Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XVIII Sesja RPO - 20.11.2008 r. - III kadencja - ZAWIADOMIENIE

Opole, 10 listopada 2008 r.

 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
 
Zawiadamiam, że w dniu 20 listopada 2008 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 -zwołuję XVIII. Sesję Rady PowiatuOpolskiego z następującym porządkiem obrad:
 
1.       Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 
2.       Stwierdzenie prawomocności obrad.
 
3.       Przedstawienie porządku obrad.
 
4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 
6.       Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
 
7.       Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 
a)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008r.,
b)      zmieniająca uchwałę nr XVII/111/08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 października 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Powiatu Opolskiego do podpisania umowy o dofinansowanie oraz wystawienia „weksla In blanco” i podpisania deklaracji do weksla,
c)      przyjęcia do realizacji projektu pn. „Uczeń przyszłością Europy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
d)      udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania beneficjenta,
e)      przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 
8. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 
9. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
            Stefan Warzecha