Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

IX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.

 Opole, 15 października 2007r.

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 25 października 2007 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję IX. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Przedłożenie Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I. półrocze 2007 r. oraz Informacji Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.
 6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 

a)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 rok,

b)      skargi na działalność Starosty Opolskiego,

c)      wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny,

d)      zmiany uchwały dotyczącej zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata,

e)      zmiany Uchwały nr V/31/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2007 r. określającej na 2007 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego,

f)        ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu,

g)      uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Domach Dziecka w Powiecie Opolskim,

h)      zmieniająca uchwałę Nr XV/127/2000 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu.

 

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

Metryczka
 • opublikowano:
  18-10-2007 11:50
  przez: Jacek Grotnik
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl