Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

VI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.

Opole,  dn. 10 kwietnia 2007 r.

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 19 kwietnia o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 - zwołuję VI. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.      Przedstawienie porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5.   Informacja z działalności Szpitala św. Rocha w Ozimku.

6. Informacja z działalności Zarządu Powiatu Opolskiego oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2006 rok.

7. Przyjęcie sprawozdania oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2006 rok – podjęcie uchwały w tych sprawach.

8.  Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

   a)     utworzenia Publicznego Technikum Zespołu Szkół w Ozimku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski,

    b)    zmiany uchwały nr X/71/2000 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 lutego w sprawie nadania i odnowienia aktów założycielskich szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,

     c)      załatwienia skargi na postawę Starosty.

9.   Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

10. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego

 

Stefan Warzecha

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    13-04-2007 17:27
    przez: Natalia Mróz-Złoty
  • zmodyfikowano:
    16-04-2007 10:23
    przez: Jacek Grotnik
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl