Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

V Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.

Opole, 12 marca 2007 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
 
Zawiadamiam, że w dniu 22 marca 2007 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27, zwołuję V. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:
 
 1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w 2006 roku w powiecie opolskim.
 7. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opolskiego za rok 2006.
 8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu opolskiego w 2006 roku.
 9. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie działania KM PSP w Opolu za rok 2006.
 10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu za rok 2006.
 11. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Opolu za rok 2006.
 12.  Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 • przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 rok,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym lokalu użytkowego,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym lokalu użytkowego,
 • określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposób ich przyznawania,
 • określenia na 2007 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego,
 • powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. 
 1. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 2. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Stefan Warzecha

Metryczka
 • opublikowano:
  15-03-2007 12:27
  przez: Natalia Mróz-Złoty
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl