Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93906610120000000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1040419435082200138622968921012618714792264810586821487174101637
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
140271138185163940156433155593125158779038619911497410560210384994244
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
861428472411855385808114872113837116163114471115599155198140713145622
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
420145142949720515274722843241586895771967936755038299678758
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000004218285734626046339501974507040862
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 141534
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 95246
 3. Nabór
  Wyświetleń: 68496
 4. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 29767
 5. Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 25850
 6. Pracownicy
  Wyświetleń: 25398
 7. Nabór - jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 22595
 8. Prace Rady Powiatu
  Wyświetleń: 22091
 9. Radni Powiatu
  Wyświetleń: 21690
 10. 2018
  Wyświetleń: 19787
 11. Wydział Budownictwa
  Wyświetleń: 19654
 12. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 18810
 13. Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 18565
 14. 2016
  Wyświetleń: 18548
 15. Ogłoszenia Wydziału Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 17684
 16. Wydział Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 17443
 17. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim
  Wyświetleń: 17079
 18. 2019
  Wyświetleń: 16889
 19. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
  Wyświetleń: 16325
 20. 2017
  Wyświetleń: 15940
 21. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 15917
 22. Inne
  Wyświetleń: 15790
 23. Inne osoby
  Wyświetleń: 13514
 24. Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 11980
 25. Wykaz Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 11816
 26. Strategie i Programy
  Wyświetleń: 11632
 27. Budżet Powiatu Opolskiego 2013
  Wyświetleń: 11317
 28. Umorzenia
  Wyświetleń: 10781
 29. Budżet Powiatu Opolskiego 2014
  Wyświetleń: 10433
 30. Budżet Powiatu Opolskiego 2016
  Wyświetleń: 10387
 31. Budżet Powiatu Opolskiego 2012
  Wyświetleń: 10386
 32. Dom Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 10055
 33. Informacja o Stanie Mienia Powiatu
  Wyświetleń: 9944
 34. Budżet Powiatu Opolskiego 2015
  Wyświetleń: 9752
 35. Nabór na stanowiska kierownicze jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 9613
 36. WYDZIAŁY STAROSTWA POWIATOWEGO W OPOLU
  Wyświetleń: 9100
 37. Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 8855
 38. NPP - konkurs 2017
  Wyświetleń: 8112
 39. Osoby Upoważnione Do Wydawania Decyzji
  Wyświetleń: 7599
 40. Uchwały Rady
  Wyświetleń: 7425
 41. 2015
  Wyświetleń: 7225
 42. Budżet Powiatu Opolskiego 2017
  Wyświetleń: 7108
 43. NPP - konkurs 2016
  Wyświetleń: 7073
 44. Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów/wychowanków
  Wyświetleń: 7055
 45. Edukacja prawna
  Wyświetleń: 6955
 46. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6946
 47. Załatwianie Spraw
  Wyświetleń: 6924
 48. Zespół Szkół w Ozimku
  Wyświetleń: 6738
 49. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 6736
 50. Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 6471
 51. INFORMACJA OGÓLNA - Starostwo Powiatowe w Opolu
  Wyświetleń: 6240
 52. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 6204
 53. Wzory formularzy oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 6170
 54. Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 6162
 55. Zespół Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 6002
 56. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie
  Wyświetleń: 5927
 57. Kompetencje Rady Powiatu
  Wyświetleń: 5887
 58. Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych, sieci i budynków stacji transformatorowych 2015
  Wyświetleń: 5831
 59. 2017
  Wyświetleń: 5737
 60. Kontrole Zewnętrzne
  Wyświetleń: 5687
 61. Skład Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 5654
 62. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5641
 63. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 5523
 64. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Opolu.
  Wyświetleń: 5509
 65. Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych
  Wyświetleń: 5499
 66. Statut Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 5434
 67. Adres BIP Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 5401
 68. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 5389
 69. Wykaz przedmiotów znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych
  Wyświetleń: 5348
 70. 2016
  Wyświetleń: 5295
 71. Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2016
  Wyświetleń: 5284
 72. REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA
  Wyświetleń: 5247
 73. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5210
 74. Warzecha Stefan - Przewodniczący Rady Powiatu
  Wyświetleń: 5206
 75. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy
  Wyświetleń: 5205
 76. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 5181
 77. Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
  Wyświetleń: 5163
 78. Ogłoszenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Op
  Wyświetleń: 5140
 79. Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym w Opolu
  Wyświetleń: 5032
 80. Uchwała Rady Powiatu Opolskiego w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego.
  Wyświetleń: 4914
 81. Kompetencje i skład komisji rady powiatu
  Wyświetleń: 4841
 82. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 4814
 83. Skład Rady Powiatu
  Wyświetleń: 4810
 84. Podstawowe informacje
  Wyświetleń: 4768
 85. Regulamin naboru na wolne stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 4754
 86. Dotacje udzielone
  Wyświetleń: 4734
 87. Zasady i tryb udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  Wyświetleń: 4657
 88. Ogłoszenie o naborze wniosków
  Wyświetleń: 4647
 89. Gaida Ingryda - Dyrektor Domu Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 4545
 90. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 4510
 91. System informacji dla pasażera
  Wyświetleń: 4501
 92. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4492
 93. Budżet Powiatu Opolskiego 2011
  Wyświetleń: 4482
 94. Inne akty prawne
  Wyświetleń: 4474
 95. EKOPORTAL - Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 4459
 96. Adres BIP Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu
  Wyświetleń: 4455
 97. Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2015
  Wyświetleń: 4450
 98. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Łubniany wraz z modernizacją i założeniem szczegółowej osnowy geodezyjnej II
  Wyświetleń: 4411
 99. Ogłoszenia o naborze wniosków - wymiana kotłów C.O.
  Wyświetleń: 4349
 100. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w Chróścicach
  Wyświetleń: 4335
 101. Zakres i uprawnieni NPP
  Wyświetleń: 4312
 102. Uprawnieni do NPP
  Wyświetleń: 4307
 103. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Ozimku
  Wyświetleń: 4296
 104. Budżet Powiatu Opolskiego 2010
  Wyświetleń: 4271
 105. Budżet Powiatu Opolskiego 2009
  Wyświetleń: 4243
 106. Ogłoszenia Wydziału Komunikacji
  Wyświetleń: 4193
 107. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2008
  Wyświetleń: 4175
 108. Informacje o powiecie
  Wyświetleń: 4158
 109. Kompetencje Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 4136
 110. 2014
  Wyświetleń: 4070
 111. Budżet Powiatu Opolskiego 2008
  Wyświetleń: 4053
 112. Informacja za rok budżetowy 2005
  Wyświetleń: 4041
 113. Budżet Powiatu Opolskiego 2007
  Wyświetleń: 4023
 114. Petycje 2015
  Wyświetleń: 3998
 115. Informacja o stanie mienia Powiatu Opolskiego oraz sposobie jego zagospodarowania za okres od 16.10.2005r do 15.10.2006r
  Wyświetleń: 3985
 116. Hałenda Anna - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3976
 117. Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym całodobowym pojazdów usuniętych z dróg położonych na terenie Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 3964
 118. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2013.
  Wyświetleń: 3955
 119. Otwarty Konkurs Ofert 2010r.
  Wyświetleń: 3938
 120. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3917
 121. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3911
 122. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 3898
 123. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2012.
  Wyświetleń: 3879
 124. Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 3856
 125. Budżet Powiatu Opolskiego 2006
  Wyświetleń: 3854
 126. NPP - konkurs 2018
  Wyświetleń: 3837
 127. Konsultacje społeczne dla mieszkańców Powiatu Opolskiego w sprawie zmiany granic Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 3835
 128. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.123.2016.ZW - stawy Zenon Gospodarstwo Rybackie Niemodlin
  Wyświetleń: 3818
 129. Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2014.
  Wyświetleń: 3790
 130. Lebiedzińska Irena - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu
  Wyświetleń: 3762
 131. Pietruszka Leonard - były Radny Powiatu
  Wyświetleń: 3760
 132. Otwarty Konkurs Ofert 2014
  Wyświetleń: 3757
 133. Kultura - 2006
  Wyświetleń: 3746
 134. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.100.2017.ZW - przepust Karczów ul. Leśna
  Wyświetleń: 3742
 135. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2007
  Wyświetleń: 3741
 136. Przybylska Beata - była Naczelnik Wydziału Budownictwa
  Wyświetleń: 3732
 137. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty 2016
  Wyświetleń: 3719
 138. Powiatowa Komisja Wyborcza w Opolu
  Wyświetleń: 3719
 139. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3716
 140. Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2017
  Wyświetleń: 3711
 141. Juros Teresa - była Radna Powiatu
  Wyświetleń: 3687
 142. Zadania powiatu
  Wyświetleń: 3681
 143. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2010.
  Wyświetleń: 3678
 144. Wołoszyn Marcin - Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji
  Wyświetleń: 3664
 145. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2011.
  Wyświetleń: 3643
 146. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3620
 147. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2018 r. w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 3618
 148. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 3617
 149. Bocianowski Marek - Nadleśniczy Nadleśnictwa Prószków
  Wyświetleń: 3609
 150. Gabriel Adriana - Inspektor, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
  Wyświetleń: 3601
 151. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 3601
 152. Uchwały Rady Powiatu Opolskiego - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 3601
 153. Lakwa Henryk - Przewodniczący Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 3591
 154. INFORMACJA OGÓLNA - Samorząd Powiatowy
  Wyświetleń: 3589
 155. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty 2017
  Wyświetleń: 3566
 156. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2009
  Wyświetleń: 3552
 157. Informacja Starosty Opolskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i bydynków dla gminy Chrząstowice
  Wyświetleń: 3548
 158. Powiatowa Komisja Wyborcza w Opolu
  Wyświetleń: 3513
 159. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 3511
 160. Ogłoszenie o naborze z dnia 28 sierpnia 2018 r. na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 3494
 161. Powiatowa Komisja Wyborcza w Opolu
  Wyświetleń: 3468
 162. XV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r. - protokół
  Wyświetleń: 3458
 163. Warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
  Wyświetleń: 3452
 164. Paszko Dorota - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ozimku
  Wyświetleń: 3430
 165. Przebudowa części holu na pomieszczenie biurowe na parterze budynku biurowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, działka nr 13/7 k.m. 53
  Wyświetleń: 3420
 166. Bak Paweł - Nadleśniczy Nadleśnictwa Brzeg
  Wyświetleń: 3409
 167. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozimku
  Wyświetleń: 3407
 168. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 19 września 2006 r.
  Wyświetleń: 3386
 169. Łotarewicz Anna - Inspektor, Wydział Budownictwa
  Wyświetleń: 3365
 170. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi powiatowej w miejscowości Krasiejów, ul. Spóracka
  Wyświetleń: 3353
 171. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 3350
 172. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 3333
 173. Konachiewicz Mariola - Skarbnik Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 3326
 174. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1 informacja o realizacji projektu
  Wyświetleń: 3292
 175. Udzielone dotacje w roku 2017
  Wyświetleń: 3290
 176. Zamiara Grzegorz - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, były pracownik
  Wyświetleń: 3282
 177. Budżet Powiatu Opolskiego na 2017 r.
  Wyświetleń: 3280
 178. Kazin Marzena - Sekretarz Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 3277
 179. Zalas Dariusz - Inspektor, Wydział Komunikacji, były pracownik
  Wyświetleń: 3268
 180. Opinia prawna na temat złożonego przez Prezydenta Miasta Opola pisma (wniosku) o dokonanie zmiany granic Miasta Opola oraz gmin sąsiednich
  Wyświetleń: 3230
 181. Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu I
  Wyświetleń: 3224
 182. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
  Wyświetleń: 3206
 183. Edukacja prawna - wydział ochrony środowiska
  Wyświetleń: 3204
 184. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
  Wyświetleń: 3164
 185. „Remont dachu budynku przy ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej wraz z oświetleniem” – remont dachu
  Wyświetleń: 3149
 186. Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
  Wyświetleń: 3141
 187. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.4.2017.BS - studnia w Przysieczy
  Wyświetleń: 3131
 188. Uchwały Rady Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 3121
 189. Olczyk Lech - były Nadleśniczy Nadleśnictwa Prószków
  Wyświetleń: 3106
 190. Stelmach Sybilla -była Członek Zarządu
  Wyświetleń: 3101
 191. XLI Nadzywczajna sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 3101
 192. Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 3092
 193. Ogłoszenie o naborze z dnia 17 marca 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - referenta w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 3084
 194. Dzwonnik Zdzisław - Nadleśniczy Nadleśnictwa Opole
  Wyświetleń: 3080
 195. Kubów Przemysław - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 3074
 196. Ciupek Elżbieta - była Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 3072
 197. Plan zamówień publicznych na 2017 rok
  Wyświetleń: 3066
 198. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2016 r. w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 3063
 199. Edukacja prawna - wydział edukacji i spraw społecznych
  Wyświetleń: 3053
 200. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2017 roku
  Wyświetleń: 3047
 201. Bojkowski Ryszard - Nadleśniczy Nadleśnictwa Tułowice
  Wyświetleń: 3039
 202. Oferty na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 3029
 203. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jednostki poradnictwa specjalistycznego w 2019 r.
  Wyświetleń: 2977
 204. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 2975
 205. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 r. w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 2964
 206. Prawa jazdy
  Wyświetleń: 2964
 207. Rejnhardt Iwona - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 2963
 208. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.151.2016.BS - pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego w Tułowicach
  Wyświetleń: 2959
 209. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.137.2016.BS - stacja paliw w Ozimku przy ul. Kolejowej 5.
  Wyświetleń: 2952
 210. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.37.2017.BS - ujęcie wody w Chrząstowicach
  Wyświetleń: 2952
 211. Gryc Antoni - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2949
 212. Informacja Starosty Opolskiego w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego oraz założenia ewidencji bydynkow i lokali
  Wyświetleń: 2935
 213. Sobera Marta - była Dyrektor Zespołu Szkół w Chróścinie
  Wyświetleń: 2932
 214. Cebula Krzysztof - były Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2926
 215. Ogłoszenie o naborze z dnia 1 grudnia 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2920
 216. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 2907
 217. Wysdak Krzysztof - Członek Zarządu
  Wyświetleń: 2903
 218. Wojtasik Helena - Radna Powiatu
  Wyświetleń: 2875
 219. Parfimczyk Marek - były Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2869
 220. Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 2863
 221. Zaświadczenie na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy
  Wyświetleń: 2856
 222. XXIX sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 2853
 223. Obieszczenie o wszczeciu postepowania w sprawie zmiany decyzji na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej Brzezie – Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2847
 224. XXXVIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 2843
 225. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.105.2017.ZW - odwodnienie wewnętrznej drogi gminnej w m. Wydrowice
  Wyświetleń: 2832
 226. 2019
  Wyświetleń: 2826
 227. Bigas Dariusz - Dyrektor Zespołu Szkół w Ozimku
  Wyświetleń: 2815
 228. Mohlek Rudolf - były Członek Zarządu
  Wyświetleń: 2810
 229. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 września 2018 r. na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2806
 230. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.150.2016.BS - miejsca postojowe na ul. Kamiennej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 2799
 231. Rek Patrycja - Referent, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2796
 232. Wodausz Henryk - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2793
 233. Zaproszenie PKP S.A. oddz. gosp. nier. we Wrocławiu do rokowań na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Opolu przy ul. Kolejowej 1A
  Wyświetleń: 2789
 234. Bartosiewicz Maria - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii, były pracownik
  Wyświetleń: 2776
 235. Wittek Monika - była Radna Powiatu
  Wyświetleń: 2771
 236. Jędrychowski Krzysztof - Przewodniczący Narad Koordynacyjnych, były pracownik
  Wyświetleń: 2768
 237. Wolny - Miksa Anna - była Radna Powiatu
  Wyświetleń: 2767
 238. Duda Antoni - były Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu
  Wyświetleń: 2761
 239. Płoszaj Leonarda - Członek Zarządu
  Wyświetleń: 2761
 240. Edukacja prawna - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku
  Wyświetleń: 2749
 241. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  Wyświetleń: 2738
 242. Sobera Danuta - była Dyrektor Zespołu Szkół w Prószkowie
  Wyświetleń: 2735
 243. Edukacja prawna - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2733
 244. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu
  Wyświetleń: 2733
 245. Dziubałtowski Tadeusz - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
  Wyświetleń: 2727
 246. Adres BIP Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 2704
 247. Kania Jakub - Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2704
 248. Wenzel-Borkowska Edyta - Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 2702
 249. Otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn. "Pierwsza pomoc" 2017
  Wyświetleń: 2699
 250. Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31
  Wyświetleń: 2698
 251. Urbacka Tomasz - Referent, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2686
 252. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na 2018 r.
  Wyświetleń: 2684
 253. Krzesiński Jan - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2663
 254. Jędrzejczyk Jolanta - była Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy Opolskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ORDIM w Suchym Borze
  Wyświetleń: 2659
 255. Kupka Anna - Podinspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2657
 256. Kodeks etyczny pracowników Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2650
 257. Unieważnienie otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 r. w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 2649
 258. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 28 września 2010 r.
  Wyświetleń: 2648
 259. XXXIX Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 2644
 260. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na na rozbudowie drogi gminnej, tj. ul. Nowej w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 2638
 261. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.90.2017.ZW - przebudowa bitumicznej drogi leśnej Turawa - Osowiec
  Wyświetleń: 2636
 262. Klimek Marek - Podinspektor, Wydział Komunikacji, były pracownik
  Wyświetleń: 2621
 263. Pakos Stanisław - były Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 2620
 264. Bartków Łukasz - Inspektor w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 2618
 265. Edukacja prawna - wydział komunikacji
  Wyświetleń: 2602
 266. Jaroszek Józef - były Nadleśniczy Nadleśnictwa Brzeg
  Wyświetleń: 2590
 267. XXVI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 2590
 268. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2016-2020 z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2589
 269. Danel Lucyna - była Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 2583
 270. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 16.10.2008 r. do 15.10.2009 r.
  Wyświetleń: 2580
 271. Feliks-Wiercimok Danuta - Podinspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2577
 272. Kontrole Zewnętrzne w 2012 roku
  Wyświetleń: 2575
 273. Zespół Szkół w Ozimku
  Wyświetleń: 2575
 274. Górski Kazimierz - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2556
 275. Strzałkowski Tomasz - były Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2547
 276. Grodziecka-Makulska Agnieszka - była Radna Powiatu
  Wyświetleń: 2540
 277. Orszulak Andrzej - Inspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2528
 278. XXX sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 2527
 279. Wyniki wyborów do Rady Powiatu Opolskiego.
  Wyświetleń: 2523
 280. Krawczyk Kazimierz - byly Naczelnik Wydziału Budownictwa
  Wyświetleń: 2520
 281. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2520
 282. Rejestracja
  Wyświetleń: 2488
 283. Cichos Krystian - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2465
 284. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.147.2016.ZW - przepust Grodziec
  Wyświetleń: 2452
 285. Statystyka zdawalności
  Wyświetleń: 2450
 286. Gabor Tomasz - były Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2447
 287. Terminy narad koordynacyjnych w roku 2017
  Wyświetleń: 2446
 288. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.6.2017.BS - Pawilon DINO w m.Antoniów
  Wyświetleń: 2445
 289. Franiczek Agnieszka - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 2444
 290. Realizowane projekty
  Wyświetleń: 2442
 291. XLV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 2438
 292. Edukacja prawna - wydział geodezji i kartografii
  Wyświetleń: 2436
 293. Kotońska Zofia - były Członek Zarządu
  Wyświetleń: 2436
 294. Dom Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 2431
 295. Dzieszkowski Waldemar - Dyrektor Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 2430
 296. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty 2018
  Wyświetleń: 2429
 297. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 rok
  Wyświetleń: 2422
 298. Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej dla budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29
  Wyświetleń: 2421
 299. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2015 roku
  Wyświetleń: 2417
 300. Figura Roman - Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 2415
 301. Edukacja prawna - wydział budownictwa
  Wyświetleń: 2414
 302. Kukula Dominika - Referent w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 2403
 303. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie
  Wyświetleń: 2388
 304. NPP - konkurs 2019
  Wyświetleń: 2385
 305. Soworka (Dusza) Aleksandra - Młodszy referent w Wydziale Geodezji i Kartografii, były pracownik
  Wyświetleń: 2381
 306. Akty Prawa Miejscowego - Uchwały Zarządu Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 2378
 307. Sicińska Barbara - Inspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2377
 308. Rajczyk Małgorzata - Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
  Wyświetleń: 2374
 309. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2373
 310. Raida Anna - była Radna Powiatu
  Wyświetleń: 2370
 311. Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
  Wyświetleń: 2367
 312. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
  Wyświetleń: 2345
 313. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 kwietnia 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu II
  Wyświetleń: 2344
 314. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 2326
 315. Szott Irena - była Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 2325
 316. Karpa Jan - były Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2321
 317. Ogłoszenie o naborze z dnia 17 maja 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2311
 318. Skrzypczak Grażyna - Podinspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2310
 319. Dzikowska Małgorzata - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 2308
 320. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Armii Krajowej 1A
  Wyświetleń: 2303
 321. Sikora Małgorzata - Inspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2301
 322. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, w celu poprawy efektywnosci energetycznej budynku - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wszystkich niezbędnych robót towarzyszących
  Wyświetleń: 2301
 323. Adres BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 2300
 324. Zmiana adresu BIP Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 2300
 325. Edukacja prawna - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 2298
 326. Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2298
 327. Halupczok Norbert - były Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2296
 328. Sapeta Iwona - Podinspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2295
 329. Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy
  Wyświetleń: 2293
 330. Budżet Powiatu Opolskiego 2018
  Wyświetleń: 2291
 331. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w spr. Konsultacji dot. rozkładu godzin pracy aptek w 2018 r.
  Wyświetleń: 2288
 332. Sobków Dariusz - Dyrektor Zespołu Szkół w Prószkowie
  Wyświetleń: 2288
 333. Romanowska Aleksandra - Podinspektor, Wydział Komunikacji, były pracownik
  Wyświetleń: 2285
 334. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu
  Wyświetleń: 2284
 335. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2016 roku w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 2280
 336. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 2274
 337. Edukacja prawna - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu
  Wyświetleń: 2270
 338. Wolak-Wawrzyniak Jadwiga - była Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2265
 339. Akty Prawa Miejscowego - Uchwały Rady Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 2263
 340. Strategia Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025
  Wyświetleń: 2262
 341. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie 3 lokali mieszkalnych położonych w Opolu
  Wyświetleń: 2258
 342. Dziatkiewicz Jacek - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 2257
 343. 2018
  Wyświetleń: 2256
 344. Janetzko Iwona - Inspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2248
 345. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008 rok
  Wyświetleń: 2248
 346. Koschny Maria - Radna Powiatu
  Wyświetleń: 2243
 347. Witkowski Piotr - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii, były pracownik
  Wyświetleń: 2237
 348. Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 dla gminy Łubniany
  Wyświetleń: 2234
 349. Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 2229
 350. Budżet Powiatu Opolskiego na 2014 r.
  Wyświetleń: 2226
 351. Sinicki Adam - Dyrektor Zespołu Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 2225
 352. Gamrot-Ciemny Urszula - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Opolu
  Wyświetleń: 2224
 353. Dendera Konrad - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2221
 354. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2011 rok
  Wyświetleń: 2221
 355. Uchwały Rady Powiatu Opolskiego - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 2216
 356. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2013 r.
  Wyświetleń: 2214
 357. Zięcina - Zmaczyńska Grażyna - Inspektor, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, były pracownik
  Wyświetleń: 2214
 358. Adres BIP Domu Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2213
 359. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 roku w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 2197
 360. Sydor Edyta - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii, były pracownik
  Wyświetleń: 2195
 361. Wyrejestrowanie pojazdu
  Wyświetleń: 2191
 362. Panecka Barbara - Dyrektor Zespołu Szkół w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2190
 363. Jaseniuk Wiesława - Naczelnik Wydziału Komunikacji
  Wyświetleń: 2181
 364. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2011
  Wyświetleń: 2178
 365. Wyniki otwartego konkursu na powierzenie realizacji w latach 2015-2019 zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym
  Wyświetleń: 2172
 366. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 2171
 367. Budżet Powiatu Opolskiego na 2012 r.
  Wyświetleń: 2169
 368. Lista kandydatów na wolne stanowisko samodzielnego referenta ds. ekonomiczno-administracyjnych w Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2168
 369. Ponowne ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 r. w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 2168
 370. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2014 r.
  Wyświetleń: 2164
 371. Zakrzewska-Kubów Agnieszka - była Radna Powiatu
  Wyświetleń: 2158
 372. Milewska Barbara - Dyrektor Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2150
 373. Edukacja prawna - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu
  Wyświetleń: 2139
 374. Gąsiorowski Wacław - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii, były pracownik
  Wyświetleń: 2137
 375. Edukacja prawna - wydział gospodarki nieruchomościami
  Wyświetleń: 2136
 376. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2134
 377. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014 - 2020
  Wyświetleń: 2129
 378. Etap I i II modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Turawa, Etap III i IV modernizacja i założenie szczegółowej osnowy geodezyjnej wraz z informatyzacją, integracją i harmonizacją bazy danych GESUT dla gminy Turawa
  Wyświetleń: 2126
 379. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 2122
 380. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2120
 381. Wynik otwartego konkursu na prowadzenie Domu w Czarnowąsach i Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2113
 382. Adres BIP Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2108
 383. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 rok
  Wyświetleń: 2107
 384. Działalność lobbingowa zawodowych lobbystów wobec Starosty w 2018 r.
  Wyświetleń: 2105
 385. Informacja o wszczęciu postępowania - OŚ.6341.2.2017.BAS - odwodnienie DK 49 w Karczowie
  Wyświetleń: 2104
 386. Kontrole Zewnętrzne w 2015 roku
  Wyświetleń: 2100
 387. Szlęzak Joanna - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 2094
 388. Budżet Powiatu Opolskiego na 2016 r.
  Wyświetleń: 2093
 389. Uchwały Rady Powiatu Opolskiego - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 2089
 390. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. ekonomiczno - administracyjnych w Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim z dnia 29.07.2008
  Wyświetleń: 2088
 391. Adres BIP Zespołu Szkół w Tułowice
  Wyświetleń: 2087
 392. Ledwolorz Alfred - Inspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2087
 393. Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznejw Czarnowąsach i Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2085
 394. Budżet Powiatu Opolskiego na 2010 r.
  Wyświetleń: 2084
 395. Piechaczek-Stach Anna - Podinspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2079
 396. Kotońska Zofia - Radna Powiatu
  Wyświetleń: 2076
 397. Kwartalną informację o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2006
  Wyświetleń: 2071
 398. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Ozimku
  Wyświetleń: 2071
 399. Ogłoszenie o naborze z dnia 16 marca 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - starszego referenta w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2071
 400. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2011
  Wyświetleń: 2066
 401. Ogłoszenie o naborze z dnia 29 stycznia 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2066
 402. Budżet Powiatu Opolskiego na 2006 rok
  Wyświetleń: 2065
 403. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2014 r.
  Wyświetleń: 2065
 404. Budżet Powiatu Opolskiego na 2008 rok
  Wyświetleń: 2063
 405. Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu
  Wyświetleń: 2062
 406. Informacja o wyniku naboru z dnia 19.12.2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
  Wyświetleń: 2058
 407. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2015
  Wyświetleń: 2057
 408. Zakup sprzętu, licencji na oprogramowanie, prac wdrożeniowych związanych z realizacją projektu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla województwa opolskiego”
  Wyświetleń: 2056
 409. Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu
  Wyświetleń: 2053
 410. Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu.
  Wyświetleń: 2052
 411. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2013 rok
  Wyświetleń: 2052
 412. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko samodzielnego referenta ds. ekonomiczno-administracyjnych w Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2051
 413. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy.
  Wyświetleń: 2046
 414. Świerc Joachim - Członek Zarządu
  Wyświetleń: 2045
 415. Ogłoszenie o naborze z dnia 14 września 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2042
 416. Karpińska - Karbowniczek Urszula - Inspektor, Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2038
 417. Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Smak życia - przeciwko dopalaczom" złożona przez Pracownię Rozwoju Osobistego w Opolu
  Wyświetleń: 2038
 418. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2009 rok
  Wyświetleń: 2036
 419. Sobolewska Katarzyna - Inspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2035
 420. Kontrole Zewnętrzne w 2013 roku
  Wyświetleń: 2029
 421. Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie w sprawie postepowania przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2029
 422. Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu w dniach 20-21.10.2018 r.
  Wyświetleń: 2027
 423. Zespół Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 2027
 424. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2012 rok
  Wyświetleń: 2025
 425. Zapiór Henryk - Członek Zarządu
  Wyświetleń: 2025
 426. Informacja o wyniku naboru z dnia 22.11.2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu II
  Wyświetleń: 2023
 427. Oferta realizacji zadania publicznego - Sprawowanie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego
  Wyświetleń: 2023
 428. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2016 roku
  Wyświetleń: 2020
 429. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z wykonania budżetu za 2007r.
  Wyświetleń: 2019
 430. Adres BIP Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
  Wyświetleń: 2018
 431. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2007
  Wyświetleń: 2016
 432. Budżet Powiatu Opolskiego na 2013 r.
  Wyświetleń: 2015
 433. Informacja o wyniku naboru z dnia 22.11.2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu I
  Wyświetleń: 2015
 434. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego za III kwartały 2014 roku
  Wyświetleń: 2013
 435. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego 2012
  Wyświetleń: 2013
 436. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i kultury fizycznej w roku 2006
  Wyświetleń: 2010
 437. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2012
  Wyświetleń: 2009
 438. Budżet Powiatu Opolskiego na 2015 r.
  Wyświetleń: 2008
 439. Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 2008
 440. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2015 r.
  Wyświetleń: 2002
 441. Wyniki wyborów do Rady Powiatu Opolskiego i Sejmiku Województwa Opolskiego na obszarze powiatu opolskiego
  Wyświetleń: 1997
 442. Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 r. w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 1997
 443. Ogłoszenie o naborze z dnia 23 marca 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1993
 444. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, w celu poprawy efektywnosci energetycznej budynku - wykonanie instalacji klimatyzacji
  Wyświetleń: 1993
 445. Adres BIP Zespołu Szkół w Chróścinie
  Wyświetleń: 1992
 446. Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
  Wyświetleń: 1989
 447. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2009 rok
  Wyświetleń: 1986
 448. Lista kandydatów spełniajacyh wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Główna Księgowa
  Wyświetleń: 1985
 449. Włodarczyk Helena - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii, były pracownik
  Wyświetleń: 1981
 450. XXXIV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1979
 451. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2013
  Wyświetleń: 1972
 452. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2009 rok
  Wyświetleń: 1971
 453. Petycje 2017
  Wyświetleń: 1971
 454. Smolarek Paweł - były Radny Powiatu
  Wyświetleń: 1969
 455. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. Strategii Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko
  Wyświetleń: 1968
 456. Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji w latach 2015 - 2019 zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1967
 457. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 1 listopada 2010r.
  Wyświetleń: 1965
 458. Trychan Alicja - Radna Powiatu
  Wyświetleń: 1962
 459. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 11.09.2009
  Wyświetleń: 1959
 460. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
  Wyświetleń: 1954
 461. Udzielone dotacje w roku 2015
  Wyświetleń: 1952
 462. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2013
  Wyświetleń: 1951
 463. Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego OŚ.6341.19.2017.BS, dot.odwodnienia części m. Prószków
  Wyświetleń: 1950
 464. Lista oferentów, którym Komisja Konkursowa przyznała dotacje na realizację zadań o charakterze powiatowy
  Wyświetleń: 1945
 465. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 rok
  Wyświetleń: 1943
 466. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2012 r.
  Wyświetleń: 1937
 467. Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu
  Wyświetleń: 1935
 468. Wyniki wyborów do Rady Powiatu.
  Wyświetleń: 1934
 469. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 1 września 2014 r.
  Wyświetleń: 1929
 470. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
  Wyświetleń: 1927
 471. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 22 października 2014 r.
  Wyświetleń: 1926
 472. Płaczek Patrycja - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1925
 473. Ogłoszenie o naborze z dnia 02 czerwca 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1922
 474. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 rok
  Wyświetleń: 1921
 475. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Domu Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1919
 476. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1916
 477. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2012
  Wyświetleń: 1916
 478. Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu
  Wyświetleń: 1912
 479. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 1912
 480. Budżet Powiatu Opolskiego na 2009 r.
  Wyświetleń: 1909
 481. Ogłoszenie z dnia 19 kwietnia 2016 r. o III naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1909
 482. Udzielone dotacje w roku 2016
  Wyświetleń: 1908
 483. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2014
  Wyświetleń: 1907
 484. Roczny program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
  Wyświetleń: 1904
 485. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2009r.
  Wyświetleń: 1904
 486. Kontrole Zewnętrzne z 2007 roku
  Wyświetleń: 1903
 487. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podnspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1901
 488. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2008
  Wyświetleń: 1900
 489. Informacja o wszczęciu postęopowania OŚ.6341.97.2017.BS ścieki przemyslowe z Ubojni w Zawadzie
  Wyświetleń: 1894
 490. Ogloszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. administracyjno - biurowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1894
 491. Porozumienia Starosty Opolskiego
  Wyświetleń: 1891
 492. Stolarczuk Elżbieta - była Radna Powiatu
  Wyświetleń: 1891
 493. Mohlek Rudolf - były Radny Powiatu, w Zarządzie Powiatu Opolskiego III i V kadencji
  Wyświetleń: 1890
 494. Nadawanie przesyłek pocztowych poprzez umieszczanie oznaczenia potwierdzającego wzniesienie opłaty za usługę w postaci napisu, nadruku lub odcisku pieczęci o treści ustalonej z Wykonawcą i paczek w obrocie krajowym oraz odbiór i dostarczanie poczty do sie
  Wyświetleń: 1887
 495. Ogłoszenie o naborze z dnia 14 marca 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Powiatowego Rzecznika Konsumentów w wymiarze 2/5 etatu
  Wyświetleń: 1886
 496. Kwiatek Tomasz Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu
  Wyświetleń: 1885
 497. Dostawa energii elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego oraz jego wybranych jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1883
 498. X Sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1881
 499. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 rok
  Wyświetleń: 1878
 500. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie
  Wyświetleń: 1877
 501. Udzielone dotacje w roku 2014
  Wyświetleń: 1871
 502. Łabuz Regina - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1870
 503. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2015 r.
  Wyświetleń: 1870
 504. Szafrański Piotr - były Radny Powiatu
  Wyświetleń: 1869
 505. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu Filia w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1863
 506. Ciupek Ryszard - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1857
 507. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2011 r.
  Wyświetleń: 1855
 508. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2016 r. w zakresie NPP w m. Prószków - UWAGA! zmiana treści ogłoszenia
  Wyświetleń: 1852
 509. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 rok
  Wyświetleń: 1851
 510. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2016 r. w zakresie NPP w m. Niemodlin - UWAGA! zmiana treści ogłoszenia
  Wyświetleń: 1848
 511. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Luboszyce w dn. 17.11.2017 r. o godz. 11.00
  Wyświetleń: 1845
 512. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2016 r. w zakresie NPP w m. Ozimek - UWAGA! zmiana treści ogłoszenia
  Wyświetleń: 1843
 513. Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2018
  Wyświetleń: 1842
 514. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Opolskiego, położonej w Niemodlinie oznaczonej numerem działki 515/1 z km 9
  Wyświetleń: 1841
 515. XV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r.
  Wyświetleń: 1840
 516. XXXVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji - protokół
  Wyświetleń: 1838
 517. Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie przeprowadzenia szkoleń z udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli pn. Pierwsza pomoc dla nauczycieli złożona przez Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
  Wyświetleń: 1837
 518. Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych"
  Wyświetleń: 1832
 519. Kwartalną informację o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2007
  Wyświetleń: 1830
 520. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 rok
  Wyświetleń: 1827
 521. Ogłoszenie o naborze z dnia 12 marca 2019 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1826
 522. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, w celu poprawy efektywności energetycznej budynku - przetarg nr 3
  Wyświetleń: 1826
 523. Usuwanie pojazdów na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012. 1137) z dróg położonych w granicach administracyjnych Powiatu Opolskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym
  Wyświetleń: 1825
 524. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2008r.
  Wyświetleń: 1824
 525. Kwartalną informację o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2006
  Wyświetleń: 1823
 526. Zakup i dostawa zestawów komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych oraz skanerów związana z realizacją projektu pn. Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej - II
  Wyświetleń: 1822
 527. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Inspektor w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie z dn. 11.03.2009 r.
  Wyświetleń: 1821
 528. Kontrole Zewnętrzne z 2010 roku
  Wyświetleń: 1819
 529. Usługa ochrony budynków i mienia, stanowiących własność Skarbu Państwa, w zespole dworsko – parkowym w Karczowie
  Wyświetleń: 1819
 530. Zawiadomienie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości pozostałych po Kółku Rolniczym w Ciepielowicach
  Wyświetleń: 1817
 531. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.96.2017.BS
  Wyświetleń: 1816
 532. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Zespole Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 1814
 533. Krynicka Aleksandra - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii, były pracownik
  Wyświetleń: 1814
 534. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2008 rok
  Wyświetleń: 1813
 535. Respondek Roman - były Radny Powiatu
  Wyświetleń: 1811
 536. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2019 r. - miejscowości: Niemodlin, Tułowice, Dąbrowa, Komprachcice
  Wyświetleń: 1809
 537. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2019 r. - miejscowości: Ozimek, Dębska Kuźnia, Tarnów Opolski, Prószków
  Wyświetleń: 1809
 538. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy 1 Maja 29, w celu poprawy efektywności energetycznej budynku - przetarg nr 2
  Wyświetleń: 1809
 539. XIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r.
  Wyświetleń: 1809
 540. Procedury postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.
  Wyświetleń: 1800
 541. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2015
  Wyświetleń: 1797
 542. Ogłoszenie o naborze - II z dnia 18 października 2018 r. na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1795
 543. XIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1795
 544. Kontrole Zewnętrzne w 2014 roku
  Wyświetleń: 1794
 545. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 1794
 546. Tworzewska Jadwiga - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii, były pracownik
  Wyświetleń: 1793
 547. Plan zamówień publicznych na 2018 rok
  Wyświetleń: 1791
 548. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektora w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu filia w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1790
 549. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozimku
  Wyświetleń: 1789
 550. X sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1789
 551. Rosa Dorota - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1788
 552. Ogłoszenie z dnia 15.07.2015 r. Dyrektora Zaspołu Szkół w Tułowicach o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Dziale Finansowo-Księgowym Zespołu Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 1787
 553. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2010r.
  Wyświetleń: 1787
 554. XXXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1785
 555. Sekretarz Powiatu
  Wyświetleń: 1782
 556. XX Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.
  Wyświetleń: 1781
 557. Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej Brzezie – Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1780
 558. Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na lata 2014-2016 za rok 2014
  Wyświetleń: 1779
 559. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1778
 560. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 r. w zakresie NPP w m. NIemodlin, Tułowice, Dąbrowa, Komprachcice
  Wyświetleń: 1775
 561. Zasady postępowania przy naborze (06.03.2009 r.)
  Wyświetleń: 1775
 562. Informacja o wyniku naboru na kandydata na stanowisko Głównego Księgowego w Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim - ogłoszenie z dnia 08.07.2008 r.
  Wyświetleń: 1772
 563. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.68.2017.BS - odwodnienie terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Masowie
  Wyświetleń: 1770
 564. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
  Wyświetleń: 1770
 565. Petycja Kancelarii Prawnej "Świeca i Wspólnicy" sp.k.
  Wyświetleń: 1767
 566. XVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r.
  Wyświetleń: 1767
 567. Wykaz zmian danych ewidencyjnych dot. działka 1994/482 obr. Przywory, gmina Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1761
 568. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1760
 569. Ogłoszenie o naborze z dnia 29 maja 2015 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1760
 570. Dostawa energii elektrycznej na rzecz Starostwa Powiatowego w Opolu oraz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1758
 571. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2014 roku
  Wyświetleń: 1758
 572. Ogłoszenie o likwidacji LZS Dąbrowa
  Wyświetleń: 1756
 573. Kontrole Zewnętrzne z 2011 roku
  Wyświetleń: 1754
 574. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
  Wyświetleń: 1752
 575. Raport z przerowadzonych konsultacji - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1748
 576. Adres BIP Zespołu Szkół w Ozimku
  Wyświetleń: 1747
 577. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.143.2016.BS- odwodnienie drogi gminnej w Zimnicach Małych.
  Wyświetleń: 1746
 578. Skarbnik Powiatu
  Wyświetleń: 1744
 579. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1702 O w Brynicy
  Wyświetleń: 1743
 580. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z wykonania budżetu za 2006r.
  Wyświetleń: 1742
 581. X sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1741
 582. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 1740
 583. Powiatowy Program Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 1736
 584. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.75.2017.BS - odwodnienie ul. Polnej, ul.Szpitalnej i ul. Kasztanowej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1733
 585. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie o naborze z dnia 11.09.2009 r.
  Wyświetleń: 1730
 586. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Armii Krajowej 1B
  Wyświetleń: 1728
 587. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
  Wyświetleń: 1727
 588. Kontrole Zewnętrzne z 2009 roku
  Wyświetleń: 1727
 589. XXVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1726
 590. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Referent w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 1725
 591. Ogłoszenie o naborze Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Dziale Fiansowo-Księgowym
  Wyświetleń: 1725
 592. Komunikat Powiatowej Komisji Wybroczej w Opolu
  Wyświetleń: 1723
 593. Powiatowy Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1719
 594. Zasady postępowania przy naborze na kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 1719
 595. VI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1717
 596. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia pojazdów oraz ubezpieczenie NNW kasjerów Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1715
 597. Informacja o wszczeciu postepowania - zmiana decyzji 28/2014 z dnia 16.01.2014
  Wyświetleń: 1714
 598. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w spr. Konsultacji dot. rozkładu godzin pracy aptek w 2015 r.
  Wyświetleń: 1714
 599. Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1713
 600. Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn. „Warto wiedzieć” złożona przez Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
  Wyświetleń: 1713
 601. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granicy działki nr 918/216 km 1 w obrębie Chróścina w dn. 23.01.2018 r. o godz. 10.00
  Wyświetleń: 1713
 602. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 1712
 603. Terminy narad koordynacyjnych w roku 2016
  Wyświetleń: 1712
 604. Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w karjowym transporcie drogowym
  Wyświetleń: 1712
 605. Zagospodarowanie poscaleniowe w części wsi Świerkle, Brzezie i Dobrzeń Wielki - gm. Dobrzeń wielki oraz części wsi Biadacz - gm. Łubniany w powiecie opolskim
  Wyświetleń: 1710
 606. I sesja Rady Powiatu Opolskiego - VI kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1708
 607. Zawiadomienie Wójta Gminy Zębowice o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 1707
 608. Ogłoszzenie o naborze z dnia 29 maja 2015 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1704
 609. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 1704
 610. Strategia Rozwoju Wspólnoty Opolskiej
  Wyświetleń: 1704
 611. Dom Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1701
 612. Program Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015
  Wyświetleń: 1701
 613. II sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1698
 614. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2017 roku
  Wyświetleń: 1692
 615. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące projektu budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.
  Wyświetleń: 1691
 616. XXVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.
  Wyświetleń: 1690
 617. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 1690
 618. Ogłoszenie o naborze z dnia 27 marca 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1688
 619. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2010
  Wyświetleń: 1685
 620. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Główny Księgowy w Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim - dot. ogłoszenia z dnia 08.07.2008
  Wyświetleń: 1685
 621. VIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1681
 622. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zalesionej i zakrzewionej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 157, ark. mapy 1, położonej w Grodźcu, gmina Ozimek
  Wyświetleń: 1680
 623. XXVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1680
 624. Edukacja prawna - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 1678
 625. Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ.6341.9.2017.BS - przebudowa i budowa drogi ul. Otok w Dobrzeniu Małym na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
  Wyświetleń: 1678
 626. Raport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie przyjęcia: 1) Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020, 2) Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych
  Wyświetleń: 1678
 627. II Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1674
 628. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.59.2.2015.ZW - most tymczasowy Kanał Ulgi Otmuchów
  Wyświetleń: 1672
 629. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie za rok 2013.
  Wyświetleń: 1672
 630. Wszczęcie postępowania - budowa drogi - gm. Turawa
  Wyświetleń: 1672
 631. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 rok
  Wyświetleń: 1671
 632. Sprostowanie oczywistej omyłki w decyzji Starosty Opolskiego nr 6/2013 z dnia 16 września 2013 r.
  Wyświetleń: 1670
 633. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Tułowicach przy ul. Zamkowej 5A
  Wyświetleń: 1668
 634. Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowej.
  Wyświetleń: 1667
 635. XXXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1667
 636. Zasady postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1667
 637. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z realizacji Wieloletniego programu Współpracy Powiatu Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2015
  Wyświetleń: 1666
 638. Adres BIP Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1665
 639. Ogłoszenie Starosty Opolskiego z dnia 09.10.2015 r. I przetargu ustnym ograniczonym, na sprzedaż nieruchomości w Tułowicach ozn. jako działka nr 625/1
  Wyświetleń: 1665
 640. Informacja o zakończeniu naboru na stanowisko specjalista ds organizacyjnych i kadr
  Wyświetleń: 1664
 641. IX sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1663
 642. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Łubniany wraz z modernizacją i założeniem szczegółowej osnowy geodezyjnej
  Wyświetleń: 1662
 643. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia pojazdów oraz ubezpieczenie NNW kasjerów Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1662
 644. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w spr. Konsultacji dot. rozkładu godzin pracy aptek w 2016 r.
  Wyświetleń: 1661
 645. Sprostowanie do ogłoszenia o naborze z dn. 16.04.2015 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1660
 646. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Specjalista w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 1657
 647. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.14.2012.ZW
  Wyświetleń: 1656
 648. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Opolskiego od 1 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 1656
 649. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2010 rok
  Wyświetleń: 1656
 650. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Starszy księgowy.
  Wyświetleń: 1655
 651. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w ZS w Chróścinie - Starszy referent
  Wyświetleń: 1654
 652. XXXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1652
 653. XXVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1649
 654. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.136.2014.BS
  Wyświetleń: 1648
 655. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Referent w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 1648
 656. Informacja o wyniku naboru z dnia 19 kwietnia 2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1648
 657. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie dot. ogłoszenia z dnia 12.01.2007
  Wyświetleń: 1648
 658. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej Brzezie ? Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1648
 659. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Opolskiego na lata 2015 - 2017
  Wyświetleń: 1647
 660. XXVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.
  Wyświetleń: 1647
 661. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w Zespole Szkół w Chróścinie z dnia 10.01.2007 r.
  Wyświetleń: 1646
 662. Wykonanie instalacji klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Opolu w budynku przy Pl. Wolności 7/8 na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa oraz w trzech pomieszczeniach budynku przy ul. Książąt Opolskich
  Wyświetleń: 1645
 663. XV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1644
 664. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.53.2015.BS- zrzut ścieków przemysłowych z myjni pojazdów w Dobrzeniu Małym do kanalizacji
  Wyświetleń: 1643
 665. III sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1641
 666. IX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.
  Wyświetleń: 1641
 667. Dostęp do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Aktów Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 1640
 668. XXXVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1640
 669. XXXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1639
 670. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Referent w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1638
 671. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.94.2017.BS - odwodnienie drogi krajowej 46 w Grodźcu
  Wyświetleń: 1637
 672. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. osób niepełnosprawnych w PCPR w Opolu - ogłoszenie o naborze z dnia 26.04.2010 r.
  Wyświetleń: 1637
 673. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektora w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - dot. ogłoszenia z dnia 27.01.2010 r.
  Wyświetleń: 1637
 674. I sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1636
 675. XIV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1636
 676. Informacja o wydaniu decyzji - pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Niemodlinie w rejonie ulicy Opolskiej
  Wyświetleń: 1635
 677. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 10 września 2015 r. w spr. projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dział. pp. i o wolontariacie na rok 2016”
  Wyświetleń: 1635
 678. Ogłoszenie o naborze z dnia 19 kwietnia 2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1633
 679. XXIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1633
 680. XXX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1633
 681. Zasady postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
  Wyświetleń: 1633
 682. IV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1632
 683. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2008
  Wyświetleń: 1632
 684. XIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r.
  Wyświetleń: 1632
 685. XVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1632
 686. IV sesja Rady Powiatu Opolskiego - protokół
  Wyświetleń: 1631
 687. XXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1629
 688. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2027
  Wyświetleń: 1627
 689. Schemat procedury kontroli
  Wyświetleń: 1627
 690. XII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1626
 691. Otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn. "Pierwsza pomoc" 2018
  Wyświetleń: 1624
 692. IV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1623
 693. IX sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1621
 694. XII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1621
 695. VI sesja Rady Powiatu Opolskiego - protokół
  Wyświetleń: 1619
 696. XVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1619
 697. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektor w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
  Wyświetleń: 1618
 698. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1618
 699. XXVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1618
 700. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa chodnika wraz z kanalizacja Wrzoski-Chruścina
  Wyświetleń: 1617
 701. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy 1 Maja 29, w celu poprawy efektywności energetycznej budynku
  Wyświetleń: 1617
 702. XXXIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1617
 703. Ogłoszenie o naborze na Dyrektora Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 1616
 704. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 1616
 705. Budowa chodnika oraz kan. deszczowej Wrzoski-Chróscina
  Wyświetleń: 1615
 706. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-15/10
  Wyświetleń: 1613
 707. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny - 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1613
 708. Postępowanie przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w zespole Szkół w Ozimku, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 1613
 709. XVI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1611
 710. Ogłoszenie o naborze z dnia 5 stycznia 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1610
 711. Wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej publicznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Św. Rocha
  Wyświetleń: 1610
 712. Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu opolskiego na lata 2008 - 2011 z perspektywą do roku 2015
  Wyświetleń: 1606
 713. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Opolskiego w latach 2001-2015
  Wyświetleń: 1606
 714. Zasady postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół w Chróścinie
  Wyświetleń: 1606
 715. informacja o wpłynięciu wniosku dotyczącego wydania decyzji - pozwolenia na budowę obejmującego budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Popielów
  Wyświetleń: 1604
 716. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Zastępca Dyrektora w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1604
 717. XXXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1604
 718. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji - gm. Popielów
  Wyświetleń: 1603
 719. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej ul. Skośna w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 1603
 720. XIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1603
 721. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Tarnów Opolski wraz z modernizacją i założeniem szczegółowej osnowy geodezyjnej
  Wyświetleń: 1602
 722. VII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.
  Wyświetleń: 1602
 723. Program ochrony zdrowia psychicznego dla Powiatu Opolskiego na lata 2011-2015
  Wyświetleń: 1599
 724. Adres BIP Zespołu Szkół Specjalnych przy ORDIM w Suchym Borze
  Wyświetleń: 1598
 725. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Tułowicach dz. nr 633/7 z km 2 i 633/6 z km 2
  Wyświetleń: 1598
 726. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie z dnia 12.01.2007
  Wyświetleń: 1598
 727. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.110.2015.ZW
  Wyświetleń: 1596
 728. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.48.2015.ZW - stawy Przywory
  Wyświetleń: 1596
 729. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 1594
 730. Obwieszczenie o wpływie wniosku - Osiedlowa siec cieplna w Czarnowąsach - gm. Dobrzeń Wlk.
  Wyświetleń: 1594
 731. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zalesionej i zakrzewionej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 178/2, ark. mapy 1, położonej w Grodźcu, gmina Ozimek
  Wyświetleń: 1594
 732. Roczny program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
  Wyświetleń: 1594
 733. XVII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1594
 734. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny - 1/2 etatu.
  Wyświetleń: 1592
 735. XI sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1592
 736. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.149.2016.BS- studnia w Przysieczy
  Wyświetleń: 1590
 737. Ogłoszenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 71, położonej w Zawadzie, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1590
 738. XVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r.
  Wyświetleń: 1589
 739. I sesja Rady Powiatu Opolskiego V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1589
 740. V sesja rady Powiatu Opolskiego - protokół
  Wyświetleń: 1589
 741. XIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1589
 742. Lista kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 1587
 743. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 r. w zakresie NPP w m. Ozimek, Chrząstowice (Suchy Bór), Tarnów Opolski, Prószków
  Wyświetleń: 1587
 744. Ogłoszenie w sprawie IV przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej - uchwała zarządu - Opole, ul. Plebiscytowa 5
  Wyświetleń: 1586
 745. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-1/10
  Wyświetleń: 1584
 746. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym
  Wyświetleń: 1584
 747. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie za rok 2012.
  Wyświetleń: 1584
 748. informacja o wpłynięciu wniosku dotyczącego wydania decyzji - pozwolenia na budowę obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Niemodlinie w rejonie ulicy Opolskiej
  Wyświetleń: 1582
 749. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 1582
 750. XLI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1582
 751. Malinowska Krystyna - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1580
 752. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. za 2014 r.
  Wyświetleń: 1580
 753. XXXVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.
  Wyświetleń: 1580
 754. XXIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1579
 755. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 września 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1578
 756. Ogłoszenie Starosty Opolskiego z dnia 09 marca 2016 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami powiatu opolskiego dot. projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego”
  Wyświetleń: 1577
 757. Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Opolskiego - II
  Wyświetleń: 1577
 758. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2008 - 2012
  Wyświetleń: 1577
 759. XXX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1577
 760. XXXI Sesja Rady Powiatu Opolksiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1577
 761. III sesja Rady Powiatu Opolskiego V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1576
 762. Ogłoszenie o naborze z dnia 8 marca 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - starszego referenta w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1576
 763. XXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.
  Wyświetleń: 1576
 764. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podnspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1575
 765. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1575
 766. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6228.1.2011.UKK
  Wyświetleń: 1574
 767. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych - z dn. 18.10.2011 r.
  Wyświetleń: 1574
 768. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Głównego Księgowego Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie dot. ogłoszenia z dnia 12.01.2007
  Wyświetleń: 1573
 769. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.145.2016.ZW - stawy młyńskie Brynica Sochor
  Wyświetleń: 1573
 770. Ogłoszenie w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w m. Górki Dz. nr 73
  Wyświetleń: 1573
 771. II sesja Rady Powiatu Opolskiego V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1572
 772. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-92/10
  Wyświetleń: 1572
 773. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1572
 774. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opolskiego na lata 2004 -2006
  Wyświetleń: 1572
 775. XIV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1572
 776. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.97.2014.ZW
  Wyświetleń: 1570
 777. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.98.2011.ZW
  Wyświetleń: 1569
 778. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa ul. Sienkiewicza i ul. Kwaśnej w m. Chróścice
  Wyświetleń: 1569
 779. XXXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.
  Wyświetleń: 1569
 780. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi -dz. 471/38 obr. Lędziny, gmina Chrząstowice
  Wyświetleń: 1568
 781. Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczące Strategii Rozwoju Transportu do 2020r.
  Wyświetleń: 1568
 782. Ogłoszenie z dn. 20.10.2015 o I przetargu ustnym ograniczonym do podmiotów, których działalność statutowa związana jest z przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej obr. Tułowice
  Wyświetleń: 1568
 783. Wydanie decyzji na przebudowe drogi powiatowej 1717 na odcinku Komprachcice - Szydłów
  Wyświetleń: 1568
 784. Informacja o wynikach naboru na stanowisko starszy księgowy - dot. ogłoszenia z dnia 13.04.2010
  Wyświetleń: 1566
 785. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa sieci wodociągowej w m. Niwki
  Wyświetleń: 1566
 786. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi bocznej do ul. Dworcowej w Popielów
  Wyświetleń: 1566
 787. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa drogi Chmielowice - Osiny
  Wyświetleń: 1566
 788. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent
  Wyświetleń: 1566
 789. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Odwodnienie Centrum handlowe Turawa - gm. Turawa
  Wyświetleń: 1565
 790. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Inspektor w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1565
 791. XIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r.
  Wyświetleń: 1565
 792. XXIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1565
 793. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.76.2015.ZW - zbiornik do nawodnień Ligota Prószkowska
  Wyświetleń: 1564
 794. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetu państwa i budżetu Powiatu za II kwartał 2015 r,
  Wyświetleń: 1564
 795. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w Domu Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1564
 796. Ogłoszenie o naborze z dnia 10 marca 2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1564
 797. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące projektu budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 rok
  Wyświetleń: 1564
 798. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-25/10
  Wyświetleń: 1563
 799. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.64.2012.ZW
  Wyświetleń: 1563
 800. XXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1563
 801. Inne Akty Prawne
  Wyświetleń: 1562
 802. Kontrole Zewnętrzne z 2008 roku
  Wyświetleń: 1562
 803. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podnspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1561
 804. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi powiatowej Magnuszowice-Grodków o stanowisko do ważenia sam. ciężarowych
  Wyświetleń: 1560
 805. Raport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego”
  Wyświetleń: 1560
 806. XXXVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1560
 807. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-21/09
  Wyświetleń: 1559
 808. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetu państwa i budżetu Powiatu za III kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 1559
 809. Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przy Starostwie Powiatowym w Opolu - ogłoszenie z dnia 23.09.2008 r.
  Wyświetleń: 1559
 810. Obwieszczenie o wpływie wniosku - bazy hotelowo-restauracyjno-szkoleniowej w Sławicach
  Wyświetleń: 1559
 811. XXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r.
  Wyświetleń: 1558
 812. Dostawa energii elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego oraz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1557
 813. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1557
 814. IX sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1557
 815. XVI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1557
 816. XXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.
  Wyświetleń: 1557
 817. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 1556
 818. Ogłoszenia o konsultacjach społecznych - Projekt wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami porządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2016
  Wyświetleń: 1556
 819. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w ZOZGiK z dnia 27.01.2010 r.
  Wyświetleń: 1556
 820. XXIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.
  Wyświetleń: 1556
 821. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół w Tułowicach - Referent
  Wyświetleń: 1554
 822. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 16.10.2006r. do 15.10.2007r.
  Wyświetleń: 1554
 823. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 odcinek Lędziny - Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.148.2012.MN)
  Wyświetleń: 1554
 824. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Opolskiego, położonej w Niemodlinie oznaczonej numerem działki 515/1 z km. 9
  Wyświetleń: 1554
 825. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 r. w zakresie NPP w m. Popielów, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Turawa
  Wyświetleń: 1553
 826. XXXVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1553
 827. Ogłoszenie o naborze z dnia 07 marca 2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Wydziale Finansowo-Budżetowym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1552
 828. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny w wymiarze 1/2 etatu.
  Wyświetleń: 1551
 829. VIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1551
 830. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.22.2015.ZW - staw retencyjny Tłustoręby
  Wyświetleń: 1550
 831. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podnspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1550
 832. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Rzędów
  Wyświetleń: 1549
 833. Koordynator ds. BIP
  Wyświetleń: 1549
 834. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa stacji paliw w Ozimku
  Wyświetleń: 1549
 835. XV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.
  Wyświetleń: 1548
 836. XXXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.
  Wyświetleń: 1548
 837. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej publicznej ul. Wąskiej w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 1547
 838. XVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r.
  Wyświetleń: 1547
 839. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 odcinek Lędziny - Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.152.2012.MN)
  Wyświetleń: 1546
 840. XV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1546
 841. Obwieszczenia o wydaniu decyzji - budowa warsztatu samochodowego z ifrastrukturą w Grodźcu
  Wyświetleń: 1544
 842. XXVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1544
 843. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora w Zespole Szkół Specjalnych ORDIM w Suchym Borze
  Wyświetleń: 1543
 844. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej ulicy Reja w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1543
 845. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 rok
  Wyświetleń: 1543
 846. XI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1543
 847. XV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1543
 848. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze
  Wyświetleń: 1542
 849. Obwieszczenia o wydaniu decyzji - Stolarstwo - Lakiernia w Chróścicach
  Wyświetleń: 1541
 850. Obwieszczenie o wpływie wniosku - rozbudowa drogi Dobrzeń Mały - Brzezie
  Wyświetleń: 1541
 851. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej ul. Dworcowej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1541
 852. Powiatowy Program Profilaktyczny w Zakresie Promowania I Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2015 – 2020
  Wyświetleń: 1541
 853. XIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.
  Wyświetleń: 1541
 854. obwieszczenie Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-46/10
  Wyświetleń: 1540
 855. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-7/10
  Wyświetleń: 1539
 856. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Opolskiego, połozonej w Kotorzu Małym, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1539
 857. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 rok
  Wyświetleń: 1539
 858. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW.6224-24/08
  Wyświetleń: 1538
 859. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej ozn. jako dz. nr 602/91 z k.m. 1 o pow. 0,0618 ha położonej w Kątach Opolskich
  Wyświetleń: 1537
 860. XXVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1537
 861. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Rehabilitacji w Suchym Borze
  Wyświetleń: 1536
 862. XXXIX Sesja Rary Powiatu Opolskiego IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1536
 863. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 1534
 864. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista d/s kontroli i analiz
  Wyświetleń: 1534
 865. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej - ulicy Kwiatowej w m. Górki
  Wyświetleń: 1534
 866. Ogłoszenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w m. Niemodlin dz. nr 515/1 z km.9
  Wyświetleń: 1534
 867. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetowe państwa i budżetu Powiatu za I kwartał 2015 r.
  Wyświetleń: 1532
 868. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.14.2011.BS
  Wyświetleń: 1530
 869. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.130.2012.ZW
  Wyświetleń: 1530
 870. IV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r. - protokół
  Wyświetleń: 1529
 871. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania - budowa drogi - gm. Turawa
  Wyświetleń: 1529
 872. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. kontroli i analiz
  Wyświetleń: 1529
 873. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.09.2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny w wymiarze 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1529
 874. XXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1529
 875. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.77.2011.BS
  Wyświetleń: 1528
 876. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej gm. Popielów
  Wyświetleń: 1528
 877. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa fermy Kur w Graczach
  Wyświetleń: 1525
 878. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1525
 879. Lista kandydatów spełniajacyh wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. organizacyjnych i kadr w Domu Dziecka w Chmielowicach - ogłoszenie z dnia 08.08.2007 r.
  Wyświetleń: 1524
 880. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa hali magazynowej w Tułowicach przy ul. Porcelitowej
  Wyświetleń: 1524
 881. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.44.2012.ZW
  Wyświetleń: 1524
 882. VII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1524
 883. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania i możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość przeznaczoną pod modernizację i uzup. prawostronnego obwałowania Odry
  Wyświetleń: 1523
 884. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.88.2014.BS
  Wyświetleń: 1521
 885. XXXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji - protokół
  Wyświetleń: 1521
 886. Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Murowie
  Wyświetleń: 1520
 887. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa stacji paliw w m. Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 1520
 888. XII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2003 r. - protokół
  Wyświetleń: 1520
 889. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-41/10
  Wyświetleń: 1517
 890. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 16.10.2007 r. do 15.10.2008 r.
  Wyświetleń: 1517
 891. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej w miejscowości Miedziana
  Wyświetleń: 1517
 892. XXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r.
  Wyświetleń: 1517
 893. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-105/10
  Wyświetleń: 1516
 894. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Budownictwa - z dnia 13.03.2012 r.
  Wyświetleń: 1515
 895. Obwieszczenie o wpływie wniosku - Rozbudowa ul. Leśnej w Ozimku
  Wyświetleń: 1514
 896. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych w dn. 21.04.2017 r. na dz.nr 786/180 km 4 i 962/180 obręb Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1514
 897. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.70.2013.BS
  Wyświetleń: 1513
 898. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Opolu
  Wyświetleń: 1513
 899. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Chróścinie
  Wyświetleń: 1513
 900. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-44/09
  Wyświetleń: 1512
 901. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej w m. Nakło
  Wyświetleń: 1512
 902. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Naczelnika w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1512
 903. Ogłoszenie w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w m. Górki Dz. nr 1157/298
  Wyświetleń: 1512
 904. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.45.2014.ZW
  Wyświetleń: 1511
 905. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-1/09
  Wyświetleń: 1511
 906. Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1511
 907. Informacja o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych gminy Turawa w terminie od 19.11 do 09.12.2015 r.
  Wyświetleń: 1510
 908. XVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.
  Wyświetleń: 1510
 909. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.114.2013.ZW
  Wyświetleń: 1509
 910. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.47.2014.BS
  Wyświetleń: 1509
 911. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.48.2011.ZW
  Wyświetleń: 1509
 912. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-93/10
  Wyświetleń: 1509
 913. VIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1509
 914. XL Sesja Rady Powiatu Opolskiego IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1509
 915. XVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r. - protokół
  Wyświetleń: 1509
 916. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi od ul. Wolności do Elektrowni w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 1508
 917. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebud i rozbudowa oczyszczalni scieków w Murowie
  Wyświetleń: 1508
 918. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Suchym Borze.
  Wyświetleń: 1508
 919. VII sesja Rady Powiatu Opolskiego - protokół
  Wyświetleń: 1508
 920. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.70.2011.ZW
  Wyświetleń: 1507
 921. Infrormacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ.ZW.6223-9/09
  Wyświetleń: 1507
 922. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa odinka dr. gminnej ul. Zawadzka w Kepie
  Wyświetleń: 1507
 923. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa kanalizacji cisnieniowej tranzytowej Luboszyce-Kolanowice
  Wyświetleń: 1507
 924. XI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.
  Wyświetleń: 1507
 925. XII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1507
 926. Zawiadomienie Starosty Opolskiego o zebraniu materiałów w sprawie nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości pozostałych po Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Murowie położonych w Grabczoku i Okołach
  Wyświetleń: 1507
 927. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.92.2014.BS
  Wyświetleń: 1506
 928. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w ZS w Chróścinie - starszy referent
  Wyświetleń: 1506
 929. XL Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1506
 930. XXXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.
  Wyświetleń: 1506
 931. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.127.2015.ZW - przepust ul. Łąkowa Kępa
  Wyświetleń: 1505
 932. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1505
 933. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224 - 7/09
  Wyświetleń: 1504
 934. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-28/09
  Wyświetleń: 1504
 935. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. organizacyjnych i kadr
  Wyświetleń: 1504
 936. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa zakładu wylegu drobiu w Magnuszowicach
  Wyświetleń: 1504
 937. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szków w Tułowicach
  Wyświetleń: 1503
 938. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1503
 939. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1503
 940. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 1503
 941. VII sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1503
 942. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.36.2014.BS
  Wyświetleń: 1502
 943. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.86.2011.ZW
  Wyświetleń: 1502
 944. Informacja o wynikach naboru z dnia 20.02.2006 r. na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 1502
 945. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji sanitarnej cisnieniowej dla wsi Popielów - Etap III
  Wyświetleń: 1502
 946. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Tułowicach przy ul. Zamkowej 5A ozn. jako dz. nr 633/7 i dz. nr 633/6 k.m. 2
  Wyświetleń: 1502
 947. Ogłoszenie o naborze z dnia 06 marca 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - starszego referenta w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
  Wyświetleń: 1502
 948. Ogłoszenie w sprawie V przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej - uchwała zarządu - Opole, ul. Plebiscytowa 5
  Wyświetleń: 1502
 949. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Opolu - OŚ.MP.766-43/07
  Wyświetleń: 1502
 950. V Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1502
 951. III Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1501
 952. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-62/09
  Wyświetleń: 1501
 953. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa sieci wodociągowej tranzytowej Jaczowice-Jakubowice
  Wyświetleń: 1501
 954. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.132.2014.BS
  Wyświetleń: 1500
 955. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.94.2014.BS
  Wyświetleń: 1500
 956. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej nr 104860 ul. Polnej w miejscowości Winów
  Wyświetleń: 1500
 957. VIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.
  Wyświetleń: 1500
 958. Zawiadomienie dot. pozwolenia dla instalacji do spalania paliw - Ciepłownia w Schodni.
  Wyświetleń: 1500
 959. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-39/09
  Wyświetleń: 1499
 960. Ogłoszenie Starosty Opolskiego o sprzedaży drewna opałowego.
  Wyświetleń: 1499
 961. XII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.
  Wyświetleń: 1499
 962. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.66.2015.ZW - zarurowanie rowu R-C-16 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1498
 963. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1498
 964. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Turawie z dnia 20.02.2006 r.
  Wyświetleń: 1497
 965. XXXV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1497
 966. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych ul. Cebuli i ul. Piaskowej w Chróścicach
  Wyświetleń: 1496
 967. XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.
  Wyświetleń: 1496
 968. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-53/10
  Wyświetleń: 1495
 969. Ogłoszenie o drugim naborze na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Turawie z dnia 23.03.2006 r.
  Wyświetleń: 1495
 970. X Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r. - protokół
  Wyświetleń: 1495
 971. Zasady postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 1495
 972. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.102.2014.BS
  Wyświetleń: 1494
 973. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. BHP w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie 07.10.2007 r.
  Wyświetleń: 1494
 974. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.56.2011.BS
  Wyświetleń: 1493
 975. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-90/10
  Wyświetleń: 1493
 976. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-26/09
  Wyświetleń: 1493
 977. Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1493
 978. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu.
  Wyświetleń: 1493
 979. Sparwasser Sandra - Referent, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 1493
 980. XLI Sesja Rady Powiatu Opolskiego IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1493
 981. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji sanitarnej do bud. mieszkalnych w m. Gosciejowice
  Wyświetleń: 1492
 982. Obwieszczenie o wpływie wniosku - Rozbudowa ujecia i stacji uzdatniania wody Kadłub Turawski
  Wyświetleń: 1492
 983. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 25.08.2009 r.
  Wyświetleń: 1492
 984. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.45.2015.BS - odwodnienie dróg w Krzyżowej Dolinie, gm.Ozimek
  Wyświetleń: 1491
 985. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Referent w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1491
 986. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6228.1.2011.UKK
  Wyświetleń: 1491
 987. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 1491
 988. Roczny program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
  Wyświetleń: 1491
 989. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.42.2014.BS
  Wyświetleń: 1490
 990. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.78.2015.ZW - przepust Ciepielowice
  Wyświetleń: 1490
 991. Informacja o wynikach naboru z dnia 10 marca 2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. bepieczeństwa i higieny pracy Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1490
 992. Lista kandydatów na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 1490
 993. Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 19 kwietnia 2016 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1490
 994. Ogłoszenie o naborze z dnia 19.12.2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
  Wyświetleń: 1489
 995. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.60.2015.ZW - przepust pod zjazdem z ul. Łąkowej w Kępie
  Wyświetleń: 1488
 996. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej w m. Węgry
  Wyświetleń: 1488
 997. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 rok
  Wyświetleń: 1488
 998. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.46.2012.ZW
  Wyświetleń: 1487
 999. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW6224-5/09
  Wyświetleń: 1487
 1000. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Województwa Opolskiego nieruchomość na dokończenie przebudowy wałów na terenie gm. Dobrzeń Wielki - Etap II (IN.IV.7570.11.2015.MN)
  Wyświetleń: 1487
 1001. Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie przygotowania seminarium edukacyjnego na temat rozpoznawania oraz przeciwdziałania zjawisku uzależnienia wśród młodzieży pn. Nie trać czasu na eksperymenty, szkoda twojego czasu.
  Wyświetleń: 1487
 1002. Ogłoszenie o przetargu nieruchomości Skarbu Państwa obejmującej lokal użytkowy nr 2, mieszczący się na parterze i II kondygnacji budynku położonego w Turawie przy ul Opolskiej 43 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w wysokości 8683/1000
  Wyświetleń: 1487
 1003. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1486
 1004. Informacja o wynikach postępowania rekrutacyjnego z dnia 05.04.2006 r. na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach.
  Wyświetleń: 1486
 1005. XVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.
  Wyświetleń: 1486
 1006. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.131.2014.BS
  Wyświetleń: 1485
 1007. XXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.
  Wyświetleń: 1485
 1008. Zarządzenia Starosty Opolskiego
  Wyświetleń: 1485
 1009. Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223 -36/6 /08
  Wyświetleń: 1484
 1010. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-5/10
  Wyświetleń: 1484
 1011. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej ul. Skośnej w m. Zawada
  Wyświetleń: 1484
 1012. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.73.2014.ZW
  Wyświetleń: 1483
 1013. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urządnicze - Podinspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1483
 1014. V sesja rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1483
 1015. Wieloletni program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014 -2016
  Wyświetleń: 1483
 1016. XXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.
  Wyświetleń: 1483
 1017. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa drogi bocznej od ul. Dworcowej w Popielowie
  Wyświetleń: 1482
 1018. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Droga Wewnętrzna w Zawadzie - gm. Turawa
  Wyświetleń: 1482
 1019. XXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1482
 1020. II Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2006 r.
  Wyświetleń: 1481
 1021. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.127.2012.ZW
  Wyświetleń: 1481
 1022. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.94.2011.ZW
  Wyświetleń: 1481
 1023. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kasjer w Wydziale Finansowo-Budżetowym
  Wyświetleń: 1481
 1024. Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.30. 2011.ZW
  Wyświetleń: 1481
 1025. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w spr. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 na odc. Lędziny-Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.115.2012.MN)
  Wyświetleń: 1481
 1026. Ogłoszenie o naborze na stanowisko kasjera
  Wyświetleń: 1481
 1027. XIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r. - protokół
  Wyświetleń: 1481
 1028. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.47.2.2015.ZW - przebudowa stawu - magazynu nr 1
  Wyświetleń: 1480
 1029. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa drogi gminnej w m. Węgry
  Wyświetleń: 1480
 1030. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.30.2011.ZW
  Wyświetleń: 1480
 1031. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1480
 1032. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.19.2012.ZW
  Wyświetleń: 1479
 1033. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.73.2014.ZW
  Wyświetleń: 1479
 1034. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1479
 1035. Obwieszczenie o wydaniu decyzji sprawie budowy stacji paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 1479
 1036. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.115.2012.ZW
  Wyświetleń: 1479
 1037. Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. utrzymania dróg
  Wyświetleń: 1479
 1038. Ogłoszenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w m. Szydłów Dz. nr 249/1.
  Wyświetleń: 1479
 1039. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.69.2012.BS
  Wyświetleń: 1478
 1040. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-8/09
  Wyświetleń: 1478
 1041. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.62.2015.ZW - przepust pod zjazdem Michałówek
  Wyświetleń: 1478
 1042. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1478
 1043. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu - ogłoszenie o naborzez z dn. 27.04.2012 r.
  Wyświetleń: 1478
 1044. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Podinspektor w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1478
 1045. XIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r. - protokół
  Wyświetleń: 1478
 1046. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.19.2014.BS
  Wyświetleń: 1477
 1047. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.66.2013.BS
  Wyświetleń: 1477
 1048. XIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r. - protokół
  Wyświetleń: 1477
 1049. XVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r. - protokół
  Wyświetleń: 1477
 1050. XXXVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji - protokół
  Wyświetleń: 1477
 1051. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-35/1 /08
  Wyświetleń: 1476
 1052. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.57.2011.ZW
  Wyświetleń: 1476
 1053. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.87.2014.BS
  Wyświetleń: 1475
 1054. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-17/10
  Wyświetleń: 1475
 1055. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-69/10
  Wyświetleń: 1475
 1056. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na rozbudowę fermy drobiu w systemie ściółkowym w Magnuszowicach
  Wyświetleń: 1475
 1057. III Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2006 r.
  Wyświetleń: 1474
 1058. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.139.2015.BS- odwodnienie m.BOGUSZYCE
  Wyświetleń: 1474
 1059. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.13.2013.ZW
  Wyświetleń: 1474
 1060. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.32.2012.ZW
  Wyświetleń: 1474
 1061. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.42.2013.ZW
  Wyświetleń: 1474
 1062. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.46.2014.BS
  Wyświetleń: 1474
 1063. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.91.2014.BS
  Wyświetleń: 1474
 1064. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-40/09
  Wyświetleń: 1474
 1065. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-33/09
  Wyświetleń: 1474
 1066. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej ozn. w ew. gruntów jako dz. nr 774/2, k.m. 5 o pow. 0,3310 ha. położonej w Łubnianach
  Wyświetleń: 1473
 1067. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.132.2012.BS
  Wyświetleń: 1472
 1068. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-36/9/08
  Wyświetleń: 1472
 1069. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1472
 1070. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa stacji paliw płynnych i gazowych w Karczowie
  Wyświetleń: 1472
 1071. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę fermy drobiu w Jaczowicach
  Wyświetleń: 1472
 1072. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w spr. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 na odc. Lędziny-Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.117.2012.MN)
  Wyświetleń: 1472
 1073. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 rok
  Wyświetleń: 1472
 1074. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.20.2012.BS
  Wyświetleń: 1471
 1075. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.3.2012.BS
  Wyświetleń: 1471
 1076. Obwieszczenie o wpływie wniosku - rozbudowa trzech budynków indyczników w m. Młodnik
  Wyświetleń: 1471
 1077. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.66.2011.ZW
  Wyświetleń: 1471
 1078. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii - Oddział w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1471
 1079. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wyypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość przeznaczoną na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Budowlanych
  Wyświetleń: 1470
 1080. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 odcinek Lędziny - Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.117.2012.MN)
  Wyświetleń: 1470
 1081. Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
  Wyświetleń: 1469
 1082. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Odbudowa drogi powiatowej 1184 w m. Gracze
  Wyświetleń: 1469
 1083. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1763 na odcinku Chmielowice ? Osiny
  Wyświetleń: 1469
 1084. XXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1469
 1085. XXVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r. - protokół
  Wyświetleń: 1469
 1086. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.21.2013.ZW
  Wyświetleń: 1468
 1087. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.66.2014.BS
  Wyświetleń: 1468
 1088. Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. utrzymania dróg z dnia 16.07.2007 r.
  Wyświetleń: 1468
 1089. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-3/09
  Wyświetleń: 1467
 1090. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-1/09
  Wyświetleń: 1467
 1091. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.23.2014.ZW
  Wyświetleń: 1466
 1092. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetu państwa i budżetu Powiatu za IV kwartał 2015 r
  Wyświetleń: 1466
 1093. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa w Domu Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1466
 1094. Obwieszczenie o wszczęciu postanowienia w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej publicznej ul. Św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1466
 1095. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.56.2017.ZW - odwodnienie ścieżki pieszo - rowerowej Komprachcice - Ochodze
  Wyświetleń: 1466
 1096. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi -dz. 483/38 obr. Lędziny, gmina Chrząstowice
  Wyświetleń: 1466
 1097. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim z dnia 08.07.2008
  Wyświetleń: 1466
 1098. XVIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1466
 1099. XXXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1466
 1100. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.25.2012.BS
  Wyświetleń: 1465
 1101. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.46.2013.ZW
  Wyświetleń: 1465
 1102. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Członek Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1465
 1103. XXXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1465
 1104. III Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1464
 1105. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.54.2015.BS - ujęcie wód podziemnych w Kadłubie Turawskim - wykonanie studni, pobór wód
  Wyświetleń: 1464
 1106. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.71.2015.ZW - staw podsiąkowy Brynica
  Wyświetleń: 1464
 1107. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Referent w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu - ogłoszenie z dn.13.05.2009 r.
  Wyświetleń: 1464
 1108. Informacja o wynikach postępowania rekrutacyjnego zgodnie z II naborem z dnia 23.03.2006 r. na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 1464
 1109. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa dróg Osiedlowych ul. Chopina i Reymonta - Niemodlin
  Wyświetleń: 1464
 1110. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji sanitarnej gm. Prószków - Boszycze, Źlinice
  Wyświetleń: 1464
 1111. Ogłoszenie o naborze na 2 (dwa) wolne stanowiska urzędnicze - młodszy referent w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 23.07.2007 r.
  Wyświetleń: 1464
 1112. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji dot. Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 i Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych
  Wyświetleń: 1464
 1113. XIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.
  Wyświetleń: 1464
 1114. XX Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r. - protokół
  Wyświetleń: 1464
 1115. XXXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1464
 1116. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.32.2011.ZW
  Wyświetleń: 1463
 1117. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.98.2012.BS
  Wyświetleń: 1463
 1118. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-45/10
  Wyświetleń: 1463
 1119. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa stacji paliw w Tułowicach przy ul. Porcelitowej
  Wyświetleń: 1463
 1120. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.10. 1. 2013.BS
  Wyświetleń: 1462
 1121. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej publicznej w Świerklach
  Wyświetleń: 1462
 1122. Ogłoszenie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w m. Kotórz Mały dz. nr. 1936/229 z km. 1, 2305/229 z km. 1
  Wyświetleń: 1462
 1123. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora.
  Wyświetleń: 1462
 1124. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym
  Wyświetleń: 1462
 1125. Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1462
 1126. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.23.2015.ZW - staw Chróścice
  Wyświetleń: 1461
 1127. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-23/10
  Wyświetleń: 1461
 1128. Informacja w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującą budowę fermy kur rodzicielskich, szczelnego zbiornika wybieralnego na ścieki o V=5,0 m3 oraz dwóch zbiorników na paszę w Graczach. Inwestor: Rajmund Wocka
  Wyświetleń: 1461
 1129. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-101/10
  Wyświetleń: 1460
 1130. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Opolu - OŚ.602.10.2012.EP
  Wyświetleń: 1460
 1131. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym
  Wyświetleń: 1459
 1132. Obwieszczenie Starost Opolskiego - OŚ.6228.1.2011.UKK
  Wyświetleń: 1459
 1133. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. 6341. 50. 2011. BS
  Wyświetleń: 1459
 1134. Ogłoszenie z dnia 27.01.2016 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego Skarbu Państwa, stanowiącego przedmiot odrębnej własności o powierzchni użytkowej 84,11 m2 położonego na I piętrze w budynku w Chrząstowicach
  Wyświetleń: 1459
 1135. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz - 6224 -6/09
  Wyświetleń: 1458
 1136. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1458
 1137. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - nr OŚ.BSz.6223-14/09
  Wyświetleń: 1458
 1138. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość przeznaczoną na dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki-II etap (dz.1549/19)
  Wyświetleń: 1458
 1139. XXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.
  Wyświetleń: 1458
 1140. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.25.2014.BS
  Wyświetleń: 1457
 1141. Informacja o wynikach naboru z dnia 07 marca 2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Wydziale Finansowo-Budżetowym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1457
 1142. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w Grodźcu, Chobiu, Kuziorach i Mnichusie z tranzytem do oczyszczalni ścieków. Inwestor: Gmina Ozimek
  Wyświetleń: 1457
 1143. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Kasjer w Wydziale Finansowo-Budżetowym
  Wyświetleń: 1457
 1144. Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym
  Wyświetleń: 1457
 1145. XX sesja Rady Powiatu Opolksiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1457
 1146. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6224-10/09
  Wyświetleń: 1456
 1147. IV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.
  Wyświetleń: 1456
 1148. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1456
 1149. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu.
  Wyświetleń: 1456
 1150. XXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r.
  Wyświetleń: 1456
 1151. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.21.2015.ZW - przełożenie rowu Wrzoski
  Wyświetleń: 1455
 1152. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-52/09
  Wyświetleń: 1455
 1153. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa fermy kur w Szydłowcu Śląskim
  Wyświetleń: 1455
 1154. XXVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1455
 1155. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 1454
 1156. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przełozenie trasy odcinka drogi powiatowej w Turawie ul. Świerkowa
  Wyświetleń: 1454
 1157. Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg położonych na terenie Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1454
 1158. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.79.2011.BS
  Wyświetleń: 1453
 1159. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.12.2011.ZW
  Wyświetleń: 1453
 1160. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-4/09
  Wyświetleń: 1453
 1161. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-107/10
  Wyświetleń: 1453
 1162. Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 1453
 1163. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w ZOZGiK.
  Wyświetleń: 1453
 1164. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-69/09
  Wyświetleń: 1452
 1165. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłaczami do budynków - Niemodlin
  Wyświetleń: 1452
 1166. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.133.2013.ZW
  Wyświetleń: 1452
 1167. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość przeznaczoną na dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki-II Etap (dz.1551/44)
  Wyświetleń: 1452
 1168. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych - z dn. 13.05.2009
  Wyświetleń: 1452
 1169. Informacja o wszczęciu postępowania - OŚ.BSz-6223-50/10
  Wyświetleń: 1451
 1170. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.116.2013.ZW
  Wyświetleń: 1451
 1171. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1451
 1172. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetu państwa i budżetu Powiatu za III kwartał 2015 r,
  Wyświetleń: 1451
 1173. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - starszy referent w Zespole Szkół w Chróścinie z dnia 29.01.2007 r.
  Wyświetleń: 1451
 1174. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na Lata 2015-2020
  Wyświetleń: 1451
 1175. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.109.2012.ZW
  Wyświetleń: 1450
 1176. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-4/10
  Wyświetleń: 1450
 1177. Informacja Starosty Opolskiego w spr. przyjecia operatu opisowo-kartograficznego oraz założenia ewidencji budynków i lokali
  Wyświetleń: 1450
 1178. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa stacji paliw w Ozimku
  Wyświetleń: 1450
 1179. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa 3 indyczników w m. Młodnik
  Wyświetleń: 1450
 1180. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1450
 1181. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od 2018 r. do 2020 r.
  Wyświetleń: 1450
 1182. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.127.2013.BS
  Wyświetleń: 1449
 1183. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.30.2012.ZW
  Wyświetleń: 1449
 1184. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Referenta w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 1449
 1185. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji sanitarnej gm. Prószków - Przysiecz
  Wyświetleń: 1449
 1186. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa ul. Kochanowskiego w m. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1449
 1187. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w spr. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 na odc. Lędziny-Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.200.2012.GT)
  Wyświetleń: 1449
 1188. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Geodzezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1449
 1189. XXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1449
 1190. XXXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1449
 1191. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.54.2011.BS
  Wyświetleń: 1448
 1192. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-15/09
  Wyświetleń: 1448
 1193. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-17/09
  Wyświetleń: 1447
 1194. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.61.2013.ZW
  Wyświetleń: 1446
 1195. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.69.2013.BS
  Wyświetleń: 1446
 1196. Powiatowa Komisja Wyborcza w Opolu
  Wyświetleń: 1446
 1197. XVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.
  Wyświetleń: 1446
 1198. XXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1446
 1199. XXXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1446
 1200. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1445
 1201. XXXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1445
 1202. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. Budowa gazociągu Zdzieszowice- Wrocław DV1000 MOP 8,4 MPA ok. 130 km
  Wyświetleń: 1445
 1203. Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii - Geodety Powiatowego
  Wyświetleń: 1444
 1204. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-39/10
  Wyświetleń: 1443
 1205. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-13/09
  Wyświetleń: 1443
 1206. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.80.2015.ZW - przepust DW 435 ul. Niemodlińska Chróścina
  Wyświetleń: 1443
 1207. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żelazna i Sławice
  Wyświetleń: 1443
 1208. XIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.
  Wyświetleń: 1443
 1209. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1442
 1210. XXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r. - protokół
  Wyświetleń: 1442
 1211. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.11.2011.BS
  Wyświetleń: 1441
 1212. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6224-23/09
  Wyświetleń: 1441
 1213. Informacja o wyniku naboru z dnia 8 września 2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny w wymiarze 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1441
 1214. V Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.
  Wyświetleń: 1441
 1215. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.47.2013.BS
  Wyświetleń: 1440
 1216. Informacja o działanich podejmowanych wobec Starosty przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2015 r
  Wyświetleń: 1439
 1217. Obiweszczenie o wydaniu decyzji - budowa odcinka drogi gminnej ul. Krzyżula w m. Łubniany
  Wyświetleń: 1439
 1218. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa drogi gminnej w m. Węgry
  Wyświetleń: 1439
 1219. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Zmiana decyzji ZRID Nr 3/2012
  Wyświetleń: 1439
 1220. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.92.2012.ZW
  Wyświetleń: 1439
 1221. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.ZW 6223-83/10
  Wyświetleń: 1439
 1222. XXXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji - protokół
  Wyświetleń: 1439
 1223. Zawiadomienie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości pozostałych po Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Murowie położonych w Grabczoku i Okołach
  Wyświetleń: 1439
 1224. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.58.2011.BS
  Wyświetleń: 1438
 1225. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.104.2015.BS - odwodnienie ul. Spacerowej w m. Kępa
  Wyświetleń: 1438
 1226. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 odcinek Lędziny - Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.150.2012.MN)
  Wyświetleń: 1438
 1227. XVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1438
 1228. XXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r. - protokół
  Wyświetleń: 1438
 1229. XXX Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1438
 1230. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.107.2014.ZW
  Wyświetleń: 1437
 1231. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-12/10
  Wyświetleń: 1437
 1232. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6224-16/09
  Wyświetleń: 1437
 1233. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - z wyłączeniem przejść rurociągów kanalizacyjnych ciśnieniowych pod drogą wojewódzką Nr 463
  Wyświetleń: 1437
 1234. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą nieruchomość przeznaczoną pod modernizację i uzup. prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku od km 160+200 do km 163+700
  Wyświetleń: 1437
 1235. XXXIV Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1437
 1236. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.66.2012.BS
  Wyświetleń: 1436
 1237. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-16/10
  Wyświetleń: 1436
 1238. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urządnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1436
 1239. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-65/08
  Wyświetleń: 1435
 1240. Obwieszczenie o wpływie wniosku - Odwodnienie Centrum handlowe Turawa - gm. Turawa
  Wyświetleń: 1435
 1241. Obwieszczenie o wszczeciu posteowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu inwentarskiego z owczarni na kurnik
  Wyświetleń: 1435
 1242. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej publicznej w Świerklach,
  Wyświetleń: 1435
 1243. XX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r.
  Wyświetleń: 1435
 1244. Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-68/08
  Wyświetleń: 1434
 1245. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 1434
 1246. XIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1434
 1247. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.49.2014.ZW
  Wyświetleń: 1433
 1248. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-66/10
  Wyświetleń: 1433
 1249. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - młodszy referent w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1433
 1250. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół w Tułowicach - specjalista ds. kadrowych
  Wyświetleń: 1432
 1251. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.60.2011.BS
  Wyświetleń: 1431
 1252. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Członek Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1431
 1253. Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z sieciowymi i przydomowymi przepompowniami ścieków sanitarnych w gminie Ozimek. Inwestor: Gmina Ozimek
  Wyświetleń: 1430
 1254. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1430
 1255. VI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.
  Wyświetleń: 1430
 1256. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.33.2013.BS
  Wyświetleń: 1429
 1257. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.34.2013.ZW
  Wyświetleń: 1429
 1258. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.57.2014.BS
  Wyświetleń: 1429
 1259. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji - ogłoszenie z dn. 11.02.2010 r.
  Wyświetleń: 1429
 1260. Wykaz udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Opolskiemu i jego jednostkom za 2017r
  Wyświetleń: 1429
 1261. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze starszy księgowy w Zespole Szkół w Ozimku
  Wyświetleń: 1428
 1262. Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa drogi powiatowej nr 1717 - Szydłów
  Wyświetleń: 1428
 1263. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa hali prod-magazynowej gm. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1428
 1264. Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny w wymiarze 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1428
 1265. XXXVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1428
 1266. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.24.2014.BS
  Wyświetleń: 1427
 1267. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.5.2014.ZW
  Wyświetleń: 1427
 1268. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-31/10
  Wyświetleń: 1427
 1269. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-70/09
  Wyświetleń: 1426
 1270. Obwieszczenie o wpływie wniosku - zmiana pozwolenia na budowe hali magazynowej w Krasiejowie, ul. Szkolna
  Wyświetleń: 1426
 1271. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną na dokonanie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki - Etap III
  Wyświetleń: 1426
 1272. Informacja o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji OŚ.6220.3.6.2013.KAH,MP
  Wyświetleń: 1425
 1273. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.78.2011.BS
  Wyświetleń: 1424
 1274. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 1423
 1275. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Magistralna siec wodociągowa Rędów-Turawa Marszałki
  Wyświetleń: 1423
 1276. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.101.2014.ZW
  Wyświetleń: 1422
 1277. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa drogi - gm. Turawa
  Wyświetleń: 1422
 1278. Ogłoszenie Starosty Opolskiego z dnia 14 lutego 2014 r. o konsultacjach społecznych w sprawie projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1422
 1279. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.130.2012.ZW
  Wyświetleń: 1421
 1280. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.85.2011.BS
  Wyświetleń: 1420
 1281. Obiweszczenie o wszczęciu postepowania - rozbudowa ulicy Leśnej w m. Schodnia
  Wyświetleń: 1420
 1282. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi ul. Słoneczna i wewnętrzna w miejscowości Krzanowice
  Wyświetleń: 1420
 1283. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalajacej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Województwa Opolskiego nieruchomość przeznaczoną na rozubdowę drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo rowerowego w Kup
  Wyświetleń: 1420
 1284. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.102.2013.BS
  Wyświetleń: 1419
 1285. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.61.2012.BS
  Wyświetleń: 1419
 1286. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.68.2014.ZW
  Wyświetleń: 1419
 1287. Informacja o wydaniu decyzji - pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z sieciowymi i przydomowymi przepompowniami ścieków sanitarnych, zasilaniem elektroenergetycznym , zjazdem z drogi powiatowej w Pustkowie...
  Wyświetleń: 1419
 1288. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
  Wyświetleń: 1419
 1289. Obiweszczenie o wszczęciu postepowania - budowa drogi gminnej w m. Miedziana
  Wyświetleń: 1418
 1290. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - budowa odcinka publicznej drogi gminnej ulicy Zawadzkiej w Kępie
  Wyświetleń: 1418
 1291. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1418
 1292. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ. BSz - 6223 - 10/09
  Wyświetleń: 1416
 1293. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.77.2015.ZW - przejście światłowodem nad rz. Żydówką w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1416
 1294. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji - pozwolenie na budowę - dla przedsięwzięcia: Przebudowa z rozbudową budynku utylizacji na punkt pozyskiwania i przeładunku surowców utylizacyjnych w m. Węgry
  Wyświetleń: 1416
 1295. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.2.2014.ZW
  Wyświetleń: 1415
 1296. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-11/09
  Wyświetleń: 1415
 1297. Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę obejmującego budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Popielów
  Wyświetleń: 1415
 1298. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6228.1.2011.UKK
  Wyświetleń: 1415
 1299. Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii z dnia 01.06.2009 r.
  Wyświetleń: 1415
 1300. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.109.2014.BS
  Wyświetleń: 1414
 1301. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-49/10
  Wyświetleń: 1414
 1302. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.BSz.6223 - 1/09
  Wyświetleń: 1414
 1303. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu opolskiego w 2018 r.
  Wyświetleń: 1414
 1304. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.15.2011.BS
  Wyświetleń: 1413
 1305. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds organizacyjnych i kadr.
  Wyświetleń: 1413
 1306. Informacja w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Krzyżowa Dolina. Inwestor: Gmina Ozimek
  Wyświetleń: 1413
 1307. VIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r. - protokół
  Wyświetleń: 1413
 1308. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.93.2014.BS
  Wyświetleń: 1412
 1309. Informacja o wynikach naboru - specjalista ds.płac - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu - ogłoszenie z dn.02.10.2008 r.
  Wyświetleń: 1412
 1310. Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze - młodszy referent w Wydziale Komunikacji - ogłoszenie z dn. 24.11.2009 r.
  Wyświetleń: 1412
 1311. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-67 /08
  Wyświetleń: 1411
 1312. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.4.2011.BS
  Wyświetleń: 1411
 1313. Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska urzędnicze - Podinspektor w ZOZGiK
  Wyświetleń: 1411
 1314. XI sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1411
 1315. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - rozbudowę odcinka drogi oraz budowę mostu i rozbudowa mostu w w m. Krasiejów
  Wyświetleń: 1410
 1316. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. 6341. 2. 2011. BS
  Wyświetleń: 1410
 1317. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska - z dn. 25.09.2008 r.
  Wyświetleń: 1410
 1318. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-14/09
  Wyświetleń: 1409
 1319. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-34/09
  Wyświetleń: 1409
 1320. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa dróg ul. Dworcowa i Wolności w Popielowie
  Wyświetleń: 1409
 1321. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1409
 1322. ZAWIADOMIENIE O ZAMIESZCZENIU W PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE, DANYCH O WNIOSKU O UDZIELENIE POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO
  Wyświetleń: 1409
 1323. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.95.2014.BS
  Wyświetleń: 1408
 1324. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.68.2011.ZW
  Wyświetleń: 1407
 1325. Informacja o wynikach naboru na 2 wolne stanowiska urzędnicze - młodszy referent w Wydziale Komunikacji - ogłoszenie z dn. 23.07.2007 r.
  Wyświetleń: 1407
 1326. Dopisanie lub wykreślenie współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym
  Wyświetleń: 1406
 1327. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.69.2014.ZW
  Wyświetleń: 1406
 1328. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół w Tułowicach - specjalista ds. kadrowych
  Wyświetleń: 1406
 1329. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.137.2014.BS
  Wyświetleń: 1405
 1330. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-25/08
  Wyświetleń: 1405
 1331. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji - gm. Popielów
  Wyświetleń: 1405
 1332. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 16.01.2007
  Wyświetleń: 1405
 1333. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.19.2013.BS
  Wyświetleń: 1404
 1334. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.34.2017.BS - odwodnienie straży pożarnej w Jaśkowicach
  Wyświetleń: 1404
 1335. XXX Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.
  Wyświetleń: 1404
 1336. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.103.2013.BS
  Wyświetleń: 1403
 1337. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-59/09
  Wyświetleń: 1403
 1338. Informacja o wyniku naboru na stanowisko: referent ds. utrzymania dróg.
  Wyświetleń: 1403
 1339. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.58.2014.BS
  Wyświetleń: 1401
 1340. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz 6223-24/09
  Wyświetleń: 1401
 1341. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-82/10
  Wyświetleń: 1401
 1342. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1401
 1343. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji cisnieniowej tranzytowej Luboszyce-Kolanowice
  Wyświetleń: 1401
 1344. XVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1401
 1345. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.53.2013.BS
  Wyświetleń: 1400
 1346. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.19.2011.BS
  Wyświetleń: 1400
 1347. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Boguszyce i Źlinice
  Wyświetleń: 1400
 1348. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej połozonej w Tułowicach przy ul. Zamkowej 5A ozn. nr dz. 633/7 i 633/6 z k. m. 2
  Wyświetleń: 1400
 1349. Ogłoszenie o naborze z dnia 2 sierpnia 2018 r. na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1400
 1350. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6228.1.2011.UKK
  Wyświetleń: 1399
 1351. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.72.2013.ZW
  Wyświetleń: 1398
 1352. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-43/09
  Wyświetleń: 1398
 1353. Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej nr 104860 ul. Polnej w miejscowości Winów
  Wyświetleń: 1398
 1354. XXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r. - protokół
  Wyświetleń: 1398
 1355. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.86.2014.BS
  Wyświetleń: 1397
 1356. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.125.2013.ZW
  Wyświetleń: 1396
 1357. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.68.2015.BS- wykonanie urzadzeń wodnych wylotu ścieków z "przydomowej" oczyszczalni w Dylakach
  Wyświetleń: 1396
 1358. Oobwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. BSz. 6223 - 3 / 09
  Wyświetleń: 1395
 1359. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.106.2014.BS
  Wyświetleń: 1394
 1360. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.56.2013.BS
  Wyświetleń: 1394
 1361. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1394
 1362. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.162.2016.ZW - drenaże DK45 Jełowa
  Wyświetleń: 1394
 1363. Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Ozimku w sprawie zasad postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół w Ozimku w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 1394
 1364. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-33/10
  Wyświetleń: 1393
 1365. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-12/09
  Wyświetleń: 1393
 1366. VIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja -Protokół
  Wyświetleń: 1393
 1367. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.64.2013.BS
  Wyświetleń: 1392
 1368. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.80.2014.BS
  Wyświetleń: 1392
 1369. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozudowa drogi ul. 1 Maja w Biestrzynniku
  Wyświetleń: 1392
 1370. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowa w m. Górki
  Wyświetleń: 1392
 1371. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1391
 1372. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-16/10
  Wyświetleń: 1390
 1373. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - z wyłączeniem przejść rurociągów kanalizacyjnych ciśnieniowych pod drogą wojewódzką Nr 463 i krajowa Nr 45
  Wyświetleń: 1390
 1374. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa stacji paliw w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1390
 1375. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej w m. Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 1390
 1376. Rejestracja (przerejestrowanie) używanego pojazdu
  Wyświetleń: 1390
 1377. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. 6341. 2. 2011. BS
  Wyświetleń: 1389
 1378. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.10.2015.ZW - przejście światłowodem pod rz. Prószkówką Domecko
  Wyświetleń: 1388
 1379. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej - ulicy Dębowej w miejscowości Ligota Prószkowska
  Wyświetleń: 1388
 1380. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół w Ozimku - Starszy księgowy. Ogłoszenie z dnia 13.04.2010 r.
  Wyświetleń: 1388
 1381. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.72.2014.ZW
  Wyświetleń: 1387
 1382. Zawiadomienie dot. zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji szkła opakowaniowego - Warta Glass Jedlice S.A.
  Wyświetleń: 1387
 1383. Zawiadomienie o czynnościach ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych i wznowieniu znaków granicznych w dn. 16.10.2015 r. obręb Sławice, gm. Dąbrowa
  Wyświetleń: 1387
 1384. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.4.2014.BS
  Wyświetleń: 1386
 1385. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.4.2012.BS
  Wyświetleń: 1385
 1386. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-58/10
  Wyświetleń: 1385
 1387. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 24.04.2007
  Wyświetleń: 1385
 1388. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza w 2017 r.
  Wyświetleń: 1385
 1389. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-20/09
  Wyświetleń: 1384
 1390. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-18/10
  Wyświetleń: 1384
 1391. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Wydziale Finansowo - Budżetowym
  Wyświetleń: 1384
 1392. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. 6341. 50. 2011. BS
  Wyświetleń: 1384
 1393. Ogłoszenie o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy księgowy w wymiarze 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1384
 1394. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.89.2014.BS
  Wyświetleń: 1383
 1395. Ogłoszenie o drugim naborze na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 06.04.2006r.
  Wyświetleń: 1382
 1396. Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1382
 1397. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska z dnia 25 sierpnia 2009 r.
  Wyświetleń: 1381
 1398. XXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r. - protokół
  Wyświetleń: 1381
 1399. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.60.2016.ZW - przepust ul. Opolska Kotórz Mały
  Wyświetleń: 1380
 1400. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.111.2014.BS
  Wyświetleń: 1379
 1401. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dróg gminnych, ulic: Szkolnej, Polnej i Piaskowej w m. Nowe Siołkowice - Urząd Gminy Popielów
  Wyświetleń: 1379
 1402. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie dot. odwodnienia ul. Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim - OŚ.6341.121.2015.BS
  Wyświetleń: 1379
 1403. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu - 25.04.2012 r.
  Wyświetleń: 1379
 1404. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-1/10
  Wyświetleń: 1378
 1405. Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne na stanowisko specjalista ds. utrzymania mostów - ogłoszenie z dn. 06.11.2008 r.
  Wyświetleń: 1378
 1406. Obwieszczenie o wpływie wniosku - zabudowa lini tech. przygotowania i lakierowania profili aluminiowych w Tułowicach
  Wyświetleń: 1377
 1407. X Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.
  Wyświetleń: 1377
 1408. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.47.2011.BS
  Wyświetleń: 1376
 1409. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym- ogłoszenie z dn.03.01.2012 r.
  Wyświetleń: 1376
 1410. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. BHP 1/4 etatu w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 07.10.2008 r.
  Wyświetleń: 1376
 1411. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.124.2012.BS
  Wyświetleń: 1375
 1412. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.48.2014.BS
  Wyświetleń: 1375
 1413. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR.6341.111.2015.AW - likwidacja i wykonanie nowego przepustu DP 1507 O km 2+048 w Graczach
  Wyświetleń: 1375
 1414. obwiesczenie o wpływie wniosku w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę polegającego na budowie fundamentu pod kabino – suszarkę lakierniczą VENUS PB-VB1855 w hali Nr „3” B – Wydział Zabezpieczeń antykorozyjnych w Ozim
  Wyświetleń: 1375
 1415. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 103228 O ul. Pustki w Krasiejowie
  Wyświetleń: 1375
 1416. Rejestracja nowego pojazdu
  Wyświetleń: 1375
 1417. XX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1375
 1418. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.96.2011.BS
  Wyświetleń: 1374
 1419. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa Elektrowni Opole o 2 bloki energ. wraz z obiektami towarzyszącymi
  Wyświetleń: 1374
 1420. XXVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r. - protokół
  Wyświetleń: 1374
 1421. Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-36/7/08
  Wyświetleń: 1373
 1422. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.57.2015.ZW - wykonanie przepustu Falmirowice
  Wyświetleń: 1373
 1423. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.75.2013.BS
  Wyświetleń: 1373
 1424. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-73/09
  Wyświetleń: 1373
 1425. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Bierdzany - Urząd Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1373
 1426. IX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r. - protokół
  Wyświetleń: 1373
 1427. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.20.2015.ZW - przepust na rowie Walidrogi
  Wyświetleń: 1372
 1428. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-60/10
  Wyświetleń: 1372
 1429. Obwieszczenie o wydaniu decyzji realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej Brzezie – Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1372
 1430. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.34.2012.ZW
  Wyświetleń: 1371
 1431. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-100/10
  Wyświetleń: 1370
 1432. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Sienkiewicza i ul. Kwaśnej w m. Chróścice
  Wyświetleń: 1370
 1433. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.31.2011.ZW
  Wyświetleń: 1370
 1434. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. utrzymania mostów 1/2 etatu w Zarządzie Dróg Powiatowych - z dn. 06.11.2008
  Wyświetleń: 1370
 1435. XXXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - Iv kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1370
 1436. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-6/09
  Wyświetleń: 1369
 1437. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-2/09
  Wyświetleń: 1369
 1438. Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownika sekcji Administracyjno-Kadrowej
  Wyświetleń: 1369
 1439. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.39.2012.ZW
  Wyświetleń: 1368
 1440. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.77.2013.BS
  Wyświetleń: 1368
 1441. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.79.2012.BS
  Wyświetleń: 1368
 1442. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-77/10
  Wyświetleń: 1368
 1443. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - inspektora w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1368
 1444. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie z dnia 11.03.2009 r.
  Wyświetleń: 1368
 1445. Obwieszczenie o uchyleniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1261/09 z dnia 21.12.2009 (osiedlowa sieć cieplna w Dobrzeniu Wielkim)
  Wyświetleń: 1368
 1446. Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1368
 1447. Ogłoszenie z dnia 06 kwietnia 2016 r. o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1368
 1448. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.25.2013.BS
  Wyświetleń: 1367
 1449. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.31.2011.ZW
  Wyświetleń: 1367
 1450. XXXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1367
 1451. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.ZW 6224-4/09
  Wyświetleń: 1366
 1452. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.40.2014.ZW
  Wyświetleń: 1366
 1453. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-48/10
  Wyświetleń: 1366
 1454. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-64/09
  Wyświetleń: 1366
 1455. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-26/09
  Wyświetleń: 1366
 1456. Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1366
 1457. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 13 września 2016 r. w spr. projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dział. pp. i o wolontariacie na rok 2017”
  Wyświetleń: 1366
 1458. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.45.2012.ZW
  Wyświetleń: 1365
 1459. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.65.2013.BS
  Wyświetleń: 1365
 1460. Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1365
 1461. XXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r. - protokół
  Wyświetleń: 1365
 1462. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.24.2015.BS - przebudowa drogi krajowej 45 na odcinku budowy zjazdów przy stacji paliw w BIERDZANACH.
  Wyświetleń: 1364
 1463. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-60/09
  Wyświetleń: 1364
 1464. Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu inwentarskiego z owczarni na kurnik
  Wyświetleń: 1364
 1465. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 1363
 1466. Informacja Prezydenta Miasta Opola - OŚR.6341.24.2015.AW - odwodnienie drogi powiatowej nr 1713.O ul. Szkolna w m. Krasiejów
  Wyświetleń: 1363
 1467. Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych z dnia 12.06.2009 r.
  Wyświetleń: 1363
 1468. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.17.2015.ZW - przepust na rowie przydrożnym Grabie
  Wyświetleń: 1362
 1469. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Ligota Turawska - Urząd Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1362
 1470. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.133.2013.ZW
  Wyświetleń: 1362
 1471. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1361
 1472. Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne na stanowisko specjalista ds. księgowości
  Wyświetleń: 1361
 1473. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1361
 1474. Ogłoszenie o naborze z dnia 4 października 2017 roku na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1361
 1475. Zasady postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Dziecka im.J.Korczaka w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 1361
 1476. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.85.2014.ZW
  Wyświetleń: 1360
 1477. Informacja o wyniku naboru na kandydata na stanowisko Zastępca Dyrektora z 06.08.2007r.
  Wyświetleń: 1360
 1478. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa dróg gminnych nr 102506 O?ul. Piaskowa i nr 102505 O?ul. Młyńska w m. Kup
  Wyświetleń: 1360
 1479. XX sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1360
 1480. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.20.2014.BS
  Wyświetleń: 1359
 1481. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.56.2014.BS
  Wyświetleń: 1359
 1482. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-32/09
  Wyświetleń: 1359
 1483. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.11.2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w wydziale Geodezji i kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu I
  Wyświetleń: 1359
 1484. II Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1358
 1485. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.31.2013.ZW
  Wyświetleń: 1358
 1486. Obwieszczenie o wływie wniosku - Przebudowa Drogi - gm. Dobrzeń Wlk.
  Wyświetleń: 1358
 1487. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej ul. Jańskiego w miejscowości Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1358
 1488. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.14.2013.BS
  Wyświetleń: 1357
 1489. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-30/10
  Wyświetleń: 1357
 1490. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w spr. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Stare Siołkowice-Hospicjum-Popielów (IN.IV.7570.6.2014.GT
  Wyświetleń: 1357
 1491. Ogłoszenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w m. Kotórz Mały Dz. nr 1936/229; 2305/229
  Wyświetleń: 1357
 1492. Ośrodki Szkolenia Kierowców
  Wyświetleń: 1357
 1493. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.125.2012.BS
  Wyświetleń: 1356
 1494. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.33.2014.BS
  Wyświetleń: 1356
 1495. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.46.2015.ZW - wykonanie stawu Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 1355
 1496. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.100.2015.BS - odwodnienie ul. Nowej w m. Kępa
  Wyświetleń: 1355
 1497. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Główna Księgowa w Domu Dziecka w Chmielowicach - ogłoszenie z dnia 08.08.2007
  Wyświetleń: 1354
 1498. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.34.2014.BS
  Wyświetleń: 1353
 1499. Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 1353
 1500. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-67/09
  Wyświetleń: 1352
 1501. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.105.2015.BS - odwodnienie ul. Kasztanowej w m. Kępa
  Wyświetleń: 1352
 1502. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O i budowa mostu w m. Krasiejów
  Wyświetleń: 1352
 1503. Roczny program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
  Wyświetleń: 1352
 1504. XXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1352
 1505. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.5.2016.BS - odprowadzanie ścieków przemysłowych z kanalizacji deszczowo - przemysłowej z terenu działalności zakładów przy ul. Porcelitowej w Tułowicach
  Wyświetleń: 1351
 1506. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.99.2012.BS
  Wyświetleń: 1351
 1507. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-34/09
  Wyświetleń: 1351
 1508. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Głównego Księgowego w Domu Dziecka w Chmielowicach dot. ogłoszenia z dnia 24.04.2007
  Wyświetleń: 1351
 1509. Usługa ochrony budynków i mienia, stanowiących własność Skarbu Państwa, w zespole dworsko – parkowym w Karczowie
  Wyświetleń: 1351
 1510. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.142.2012.ZW
  Wyświetleń: 1350
 1511. Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1350
 1512. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa drogi - gm. Turawa
  Wyświetleń: 1350
 1513. Ogłoszenie o naborze Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista do spraw kadrowych
  Wyświetleń: 1350
 1514. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-44/10
  Wyświetleń: 1349
 1515. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Wydziale Finansowo - Budżetowym
  Wyświetleń: 1349
 1516. X sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - Protokół
  Wyświetleń: 1349
 1517. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.114.2014.ZW
  Wyświetleń: 1348
 1518. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.8.2012.ZW
  Wyświetleń: 1348
 1519. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 1348
 1520. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.38.2014.BS
  Wyświetleń: 1347
 1521. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.18.2015.BS - odwodnienie zakładu Volvo Truck Center Polska w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1346
 1522. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym Starostwa Powiatowego w Opolu - 27.04.2012
  Wyświetleń: 1346
 1523. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.21.2012.ZW
  Wyświetleń: 1345
 1524. Informacja o działanich podejmowanych wobec Starosty przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2016 r
  Wyświetleń: 1344
 1525. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.93.2013.BS
  Wyświetleń: 1344
 1526. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-78/10
  Wyświetleń: 1344
 1527. Informacja o wynikach II naboru na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1344
 1528. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1344
 1529. XXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1344
 1530. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-36/10
  Wyświetleń: 1343
 1531. XXXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1343
 1532. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.52.2014.BS
  Wyświetleń: 1342
 1533. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.39.2015.ZW - wykonanie przepust, ujęcia, likwidacja rowu
  Wyświetleń: 1341
 1534. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.74.2013.ZW
  Wyświetleń: 1341
 1535. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.74.2014.BS
  Wyświetleń: 1340
 1536. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.81.2014.BS
  Wyświetleń: 1340
 1537. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-71/09
  Wyświetleń: 1340
 1538. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, modernizacja i założenie szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz informatyzacja, integracja i harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 - gmina Chrząstowice
  Wyświetleń: 1340
 1539. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa drogi powiatowej Magnuszowice-Grodków o stanowisko do ważenia sam. ciężarowych
  Wyświetleń: 1340
 1540. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.28.2014.ZW
  Wyświetleń: 1339
 1541. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-19/09
  Wyświetleń: 1339
 1542. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1339
 1543. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa stacji paliw przy ul. Koscielnej w m. Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 1339
 1544. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -OŚ.6341.81.2015.BS - dot odwodnienia dróg gminnych ul.Kościuszki ,część ul.Dworcowej w m. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1338
 1545. Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Opolskiego, położonej w Kotorzu Małym gmina Turawa, oznaczonej jako dz.1936/229 z km. 1 oraz dz. 2305/229 z km. 1
  Wyświetleń: 1338
 1546. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.45.2011.BS
  Wyświetleń: 1337
 1547. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.54.2014.BS
  Wyświetleń: 1337
 1548. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-20/10
  Wyświetleń: 1337
 1549. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1337
 1550. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.141.2012.ZW
  Wyświetleń: 1336
 1551. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.40.2013.BS
  Wyświetleń: 1336
 1552. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.63.2012.ZW
  Wyświetleń: 1336
 1553. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-68/09
  Wyświetleń: 1336
 1554. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa drogi ul. Słoneczna i wewnętrzna w miejscowości Krzanowice
  Wyświetleń: 1336
 1555. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej w miejscowości Nakło Etap I
  Wyświetleń: 1336
 1556. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 22.05.2009 r.
  Wyświetleń: 1336
 1557. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym
  Wyświetleń: 1336
 1558. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.27.2015.BS - ścieki przemysłowe z zakładu Kapital Invest w Dąbrowie przy ul. Kamiennej 1
  Wyświetleń: 1335
 1559. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.55.2014.BS
  Wyświetleń: 1335
 1560. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.69.2016.ZW - stawy w Chróścinie
  Wyświetleń: 1335
 1561. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1335
 1562. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu w sprawie odwodnienia drogi powiatowej nr 1716 O - ul. Kościelnej w m. KĄTY OPOLSKIE
  Wyświetleń: 1335
 1563. IX sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja -Protokół
  Wyświetleń: 1335
 1564. Informacja o zamieszczoniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę - Inwestor : PGE Elektrownia Opole S.A. Brzezie k/Opola
  Wyświetleń: 1334
 1565. Obwieszczenie o wpływie wniosku - Rozbudowa fermy Kur
  Wyświetleń: 1333
 1566. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące projektu budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.
  Wyświetleń: 1333
 1567. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.52.2013.BS
  Wyświetleń: 1332
 1568. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.6.2013.BS
  Wyświetleń: 1332
 1569. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1332
 1570. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowie oczyszczalni ścieków w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1332
 1571. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.37.2012.BS
  Wyświetleń: 1331
 1572. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.105.2014.ZW
  Wyświetleń: 1331
 1573. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 kwietnia 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1331
 1574. XVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1331
 1575. XX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1331
 1576. XXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1331
 1577. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-35/10
  Wyświetleń: 1330
 1578. Obiweszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych nr 102506 O ? ul. Piaskowa i nr 102505 O ? ul. Młyńska w miejscowości Kup
  Wyświetleń: 1329
 1579. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego w miejscowości Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1329
 1580. XXXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.
  Wyświetleń: 1329
 1581. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-60/08
  Wyświetleń: 1328
 1582. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa drogi gminnej ul. Pustki w Krasiejowie
  Wyświetleń: 1328
 1583. Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu opolskiego na lata 2008 - 2011 z perspektywą do roku 2015
  Wyświetleń: 1328
 1584. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.12.2015.ZW - przejście światłowodem nad rz. Prószkówką i Ochodzanką
  Wyświetleń: 1327
 1585. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.122.2015.BS z dnia 15-01-2015 r. - stacja paliw OKTAN w Krzanowicach (ścieki przemyslowe)
  Wyświetleń: 1327
 1586. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.124.2013.ZW
  Wyświetleń: 1327
 1587. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.16.2013.BS
  Wyświetleń: 1327
 1588. Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa drogi powiatowej 1705 w Zawadzie
  Wyświetleń: 1327
 1589. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na rozbudowe i przebudowe oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1327
 1590. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 1327
 1591. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.28.2013.BS
  Wyświetleń: 1326
 1592. Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa dróg ul. Dworcowa i Wolności w Popielowie
  Wyświetleń: 1326
 1593. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Górki
  Wyświetleń: 1326
 1594. I.Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1325
 1595. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.41.2011.BS
  Wyświetleń: 1324
 1596. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłaczami do budynków - Niemodlin
  Wyświetleń: 1323
 1597. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.110.2012.ZW
  Wyświetleń: 1322
 1598. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Komprachcice ? Szydłów
  Wyświetleń: 1322
 1599. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - rozbudowie drogi powiatowej nr 1702 O Czarnowąsy ? Brynica w sołectwach Czarnowąsy i Świerkle
  Wyświetleń: 1322
 1600. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym do podmiotów, których działalność statutowa związana jest z przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Tułowice
  Wyświetleń: 1322
 1601. VII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r. - protokół
  Wyświetleń: 1322
 1602. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.27.2013.BS
  Wyświetleń: 1321
 1603. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.130.2015.BS - przbbudowa skrzyżowania dróg krajowych nr 46, 94 w Karczowie (rondo)
  Wyświetleń: 1320
 1604. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.133.2012.BS
  Wyświetleń: 1320
 1605. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-103/10
  Wyświetleń: 1320
 1606. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.9.2011.BS
  Wyświetleń: 1320
 1607. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska z dnia 25 sierpnia 2009 r.
  Wyświetleń: 1320
 1608. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji - pozwolenie na budowę - dla przedsięwzięcia: Budowa Stacji Pomiarowej m. Przywory Gm. Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1320
 1609. Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa z rozbudowa budynku gospodarczego na warsztat mechaniki pojazdowej w m. Czarnowasy
  Wyświetleń: 1320
 1610. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej ul. Skośnej w miejscowości Zawada w gminie Turawa
  Wyświetleń: 1320
 1611. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.16.2015.ZW - przejście kablem SN 15kV pod Brynicą i Prądzielnicą Kup
  Wyświetleń: 1319
 1612. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.36. 2013.BS
  Wyświetleń: 1319
 1613. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.70.2015.BS - pobór wód podziemnych z zakładowego ujęcia wody STEGU Sp. z o.o. w Jełowej.
  Wyświetleń: 1319
 1614. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.79.2013.BS
  Wyświetleń: 1319
 1615. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-65/09
  Wyświetleń: 1319
 1616. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.75.2011.BS
  Wyświetleń: 1318
 1617. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-21/10
  Wyświetleń: 1318
 1618. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-41/09
  Wyświetleń: 1318
 1619. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa magistralnej sieci wodociągowej Rzędów - stacja wodociągowa Turawa Marszałki
  Wyświetleń: 1318
 1620. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.132.2015.BS - budowa drogi gminnej łączącej ul.Stawy w Chróścicach z ul. Strzelców Bytomskich w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1318
 1621. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.60.2014.ZW
  Wyświetleń: 1317
 1622. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. 6341. 87. 2011. BS
  Wyświetleń: 1317
 1623. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.5.2015.ZW - jaz na rzece Sucha
  Wyświetleń: 1317
 1624. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu post. i możliwości przeglądania akt w spr. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nier. przeznaczoną pod budowę ronda na skrzyżowaniu DK nr 94 i DK nr 46 w m.Karczów
  Wyświetleń: 1317
 1625. V Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r. - protokół
  Wyświetleń: 1317
 1626. XIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1317
 1627. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.37.2014.BS
  Wyświetleń: 1316
 1628. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.51.2015.BS - odwodnienie zakładu Vitroterm - Murów SA w Murowie.
  Wyświetleń: 1316
 1629. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.75.2014.BS
  Wyświetleń: 1316
 1630. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1316
 1631. Obieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - rozbudowa drogi publicznej nr 104860 O ul. Polnej w Winowie
  Wyświetleń: 1316
 1632. VI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1316
 1633. XXIV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1316
 1634. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.91.2011.ZW
  Wyświetleń: 1315
 1635. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1315
 1636. obwieszczenie Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-28/09
  Wyświetleń: 1315
 1637. Obwieszczenie Starosty opolskiego OŚ.6341.82.2015.BS- informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dot. odwodnienia ulicy Polnej w m. WINÓW
  Wyświetleń: 1315
 1638. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.50.2014.ZW
  Wyświetleń: 1314
 1639. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Kadłub Turawski - Urząd Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1313
 1640. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa sieci gazowej Wrzoski, Chróścina, Mechnice, Dabrowa, Chmielowice, Komprachcice, osiny, Polska Nowa Wieś, Wawelno
  Wyświetleń: 1313
 1641. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Górki
  Wyświetleń: 1313
 1642. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa drogi gminnej tory PKP - ul. Słoneczna
  Wyświetleń: 1313
 1643. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.14.2012.ZW
  Wyświetleń: 1312
 1644. XXXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1312
 1645. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.116.2012.BS
  Wyświetleń: 1311
 1646. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.96.2014.ZW
  Wyświetleń: 1311
 1647. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-88/10
  Wyświetleń: 1311
 1648. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Wydziale Finansowo - Budżetowym z dn.12.10.2011 r.
  Wyświetleń: 1311
 1649. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1311
 1650. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.136.2013.ZW
  Wyświetleń: 1310
 1651. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW.6223-69/08
  Wyświetleń: 1310
 1652. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Budownictwa - ogłoszenie z dnia 13.03.2012 r.
  Wyświetleń: 1309
 1653. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.17.2013.BS
  Wyświetleń: 1308
 1654. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.69.2015.BS - odwodnienia zakładu w Jedlicach BP Glass Poland Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1308
 1655. Obwieszczenia o wydaniu decyzji - Rozbudowa drogi gminnej ul. Dzierżona w Karłowicach
  Wyświetleń: 1308
 1656. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.92.2012.ZW
  Wyświetleń: 1308
 1657. Ogłoszenie o II naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 21.09.2009 r.
  Wyświetleń: 1308
 1658. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.63.2011.BS
  Wyświetleń: 1307
 1659. Informacja o wyniku naboru na kandydata na stanowisko Głównego Księgowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu - ogłoszenie z dnia 27.06.2008 r.
  Wyświetleń: 1307
 1660. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Bzakładu do termowania drewna w Tułowicach przy ul. Porcelitowej
  Wyświetleń: 1307
 1661. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.27.2011.ZW
  Wyświetleń: 1306
 1662. Obwieszczenie Sarosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-28/09
  Wyświetleń: 1306
 1663. Ogłoszenie o naborze z dnia 04 kwietnia 2018 r. na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1306
 1664. Petycje 2018
  Wyświetleń: 1306
 1665. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa sieci wodociągowej tranzytowej Jaczowice-Jakubowice
  Wyświetleń: 1305
 1666. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Turawie z dnia 10.08.2009 r.
  Wyświetleń: 1303
 1667. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 rok
  Wyświetleń: 1303
 1668. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.18.2012.BS
  Wyświetleń: 1302
 1669. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.100.2011.ZW
  Wyświetleń: 1301
 1670. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.35.2014.BS
  Wyświetleń: 1301
 1671. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.45.2013.ZW
  Wyświetleń: 1301
 1672. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 1301
 1673. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozudowa drogi powiatowej Strzelce Op.-Krasiejów, budowa mostu oraz rozbudowa mostu
  Wyświetleń: 1301
 1674. XXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV Kadencja
  Wyświetleń: 1301
 1675. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.115.2014.BS
  Wyświetleń: 1300
 1676. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.44.2013.ZW
  Wyświetleń: 1300
 1677. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.51.2013.ZW
  Wyświetleń: 1300
 1678. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-98/10
  Wyświetleń: 1300
 1679. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-3/10
  Wyświetleń: 1300
 1680. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.67.2015.BS - przejścia kanalizacją pod rz. Sucha i Młynówka w m. Dębie
  Wyświetleń: 1300
 1681. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi powiatowej w m. Kepa
  Wyświetleń: 1300
 1682. nformacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.129.2013.BS
  Wyświetleń: 1299
 1683. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.19.2015.BS - odwodnienie parkingu w Jełowej ul. Dworcowa
  Wyświetleń: 1297
 1684. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.17.2011.BS
  Wyświetleń: 1297
 1685. XXXVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1297
 1686. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.108.2015.BS - odwodnienie ul. Fiołków w Luboszycach
  Wyświetleń: 1296
 1687. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - zabudowa lini tech. przygotowania i lakierowania profili aluminiowych w Tułowicach
  Wyświetleń: 1296
 1688. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Kolejowej 3b
  Wyświetleń: 1296
 1689. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.112.2014.ZW
  Wyświetleń: 1295
 1690. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.55.2013.BS
  Wyświetleń: 1295
 1691. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.44.2012.ZW
  Wyświetleń: 1295
 1692. XIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1295
 1693. XXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - Protokół
  Wyświetleń: 1295
 1694. I Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1294
 1695. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.25.2011.BS
  Wyświetleń: 1294
 1696. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.109.2015.ZW - legalizacja stawu w Sławicach
  Wyświetleń: 1294
 1697. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.130.2014.BS
  Wyświetleń: 1294
 1698. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 1294
 1699. XXVI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1294
 1700. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetu państwa i budżetu Powiatu za II kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 1292
 1701. Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej - rozbudowie odcinka drogi powiatowej w miejscowości Krasiejów, ul. Spóracka
  Wyświetleń: 1292
 1702. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.132.2015.BS - odwodnienie projektowanej drogi gminnej łączącej ul. Stawy w Chróścicach z ul. Strzelców Bytomskich w Dobrzeniu Wlk.
  Wyświetleń: 1292
 1703. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.138.2015.BS- odwodnienie m.WINÓW
  Wyświetleń: 1291
 1704. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowę drogi powiatowej nr 1703 O Opole-Łubniany w m. Kepa
  Wyświetleń: 1291
 1705. XXX Sesja Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji - protokół
  Wyświetleń: 1291
 1706. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.42.2015.BS - odwodnienie rejonu dróg (ul. Powstańców, ul.Osiedle Leśne, ul.Opolska) w m. PROSZKÓW
  Wyświetleń: 1290
 1707. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.94.2012.BS
  Wyświetleń: 1289
 1708. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Zakrzów Turawski - Urząd Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1289
 1709. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy OŚ6341.48.2015.ZW - stawy w Przyworach
  Wyświetleń: 1289
 1710. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.103.2012.ZW
  Wyświetleń: 1288
 1711. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.71.2014.ZW
  Wyświetleń: 1288
 1712. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-30/09
  Wyświetleń: 1288
 1713. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.1.2011.BS
  Wyświetleń: 1288
 1714. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.16.2011.BS
  Wyświetleń: 1288
 1715. Informacja o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych gminy Łubniany od 21.11.2016 do 08.12.2016
  Wyświetleń: 1288
 1716. Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1288
 1717. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.ZW 6223-83/10
  Wyświetleń: 1288
 1718. XXXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1288
 1719. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.21.2014.BS
  Wyświetleń: 1287
 1720. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.100.2013.BS
  Wyświetleń: 1286
 1721. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.79.2014.BS
  Wyświetleń: 1286
 1722. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa kanalizacji sanitarnej gm. Prószków - Boszycze, Źlinice
  Wyświetleń: 1286
 1723. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Budownictwa - ogłoszenie z dn. 16.09.2010 r.
  Wyświetleń: 1286
 1724. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-9/09
  Wyświetleń: 1285
 1725. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-89/10
  Wyświetleń: 1285
 1726. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa ujecia wody Kadłub Turawski
  Wyświetleń: 1285
 1727. XVII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja – protokół
  Wyświetleń: 1285
 1728. Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (hak, L, VAT, Taxi)
  Wyświetleń: 1284
 1729. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.72.2011.BS
  Wyświetleń: 1284
 1730. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.111.2012.BS
  Wyświetleń: 1284
 1731. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.50.2013.ZW
  Wyświetleń: 1284
 1732. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetowe państwa i budżetu Powiatu za I kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 1284
 1733. Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa ul. Nowej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1284
 1734. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - zmiana pozwolenia na budowe hali magazynowej w Krasiejowie, ul. Szkolna
  Wyświetleń: 1283
 1735. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.59.2011.ZW
  Wyświetleń: 1283
 1736. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. organizacyjnych i kadr w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 09.11.2006 r.
  Wyświetleń: 1283
 1737. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.107.2011.BS
  Wyświetleń: 1282
 1738. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przełozenie trasy odcinka drogi powiatowej w Turawie ul. Świerkowa
  Wyświetleń: 1282
 1739. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1725 O Chróścice ? Dobrzeń Wielki ? Masów w miejscowości Brzezie
  Wyświetleń: 1282
 1740. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.59.2014.BS
  Wyświetleń: 1281
 1741. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.66.2011.ZW
  Wyświetleń: 1281
 1742. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-84/10
  Wyświetleń: 1280
 1743. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę obejmujące zmianę decyzji znak WB.7351-6-691/03 z dnia 29.09.2003 r. - Gmina Murów
  Wyświetleń: 1280
 1744. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii- 05.11.2008
  Wyświetleń: 1280
 1745. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.28.2011.BS
  Wyświetleń: 1279
 1746. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.7.2012.BS
  Wyświetleń: 1279
 1747. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.89.2015.BS- pobór wód podziemnych z komunalnego ujęcia GRACZE
  Wyświetleń: 1279
 1748. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.1.2015.BS- odwodnienie ul. Reja w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1279
 1749. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii - ogłoszenie z dn. 05.11.2008 r.
  Wyświetleń: 1279
 1750. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.
  Wyświetleń: 1279
 1751. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.95.2011.ZW
  Wyświetleń: 1278
 1752. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.127.2014.ZW
  Wyświetleń: 1278
 1753. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.14.2015.BS- wprowadzanie do kanalizacji ścieków przemyslowych z myjni samochodowej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1277
 1754. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.129.2012.ZW
  Wyświetleń: 1276
 1755. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. organizacyjnych i kadr w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 16.02.2007 r.
  Wyświetleń: 1276
 1756. XXIV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1276
 1757. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Szpitalnej w Kup
  Wyświetleń: 1275
 1758. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - kierownika zespołu w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie z dnia 11.03.2009 r.
  Wyświetleń: 1274
 1759. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-76/09
  Wyświetleń: 1273
 1760. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚR.6341.54.2017.MK - przebudowa drogi powiatowej 1705 O w m. Turawa
  Wyświetleń: 1273
 1761. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Odbudowa drogi powiatowej 1184 w m. Gracze
  Wyświetleń: 1273
 1762. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-55/08
  Wyświetleń: 1272
 1763. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.107.2013.BS
  Wyświetleń: 1272
 1764. Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego - OŚ.6341.56.2016.BS
  Wyświetleń: 1272
 1765. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w wymiarze 1/2 etatu w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 11.03.2009 r.
  Wyświetleń: 1272
 1766. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.128.2013.BS
  Wyświetleń: 1271
 1767. Informacja o wszczęciu postępowania legalizacyjnego - wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-9/09
  Wyświetleń: 1270
 1768. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.12.2013.ZW
  Wyświetleń: 1270
 1769. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa ul. Dzierzonia w Karłowicach
  Wyświetleń: 1270
 1770. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.59.2011.ZW
  Wyświetleń: 1270
 1771. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.15.2012.BS
  Wyświetleń: 1269
 1772. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-57/09
  Wyświetleń: 1269
 1773. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.108.2014.ZW
  Wyświetleń: 1269
 1774. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.15.2013.BS
  Wyświetleń: 1269
 1775. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.18.2013.BS
  Wyświetleń: 1269
 1776. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Specjalista d/s kontroli i analiz
  Wyświetleń: 1269
 1777. Obiweszczenie o wszczęciu postepowania - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zakład produkcji brykietu drzewnego w Karczowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 1269
 1778. XIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV Kadencja
  Wyświetleń: 1269
 1779. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w dn. 09.12.2016 r. przy dz. nr 1584/352 obr. Przywory, gm. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1269
 1780. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.80.2013.BS
  Wyświetleń: 1268
 1781. XVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r. - protokół
  Wyświetleń: 1268
 1782. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.4.2013.BS
  Wyświetleń: 1267
 1783. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.109.2011.ZW
  Wyświetleń: 1266
 1784. Ogłoszenie o II naborze na stanowisko podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych z dnia 10.08.2009 r.
  Wyświetleń: 1266
 1785. Ogłoszenie o naborze z dnia 22 maja 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1265
 1786. Decyzja nr OŚ.6222.5.2014.MP,KAH,MDz,BSz z dnia 05.12.2014 r. zmiana pozwolenia zintegrowanego - decyzji nr OŚ.KAH-7645-1/05 z dnia 28.10.2005 r. (z późniejszymi zmianami) - BA GLASS Poland Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1264
 1787. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.27.2014.ZW
  Wyświetleń: 1264
 1788. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.89.2013.ZW
  Wyświetleń: 1264
 1789. Obiweszczenie o wszczęciu postepowania - zmiana decyzji 08/2013 z 29.11.2013 - odbudowa drogi powiatowej Nr 1184
  Wyświetleń: 1264
 1790. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowie odcinka drogi gminnej ul. Krzyżula w m. Łubniany
  Wyświetleń: 1264
 1791. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa dróg gminnych ul. Broniewskiego, Chopina, Eichendorffa i Norwida wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1264
 1792. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w spr. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 na odc. Lędziny-Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.148.2012.MN)
  Wyświetleń: 1264
 1793. Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 25.08.2009 r.
  Wyświetleń: 1264
 1794. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-2/09
  Wyświetleń: 1263
 1795. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.118.2013.BS
  Wyświetleń: 1263
 1796. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.119.2012.BS
  Wyświetleń: 1263
 1797. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.73.2013.ZW
  Wyświetleń: 1262
 1798. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-64/10
  Wyświetleń: 1262
 1799. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-94/10
  Wyświetleń: 1262
 1800. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1262
 1801. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.104.2014.BS
  Wyświetleń: 1261
 1802. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.126.2013.ZW
  Wyświetleń: 1261
 1803. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.68.2012.ZW
  Wyświetleń: 1261
 1804. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds organizacyjnych i kadr.
  Wyświetleń: 1261
 1805. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej tranzytowej Zagwiździe - Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1261
 1806. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.10.2013.BS
  Wyświetleń: 1260
 1807. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.134.2012.ZW
  Wyświetleń: 1260
 1808. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.26.2015.ZW - przejście wodociąiem pod Brzezinką Krasiejów
  Wyświetleń: 1260
 1809. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.90.2013.ZW
  Wyświetleń: 1260
 1810. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-21/09
  Wyświetleń: 1260
 1811. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1260
 1812. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę DK nr 46 odcinek Lędziny-Dębska Kuźnia
  Wyświetleń: 1260
 1813. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 odcinek Lędziny - Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.115.2012.MN)
  Wyświetleń: 1260
 1814. Transport
  Wyświetleń: 1260
 1815. Budżet Powiatu Opolskiego 2019
  Wyświetleń: 1259
 1816. Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej - przebudowa drogi gminnej Nr 101806 O – ul. Stawowej w miejscowości Kurznie
  Wyświetleń: 1259
 1817. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 20.07.2007
  Wyświetleń: 1259
 1818. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.103.2011.BS
  Wyświetleń: 1258
 1819. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.26.2013.BS
  Wyświetleń: 1258
 1820. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-10/10
  Wyświetleń: 1258
 1821. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-51/10
  Wyświetleń: 1258
 1822. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1258
 1823. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa sieci gazowej Wrzoski, Chróścina, Mechnice, Dabrowa, Chmielowice, Komprachcice, Osiny, Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1258
 1824. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 odcinek Lędziny - Dębska Kuźnia (dz. nr 1122/118)
  Wyświetleń: 1258
 1825. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. organizacyjnych i kadr.
  Wyświetleń: 1258
 1826. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.28.2015.BS - odprowadzanie ścieków z komunalnej oczyszczalni ścieków NIEMODLIN.
  Wyświetleń: 1257
 1827. Informacja o wynikach naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze - młodszy referent w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 1256
 1828. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1255
 1829. I Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2006 r.
  Wyświetleń: 1254
 1830. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.103.2014.BS
  Wyświetleń: 1254
 1831. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.50.2012.BS
  Wyświetleń: 1253
 1832. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-86/10
  Wyświetleń: 1253
 1833. Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej publicznej ul. Nowej w miejscowości Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1253
 1834. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.31.2012.BS
  Wyświetleń: 1252
 1835. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.115.2012.ZW
  Wyświetleń: 1252
 1836. XXI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1252
 1837. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.135.2012.ZW
  Wyświetleń: 1251
 1838. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.27.2012.ZW
  Wyświetleń: 1251
 1839. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej nr 104860 O ul. Polnej w miejscowości Winów
  Wyświetleń: 1251
 1840. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Geodzezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1251
 1841. XII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1251
 1842. Zawiadomienie w sprawie wniosku dot. wydania decyzji - pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę budynku utylizacji na punkt pozyskiwania i przeładunku surowców utylizacyjnych w m. Węgry
  Wyświetleń: 1250
 1843. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.10.2011.ZW
  Wyświetleń: 1249
 1844. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-73/10
  Wyświetleń: 1248
 1845. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa fermy kur w Szydłowcu Śląskim
  Wyświetleń: 1248
 1846. Obwieszczenie o wyadniu decyzji pozwolenia na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Tułowicach
  Wyświetleń: 1248
 1847. Informacja w sprawie zmiany pozwolenia na budowę obejmującego decyzję nr 1002/08 z dn. 02.10.2008 r. na budowę kompleksu sportowego z zapleczem hotelowo - gastronomicznym. Inwestor: Pro-Sport Sp. Jawna
  Wyświetleń: 1247
 1848. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w miejscowości Ligota Prószkowska
  Wyświetleń: 1246
 1849. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.95.2013.ZW
  Wyświetleń: 1245
 1850. XXXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1245
 1851. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.123.2013.ZW
  Wyświetleń: 1244
 1852. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.49.2013.ZW
  Wyświetleń: 1244
 1853. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.93.2012.BS
  Wyświetleń: 1244
 1854. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej - ul. Jańskiego w miejscowości Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1244
 1855. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach.
  Wyświetleń: 1244
 1856. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.61.2014.ZW
  Wyświetleń: 1243
 1857. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.3.2011.BS
  Wyświetleń: 1242
 1858. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. organizacyjnych i kadr w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 21.03.2007 r.
  Wyświetleń: 1242
 1859. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.93.2015.BS- odwodnienie oboidnicy północnej na gruntach m.Lędziny
  Wyświetleń: 1241
 1860. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa ul. Nowej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1241
 1861. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-36/8/08
  Wyświetleń: 1240
 1862. Obwieszczenie o wpływie wniosku - rozbudowa stacji LPG w Chróścicach
  Wyświetleń: 1239
 1863. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa drogi gminnej publicznej ul. Wąskiej w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 1239
 1864. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.64.2012.ZW
  Wyświetleń: 1239
 1865. „Remont dachu budynku przy ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej wraz z oświetleniem” – remont dachu II
  Wyświetleń: 1238
 1866. XXIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja- protokół
  Wyświetleń: 1238
 1867. Ogłoszenie o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Wydziale Finansowo - Budżetowym z dnia 27.09.2011 r.
  Wyświetleń: 1237
 1868. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.121.2012.BS
  Wyświetleń: 1236
 1869. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.101.2013.ZW
  Wyświetleń: 1235
 1870. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.29.2015.ZW - wykonanie i likwidacja przepustu DW 461 Dąbrówka Łubniańska
  Wyświetleń: 1235
 1871. XXVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1235
 1872. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.76.2013.BS
  Wyświetleń: 1233
 1873. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-67/10
  Wyświetleń: 1233
 1874. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Specjalista ds. utrzymania mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 1233
 1875. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.35.2012.ZW
  Wyświetleń: 1233
 1876. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.43.2011.BS
  Wyświetleń: 1232
 1877. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz 6223-16/09
  Wyświetleń: 1232
 1878. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.2.2016.ZW - most Młynówka Karłowicka
  Wyświetleń: 1232
 1879. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.36.2015.ZW - wykonanie studni pobór wód podziemnych
  Wyświetleń: 1231
 1880. Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych BDOT500 i GESUT dla gminy Murów
  Wyświetleń: 1231
 1881. Obwieszczenia o wpłynięciu wniosku - budowa warsztatu samochodowego z ifrastrukturą w Grodźcu
  Wyświetleń: 1231
 1882. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6224-20/10
  Wyświetleń: 1230
 1883. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa Nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę dw nr 46 odcinek Lędziny - Dębska Kuźnia
  Wyświetleń: 1229
 1884. Uchwała Nr 739/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 30.05.2016 r. w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 1229
 1885. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.46.2011.BS
  Wyświetleń: 1227
 1886. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1725 O Chróścice ? Dobrzeń Wielki ? Masów
  Wyświetleń: 1227
 1887. Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy drogi gminnej ul. Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1227
 1888. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska - ogłoszenie z dnia 21.09.2009
  Wyświetleń: 1225
 1889. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa zakładu do termowania drewna w Tułowicach przy ul. Porcelitowej
  Wyświetleń: 1225
 1890. Obwieszczenie Starosty Opolskiego -OŚ.6341.28.2016.BS - informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dot. odwodnienia projektowanej ścieżki pieszo - rowerowej oraz drogi woj. 457 Stare Siołkowice - Chróścice
  Wyświetleń: 1225
 1891. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.173.2016.ZW - kładki pieszojezdne Turawa
  Wyświetleń: 1224
 1892. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.76.2012.BS
  Wyświetleń: 1224
 1893. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-4/10
  Wyświetleń: 1224
 1894. Informacja o wynikach II naboru z dnia 06 kwietnia 2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. bezpieczeństwa pracy Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1224
 1895. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.34.2011.ZW
  Wyświetleń: 1223
 1896. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-12/10
  Wyświetleń: 1223
 1897. Ogłoszenie o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. księgowości w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu - z dn. 01.09.2008 r.
  Wyświetleń: 1223
 1898. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.169.2016.ZW - 2 stawy rybne, podsiąkowe Brynica
  Wyświetleń: 1222
 1899. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.101.2012.ZW
  Wyświetleń: 1222
 1900. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.37.2013.ZW
  Wyświetleń: 1222
 1901. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.77.2014.BS
  Wyświetleń: 1222
 1902. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-22/10
  Wyświetleń: 1222
 1903. Lista kandydatów na 2 wolne stanowiska urzędnicze - młodszy referent w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu - ogłoszenie z dn. 23.07.2007 r.
  Wyświetleń: 1222
 1904. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.11.2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w wydziale Geodezji i kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu II
  Wyświetleń: 1222
 1905. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.4.2013.BS
  Wyświetleń: 1221
 1906. Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1221
 1907. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.54.2013.BS
  Wyświetleń: 1220
 1908. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.3.2015.BS- przebudowa Kanału Półwieś w związku z rozbudową skrzyżowania ulic Krapkowicka -Prószkowska -Chmielowicka w OPOLU
  Wyświetleń: 1219
 1909. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec, Chobie, Kuziory i Mnichus z tranzytem do oczyszczalni ścieków w Antoniowie - Mnichus
  Wyświetleń: 1219
 1910. III Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1218
 1911. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-22/09
  Wyświetleń: 1218
 1912. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-25/09
  Wyświetleń: 1218
 1913. „Remont dachu budynku przy ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej wraz z oświetleniem” – remont dachu III
  Wyświetleń: 1216
 1914. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.67.2013.BS
  Wyświetleń: 1216
 1915. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowie drogi gminnej publicznej ul. Nowej w miejscowości Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1216
 1916. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.162.2016.ZW - drenaże DK45 Jełowa
  Wyświetleń: 1216
 1917. XXV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1216
 1918. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.18.2011.ZW
  Wyświetleń: 1215
 1919. Informacja Prezydenta Miasta Opola OŚ.6341.88.2015.AW, o wszczęciu postepowania w sprawie stwierdzenia wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego nr OŚR.6341.26.2011.KWS
  Wyświetleń: 1215
 1920. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa drogi pomiędzy torami PKP a ul. Słoneczna na terenie wykopalisk w m. Krasiejów
  Wyświetleń: 1215
 1921. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.62.2011.ZW
  Wyświetleń: 1214
 1922. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty 2019
  Wyświetleń: 1214
 1923. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.52.2011.ZW
  Wyświetleń: 1212
 1924. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.24.2011.BS
  Wyświetleń: 1211
 1925. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.26.2012.BS
  Wyświetleń: 1210
 1926. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.105.2013.BS
  Wyświetleń: 1210
 1927. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.20.2013.BS
  Wyświetleń: 1210
 1928. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.9.2016.ZW - przepust ul. Stawowa Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1210
 1929. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2016
  Wyświetleń: 1210
 1930. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec, Chobie, Kuziory i Mnichus - Gmina Ozimek
  Wyświetleń: 1209
 1931. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 101806 O – ul. Stawowej w m. Kurznie
  Wyświetleń: 1209
 1932. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-28/10
  Wyświetleń: 1208
 1933. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.41.2016.ZW - staw podsiąkowy Kobylno
  Wyświetleń: 1207
 1934. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.116.2014.ZW
  Wyświetleń: 1206
 1935. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.8.2015.BS- odwodnienie ul. Piastowskiej w Świerklach
  Wyświetleń: 1206
 1936. XXVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1206
 1937. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę farmy fotowoltaicznej Tułowice II w Tułowicach
  Wyświetleń: 1205
 1938. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.12.2016.BS - oczyszczalnia ścieków w Graczach.
  Wyświetleń: 1204
 1939. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetu państwa i budżetu Powiatu za IV kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 1204
 1940. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.97.2011.BS
  Wyświetleń: 1203
 1941. Obwieszcenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych ul. Cebuli i ul. Piaskowej w Chróścicach
  Wyświetleń: 1203
 1942. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Zabudowa Lini Tech i zmiana sposobu użytkow. w zakładzie KEYE ALUMINIUM w Tułowicach
  Wyświetleń: 1201
 1943. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.102.2017.BS - dot. myjni na stacji paliw ORLEN w Zawadzie
  Wyświetleń: 1200
 1944. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.41.2013.ZW
  Wyświetleń: 1200
 1945. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postepowania wodnoprawnego dot. odwodnienia drogi powiatowej ul. Wiejskiej w Dębskiej Kuźni
  Wyświetleń: 1199
 1946. Kontrole Zewnętrzne w 2016 roku
  Wyświetleń: 1198
 1947. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 07.10.2008 r.
  Wyświetleń: 1198
 1948. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.177.2016.BS - odwodnienie zakładu JAL w Kępie
  Wyświetleń: 1197
 1949. Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego - ogłoszenie z dn. 07.07.2008 r.
  Wyświetleń: 1196
 1950. Odwołanie I przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów, których działalność statutowa związana jest z przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej obr.Tułowice ogł. na 12.11.2015
  Wyświetleń: 1196
 1951. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.115.2013.BS
  Wyświetleń: 1195
 1952. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.29.2013.BS
  Wyświetleń: 1195
 1953. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.53.2011.BS
  Wyświetleń: 1194
 1954. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - OŚ.6220.3.6.2013.KAH
  Wyświetleń: 1194
 1955. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.83.2012.BS
  Wyświetleń: 1194
 1956. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-66/09
  Wyświetleń: 1194
 1957. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę: obejmującą rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do czterech budynków mieszkalnych; zlokalizowaną w Schodni przy ul.Długiej
  Wyświetleń: 1194
 1958. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - inspektora ds. organizacyjnych i kadr w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1193
 1959. obwieszczenie Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-14-1/09
  Wyświetleń: 1193
 1960. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 odcinek Lędziny - Dębska Kuźnia (dz. nr 1113/120; 1117/120)
  Wyświetleń: 1193
 1961. Wydanie dodatkowej (trzeciej) tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika
  Wyświetleń: 1193
 1962. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.132.2013.ZW
  Wyświetleń: 1192
 1963. Obwieszczenie o wpływie wniosku - Droga Wewnętrzna w Zawadzie - gm. Turawa
  Wyświetleń: 1192
 1964. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w dn. 07.01.2016 r. obr. Żelazna, gm. Dąbrowa
  Wyświetleń: 1191
 1965. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.116.2016.ZW - przejścia kanalizacją pod ciekami gm. Niemodlin
  Wyświetleń: 1190
 1966. Informacja o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych gminy Tarnów Opolski od 21.11.2016 do 08.12.2016
  Wyświetleń: 1190
 1967. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-30/09
  Wyświetleń: 1189
 1968. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.106.2011.BS
  Wyświetleń: 1188
 1969. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.94.2015.ZW - zbiornik "Przylesie II" Świerkle
  Wyświetleń: 1188
 1970. Informatyzacja, integracja i harmonizacja baz danych BDOT500 oraz GESUT - gminy Dobrzeń Wielki oraz Turawa II
  Wyświetleń: 1188
 1971. Obwieszczenie o wydaniu Decyzji zmieniającej decyzję Nr 8/2013 z dnia 29.11.2013r polegającej na odbudowie drogi powiatowej Nr 1184 O Stroszowice-Sarny Małe-Gracze-Góra-Rogi w m. Gracze w gminie Niemodlin
  Wyświetleń: 1188
 1972. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.112.2012.BS
  Wyświetleń: 1187
 1973. Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne na stanowisko specjalista ds. utrzymania mostów
  Wyświetleń: 1187
 1974. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze -specjalista ds. organizacyjnych i kadrowych w Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 08.08.2007
  Wyświetleń: 1187
 1975. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.153.2016.ZW - staw Dębska Kuźnia
  Wyświetleń: 1186
 1976. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.102.2012.ZW
  Wyświetleń: 1184
 1977. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę dróg gminnych, ulic: Szkolnej, Polnej i Piaskowej w m. Nowe Siołkowice - Gmina Popielów
  Wyświetleń: 1184
 1978. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik zespołu w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie 11.03.2009 r.
  Wyświetleń: 1184
 1979. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa zakładu wylegu drobiu w Magnuszowicach
  Wyświetleń: 1183
 1980. Ogłoszenie o naborze z dnia 24 lipca 2018 r. na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1183
 1981. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.99.2017.BS - odwodnienie Nowej Kuźni
  Wyświetleń: 1182
 1982. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.104.2013.BS
  Wyświetleń: 1182
 1983. XXVII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1182
 1984. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-22/09
  Wyświetleń: 1181
 1985. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.8.2011.BS
  Wyświetleń: 1181
 1986. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.111.2013.BS
  Wyświetleń: 1180
 1987. Instruktorzy i wykładowcy
  Wyświetleń: 1180
 1988. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o zakończeniu postępowania dowodowego OŚ.6341.127.2014.ZW
  Wyświetleń: 1180
 1989. XXIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1179
 1990. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.6.2011.BS
  Wyświetleń: 1178
 1991. XIX sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1178
 1992. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa dróg gminnych ul. Broniewskiego, Chopina, Eichendorffa i Norwida wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Czarnowąsy w gminie Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1176
 1993. XII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r. - protokół
  Wyświetleń: 1176
 1994. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.97.2012.BS
  Wyświetleń: 1175
 1995. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.101.2011.BS
  Wyświetleń: 1174
 1996. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - kierownika zespołu w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie z dn. 11.03.2009 r.
  Wyświetleń: 1174
 1997. Informatyzacja, integracja i harmonizacja baz danych BDOT500 oraz GESUT - gminy Dobrzeń Wielki oraz Turawa
  Wyświetleń: 1173
 1998. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowie linii napowietrznej 110kV Groszowice ? Hermanowice wraz z wcięciem do GPZ Gracze oraz zabudową światłowodu
  Wyświetleń: 1172
 1999. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy Księgowy w wymiarze 1/2 etatu.
  Wyświetleń: 1172
 2000. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w post. o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Województwo Opolskiego nieruchomość przeznaczoną na dokończenie przeb. wałów na terenie gm. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1171
 2001. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1170
 2002. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.119.2015.ZW - deszczownia Nadleśnictwo Turawa
  Wyświetleń: 1167
 2003. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.7.2016.BS - przebudowa odwodnienia parkingu w Osowcu, przy drodze krajowej nr 45
  Wyświetleń: 1167
 2004. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.165.2016.ZW - przepust rz. Żydówka Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1166
 2005. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1702 O Czarnowąsy ? Brynica od km 2+015,00 do km 5+032,00 w miejscowościach Czarnowąsy i Świerkle
  Wyświetleń: 1166
 2006. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.67.2012.BS
  Wyświetleń: 1165
 2007. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.94.2013.BS
  Wyświetleń: 1164
 2008. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-56/08
  Wyświetleń: 1163
 2009. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.41.2015.BS - likwidacja urządzenia wodnego studni nr 3 w Murowie
  Wyświetleń: 1162
 2010. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym
  Wyświetleń: 1161
 2011. Petycja P. Magdaleny Rup-Skrzypacz
  Wyświetleń: 1161
 2012. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.176.2016.ZW - przebudowa magazynów ryb RSP Wydrowice
  Wyświetleń: 1160
 2013. Informacja Starosty Opolskiego o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny uproszczonych planów urządzenia lasu w granicach gminy Turawa
  Wyświetleń: 1159
 2014. Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. utrzymania mostów
  Wyświetleń: 1159
 2015. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.107.2012.BS
  Wyświetleń: 1157
 2016. Zaproszenie PKP S.A. oddz. gosp. nier. we Wrocławiu do rokowań na zbycie prawa użytk. wieczystego nieruchomości położonej w Opolu ozn. w ewidencji gruntów jako dz. nr 6/13 AM-55 obr. 0103
  Wyświetleń: 1157
 2017. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.30.2017.BS - przebudowa drogi powiatowej 1738 O na odcinku Grodziec - Knieja
  Wyświetleń: 1156
 2018. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.9.2013.BS
  Wyświetleń: 1155
 2019. XV sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1155
 2020. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Starszy Księgowy w wymiarze 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1154
 2021. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej ul. Górnej w Krzanowicach
  Wyświetleń: 1153
 2022. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w dn. 13.05.2016 r. obręb Sławice gm. Dąbrowa
  Wyświetleń: 1152
 2023. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.60.2013.ZW
  Wyświetleń: 1151
 2024. XXI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1151
 2025. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.142.2014.BS- odwodnienie części m. Ozimka - wylot W-3
  Wyświetleń: 1150
 2026. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Kościuszki w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1150
 2027. Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.109.1.2015.ZW - zawiadomienie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 1150
 2028. Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Sekcji Administracyjno - Kadrowej z dnia 22.08.2007 r.
  Wyświetleń: 1150
 2029. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.27.2011.ZW
  Wyświetleń: 1149
 2030. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-11/10
  Wyświetleń: 1149
 2031. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w dn. 13.05.2016 r. obręb Żelazna gm. Dąbrowa
  Wyświetleń: 1149
 2032. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji ciśnieniowej - z wyłączeniem przejść rurociągów kanalizacyjnych ciśnieniowych pod drogą wojewódzką Nr 463 - Kadłub Turawski
  Wyświetleń: 1148
 2033. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odwodnienie drogi wojewódzkiej nr 461 w m.KUP - OŚ.6341.112.2015.BS
  Wyświetleń: 1148
 2034. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie - Krasiejów oraz budowę mostu rozbudowa mostu w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą
  Wyświetleń: 1147
 2035. Zawiadomienie o czynnościach ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych i wznowieniu znaków granicznych w dn. 13.10.2015 r. obręb Żelazna, gm. Dąbrowa
  Wyświetleń: 1147
 2036. Edukacja prawna - przydatne zagadnienia
  Wyświetleń: 1146
 2037. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.10.2016.BS- ścieki przemysłowe z myjni samochodowej w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 1146
 2038. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Specjalista ds. utrzymania mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu - ogłoszenie z dn. 6.11.2008
  Wyświetleń: 1146
 2039. IV sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1146
 2040. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - Kierownik Sekcji Administracyjno-Kadrowej
  Wyświetleń: 1146
 2041. Obwieszczenie Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej budowie drogi gminnej ul. Dębowej w Kolanowicach
  Wyświetleń: 1146
 2042. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Inspektor ds. BHP w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie z dnia 07.10.2008 r
  Wyświetleń: 1144
 2043. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1144
 2044. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 1144
 2045. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.65.2015.BS -ścieki przemysłowe z myjni w Chróścicach
  Wyświetleń: 1143
 2046. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.20.2016.ZW - stawy rybne na rzece Brzeziczance w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1142
 2047. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozudowa drogi ul. 1 Maja w Biestrzynniku
  Wyświetleń: 1142
 2048. „Remont dachu oraz budowa systemu instalacji fotowoltaicznej dla budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27”
  Wyświetleń: 1141
 2049. Lista kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 1141
 2050. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.61.2011.ZW
  Wyświetleń: 1139
 2051. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.139.2016.ZW - przepust Wydrowice
  Wyświetleń: 1139
 2052. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Szpitalnej w Kup (wraz z rozbudową części ul. Karola Miarki)
  Wyświetleń: 1139
 2053. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych - z dn. 14.09.2010 r.
  Wyświetleń: 1139
 2054. Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2019
  Wyświetleń: 1139
 2055. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.144.2015.ZW - staw Chrzowice
  Wyświetleń: 1138
 2056. Ogłoszenie o naborze - I z dnia 2 kwietnia 2019 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowo-Budżetowym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1138
 2057. XXIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1138
 2058. Zawiadomienie Starosty Nyskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odwodnienie drogi powiatowej 1509 O w Magnuszowicach
  Wyświetleń: 1137
 2059. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - zmianę funkcji obiektu z budynku magazynowego na techniczno-magazynowy w Tułowicach
  Wyświetleń: 1136
 2060. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej publicznej ul. Nowej w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 1136
 2061. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.158.2016.BS -HOL-TRANS - myjnia w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1135
 2062. Protokół z XIII sesji Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1135
 2063. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-56/10
  Wyświetleń: 1134
 2064. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 45 odcinek Boguszyce - Winów (dz.nr 79 obręb Chrzowice)
  Wyświetleń: 1134
 2065. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.11.2013.ZW
  Wyświetleń: 1133
 2066. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.100.2016.ZW - rów opaskowy Staw Nowokuźnicki
  Wyświetleń: 1133
 2067. Zawiadomienie dot. pozwolenia dla instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych - Cegielnia Szydłów.
  Wyświetleń: 1133
 2068. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.2.2012.BS
  Wyświetleń: 1132
 2069. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę fermy fotowoltaicznej Tułowice I w Tułowicach
  Wyświetleń: 1132
 2070. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa Elektrowni Opole o 2 bloki energ. wraz z obiektami towarzyszącymi
  Wyświetleń: 1130
 2071. XVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r. - protokół
  Wyświetleń: 1130
 2072. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.49.2011.ZW
  Wyświetleń: 1129
 2073. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.40.2011.ZW
  Wyświetleń: 1128
 2074. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.104.2016.ZW - przepust Prószkówka
  Wyświetleń: 1128
 2075. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 na odcinku Lędziny - Dębska Kuźnia
  Wyświetleń: 1128
 2076. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-65/10
  Wyświetleń: 1127
 2077. Ogłoszenie o naborze z dnia 06 marca 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - starszego referenta w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1127
 2078. „Remont dachu budynku przy ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej wraz z oświetleniem” – remont dachu IV
  Wyświetleń: 1126
 2079. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.13.2011.BS
  Wyświetleń: 1126
 2080. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.137.2015.BS- odwodnienie ul. Szpitalnej w m. KUP
  Wyświetleń: 1126
 2081. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. księgowości w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 1126
 2082. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.47.2012.ZW
  Wyświetleń: 1125
 2083. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Kościuszki w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1125
 2084. obwieszczenie Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-46/10
  Wyświetleń: 1125
 2085. Informaja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego OŚ.6341.125.2015.BS - ujęcie wód podziemnych w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 1124
 2086. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko referenta ds. utrzymania dróg zgodnie z ogłoszeniem o naborze z dn. 16.07.2007r.
  Wyświetleń: 1124
 2087. XXXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1124
 2088. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.115.2015.BS - odwodnienie zakładu STEGU Sp. z o.o. w Jełowej
  Wyświetleń: 1123
 2089. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.19.2016.ZW - stawy Chróścicki Młyn
  Wyświetleń: 1123
 2090. Ogłoszenie w sprawie modernizacji istniejacej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1123
 2091. XXV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1123
 2092. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.123.2015.BS - odwodnienie drogi gminnej w Krzanowicach w ramch realizacji inwestycji: budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Kwiatowej i Starej Drogi ,
  Wyświetleń: 1122
 2093. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Rzędów - Urząd Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1122
 2094. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa kanalizacji sanitarnej - gm Prószków
  Wyświetleń: 1122
 2095. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 45 odcinek Boguszyce - Winów (dz.nr 103/80 obręb Chrzowice)
  Wyświetleń: 1120
 2096. XXVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1120
 2097. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.154.2016.ZW - przepust ul. Wspólna Opole
  Wyświetleń: 1119
 2098. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec, Chobie, Kuziory i Mnichus - Gmina Ozimek
  Wyświetleń: 1119
 2099. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa ulicy Leśnej w m. Schodnia,
  Wyświetleń: 1119
 2100. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-47/10
  Wyświetleń: 1118
 2101. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - członek Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepłnosprawnosci
  Wyświetleń: 1118
 2102. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 27.06.2008
  Wyświetleń: 1117
 2103. XXXV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1116
 2104. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.30.2014.BS
  Wyświetleń: 1115
 2105. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.14.2016.BS- pobór wód podziemnych, odprowadzanie popłuczyn z SUW dla potrzeb ujęcia wody w Brzeziu
  Wyświetleń: 1115
 2106. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.156.2016.ZW - most na rz. Rosa Antoniów
  Wyświetleń: 1115
 2107. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.BSz.6223 - 14/09
  Wyświetleń: 1113
 2108. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 08.08.2007
  Wyświetleń: 1113
 2109. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.42.2011.BS
  Wyświetleń: 1112
 2110. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.82.2011.ZW
  Wyświetleń: 1112
 2111. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1112
 2112. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-20/09
  Wyświetleń: 1111
 2113. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.102.2015.BS - odwodnienie ul. Sportowej w m. Kępa
  Wyświetleń: 1110
 2114. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.59.2016.ZW - przejścia wodociągiem pod ciekami w gm. Murów
  Wyświetleń: 1109
 2115. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa hali produkcyjno - magazynowej przeznaczonej na cele produkcji mieszanek silikonowych w miejscowości Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1109
 2116. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. płac 3/4 etatu w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu - z dn. 02.10.2008 r.
  Wyświetleń: 1109
 2117. Informacja o wyniku naboru na kandydata na stanowisko specjalista ds. księgowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu - ogłoszenie z dnia 01.09.2008 r.
  Wyświetleń: 1108
 2118. Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne na stanowisko specjalista ds. płac - ogłoszenie z dn. 02.10.2008 r.
  Wyświetleń: 1108
 2119. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w Chróścicach
  Wyświetleń: 1108
 2120. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 02.07.2007
  Wyświetleń: 1108
 2121. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej ? bocznej od ul. Brzeziańskiej w miejscowości Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 1107
 2122. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.108.2011.ZW
  Wyświetleń: 1106
 2123. Lista kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1106
 2124. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w dn. 09.12.2016 r. przy dz. nr 947/346 obr. Przywory, gm. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1106
 2125. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-87/10
  Wyświetleń: 1104
 2126. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Inspektor w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie 07.10.2007 r.
  Wyświetleń: 1104
 2127. Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
  Wyświetleń: 1102
 2128. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-33-2/09
  Wyświetleń: 1101
 2129. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania i możliwości przegladania akt w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 45 odc Boguszyce-Winów
  Wyświetleń: 1101
 2130. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu - ogłoszenie z dnia 05.11.2008 r.
  Wyświetleń: 1099
 2131. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.2.2015.ZW - zmiana decyzji nr OŚ.ZW 6223-107/10 z dn. 04.04.2011 r.
  Wyświetleń: 1098
 2132. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej publicznej ul. Reja w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1098
 2133. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.58.2013.ZW
  Wyświetleń: 1097
 2134. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.92.2015.BS - odwodnienie Stacji Uzdatniania Wody Opole - Groszowice
  Wyświetleń: 1097
 2135. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym lub utraconej karcie pojazdu
  Wyświetleń: 1097
 2136. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.140.2012.BS
  Wyświetleń: 1096
 2137. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6224-19/10
  Wyświetleń: 1096
 2138. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.122.2016.ZW - stawy na rzece Strudze Kosorowice
  Wyświetleń: 1096
 2139. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.21.2016.ZW - zarurowanie rowu przydrożnego ul. Polna w Ozimku
  Wyświetleń: 1096
 2140. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.84.2016.BS - ścieki przemysłowe z myjni w Czarnowąsach przy ul. Jagiełły 39
  Wyświetleń: 1096
 2141. Informacja Prezydenta Miasta Opola OŚ.6341.86.2015.AW, o wszczęciu postepowania w sprawie stwierdzenia wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego nr OŚR.6341.25.2011.MK
  Wyświetleń: 1096
 2142. Ogłoszenie o naborze z dnia 4 stycznia 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1096
 2143. XIX sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1096
 2144. XXVIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1096
 2145. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.71.2013.ZW
  Wyświetleń: 1095
 2146. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec, Chobie, Kuziory i Mnichus z tranzytem do oczyszczalni ścieków w Antoniowie - Chobie, Kuziory
  Wyświetleń: 1094
 2147. Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.146.2016.ZW - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Staw Nowokuźnicki
  Wyświetleń: 1093
 2148. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania i możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną na przebudowę wału Metalchem
  Wyświetleń: 1093
 2149. VII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1093
 2150. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.141.2015.ZW - przepust pod zjazdem ul. Opolska Masów
  Wyświetleń: 1092
 2151. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę farmy fotowoltaicznej Tułowice III w Tułowicach
  Wyświetleń: 1092
 2152. Ogłoszenie w sprawie modernizacji istniejacej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Łubniany
  Wyświetleń: 1092
 2153. XIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r. - protokół
  Wyświetleń: 1092
 2154. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego dla Zarzadu Dróg Wojewódzkich w Opolu znak OŚ.6341.112.2015.BS , w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m KUP"
  Wyświetleń: 1089
 2155. Ogłoszenie o naborze z dnia 9 sierpnia 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1089
 2156. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Główny Księgowy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu - dot. ogłoszenia z dnia 27.06.2008
  Wyświetleń: 1088
 2157. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-28/09
  Wyświetleń: 1087
 2158. Obwieszczenie o wpływie wniosku - zmiana sposobu użytkowania bud. magazynowego na lakiernie w Chróścicach przy ul. Powstańców Śl 12
  Wyświetleń: 1087
 2159. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomosci położonej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1087
 2160. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.70.2016.ZW - przepust ul. Szkolna w Karczowie
  Wyświetleń: 1086
 2161. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-33-1/09
  Wyświetleń: 1086
 2162. XXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r. - protokół
  Wyświetleń: 1086
 2163. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.10.2012.BS
  Wyświetleń: 1084
 2164. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 45 odcinek Boguszyce - Winów (dz.nr 14 obręb Chrzowice)
  Wyświetleń: 1084
 2165. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.40.2017.ZW - przebudowa rowu R-M-2 w Masowie
  Wyświetleń: 1083
 2166. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.37.2015.ZW - przejścia kanalizacją pod Budkowiczanką i Wiśniówką Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1083
 2167. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.49.2012.BS
  Wyświetleń: 1082
 2168. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.7.2011.BS
  Wyświetleń: 1082
 2169. Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne na stanowisko specjalista ds. księgowości - II nabór z dn. 01.09.2008 r.
  Wyświetleń: 1082
 2170. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcia granic nieruchomości w dn. 15.12.2015 r. obr. Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1082
 2171. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.44.2011.BS
  Wyświetleń: 1081
 2172. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.155.2016.ZW - DW 463 mosty na: rzece Libawie i jej Młynówce Dylaki
  Wyświetleń: 1081
 2173. XXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r. - protokół
  Wyświetleń: 1080
 2174. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. organizacyjnych i kadr - ogłoszenie 16.02.2007 r.
  Wyświetleń: 1079
 2175. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - rozbudowa ulicy lesnej w Ozimku
  Wyświetleń: 1079
 2176. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.130.2013.BS
  Wyświetleń: 1078
 2177. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-40/10
  Wyświetleń: 1078
 2178. Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska - Podinspektor - ZOZGiK
  Wyświetleń: 1078
 2179. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Opolu
  Wyświetleń: 1078
 2180. Wydanie wtórnika karty pojazdu
  Wyświetleń: 1078
 2181. XX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r. - protokół
  Wyświetleń: 1078
 2182. Informacja dla wykonawców prac geodezyjnych dot. dodania nowej funkcji w systemie ERGO
  Wyświetleń: 1076
 2183. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.141.2014.BS- odwodnienie części m. Ozimka - wylot W-1
  Wyświetleń: 1076
 2184. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.108.2016.BS dot. zakładu ROLNIK Sp. z o.o. Przetwórnia Daniec
  Wyświetleń: 1076
 2185. Czasowa rejestracja pojazdu
  Wyświetleń: 1075
 2186. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.101.2017.ZW - przejście wodociągiem pod rz. Jemielnicą w m. Chrząstowice
  Wyświetleń: 1075
 2187. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.51.2017.ZW - wykonanie i likwidacja przepustu Antoniów ul. Powst. Śl.
  Wyświetleń: 1074
 2188. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.33.2017.ZW - przejście siecią wodociągową pod Dożyną w Karczowie
  Wyświetleń: 1073
 2189. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.18.2016.BS - odwodnienie Zakładu P.U.H.Rzeźnictwo, Wędliniarstwo Ryszard Mroczek w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1073
 2190. Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.109.1.2015.ZW - o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1073
 2191. Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego OŚ.6341.13.2017.BS Masarnia w Przysieczy
  Wyświetleń: 1072
 2192. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Inspektor w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie z dnia 07.10.2008 r
  Wyświetleń: 1072
 2193. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.24.2016.ZW - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ul. Kwoczka i Urbana Opole Wójtowa Wieś
  Wyświetleń: 1071
 2194. XVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r. - protokół
  Wyświetleń: 1071
 2195. Ogłoszenie o naborze - I z dnia 18 lipca 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowo-Budżetowym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1070
 2196. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę: pt.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 Komprachcice - Jaczowice na odcinku Komprachcice - Szydłów od km 0 + 000.00 do km 5 + 000.00 - Etap II
  Wyświetleń: 1069
 2197. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji w spr. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą na rzecz Woj. Opolskiego nieruchomość przeznaczoną pod modernizację i uzup. prawostronnego obwałowania rzeki Odry odc od km 160+200 do km 163+700 etapII
  Wyświetleń: 1069
 2198. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.87.2012.ZW
  Wyświetleń: 1068
 2199. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -OŚR.6341.125.2015.MK - odwodnienie drogi powiatowej nr 1717O w m. KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 1067
 2200. Informacja Starosty Opolskiego w sprawie przyjęcia operatu opisowo - kartograficznego oraz ujawnienia danych ewidencji gruntów bydynków i lokali dla gminy Chrząstowice
  Wyświetleń: 1067
 2201. XXVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r. - protokół
  Wyświetleń: 1067
 2202. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Referent w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie z dnia 31.07.2007 r
  Wyświetleń: 1066
 2203. XXX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1064
 2204. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.99.2011.ZW
  Wyświetleń: 1063
 2205. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-54/10
  Wyświetleń: 1063
 2206. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.147.2015.ZW - przejście wodociągiem pod Ryjcem Opole - Półwieś
  Wyświetleń: 1063
 2207. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Dębowej w Kolanowicach
  Wyświetleń: 1063
 2208. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.122.2012.BS
  Wyświetleń: 1062
 2209. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.110.2016.ZW - most DW 457 Stare Kolnie
  Wyświetleń: 1062
 2210. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Zastępca Dyrektora w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - dot. ogłoszenia z dnia 06.08.2007 r.
  Wyświetleń: 1062
 2211. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa drogi od ul. Wolności do Elektrowni w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 1061
 2212. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowie oczyszczalni ścieków w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1061
 2213. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.103.2015.BS - odwodnienie ul. Zielonej w m. Kępa
  Wyświetleń: 1059
 2214. Inrormacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.99.2015.BS- odwodnienie ul. Krótkiej w m. Kępa
  Wyświetleń: 1059
 2215. Obwieszczenie Starosty Opolskiego zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.31.2016.ZW - odwodnienie DK45 w m. Jełowa skrzyżowanie z Leśną i Podleśną
  Wyświetleń: 1059
 2216. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Oś.6341.143.2015.BS - dot. ścieków przemysłowych z Fabryki KNAUF w Brzeziu
  Wyświetleń: 1057
 2217. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 17 sierpnia 2017 r. w spr. projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dział. pp. i o wolontariacie na rok 2018”
  Wyświetleń: 1057
 2218. Obwieszczenie o wszczeciu posteowania w sprawie budowy stacji paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 1055
 2219. XXII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1054
 2220. Informacja o wszczeciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.115.2016.BS- odwodnienie stacji paliw PKN ORLEN w Jełowej
  Wyświetleń: 1053
 2221. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.43.2017.ZW - most na rz. Brynicy Ligota Turawska
  Wyświetleń: 1053
 2222. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-99/10
  Wyświetleń: 1053
 2223. Uchwały Rady Powiatu Opolskiego - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1053
 2224. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.148.1.2016.ZW - stawy podsiąkowe Brynica Szymaniec
  Wyświetleń: 1052
 2225. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.4.2016.ZW - przejścia kanalizacja pod ciekami w m. Rybna, Lubienia gm. Popielów
  Wyświetleń: 1051
 2226. Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej (na szybę)
  Wyświetleń: 1051
 2227. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.11.2017.ZW - odwodnienie drogi gminnej Kotórz Mały
  Wyświetleń: 1050
 2228. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.2.2017.BS .
  Wyświetleń: 1049
 2229. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - inspektora ds. organizacyjnych i kadr w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie 16.02.2007 r.
  Wyświetleń: 1049
 2230. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 1049
 2231. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
  Wyświetleń: 1048
 2232. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2016 r.
  Wyświetleń: 1047
 2233. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Zmiana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych ul. Broniewskiego, Chopina, Eichendorffa i Norwida wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 1046
 2234. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.42.2017.ZW - most tymczasowy Niemodlin Ścinawa Niemodlińska
  Wyświetleń: 1045
 2235. XXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r. - protokół
  Wyświetleń: 1044
 2236. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Oś.6341.120.2015.BS - odwodnienie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Opolu, ul. Luboszycka 19
  Wyświetleń: 1043
 2237. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.135.2016.ZW - stawy Beata Przywory
  Wyświetleń: 1043
 2238. Sprostowanie do informacji Starosty Opolskiego z dnia 27 października 2016 r. w spr. wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych gminy Tarnów Opolsk i Łubniany
  Wyświetleń: 1043
 2239. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. za 2016 r.
  Wyświetleń: 1043
 2240. XV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r. - protokół
  Wyświetleń: 1043
 2241. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.11.2015.ZW - przejście światłowodem pod rz. Olszynką w Chrząszczycach
  Wyświetleń: 1041
 2242. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w dn. 11.01.2016 r. obr. Chrząstowice, gm. Chrząstowice
  Wyświetleń: 1041
 2243. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.146.2015.BS - odwodnienie Fermy Drobiu w Tarnicy, gm.Niemodlin
  Wyświetleń: 1040
 2244. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.38.2016.ZW - odwodnienie układu komunikacyjnego dz nr 1098 a.m. 2 obręb Kup gm. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1039
 2245. Ogłoszenie o naborze z dnia 17 stycznia 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1038
 2246. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.30.2016.BS - odwodnienie projektowanego ronda w Zawadzie -zjazd na ul. Skośną
  Wyświetleń: 1037
 2247. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Główny Księgowy w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - dot. ogłoszenia z dnia 03.06.2008 r.
  Wyświetleń: 1037
 2248. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Wydziale Komunikacji - ogłoszenie z dn. 24.02.2009 r.
  Wyświetleń: 1036
 2249. Ogłoszenie o naborze z dnia 20 lutego 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1036
 2250. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie 3 lokali mieszkalnych położonych w Opolu przy ul. Konduktorskiej 56, Popiełuszki 72 i Kolejowej 3b
  Wyświetleń: 1036
 2251. Zezwolenie kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego
  Wyświetleń: 1036
 2252. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.5.2012.BS
  Wyświetleń: 1035
 2253. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.127.2014.ZW - staw PORCELIT
  Wyświetleń: 1035
 2254. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Województwo Opolskie nieruchomość przeznaczoną pod modernizację i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry
  Wyświetleń: 1033
 2255. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.84.2015.ZW - staw zasilany z rowu R-H 4 Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 1032
 2256. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Budownictwa - z dnia 15.09.2011 r.
  Wyświetleń: 1032
 2257. Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych
  Wyświetleń: 1032
 2258. Zawiadomienie Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w związku z budową ścieżki rowerowej wzdłuż DP 1703 gm. Łubniany
  Wyświetleń: 1032
 2259. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.106.2012.BS
  Wyświetleń: 1031
 2260. Obwieszczenie o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji nr 294/09 z dn. 24.04.2009 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pt. Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 Komprachcice - Jaczowice na odcinku Komprachcice - Szydłów - II etap
  Wyświetleń: 1031
 2261. XXIX sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1031
 2262. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.116.2015.ZW - przejście światłowodem nad rzeką Kamionką w Popielowie
  Wyświetleń: 1029
 2263. Ogłoszenie o naborze - I z dnia 18 października 2018 r. na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1027
 2264. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. za 2015 r.
  Wyświetleń: 1027
 2265. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o zakończeniu postępowania dowodowego OŚ.6341.48.2015.ZW - stawy Przywory
  Wyświetleń: 1025
 2266. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.6.2012.BS
  Wyświetleń: 1023
 2267. Terminy narad koordynacyjnych w roku 2018
  Wyświetleń: 1023
 2268. Obwieszczenieo wszczęciu postepowania w sprawie wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i odwodnieniu skrzyżowania dróg powiatowych oraz rozbudowie drogi w Magnuszowicach
  Wyświetleń: 1022
 2269. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.44.2015.ZW - wykonanie przepust pod zjazdem z DW 429 Ochodze
  Wyświetleń: 1021
 2270. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-57/10
  Wyświetleń: 1021
 2271. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa sieci napowietrznej 230/400 V dla budownictwa mieszkaniowego i zagrodowego w m. Góra, gmina Niemodlin
  Wyświetleń: 1021
 2272. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR.6341.127.2015.AW - odwodnienie drogi powiatowej nr 1706 O w m. Szczedrzyk
  Wyświetleń: 1020
 2273. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji uchylającej w całości decyzję Starosty Opolskiego z 16 sierpnia 2016 r. nr 9/ZRID/2016 (znak sprawy: WB.6744.10.10.2015.MB)
  Wyświetleń: 1019
 2274. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.53.2017.BS - oczyszczalnia ścieków w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 1018
 2275. Ogłoszenie o naborze z dnia 16 listopada 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1018
 2276. XXXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1018
 2277. Zasady postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przy Starostwie Powiatowym w Opolu.
  Wyświetleń: 1018
 2278. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, modernizacja i założenie szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz informatyzacja, integracja i harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 - gmina Dąbrowa
  Wyświetleń: 1017
 2279. Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ.6341.106.2015.BS - odwodnienie ul.Akacjowej w m. KĘPA
  Wyświetleń: 1016
 2280. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej publicznej ul. Nowej w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 1016
 2281. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o - OŚ. 6341. 87. 2011. BS
  Wyświetleń: 1016
 2282. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej publicznej w miejscowości Turawa i Kotórz Mały
  Wyświetleń: 1015
 2283. II Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1014
 2284. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1763 na odcinku Chmielowice ? Osiny
  Wyświetleń: 1013
 2285. Informacja Starosty Opolskiego o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny uproszczonych planów urządzenia lasów w granicach gm. Murów
  Wyświetleń: 1012
 2286. Przebudowa skrzyżowania ul. Szkolnej i ul. Cmentarnej (droga gminna stary nr 2724006, nowy nr 1040030) z ul. Opolską (droga powiatowa nr 1763 Opole ? Komprachcice)
  Wyświetleń: 1010
 2287. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Zabudowa Lini Tech i zmiana sposobu użytkow. w zakładzie KEYE ALUMINIUM w Tułowicach
  Wyświetleń: 1009
 2288. XLIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - protokół V kadencja
  Wyświetleń: 1009
 2289. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.161.2016.BSA - odwodnienie terenu stacji diagnostycznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1008
 2290. Lista kandydatów na 2 wolne stanowiska urzędnicze - Podinspektor w ZOZGiK.
  Wyświetleń: 1008
 2291. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.142.2015.BS - odprowadzanie ścieków z oczyszczalni przy Szkole Podstawowej w Raszowej
  Wyświetleń: 1007
 2292. Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.82.2015.BS o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla rozbudowy ul. Polnej w m.WINÓW
  Wyświetleń: 1007
 2293. Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.47.2016.BS o wydaniiu decyzji stwierdzającej wygaszenie pozwolenia wodnoiprawnego OŚ.BSz.6223-3/09
  Wyświetleń: 1005
 2294. XXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r. - protokół
  Wyświetleń: 1003
 2295. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.170.2016.BS- odwodnienie wsi Folwark
  Wyświetleń: 1002
 2296. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.117.2016.ZW - przebudowa rowu w rejonie ul. Północnej w Opolu
  Wyświetleń: 1001
 2297. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym
  Wyświetleń: 1000
 2298. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Powiatu Opolskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Niemodlin, Tułowice, Dąbrowa, Komprachcice
  Wyświetleń: 1000
 2299. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.147.2015.ZW - likwidacja 2 odcinków rowu B-R-2 w Biadaczu
  Wyświetleń: 999
 2300. Obwieszczenie o wszczeciu posteowania w sprawie budowy fermy drobiu w Roszkowicach
  Wyświetleń: 997
 2301. Zezwolenie kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego
  Wyświetleń: 997
 2302. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawei zmiany warunków pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.78.2017.BS - Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
  Wyświetleń: 996
 2303. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 102531 ul. Otok wraz z budową drogi gminnej ul. Otok w Dobrzeniu Małym
  Wyświetleń: 996
 2304. Obwieszczenie o wpływie wniosku - zmianę funkcji obiektu z budynku magazynowego na techniczno-magazynowy z wbudowaniem linii technologicznej anodowania i malowania
  Wyświetleń: 995
 2305. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej ul. Skośnej w miejscowości Zawada w gminie Turawa
  Wyświetleń: 995
 2306. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2018 roku - II
  Wyświetleń: 995
 2307. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Powiatu Opolskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Ozimek, Dębska Kuźnia, Tarnów Opolski, Prószków
  Wyświetleń: 993
 2308. VI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r. - protokół
  Wyświetleń: 993
 2309. Wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej w związku z jej utratą lub zniszczeniem
  Wyświetleń: 991
 2310. XXXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - protokół
  Wyświetleń: 991
 2311. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -OŚR.6341.124.2015.MK - odwodnienie drogi powiatowej (ul. Brzeziny) w m. KRASIEJÓW
  Wyświetleń: 990
 2312. Program Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego na lata 2008 - 2011 z perspektywą do roku 2015
  Wyświetleń: 989
 2313. Wpisanie przedsiębiorcy do rejestru przedsiebiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
  Wyświetleń: 989
 2314. Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ.6341.6.2016.BS - likwidacja studni nr 1 na ujęciu Młodnik, gm.Murów
  Wyświetleń: 988
 2315. Informacja Starosty Opolskiego w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego oraz ujawnienia danych ewidencji gruntów, budynków i lokali dla gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 988
 2316. XXVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - protokół
  Wyświetleń: 988
 2317. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Referent w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie 31.07.2007 r..
  Wyświetleń: 987
 2318. Roczny program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 987
 2319. Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej - budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz przepompowniami ścieków: PK-2, PK-6, PO-1, PO-2, PK-2, PK-6 w miejscowości Ochodze ? Komprachcice
  Wyświetleń: 986
 2320. Protokół Nr VI/2011 z szóstej sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. wraz z załącznikiem.
  Wyświetleń: 985
 2321. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej publicznej w miejscowości Turawa i Kotórz Mały
  Wyświetleń: 984
 2322. 2020
  Wyświetleń: 983
 2323. XXXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - protokół
  Wyświetleń: 982
 2324. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w dn. 09.12.2016 r. przy dz. nr 1194/276 obr. Przywory, gm. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 980
 2325. Zawiadomienie o wyznaczneniu punktów granicznych i wznowieniu znaków granicznych dz. nr 61/2 obręb Magnuszowice na odcinku z działką stanowiącą pas drogoowy autostrady A4
  Wyświetleń: 980
 2326. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-18 /10
  Wyświetleń: 979
 2327. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.1.2016.ZW - MEW Kolanowice
  Wyświetleń: 979
 2328. Ogłoszenie o naborze z dnia 8 luty 2019 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 977
 2329. Rejestracja pojazdu zabytkowego
  Wyświetleń: 976
 2330. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.102.2016.ZW - staw Brynica
  Wyświetleń: 975
 2331. Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej - budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ? ciśnieniowej z przykanalikami i zasilaniem energetycznym przepompowni, zlokalizowanych w miejscowości Domeck
  Wyświetleń: 975
 2332. XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r. - protokół
  Wyświetleń: 975
 2333. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.66.2017.BS - myjnia w Niemodlinie
  Wyświetleń: 973
 2334. Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.16.2016.BS - informacja o wszczęciu postępowania w spr. pozwolenia wodnoprawnego dot. ujęcia wody w Turawie - Marszałkach
  Wyświetleń: 973
 2335. XIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r. - protokół
  Wyświetleń: 973
 2336. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.16.2017.ZW - przejście przyłączem wodociągowym pod Młynówką Karłowicką
  Wyświetleń: 972
 2337. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.11.2012.ZW
  Wyświetleń: 972
 2338. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.148.2015.BS - likwidacja studni nr 1 ujęcia wody w Kurzniach
  Wyświetleń: 972
 2339. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.64.2016.ZW - przepust na Kanale Wydrowickim w ciągu drogi tymczasowej DW405 w Wydrowicach
  Wyświetleń: 972
 2340. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR.6341.126.2015.AW - odwodnienie drogi powiatowej nr 1703 O w m. Masów
  Wyświetleń: 972
 2341. Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.28.2016.BS - zawiadomienie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego - rozbudowa drogi wojew. 457 Stare Siołkowice - Chróścice
  Wyświetleń: 972
 2342. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.88.2017.BS- studnia w Grabinie
  Wyświetleń: 971
 2343. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-76/10
  Wyświetleń: 970
 2344. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.22.2016.ZW - przepust pod zjazdem ul. Ozimska Raszowa
  Wyświetleń: 969
 2345. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy OŚ.6341.19.2016.ZW - stawy Chróścicki Młyn
  Wyświetleń: 969
 2346. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.109.1.2015.ZW - stawy Sławice
  Wyświetleń: 968
 2347. XVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 967
 2348. XVIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja – protokół
  Wyświetleń: 967
 2349. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.51.2016.BS - odwodnienie Zakładu Pprodukcyjnego MERCOR w Dobrzeniu Wlk.
  Wyświetleń: 966
 2350. Ogłoszenie o naborze z dnia 27 marca 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Naczelnika w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 966
 2351. XXXI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 966
 2352. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie rozbudowy odcinka drogi gminnej ul. Górnej w Krzanowicach
  Wyświetleń: 964
 2353. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.49.2016.BS - odwodnienie Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. w Murowie
  Wyświetleń: 963
 2354. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.111.2016.ZW - przełożenie, zarurowanie rowu Prószków ul. Sportowa
  Wyświetleń: 962
 2355. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.22.2017.BS - odwodnienie części terenu Huty Jedlice
  Wyświetleń: 962
 2356. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.175.2016.ZW - stawy Roszkowice
  Wyświetleń: 961
 2357. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.52.2017.ZW - przepust ul. Łubniańska DW461 Brynica
  Wyświetleń: 961
 2358. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.54.2017.BS - ujęcie wody podziemnej w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 961
 2359. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.8.2015.BS- odwodnienie parkingu w Osowcu przy drodze krajowej 45
  Wyświetleń: 960
 2360. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.60.2017.ZW - teren wypoczynku letniego Nowe Siołkowice
  Wyświetleń: 960
 2361. XXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r. - protokół
  Wyświetleń: 960
 2362. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 09.11.2006 r.
  Wyświetleń: 959
 2363. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.39.2016.BS - odwodnienie stacji paliw LOTOS w Zawadzie
  Wyświetleń: 958
 2364. XXXII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 956
 2365. Wydanie wtórnika znaków legalizacyjnych
  Wyświetleń: 953
 2366. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.42.2016.ZW - odwodnienie ronda DW 459 Opole - Sławice
  Wyświetleń: 952
 2367. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetowe państwa i budżetu Powiatu za I kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 952
 2368. Wydanie zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zstępczej
  Wyświetleń: 951
 2369. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.49.2017.ZW - wylot kanalizacji deszczowej Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 950
 2370. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.59.2017.ZW - przejście gazociągiem przez Prószkówkę i kanał Ochodzanki Domecko
  Wyświetleń: 948
 2371. Ogłoszenie o naborze z dnia 13 listopada 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów - w wymiarze 1/2 etatu
  Wyświetleń: 945
 2372. Wpisanie wykładowcy do ewidencji wykładowców
  Wyświetleń: 945
 2373. Dokonanie lub wykreślenie wpisu o zastawie rejestrowym
  Wyświetleń: 944
 2374. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.87.2015.ZW - pomost Zbiornik Turawa
  Wyświetleń: 944
 2375. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.43.2016.BS - odwodnienie terenu RSP Wydrowice
  Wyświetleń: 943
 2376. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
  Wyświetleń: 942
 2377. Informacja Prezydenta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dot. odwodnienia drogi powiatowej ul. Szerokiej w m. Biadacz
  Wyświetleń: 942
 2378. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.50.2017.BS - pobór wody dla boiska sportowego w Niemodlinie
  Wyświetleń: 941
 2379. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.92.2016.BS - odwodnienie zakładu "Starpool" w Falmirowicach przy ul.Ozimskiej 6
  Wyświetleń: 940
 2380. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 lipca 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Naczelnika w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 940
 2381. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.70.2017.ZW - przebudowa urządzeń wodnych oraz odwodnienie skrzyżowania DW 463 z ul. Dolną w Antoniowie
  Wyświetleń: 938
 2382. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.96.25016.BS ujęcie wód podziemnych w Chróścicach
  Wyświetleń: 937
 2383. XXXIV Nadzwyczajan Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.
  Wyświetleń: 936
 2384. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny - ogłoszenie z dn. 30.12.2008 r.
  Wyświetleń: 935
 2385. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska - ogłoszenie z dnia 24.09.2008 r.
  Wyświetleń: 933
 2386. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, wskutek uchylenia decyzji nr 4/2012 z dnia 26.03.2012r.
  Wyświetleń: 932
 2387. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego zawiadamiające o uchyleniu decyzji Starosty Opolskiego z 29 stycznia 2016 r. na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej ul. Polnej w Winowie
  Wyświetleń: 932
 2388. Ogłoszenie o naborze z dnia 27 lutego 2018 r. na 2 wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 932
 2389. Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych w dn. 04.08.2017 między działkami należącymi do Gminy Popielów położonymi w obrębie Popielów dz. nr 1188/92 am.2, 883/119 am. 2, 11889/92 am. 2 a działkami sąsiednimi
  Wyświetleń: 932
 2390. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.62.2016 - pobór wód podziemnych w Liigociie Tułowickiej
  Wyświetleń: 931
 2391. Ogłoszenie o naborze - II z dnia 18 lipca 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowo-Budżetowym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 931
 2392. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.52.2016.ZW - przepust w Jełowej ul. Starodworcowa
  Wyświetleń: 929
 2393. Budżet Powiatu Opolskiego na 2018 r.
  Wyświetleń: 928
 2394. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.54.2016.ZW - deszczownia Skarbiszów rz. Krzywula (Dożyna)
  Wyświetleń: 928
 2395. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Powiatu Opolskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Popielów, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Turawa
  Wyświetleń: 928
 2396. XI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r. - protokół
  Wyświetleń: 928
 2397. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia projektu "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2027"
  Wyświetleń: 927
 2398. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.32.2017.BS - ścieki przemysłowe BA GLASS POLAND Sp. z o.o. w Poznaniu - zakład: huta szkła w Jedlicach
  Wyświetleń: 926
 2399. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice
  Wyświetleń: 926
 2400. Ogłoszenie o naborze z dnia 14 listopada 2018 roku na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezjii i Kartografii Starostawa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 926
 2401. XVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r. - protokół
  Wyświetleń: 926
 2402. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 925
 2403. Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych w zarejestrowanym pojeździe
  Wyświetleń: 925
 2404. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.148.2016.ZW - legalizacja stawu Brynica
  Wyświetleń: 923
 2405. Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
  Wyświetleń: 923
 2406. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.61.2017.ZW - staw Roszkowice
  Wyświetleń: 922
 2407. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -OŚ.6341.61.2016.BS - odwodnienie stracji paliw przy ul. Stawowej w Przysieczy
  Wyświetleń: 921
 2408. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetowe państwa i budżetu Powiatu za II kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 921
 2409. Obwieszczenie o wydaniu decyzji obejmującą inwestycje drogową polegającą na rozbudowie drogi gminnej nr 102531 ul. Otok wraz z budową drogi gminnej ul. Otok w Dobrzeniu Małym
  Wyświetleń: 920
 2410. I Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 919
 2411. Informacja Starosty Opolskiego w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego oraz ujawnienia danych ewidencji gruntów, budynków i lokali dla gminy Łubniany
  Wyświetleń: 919
 2412. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny o trzy podziemne zbiorniki w Piotrowej
  Wyświetleń: 919
 2413. XXVII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 919
 2414. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.95.2016.BS - popłuczyny z SUW ujęcia Kobylno - Niwa
  Wyświetleń: 916
 2415. Wpisanie instruktora do ewidencji instruktorów
  Wyświetleń: 915
 2416. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.65.2017.BS - likwidacja fragmentu rowu drogowego w Opolu
  Wyświetleń: 914
 2417. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia projektu "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Opolskiego na lata 2018-2020"
  Wyświetleń: 913
 2418. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Zmiana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych ul. Broniewskiego, Chopina, Eichendorffa i Norwida wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 912
 2419. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.18.2017.BS - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 458 w m. Popielów
  Wyświetleń: 910
 2420. Informacja o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku
  Wyświetleń: 909
 2421. Informacja o wyniku naboru na kandydata na stanowisko Głównego Księgowego w Domu Pomocy Społecznej - ogłoszenie z dnia 03.06.2008 r.
  Wyświetleń: 908
 2422. Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg położonych na terenie Powiatu Opolskiego - II
  Wyświetleń: 908
 2423. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.118.2016.BS - ścieki przemysłowe z Zakładu Rzeźnictwo, Wędliniarstwo Ryszard Mroczek w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 907
 2424. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.58.2017.ZW - odbudowa stawu Goszczowice
  Wyświetleń: 907
 2425. XIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r. - protokół
  Wyświetleń: 907
 2426. "Usługa ochrony osób i mienia - ochrona fizyczna, monitoring i konwojowanie”
  Wyświetleń: 905
 2427. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.166.2016.BS - ścieki przemysłowe z Parku techniczno - Innowacyjnego w Przyworach
  Wyświetleń: 905
 2428. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.21.2017.BS - przebudowa skrzyżowania w Walidrogach
  Wyświetleń: 905
 2429. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.27.2016.BS- odwodnienie przebudowywanego skrzyżowania w Jołowej
  Wyświetleń: 905
 2430. IInformacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.66.2016.BS - ścieki przemysłowe z tartaku Stora Enso Woodd Products w Murowie
  Wyświetleń: 904
 2431. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Zmiana dec. nr 2/2012 rozbudowa odcinka drogi gminnej, ul. Pustki w Krasiejowie
  Wyświetleń: 904
 2432. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.82.2017.ZW - odwodnienie odcinka DK46 Prądy
  Wyświetleń: 903
 2433. Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 902
 2434. Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem
  Wyświetleń: 901
 2435. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-102/10
  Wyświetleń: 899
 2436. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.93.2016.BS - odwodnienie hali produkcyjnej w Falmirowicach
  Wyświetleń: 899
 2437. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.80.2017.ZW - odwodnienie ul. Niemodlińskiej Opole - Żerkowice
  Wyświetleń: 899
 2438. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.99.2016.BS - pobór wód podziemnych dla komunalnego ujęcia wody w Kurzniach
  Wyświetleń: 898
 2439. Informacja Urzędu Miasta Opola - OŚR.100.2016.KWS - odwodnienie ul.Klimasa w m. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 898
 2440. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego z dn. 09.03.2017 o wszczęciu na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 898
 2441. XXIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - protokół
  Wyświetleń: 896
 2442. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice
  Wyświetleń: 891
 2443. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.121.2015.BS - przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 891
 2444. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy OŚ.6341.48.2015.ZW - stawy w Przyworach
  Wyświetleń: 889
 2445. V sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 889
 2446. XXVIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 889
 2447. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.
  Wyświetleń: 887
 2448. XXX sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 887
 2449. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i odwodnieniu skrzyżowania dróg powiatowych oraz rozbudowie drogi w Magnuszowicach
  Wyświetleń: 885
 2450. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.19.2016.ZW - stawy Chróścicki Młyn
  Wyświetleń: 883
 2451. Ogłoszenie o naborze z dnia 10 grudnia 2018 r. na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Głównego księgowego w wymiarze 1 etat
  Wyświetleń: 882
 2452. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic w dn. 25.08.2017 działek ewidencyjnych nr 274 i 833/275 położonej w obrębie Raszowa, gmina Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 882
 2453. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.145.2015.ZW - przejście przyłączem energetycznym pod rz. Białką Grodziec
  Wyświetleń: 875
 2454. Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.31.2016.ZW - postanowienie o sprostowaniu pomyki
  Wyświetleń: 875
 2455. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.64.2015.ZW - przepust pod zjazdem ul. Powstańców Śl. Brynica
  Wyświetleń: 873
 2456. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare Siołkowice
  Wyświetleń: 873
 2457. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.55.2016.ZW - deszczownia Narok rz. Prószkówka
  Wyświetleń: 869
 2458. Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.31.2016.ZW - zawiadomienie o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego odwodnienie DK45 w m. Jełowa skrzyżowanie z Leśną i Nadleśną
  Wyświetleń: 869
 2459. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.46.2016.BS - wykonanie studni chłonnej w m. BUKOWO
  Wyświetleń: 868
 2460. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 maja 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Naczelnika w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 867
 2461. Obwieszczenie Starosty nr OŚ.6341.56.2016.BS o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w ramach inwestycji "Rozbudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 865
 2462. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu postanowienia, o sprostowaniu oczywistej pomyłki w decyzji Starosty Opolskiego nr OŚ.6341.19.2016.ZW z dnia 09.06.2016 r.
  Wyświetleń: 865
 2463. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.57.2017.ZW - odbudowa stawu Skarbiszowice
  Wyświetleń: 864
 2464. Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego OŚ.6341.53.2016.BS - pobór wody Kurznie, Roszkowice w m.
  Wyświetleń: 863
 2465. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.93.2017.BS - DW nr 461 ścieżka pieszo- rowerowa w Brynicy
  Wyświetleń: 858
 2466. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.107.2016.BS - pobór wód dla Knauf Sp. z o.o. Fabryki w Brzeziu
  Wyświetleń: 857
 2467. Ogłoszenie o naborze z dnia 12 lipca 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 856
 2468. XXXI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 854
 2469. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.72.2016.ZW - parking DP 1711 O Chrząstowice
  Wyświetleń: 853
 2470. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.56.2017.ZW - odwodnienie ścieżki pieszo - rowerowej Komprachcice - Ochodze
  Wyświetleń: 849
 2471. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 rok
  Wyświetleń: 847
 2472. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawneo OŚ.6341.58.2016.BS - odwodnienie ul. Słonecznej oraz ul. Stawowej w Prószkowie.
  Wyświetleń: 842
 2473. Ogłoszenie o możliwości składania uwag i wniosków do projektu "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2016-2020" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2016-2020".
  Wyświetleń: 841
 2474. XXXVI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 838
 2475. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2018 roku w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 836
 2476. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.1.2016.ZW - MEW Kolanowice
  Wyświetleń: 833
 2477. XXXIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 832
 2478. Informacja Urzędu Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR.6341.91.2016.KWS- odwodnienie ul. Dworcowej w m.Lędziny
  Wyświetleń: 831
 2479. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie wraz z przebudową drogi powiatowej w Brynicy
  Wyświetleń: 828
 2480. V sesja Rady Powiatu Opolskiego - VI kadencja - protokoły z głosowań
  Wyświetleń: 825
 2481. Wydanie zgody na nadanie numeru nadwozia, podwozia lub ramy
  Wyświetleń: 821
 2482. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic w dn 25.08.2017 działek ewidencyjnych nr 308, 307, 332/10 położonej w obrębie Łubniany, gmina Łubniany
  Wyświetleń: 821
 2483. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.31.2017.BS - pobór wody dla MODERNHATCH SZTUDER & WOCKA Sp. z o.o. Sp. k.w Magnuszowicach
  Wyświetleń: 816
 2484. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.80.2017.ZW - odwodnienie ul. Niemodlińskiej Opole - Żerkowice
  Wyświetleń: 816
 2485. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2018 r.
  Wyświetleń: 815
 2486. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Konduktorskiej 5b
  Wyświetleń: 814
 2487. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów rosnacych przy linii kolejowej 132 relacji Bytom -Wrocław Główny
  Wyświetleń: 813
 2488. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza w 2018 r.
  Wyświetleń: 805
 2489. Ogłoszenie o naborze z dnia 29 listopada 2017 roku na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 796
 2490. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.39.2017.BS pobór wody dla basenu LIPNO w Niemodlinie
  Wyświetleń: 794
 2491. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na na rozbudowie dróg gminnych ul. Cebuli i ul. Piaskowej w Chróścicach
  Wyświetleń: 788
 2492. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące projektu budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.
  Wyświetleń: 784
 2493. Wykaz osób fizycznych, którym udzielono dotacji w 2017 r. na wymianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na paliwo ekologiczne
  Wyświetleń: 782
 2494. II Ogłoszenie o naborze z dnia 22 czerwca 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 781
 2495. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia, pojazdów oraz NNW kasjerów Powiatu Opolskiego w okresie 36 miesięcy od 2018 r. do 2021 r.
  Wyświetleń: 778
 2496. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Wiatraki w miejscowości Popielów – droga gminna nr 1018390
  Wyświetleń: 776
 2497. XXXII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 772
 2498. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/wyznaczenia znaków granicznych oraz ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w dn. 20.10.2017 r. dla dz. nr 315/97, 316/97, 252/102, 525/96 położonych w obr. Antoniów gm. Ozimek
  Wyświetleń: 771
 2499. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej, tj. ul. Nowej w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 769
 2500. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zby