Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

XVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.

 
Opole, 29 września 2008 r. 
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
 
Zawiadamiam, że w dniu 9 października 2008 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XVII. Sesję Rady PowiatuOpolskiego z następującym porządkiem obrad:
 

1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej oraz z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I. półrocze 2008 roku.

6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 
a)     zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008 rok,
b)      skargi na działalność Starosty Opolskiego,
c)      wydania opinii,
d)     ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Opolskiego,
e)     zmiany Uchwały nr XII/73/08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 lutego 2008 r. określającej na 2008 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.
f) udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Powiatu Opolskiego do podpisania umowy o dofinansowanie oraz wystawienia „weksla in blanco” i podpisania deklaracji do weksla.
 
7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 
8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
 
Stefan Warzecha

 

Metryczka
  • opublikowano:
    01-10-2008 12:12
    przez: Natalia Mróz-Złoty
  • zmodyfikowano:
    08-10-2008 08:37
    przez: Natalia Mróz-Złoty
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl