Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.

Opole, 19 czerwca 2006 r.

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 6 lipca 2006 r. o godz. 10. 00 w Starostwie Powiatowym w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XXXIII. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Informacja międzysesyjna z działalności Zarządu Powiatu Opolskiego.

6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2006 r,
b) zmiany statutu Domu Dziecka w Chmielowicach,
c) zmiany statutu Domu Dziecka w Turawie,
d) zmieniająca uchwałę Nr XV/127/2000 r. z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu,
e) zmiany uchwały Rady Powiatu Opolskiego Nr XIII/100/2000 z dnia 14 września 2000 r. w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu,
f) zmieniająca uchwałę Nr X/65/2000 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie nadania statutu dla domu Pomocy Społecznej w Prószkowie,
g) wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargowym nieruchomości,

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego
Stefan Warzecha

DOCProjekt uchwały nr XXXII-229-06 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargowym nieruchomości wraz z załącznikiem i uzasadnieniem
DOCProjekt uchwały nr XXXII-228-06 Rady Powiatu Opolskiego zmieniająca uchwałę X-65-2000 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie nadania statutu dla DPS w Prószkowiewraz z załącznikiem i uzasadnieniem
DOCProjekt uchwały nr XXXII-228-06 Rady Powiatu Opolskiego zmieniająca uchwałę X-65-2000 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie nadania statutu dla DPS w Prószkowiewraz z załącznikiem i uzasadnieniem
DOCProjekt uchwały nr XXXII-227-06 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Opolskiego nr XIII-100-2000 w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych wraz z załącznikiem i uzasadnieniem
DOCZałącznik do projektu uchwały nr XXXII-226-06 Rady Powiatu Opolskiego zmieniający uchwałę nr XV-127-2000 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu
DOCProjekt uchwały nr XXXII-226-06 Rady Powiatu Opolskiego zmieniający uchwałę nr XV-127-2000 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu wraz z uzasadnieniem
DOCProjekt uchwały nr XXXII-225-06 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka w Turawie wraz z załącznikiem i uzasadnieniem
DOCProjekt uchwały nr XXXII-224-06 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka w Chmielowicach wraz z załącznikiem i uzasadnieniemie wraz z załącznikiem i uzasadnieniem
XLSZałącznik do projektu uchwały nr XXXII-223-06 Rady Powiatu Opolskiego zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2006 r
DOCProjekt uchwały nr XXXII-223-06 Rady Powiatu Opolskiego zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2006 r. wraz z uzasadnieniem
Metryczka
  • opublikowano:
    27-06-2006 15:13
    przez: Natalia Mróz
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl