Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

XV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.

 
 Opole, 10 czerwca 2008 r.

ZAWIADOMIENIE


         Zawiadamiam, że w dniu 19 czerwca 2008 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XV. Sesję Rady PowiatuOpolskiego z następującym porządkiem obrad:

 
 1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności
              międzysesyjnej.
 6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 
a)   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008 rok,
b)   przekazania skargi Staroście Opolskiemu,
c)   ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego,
d)   uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Domach Dziecka w Powiecie Opolskim,
e)   odnowienia aktu założycielskiego Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie,
f)    wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości.

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
              8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego
                 Stefan Warzecha
Metryczka
 • opublikowano:
  11-06-2008 10:37
  przez: Natalia Mróz-Złoty
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl