Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

XXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r.

 

Opole, 6 kwietnia 2009 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
 
Zawiadamiam, że w dniu 16 kwietnia 2009 r. o godz. 11.00 w Zespole Szkół w Tułowicach, ul. Zamkowa 15  -zwołuję XXII. Sesję Rady PowiatuOpolskiego z następującym porządkiem obrad:
 
1.   Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 
2.       Stwierdzenie prawomocności obrad.
 
3.       Przedstawienie porządku obrad.
 
4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.
 
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2008 rok.
 
8.Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2008 rok – podjęcie uchwały w tej sprawie.
 
9.       Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 
a)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r.,
b)      zmiany planu finansowego funduszu celowego na 2009 rok Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
c)      ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego, a także niektórych innych składników wynagrodzenia,
d)      ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli,
e)      załatwienia skargi na działalność Starosty.
 
 
10. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 
11. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 
Metryczka
  • opublikowano:
    06-04-2009 13:08
    przez: Aneta Raik
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl