Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

XXXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.

Opole, 6 września 2006 r.

 

     

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 14 września 2006 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XXXV. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przedstawienie porządku obrad.

4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.    Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I. półrocze 2006 r. oraz sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

6.    Przedstawienie i podjęcie projektu uchwały w sprawie:

a)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2006 rok,

b)   regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2006/2007 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości znajdujących się na terenie Powiatu Opolskiego,

c)    wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w drodze darowizny,

d)   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata lokali użytkowych.

7.    Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

8.    Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha

Metryczka
  • opublikowano:
    07-09-2006 13:13
    przez: Michał Piątkowski
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl