Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

XXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.

Opole, dn. 12 września 2005 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

       Zawiadamiam, że w dniu 22 września 2005 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuje się XXV. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

3. Przedstawienie porządku obrad.

 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

5. Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I. półrocze 2005 r. oraz sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

 

6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2005 rok,

 

b) zmieniająca uchwałę nr XII/89/00 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych,

 

c) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w formie darowizny,

 

d) podjęcie współpracy z Rejonem Obwodu Iwano - Frankowskiego (Ukraina),

 

e) zmiany uchwały nr XX/148/05 Rady Powiatu opolskiego z dnia 24 lutego 2005 roku określającej na 2005 rok zadania i środki przyznane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego,

 

f) zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych działajacych na terenie Powiatu Opolskiego.

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

 

8. Zakończenie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Powiatu Opolskiego

 

Stefan Warzecha

Metryczka
  • opublikowano:
    15-09-2005 15:33
    przez: Natalia Mróz
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl