Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o stanie mienia Powiatu Opolskiego oraz sposobie jego zagospodarowania za okres od 16.10.2005r do 15.10.2006r

Informacja o stanie mienia komunalnego
        Powiatu Opolskiego za okres od 16.10.2005r. do 15.10.2006r.
 
 
1. Na dzień sporządzania niniejszej informacji, Powiat Opolski jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 206,7658ha   w tym:
 
-    grunty orne                                  41, 0629 ha,
-    sady                                             28, 2530 ha,
-    łąki                                                 0, 6359 ha
-    pastwiska                                       0, 0016 ha  
-   grunty zadrzewione                        4, 1429 ha
-   rowy                                                0, 7864 ha,
-   drogi                                               81,2169 ha,
-   tereny osiedlowe zabudowane       13,0156  ha,
-   tereny osiedlowe nie zabudowane 0, 0149 ha,
-   tereny osiedlowe zieleni                 37,6357 ha,
 

Załącznikiem do niniejszej informacji jest przedstawiony wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Powiatu Opolskiego, sporządzony na dzień 15 października 2006r

Metryczka
  • opublikowano:
    15-07-2003 12:05
    przez: Natalia Mróz
  • zmodyfikowano:
    23-01-2008 10:37
    przez: Jacek Grotnik
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl