jednostki nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego
  Wyświetleń: 714
 2508. Plan zamówień publicznych na 2019 rok
  Wyświetleń: 709
 2509. Ogłoszenie o naborze z dn 27 września 2018 r. na wolne urzędnicze stanowisko pracy - głównego księgowego w wymiarze 1 etat
  Wyświetleń: 705
 2510. Tarnów Opolski - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia
  Wyświetleń: 701
 2511. Utworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dla obszaru powiatowego związanych z realizacją projektu pn. "....." - dotyczy zadań realizowanych dla powiatów krapkowickiego, opolskiego, strzeleckiego
  Wyświetleń: 701
 2512. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetowe państwa i budżetu Powiatu za IV kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 700
 2513. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.144.2016.BS - odwodnienia terenu Przedszkola w Zimnicach Wielkich
  Wyświetleń: 699
 2514. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Górki
  Wyświetleń: 697
 2515. Usługa ochrony budynków i mienia, stanowiących własność Skarbu Państwa w zespole dworsko parkowym w Karczowie
  Wyświetleń: 691
 2516. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.85.2017.ZW - przepust w Kępie ul. Łąkowa
  Wyświetleń: 689
 2517. Dąbrowa - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia
  Wyświetleń: 688
 2518. Niemodlin - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia
  Wyświetleń: 688
 2519. „Remont dachu budynku głównego szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31”
  Wyświetleń: 687
 2520. Chrząstowice - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia
  Wyświetleń: 684
 2521. Ogłoszenie o naborze z dnia 16 kwietnia 2019 r. na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 683
 2522. Tułowice - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia
  Wyświetleń: 683
 2523. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia OŚ.613.37.2018.JZ o nadaniu rygoru PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu na usunięcie drzew usytuowanych przy linii kolejowej nr 301 relacji Opole Główne – Namysłów
  Wyświetleń: 680
 2524. Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 30 osób na terenie Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 680
 2525. Ogłoszenie o naborze z dnia 30 kwietnia 2019 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 679
 2526. Korniak Marek - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 677
 2527. Petycja Szulc-Efekt sp z o.o.
  Wyświetleń: 676
 2528. Ogłoszenie II o naborze z dnia 20 sierpnia 2019 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowo-Budżetowym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 665
 2529. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2017
  Wyświetleń: 661
 2530. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
  Wyświetleń: 658
 2531. Obwieszczenie o wyadaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1703 O w miejscowościach Kępa, Luboszyce, Biadacz, Masów i Łubniany
  Wyświetleń: 653
 2532. Turawa - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia
  Wyświetleń: 653
 2533. Ogłoszenie o II naborze wniosków w 2018 r. o przyznanie dotacji celowych dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji i zanieczyszczeń do powietrza
  Wyświetleń: 651
 2534. Ogłoszenie II o naborze z dnia 23 sierpnia 2019 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 650
 2535. Ogłoszenie o naborze z dnia 10 maja 2019 r. na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 646
 2536. Ogłoszenie o naborze z dnia 11 lutego 2020 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 642
 2537. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na 2019 r.
  Wyświetleń: 642
 2538. Budżet Powiatu Opolskiego 2020
  Wyświetleń: 641
 2539. Łubniany - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia
  Wyświetleń: 641
 2540. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej, ul. Leszczynowej w miejscowości Miedziana
  Wyświetleń: 641
 2541. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu z dn. 1 października 2018 r.
  Wyświetleń: 638
 2542. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku
  Wyświetleń: 638
 2543. Zarządzenie Nr OR.120.43.2018 Starosty Opolskiego z dn. 27.11.2018 r. w spr. utworzenia Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)
  Wyświetleń: 637
 2544. Obwieszzenie o wszczeciu postępowania w w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej ul. Dworcowej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 627
 2545. Ogłoszenie o naborze z dnia 22 czerwca 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 624
 2546. Zawiadomienie Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dot. budowy ście3żki rowerowej wzdłuż DP 1702
  Wyświetleń: 624
 2547. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 623
 2548. III sesja Rady Powiatu Opolskiego VI kadencja - protokół
  Wyświetleń: 621
 2549. XLIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 620
 2550. Ogłoszenie o naborze z dnia 06 czerwca 2019 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowo-Budżetowym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 617
 2551. Obwieszczenie Starosty Opolskiego nr  OŚ.6131.51.2018.EP z dnia 30.10.2018 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew usytuowanych przy linii kolejowej nr 132 relacji Bytom - Wrocław Główny
  Wyświetleń: 615
 2552. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 612
 2553. Ogłoszenie I o naborze z dnia 20 sierpnia 2019 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowo-Budżetowym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 612
 2554. Ozimek - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia
  Wyświetleń: 611
 2555. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.87.2017.ZW - nabrzeże na stawie Hutnik Tułowice
  Wyświetleń: 603
 2556. Popielów - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia
  Wyświetleń: 601
 2557. Prószków - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia
  Wyświetleń: 600
 2558. Zarządzenie Nr OR.120.14.2018 Starosty Opolskiego z dn. 27.02.2018 r. w spr. utworzenia Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500) dla gmin Chrząstowice, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Turawa oraz Miasta Prószków
  Wyświetleń: 590
 2559. Ogłoszenie o naborze z dnia 06 czerwca 2019 r. na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 586
 2560. Ogłoszenie o naborze z dnia 21 czerwca 2019 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 586
 2561. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetowe państwa i budżetu Powiatu za I kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 585
 2562. Murów - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia
  Wyświetleń: 583
 2563. II sesja Rady Powiatu Opolskiego - VI kadencja
  Wyświetleń: 581
 2564. XLI Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 581
 2565. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.81.2017.BS
  Wyświetleń: 575
 2566. Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starosty przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2018 r
  Wyświetleń: 573
 2567. XLIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 571
 2568. 2020
  Wyświetleń: 562
 2569. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Wiatraki w miejscowości Popielów – droga gminna nr 1018390
  Wyświetleń: 562
 2570. Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla miasta i gminy Niemodlin i Tułowice oraz gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 561
 2571. Ogłoszenie o naborze z dnia 10 lipca 2019 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 559
 2572. XXXVII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 554
 2573. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 rok
  Wyświetleń: 553
 2574. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. za 2017 r.
  Wyświetleń: 550
 2575. Koźlik Krzysztof - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 549
 2576. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Psychologiczno-Pedagogicznej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 546
 2577. Ogłoszenie o naborze z dnia 8 stycznia 2020 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 543
 2578. XLII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 542
 2579. Ogłoszenie I o naborze z dnia 23 sierpnia 2019 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 541
 2580. Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu dla urzędów gmin i miast z terenu powiatu opolskiego
  Wyświetleń: 539
 2581. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.
  Wyświetleń: 536
 2582. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.94.2016.BS - ujęcie wody w Chróścinach
  Wyświetleń: 530
 2583. Komprachcice - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia
  Wyświetleń: 528
 2584. Kontrole Zewnętrzne w 2018 roku
  Wyświetleń: 521
 2585. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetowe państwa i budżetu Powiatu za II kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 518
 2586. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetowe państwa i budżetu Powiatu za III kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 517
 2587. Lawa Rudolf - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 517
 2588. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej, ul. Leszczynowej w miejscowości Miedziana
  Wyświetleń: 517
 2589. Ogłoszenie o naborze z dnia 5 lipiec 2019 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 511
 2590. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
  Wyświetleń: 508
 2591. XXXIX Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 508
 2592. Ogłoszenie o naborze z dn. 07.02.2019 r. na wolne nieurzędnicze stanowisko pracy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w wymiarze 3,0 etatów
  Wyświetleń: 504
 2593. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęściu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1702 O
  Wyświetleń: 501
 2594. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu mieszk. nr 514 położonego w Opolu przy ul. Piotrkowskiej 2
  Wyświetleń: 501
 2595. Utworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dla obszaru powiatowego związanych z realizacją projektu pn. «e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla województwa opolskiego»
  Wyświetleń: 498
 2596. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza w 2019 r.
  Wyświetleń: 496
 2597. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 493
 2598. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinaka drogi gminnej ul. Sobieskiego w m. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 486
 2599. Ogłoszenie o naborze z dnia 2 sierpnia 2019 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 484
 2600. XLII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 484
 2601. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące projektu budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2019
  Wyświetleń: 480
 2602. XLIV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 478
 2603. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2019 roku
  Wyświetleń: 477
 2604. Ogłoszenie o naborze z dnia 27 stycznia 2020 r. na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 477
 2605. I sesja Rady Powiatu Opolskiego - VI kadencja
  Wyświetleń: 475
 2606. Wykaz udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Opolskiemu i jego jednostkom za 2018r
  Wyświetleń: 473
 2607. Rynkiewicz Mirosław - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 465
 2608. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej, ul. Leszczynowej w miejscowości Miedziana
  Wyświetleń: 464
 2609. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetowe państwa i budżetu Powiatu za IV kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 461
 2610. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Korfantego w miejscowości Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 460
 2611. Utworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dla obszaru powiatowego związanych z realizacją projektu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla województwa opolskiego” – Powiat Brzeski
  Wyświetleń: 459
 2612. Wolny Beata - Radna Powiatu
  Wyświetleń: 458
 2613. Ogłoszenie o naborze z dnia 8 lipca 2019 r. na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 457
 2614. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2019 r.
  Wyświetleń: 455
 2615. Łysy-Cichon Irena - Radna Powiatu
  Wyświetleń: 455
 2616. XLV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 451
 2617. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1703 - Kępa, Luboszyce, Biadacz, Masów, Łubniany
  Wyświetleń: 449
 2618. VIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - VI kadencja - protokoły z głosowań
  Wyświetleń: 443
 2619. XL sesja Rady Powiatu Op