Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Kompetencje Rady Powiatu

Rada Powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w miarę potrzeby,
nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Do wyłącznej właściwości rady powiatu należą m.in. następujące sprawy:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
2) uchwalanie budżetu powiatu,
3) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu,
4) tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych i wyposażanie ich w majątek,
5) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
6) uchwalanie powiatowych programów, w tym: zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy i innych.

Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Powiatu Opolskiego są dostępne w Biurze Rady, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole, p. 107, tel. (77) 54 15 105 lub 106.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-07-2003
  przez: Patrycja Jachnicka-Rus
 • opublikowano:
  07-07-2003 14:24
  przez: Natalia Mróz
 • zmodyfikowano:
  30-12-2019 13:23
  przez: Patrycja Jachnicka-Rus
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 5958
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl