Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

IV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.

Opole, 1 lutego 2007
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 

              Zawiadamiam, że w dniu 15 lutego o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 - zwołuję IV Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 
3. Przedstawienie porządku obrad.
 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 
5. Sprawozdanie Starosty Opolskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego za rok 2006.
 
6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.
 
7. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 rok,
b) rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
c) wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów,
d) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym lokali użytkowych,
e) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym lokalu użytkowego,
f) przyjęcia stanowiska dotyczącego zawieszenia w 2007 r. przez Radę Nadzorczą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, obszarów B i D w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami”.
 
8. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 
9. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 
Metryczka
  • opublikowano:
    07-02-2007 12:50
    przez: Jacek Grotnik
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl