Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

XXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r.

Opole, 9 marca 2009 r.

ZAWIADOMIENIE
 
Zawiadamiam, że w dniu 19 marca 2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XXI. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:
 
 1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.
 6. Ocena stanu sanitarnego powiatu opolskiego ziemskiego za 2008 r.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu (teren powiatu opolskiego ziemskiego).
 8. Informacja o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej w 2008 r.
 9. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2008 roku.
 10. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
a)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r,
b)      przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
c)       określenia na 2009 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego,
d)      przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
e)      zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.
 
 11. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 12. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.
PRZEWODNICZACY RADY
POWIATU OPOLSKIEGO
STEFAN WARZECHA

 

Metryczka
 • opublikowano:
  12-03-2009 11:34
  przez: Małgorzata Andrejczuk
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl