Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

XXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.

Opole, 9 maja 2005 r.
ZAWIADOMIENIEZawiadamiam, że w dniu 19 maja 2005 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XXIII. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2004.

7. Sprawozdanie Komisji Budżetu z działalności za rok 2004.

8. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej z działalności za rok 2004.

9. Sprawozdanie Komisji Polityki Gospodarczej z działalności za rok 2004.

10. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

a) wyboru banku do obsługi bankowej budżetu Powiatu Opolskiego,

b) wyrażenia woli uruchomienia filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu w Niemodlinie i w Ozimku,

c) przekształcenia Publicznej Policealnej Szkoły w Prószkowie z oddziałami zamiejscowymi w Chróścinie, dla którego organem prowadzącym jest powiat opolski,

d) zmiany uchwały Nr XXVI/226/02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Prószkowie oraz odnowienia aktu założycielskiego Zespołu Szkół Ogrodniczych im. Józefa Warszewicza w Prószkowie,

e) utworzenia Publicznej Szkoły Policealnej Zespołu Szkół w Chróścinie dla którego organem prowadzącym jest powiat opolski,

f) zmiany uchwały Nr X/71/2000 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie nadania i odnowienia aktów założycielskich szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,

g) pozbawienia drogi powiatowej kategorii drogi powiatowej.

11. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

12. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha
Metryczka
  • opublikowano:
    11-05-2005 14:30
    przez: Natalia Mróz
  • zmodyfikowano:
    13-05-2005 10:19
    przez: Natalia Mróz
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl